Gemeente geeft MEC geen uitstel

Bezwaar ongegrond verklaard

Het Max Euwe Centrum had bezwaar aangetekend bij de gemeente Amsterdam tegen het abrupte stop zetten van de subsidie per 1 januari 2016.

Bij de beroepscommissie werd aangevoerd dat we op zo’n korte termijn moeilijk een gat van meer dan € 29.000 kunnen opvangen. We hoopten dat de gemeente na 25 jaar subsidie te hebben geven bereid was om de subsidie in één of twee jaar “af te bouwen” zodat het bestuur meer tijd heeft om op de gewijzigde situatie in te spelen.

De commissie besloot deze week echter dat het besluit van de gemeenteraad binnen de wettelijke termijnen heeft plaats gevonden en derhalve terecht was. Ook zal er geen afbouw komen.

Een grote teleurstelling voor het MEC. Het bestuur zal begin 2016 besluiten of het tegen dit besluit in beroep zal gaan.

Al met al heeft het MEC uw steun nu meer dan nodig! Zie www.maxeuwe.nl hoe u het MEC kan steunen.

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.