Enkele problemen uit de Arabische schaaktraditie (deel 2)

Een discussie van eindspelproblemen bij de lezing van Remke Kruk over het schaken in de Arabische cultuur (Cultureel Intermezzo bij het NK schaken 2016).

We geven hieronder een paar schaakproblemen die in de oude Arabische wereld circuleerden. Ze zijn afkomstig van beroemde schakers uit de 9e en 10e eeuw, zoals al-Adli en as-Suli (ook wel gespeld als as-Soeli). 

In een tweede stuk geven we scans en nog drie problemen; de eerste twee daarvan zijn niet moeilijk, maar het laatste probleem in het tweede deel “de diamant van as-Suli” is fascinerend en moeilijk. 

We geven twee gemakkelijke eindspelproblemen uit de Arabische schaaktraditie, en we geven \De diamant van as-Suli”, een probleem dat niet eenvoudig op te lossen is. Van deze drie problemen geven we scans van de betreffende bladzijden uit de facsimile uitgave [1].

Probleem 1 [Murray 1913] = [2], 282:5, [Anoniem] = [1], pag. 63. Eindspel van al-Adli, negatief beoordeeld door as-Suli. Wit speelt en wint.

Op de volgende pagina: een scan van dit probleem, pag. 63 van de facsimile editie van het handschrift en een oplossing van dit (eenvoudige) eindspelprobleem.
Ter herinnering: de dame beweegt en slaat één veld in een diagonale richting; een loper beweegt en slaat twee velden in diagonale richting; daarbij mag de loper over een stuk heen springen op het tussenliggende veld. Een partij wordt gewonnen in een van de volgende situaties:

een matsituatie; de regels daarvoor zijn dezelfde als die nu gelden;
de Koning alleen, KA: als alle stukken van een van de spelers geslagen zijn (behalve de koning), en die koning kan niet direct daarna het laatste stuk van de tegenpartij slaan, dan verliest de KA;
de speler die de tegenstander pat zet wint de partij.  Lees verder…(pdf)

Noot: Remke Kruk deed op dinsdag 23 augustus het ‘cultureel intermezzo’ tijdens het NK Schaken 2016. Ze hield een lezing over het schaken in de Arabische cultuur, die op veel belangstelling kon rekenen. Zie voor verslag:  www.nkschaken.nl/nieuws2016/?more=240

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.