Bondsraad in teken van bezuinigingen en onderscheidingen

Op zaterdag 28 november 2015 vond de najaarsvergadering van de Bondsraad plaats. Een belangrijk onderwerp dat op de agenda stond was de begroting voor 2016. Die begroting laat een substantiële bezuiniging op de personeelskosten zien. Die bezuiniging is nodig omdat de inkomsten van de KNSB dalen en de kosten stijgen, wat zonder ingrijpen met ingang van 2016 tot een structureel en groeiend tekort zou leiden. In de Bondsraad werd vooral gediscussiëerd over de gevolgen van de bezuiniging voor de dienstverlening. Daarbij werden al richtingen aangegeven, maar de uiteindelijke consequenties zullen pas later preciezer duidelijk worden. De Bondsraad keurde de begroting unaniem goed.

Een ander onderwerp betrof de benoeming van twee leden van de KNSB tot lid van verdienste. Arthur Rongen nam afscheid als secretaris van de KNSB omdat hij na negen jaar aan zijn maximaal statutair toelaatbare termijn zat. Dit was tezamen met het feit dat hij zich al meer dan een generatie lang inzet voor het Rotterdamse schaakleven aanleiding hem tot lid van verdienste te benoemen. Dezelfde eer viel Frank Clevers ten deel. Hij nam op 30 oktober afscheid als voorzitter van de Limburgse Schaakbond. Ook hij is al meer dan een generatie actief voor het schaakleven. Bovendien heeft hij zich in het verleden ingezet voor de redactiecommissie van het bondsblad. Lees verder…

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.