Bondsraad 17 juni 2017: hervorming KNSB-competitie

Op zaterdag 17 juni zal de volgende Bondsraadsvergadering plaatsvinden in Utrecht.

De stukken zijn 24 mei verzonden aan de leden van de bondsraad. De openbare stukken zijn ook voor een ieder te downloaden als pdf.

Een van de agendapunten is o.a. ‘Scheiden competities’ (agendapunt 8).

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.