Meer geld voor de schaaksport?

De afgelopen periode verscheen er een aantal berichten over de ontwikkelingen in de sport.

Verenigingen en leden

Eind 2016 telde Nederland ca. 24.500 sportverenigingen, een daling ten opzicht van 2008 met negen procent. Volgens NOC*NSF bleef het totaal aantal lidmaatschappen gelijk.

Verwacht wordt dat het aantal leden boven de 40 de komende 10 tot 15 jaar blijft dalen met nog meer druk op  het vrijwilligerswerk. Dit geldt vooral voor de klassiek georganiseerde verenigingen, waaronder ook de schaaksport. Deels is dit te wijten aan de vergrijzing.

Verenigingen willen steeds vaker een vrijwilligersplicht invoeren om iets aan het gebrek aan menskracht te doen. Soms moeten leden extra contributie betalen als ze zich onttrekken aan hun vrijwilligerstaken. Dit heeft er toe geleid dat vrijwilligerstaken ook kunnen worden afgekocht in plaats van extra contributie betalen.

Oudste sportclubs 

Van de zes oudste sportverenigingen in Nederland zijn er vijf een schaakclub. Van deze zes is de alleroudste de Studenten Gymnastiek- en Scherm Vereeniging Olympia in Utrecht (1840). De vijf schaakclubs zijn:

Schaakclub Philidor uit Leeuwarden (1847)

– Schaakvereeniging Strijd Met Beleid, Nijmegen (1848)

– Deventer Schaakgenootschap Pallas, Deventer (1849)

– Schaakclub Oefening en Ontspanning, Kampen (1849)

– Schaakgenootschap Discendo Discimus, Den Haag (1852)

Hierover is niet iedereen het eens. Sommigen missen hun club in dit rijtje zoals bijvoorbeeld Messemaker 1847 uit Gouda. Lees over deze problematiek ook Canon 41 van Johan Hut op onze site.

De sportbegroting in het nieuwe regeerakkoord 2017 -2021

Het Sociaal en Cultureel Planbureau en het RIVM hadden al eerder gewaarschuwd dat als het  sportbeleid niet ingrijpend wordt gewijzigd Nederland zijn status als topsportland zou kunnen verliezen en in 2030 voor flinke uitdagingen kan komen te staan. Het halen van goud op de Olympische Spelen en winst op andere toernooien wordt dan eerder uitzondering dan regel.

In de informatiefase is hier naar geluisterd en nu wordt in het regeerakkoord de sportbegroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van €136 miljoen verhoogd naar €161 miljoen.

Meer topsporters mogen gaan dromen over medailles en hoofdprijzen en de bonden kunnen hun positie gaan verbeteren. Er komt €5 miljoen extra ter beschikking voor grote internationale kampioenschappen en sportevenementen die naar Nederland gehaald kunnen worden. Ook kan er meer geld worden uitgegeven aan talentontwikkeling en topsportprogramma’s.

De vraag is of  de schaaksport ook een hogere bijdrage tegemoet kan zien? De schaaksport kan wel een forse financiële oppepper gebruiken. De schaakgemeenschap laat dit met een gerust hart over aan KNSB-voorzitter Marleen van Amerongen en haar secondanten.

Hieronder de tekst uit het regeerakkoord 2017-2021

1.6 Sport 

Sport bevordert de gezondheid en brengt plezier, trots en saamhorigheid. Sport verdient daarom onze aandacht, te meer omdat bonden en verenigingen het steeds lastiger hebben om vrijwilligers te vinden en de financiële mogelijkheden voor verdere professionalisering van de breedte- en topsport beperkingen kennen. Samen met de sportsector en gemeenten willen we de sport in Nederland financieel en organisatorisch versterken. Sportbonden en een bloeiend verenigingsleven hebben hierin een centrale positie.

We willen een sportakkoord sluiten. Belangrijke partners hierbij zijn de sportbonden, sportverenigingen, sporters met een beperking, en gemeenten. Doel is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Daar hoort  in onze tijd ook diversiteit in de samenstelling van sportbonden bij, net zoals de ontwikkeling van open sportclubs in wijken en een laagdrempelige toegang voor kinderen. Voor het versterken van de positie van de sportbonden trekt het kabinet structureel 10 miljoen euro uit. De regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties wordt daarnaast verlengd. Het kabinet verdubbelt de in 2016 afgesproken structurele intensivering voor de topsport van 10 miljoen euro per jaar naar 20 miljoen euro per jaar om meer kansen te bieden aan onze Olympische en Paralympische teams. Daarnaast komt er meer ruimte voor topsport talenten om onderwijs en topsport combineren.

Het kabinet trekt structureel 5 miljoen euro extra uit ter ondersteuning van de organisatie van sportevenementen in Nederland, waaronder EK’s, WK’s en multisportevenementen. Het initiatief voor de organisatie van een evenement ligt altijd bij de sport en haar partners. Het kabinet zal het gesprek met de bonden aangaan over de handhaving  van de openbare orde bij evenementen en de omgang met gedragingen  tijdens evenementen en risicowedstrijden.  Het kabinet gaat steviger inzetten op de aanpak van dopinggebruik, matchfixing, corruptie en misbruik in de sport.

3 Reacties

 1. Avatar
  Joris van Vuure 13 oktober 2017

  www.nrc.nl/nieuws/1997/10/25/overal-feest-7373179-a1232490

   

  Hans Ree (uiteraard ook voormalig VAS) schreef jaren geleden al over de schrijfsels van Sibbing en de leeftijd van VAS. De oudste schaakvereniging van Nederland is overigens niet VAS maar de KASK uit Antwerpen. Dat destijds nog bij Nederland hoorde. En VAS is een goede tweede, vooruit.

  • Avatar
   Koorevaar 13 oktober 2017

    

   @Joris

    

   Mooi artikel toch van Hans Ree : ‘Overal feest’. Laten wij zijn advies maar volgen en het schaakleven vieren!

    

   De oudst bekende sportvereniging ooit was volgens sommigen Het Haagsch Departement van het Hollandsch Schaakgenootschaak opgericht in 1803 en opgeheven in 1808.

    

   Mooi toch dat we meerdere schaakclubs hebben in de top van oudste verenigingen van Nederland!

    

   Bron: Databank Sport

    

   De Databank Sport bevat gegevens van de meeste bonden en clubs op het gebied van gymnastiek, hockey, korfbal, schaken, tennis en voetbal voor 31 december 1940.

    

 2. Avatar
  Aard 13 oktober 2017

  Ben benieuwd hoeveel het kabinet uit gaat trekken voor de bestrijding van het wijdverbreide dopinggebruik binnen de schaaksport.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.