Een nieuw Tiebreak Systeem voor Batumi 2018 (2), door Hans Meijer. Column van Schaakvereniging Promotie

Hans Meijer werkt zijn idee uit zijn vorige column nog  verder uit.

In deze column zal ik dieper ingaan op het Batumi Tiebreak systeem dat ik in mijn vorige column geïntroduceerd heb. Dit naar aanleiding van de reacties, waarvoor mijn dank, die ik van diverse kanten op het spiksplinternieuwe BT systeem ontvangen heb.

Mijn definitieve voorstel is de toepassing van het BT systeem te beperken tot die teams die na afloop van de laatste ronde in aanmerking komen voor een medaille. Voor de overige landen kan de rangorde volgens het FIDE tiebreak systeem gebruikt worden. De voordelen van het BT systeem ten opzichte van het FIDE systeem zijn drieërlei: 1. Het toepassen van het BT systeem is simpel. Er is niets geheimzinnigs aan. 2. Alleen de matches van de medaillekandidaten zijn tijdens de laatste ronde van belang. Reeds uitgeschakelde teams hebben geen invloed op de einduitslag. 3. De echte winnaar krijgt het goud en niet de verkeerde. Het viel me op dat de kans dat het BT systeem tijdens een olympiade gehanteerd moet worden verrassend groot is. Het BT systeem zou in niet minder dan 14 van de 19 olympiades die er sinds 1980 verspeeld zijn een rol gespeeld hebben, zie olimpbase.org. In de jaren 2016, 2012 en 1980, betrof het de eerste en tweede plaats. In dit artikel zal ik kort ingaan op het effect van het BT systeem op de verdeling van goud en zilver in deze drie jaren.

De positie van een land op de startranglijst van de olympiade hangt af van de gemiddelde waarde van de Elo ratingen van de vier sterkste spelers van dat land. Dit is een uitstekende methode om, zeker als er 150 teams meedoen, na elf ronden met een gerede kans de top drie aan te kunnen wijzen. In de praktijk blijkt dat na de eerste twee ronden topteams al geconfronteerd worden met sterke tegenstanders. De Elo ratingen van topteams spelen dus een zeer beperkte rol. Uiteindelijk komt het er op aan dat een team, om voor een medaille in aanmerking te komen, hoogstens vier of vijf punten mag verspelen. Verspeelt het er meer dan is het vrijwel zeker uitgeschakeld.

Lees Hans’ nieuwste column verder via deze link !

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.