Uitspraak inzake Vianen/DVP – DSC Delft 2

DSC Delft 2 tekent bezwaar aan tegen het niet correct ingrijpen van de wedstrijdleider op bord 7.

Het betreft de wedstrijd in de vierde ronde op 26 november 2016 in klasse 2D.

 

Ik heb kennis genomen van:

 • Het bezwaar van de teamleider van DSC Delft 2 d.d. 27-11-2016
 • Een verklaring van de onafhankelijke wedstrijdleider d.d. 29-11-2016
 • Het wedstrijdformulier d.d. 29-11-2016
 • Een verklaring van de teamleider van Vianen/DVP d.d. 29-11-2016

Ontvankelijkheid:
Het bezwaar is aangegeven op het uitslagformulier en tijdig volgens artikel 21.3 van het KNSB-competitiereglement ingediend. Het is derhalve ontvankelijk.

Samenvatting van de gebeurtenissen:
Beide betrokken spelers waren tevens teamleider.

Visie DSC Delft 2 speler:

 • Na 3 zetten bleek dat de klok geen increment gaf, de spelers hebben dit zelf hersteld.
 • De wedstrijdleider ging, bij de 29e zet, een nieuwe klok luidruchtig instellen. Hier hadden beide spelers last van. Wit had nog ongeveer een half uur en zwart nog 10 minuten en 30 seconden.
 • De wedstrijdleider vervangt de klok en geeft de Vianen/DVP speler 1 minuut en 30 seconden extra. De oude klok gaf ‘BAT’ aan. Het blijft de DSC Delft 2 speler onduidelijk waarom zijn tegenstander deze tijd erbij kreeg.
 • Na de 40e zet had zwart nog ca. 30 seconden op de klok. De tegenstander heeft dus voordeel gehad van de extra tijd.
 • Na het vallen van de vlag kwam er geen 30 minuten bij en moest de klok opnieuw ingesteld worden.

Visie van de wedstrijdleider:

 • De wedstrijdleider heeft alle klokken van te voren juist ingesteld en gecontroleerd.
 • De klok moest bij de 29e zet vervangen worden wegens de indicatie ‘BAT’ (battery low). Dat heeft hij duidelijk aangekondigd en leverde enige storing op. De Vianen/DVP speler meldde dat.
 • Hij heeft beide spelers 1 minuut extra gegeven (volgens artikel 12.5 van de FIDE-Regels).
 • De DSC Delft 2 speler protesteerde meteen luidruchtig en gaf de wedstrijdleider niet de kans het uit te leggen.
 • Na de 40e zet kwam er geen 30 minuten bij en moest de klok opnieuw ingesteld worden.
 • Beide spelers speelden rustig verder.

Aanvulling Vianen/DVP speler:

 • Bij het verwisselen van de klok was de DSC Delft 2 speler zeer luidruchtig. Dat ging enige tijd door terwijl ik aan zet was. Bij dit verbale geweld heb ik veel tijd verloren. De extra tijd heeft mijn tegenstander daarmee meer dan teniet gedaan.

Het bezwaar:
De speler van DSC Delft 2 vraagt voortzetting van de partij na de 29e zet van zwart en maatregelen tegen de betrokken wedstrijdleider.

Overwegingen:
In artikel 6.10.a van de FIDE-Regels staat:
“Een schaakklok met een kennelijk gebrek moet worden vervangen door de arbiter, die met uiterste zorgvuldigheid moet bepalen welke tijden er op de vervangende schaakklok moeten worden aangebracht.”

Artikel 12.5 van de FIDE-Regels luidt:
“De arbiter mag een of beide spelers extra bedenktijd toekennen bij een van buiten komende verstoring van de partij.”

Er was een verstoring van buiten de partij, dus de wedstrijdleider mocht beide spelers  extra tijd geven. Dat vind ik ook een goede beslissing. De wedstrijdleider heeft daarom mijns inziens correct gehandeld.

Besluit:
Ik verwerp het bezwaar van DSC Delft 2, de partij blijft verloren voor DSC Delft 2 en de uitslag van de wedstrijd Vianen/DVP – DSC Delft 2 blijft 6-2.

Zie website

3 Comments

 1. Avatar
  Eric van t Hof december 13, 2016

  Als de klokken vooraf zijn gecontroleerd door de wedstrijdleider en indicatie ‘BAT’ (battery low) pas tijdens de partij op het display verscheen, dan is er naar mijn ervaring nog meer dan voldoende tijd om de partij af te ronden.

  Dit staat ook letterlijk in de DGT 2010 handleiding: “Wanneer het symbool voor bijna lege batterijen verschijnt in het display, dan moeten de batterijen binnenkort worden vervangen. Er blijft echter altijd genoeg energie over om een partij te kunnen beëindigen.

  Ik zou dit dan ook niet per se willen aanmerken als “kennelijk gebrek” en in dat geval is artikel 6.10.a dus eigenlijk niet van toepassing.

 2. Avatar
  Jaap Amesz december 13, 2016

  Ik dacht precies hetzelfde wat Van t Hof verwoord tijdens het lezen van het stuk.

  • Avatar
   Frits Fritschy december 13, 2016

   De competitieleider heeft juist gehandeld. Er was een verstoring van buitenaf – zoals ik het begrijp veroorzaakt door het ingrijpen van de wedstrijdleider. Een lichte bijscholing lijkt me dus wel op zijn plaats. Daarentegen is een korte verstoring van de partij geen reden om te verwachten dat de partij vanaf het punt van die verstoring wordt overgespeeld, ook niet als de ene partij weinig tijd heeft en de andere volop. Vergelijk het met het uitvallen van de verlichting, of een brandalarm – ook daar zal tijdscompensatie worden toegepast. Heel vervelend, maar het is een ‘act of God’, zoals dat in verzekeringstermen heet.

   Het gaat hier om de tweede klasse, dus de wedstrijdleider is niet van de thuisspelende vereniging. Maar ook in dat geval moet er in principe van uitgegaan worden dat de wedstrijdleider onafhankelijk is.

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.