Indeling van partijen bij grote toernooien

Tijdens het Limburg Open wordt als volgt ingedeeld (zie volledige reglement):

Artikel 4 PARING

1. De indeling van partijen geschiedt volgens het – op rating gebaseerde – Dubov Swiss Pairing System (FIDE-Handbook: C04.3.3) en met het indelingsprogramma Vega.

2. In alle groepen van meer dan 70 deelnemers wordt de indeling gebaseerd op accelerated pairings, waarbij het Haley-systeem wordt toegepast over de eerste 3 ronden.

3. De paringsnummers worden aan de spelers toegekend aan de hand van de deelnemerslijst, die wordt gevormd door de rating van de spelers te ordenen in afnemende volgorde, waarbij aan de speler met de hoogste rating paringsnummer #1 wordt toegekend. Spelers van wie geen rating kan worden vastgesteld, worden in alfabetische volgorde aan de hand van hun achternaam aan het einde van de deelnemerslijst geplaatst.

4. Een partij die na 5 uur spelen nog niet is afgerond, kan door de wedstrijdleiding ten behoeve van de paring als remise worden beschouwd.

Deze wijze van indelen is anders dan bijvoorbeeld het Amsterdam Chess tournament (zie volledige reglement):

In alle groepen wordt ingedeeld op basis van het programma Swiss Master (op rating). In de groepen A en B wordt gesorteerd op de FIDE-rating, in de andere groepen op de KNSB-rating. Spelers zonder bedoelde rating worden geplaatst op een eventueel wel bekende andere rating of krijgen een geschatte rating, zoveel mogelijk op basis van bekende wedstrijdresultaten.
In de vierkampen is het speelprogramma volgens de Bergertabel.
De nummering van de spelers is omgekeerd aan de ratingvolgorde.
Als er groepen met meer dan vier spelers gevormd worden, vindt de indeling plaats volgens ‘Zwitsers op rating’.
In onvoorziene omstandigheden kan een andere procedure gevolgd worden.
De manier van indelen van Amsterdam zie je in Nederland bij veel meerdaagse (maar ook bij eendaagse) toernooien. Wat zijn de voor en nadelen van de Limburgse methode t.o.v. de “klassieke” manier? Of maakt het allemaal niet uit?

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.