Belevenissen van een arbiter: de ontmaskering

Deze keer een bijdrage van collega-arbiter Joost Jansen over een valsspeler. Hij heeft veel tijd en energie gestopt in deze kwestie om het recht te laten zegevieren en heeft dit verwoord in onderstaand verslag.

Vorig jaar raakte ik, voorafgaand aan een ronde bij het ONK in Dieren, in gesprek met een schaakmoeder en haar zoon. De ronde ervoor had ik een telefoonincident met een nul bestraft. De moeder vertelde dat haar zoon bij een veel ernstiger geval bij het HSG-toernooi (zijn tegenstander werd met diens notatieformulier van de nog aan de gang zijnde partij buiten de speelzaal betrapt met een werkende telefoon) een wedstrijdleider had getroffen die dat met een waarschuwing (niet meer doen he!) had afgedaan. Ook een arbiter maakt wel eens een beoordelingsfout…

In de loop van het Science Parktoernooi van dit jaar werd hoofdarbiter Aart Strik getipt dat een speler in de D-groep mogelijk niet koosjer was. We zijn hem toen in de gaten gaan houden, maar konden hem niet op heterdaad betrappen. Tijdens de achtste ronde kwam het schakertje uit de eerste alinea samen met een vriendje naar me toe om te vertellen dat degene die wij in de gaten hielden dezelfde was die hem in 2018 geflest had. Dat droeg bij aan het vermoeden dat we niet met een incidentele fraudeur te maken hadden, maar met een notoire valsspeler. Ondertussen had hij na acht ronden evenzovele punten verzameld, om vervolgens in de negende ronde als een natte krant te verliezen van een niet eens zo erg sterk Russisch meisje. Had hij toen geen telefoonassistentie meer nodig omdat hij al verzekerd was van de eerste prijs, of durfde hij geen vreemde actie te ondernemen omdat zijn moeder en broertje aanwezig waren?

Inmiddels was gebleken dat deze speler ook in HSG 2019 en in het NOVA-toernooi 2019 enorme scores had neergezet; in Hilversum scoorde hij 5,5 uit 6 in de C-groep, en in Haarlem 5 uit 5 in de B-groep die tot 1900 ging. In Haarlem was ik ook arbiter, en het ergerde me sowieso dat niemand van ons arbitrale trio daar enige argwaan heeft gekoesterd. Ook heeft geen van zijn tegenstanders daar gewag gemaakt van enig vermoeden dat er iets niet in de haak was.

In Dieren deed hij mee in de reservegroep C. Alle arbiters aldaar waren inmiddels op de hoogte, en alert op merkwaardig gedrag. Tijdens de eerste twee ronden leek er weinig aan de hand; de tegenstand was wellicht dermate zwak dat hij weinig of geen externe hulp nodig had. In de derde ronde kwam daar verandering in. Zijn toiletbezoek nam toe tot zo’n vijftien keer per partij, waarbij hij afwisselend voor de drie beschikbare toiletblokken koos. Veelal bleef hij daar vijf tot wel twaalf minuten, soms staand, meestal zittend (de toiletdeuren laten toe dat de voeten zichbaar zijn). En ik wil eigenlijk van niemand weten hoe hij of zij op het toilet zit, maar met een been over het andere geslagen, zodat er maar één voet op de vloer staat…? Ik heb er een foto van.

Halverwege de vierde ronde vond hoofdarbiter Koos Stolk het welletjes. Hij wachtte de speler op na het zoveelste toiletbezoek, en confronteerde hem met onze verdenkingen. Glashard ontkende hij alle aantijgingen, en hij toonde zich zelfs verontwaardigd dat hij überhaupt verdacht werd. Hij weigerde overigens zich te laten fouilleren. Dat staat inderdaad op gespannen voet met het Burgerlijk Wetboek, maar de FIDE Anti Cheating Guidelines staan het wel toe. Koos besloot het vooralsnog niet op de spits te drijven, en liet de speler zijn partij vervolgen.

Je zou verwachten dat hij zich na zo’n confrontatie zou realiseren dat hij in de gaten werd gehouden, maar dat bleek nergens uit. Hij bleef de toiletten frequenteren, soms zelfs zet na zet. Vanaf onze arbiterstafel konden onze stagiair Jarno Witkamp en ik hem prima observeren, en we hielden van iedere partij een soort logboek bij: welk toilet bezoekt hij, en hoe lang, en bij welke zet. Ook beschikten we inmiddels over een aardige verzameling van zijn partijen uit Haarlem, Amsterdam en Dieren, die in de arbiterskamer aan een uitvoerige analyse werden onderworpen. Het wachten was op een moment van heterdaad.

Mij zat het inmiddels allerminst lekker, al was het maar omdat ik zowel bij het NOVA-toernooi als bij Science Park arbiter was. Bovendien was ik dagelijks getuige van de merkwaardige manoeuvres van de betreffende speler. Ik heb toen bij Sernin van de Krol, collega-arbiter annex techneut, geïnformeerd of er een betaalbare scanner verkrijgbaar was waarmee een telefoon kon worden opgespoord zonder lijfelijk contact. Binnen enkele minuten had hij er een gevonden, die ik terstond heb besteld.

Door een misverstand met postnl werd de scanner pas tijdens de achtste ronde bezorgd. We hebben het ding toen onverwijld uitgeprobeerd. De telefoon in de sok van Koos en zelfs een metalige pen van Jarno werden zonder moeite met een bzzz gevonden, evenals de sleutelbos en de telefoon in mijn eigen broekzakken.

Na die geslaagde tests heeft Koos de speler opgewacht. Samen met Ron Bleeker, de arbiter van zijn groep, heeft hij hem meegedeeld dat hij hem graag met een scanner wilde onderzoeken. Na eindeloos gesputter en gestribbel leek hij daarin toe te stemmen. Koos riep mij erbij. Maar na een kleine demonstratie: bzzz telefoon, bzzz sleutelbos, wilde hij toch maar liever niet gescand worden. Koos hield hem voor dat een weigering beschouwd zou worden als een positief scanresultaat, en wees hem op de gevolgen daarvan: verwijdering uit het toernooi en rapportage aan de KNSB en de FIDE, met het heel wel denkbare resultaat van een paar jaar schorsing, plus het onuitwisbare predicaat van valsspeler voor de rest van zijn schakersloopbaan. Uiteindelijk gaf hij toe dat hij een telefoon bij zich had, en kreeg Koos hem zover dat hij het ding overhandigde. Het zat in een binnenzak van zijn broek. Op de telefoon stonden onder meer diverse schaak-apps, en een file met al zijn partijen uit de genoemde toernooien. Na in totaal een minuut of veertig, Koos heeft het onderzoek met veel geduld uitgevoerd, is de speler vertrokken. Zijn partijen in het ONK zijn allemaal gewonnen verklaard voor zijn tegenstanders. Ze zullen niet voor de rating worden verwerkt, en vooruitlopend op een uitspraak van de tuchtcommissie van de KNSB zijn ook zijn partijen uit zijn eerdere toernooien geannuleerd voor ratingverwerking.

Zelden ben ik zo content geweest met de aanschaf van een apparaat dat ik zo weinig mogelijk hoop te hoeven gebruiken. Het is overigens voor iedere arbiter te leen, mocht daar aanleiding toe zijn.

 

 

60 Comments

 1. Avatar
  Jaap Amesz augustus 11, 2019

  Dank je wel voor dit verslag en laat ik meteen zeggen dat in de praktijk dit vast een logische gang van zaken heeft betroffen. Wedstrijdleiders zijn nou eenmaal geen doorgewinterde CSI inspecteurs, toch breek ik mijn hoofd over de formeel juridische kant van de zaak.

  Ik laat de Fide buiten beschouwing, aangezien de KNSB in ieder geval wel duidelijk onder de Nederlands wet valt. De KNSB kan reglementen opstellen en consequenties in het vooruitzicht, desalniettemin staat de Nederlandse wet daarboven. Dat kan de zaak veranderen.

  Koos hield hem voor dat een weigering beschouwd zou worden als een positief scanresultaat, en wees hem op de gevolgen daarvan: verwijdering uit het toernooi en rapportage aan de KNSB en de FIDE, met het heel wel denkbare resultaat van een paar jaar schorsing, plus het onuitwisbare predicaat van valsspeler voor de rest van zijn schakersloopbaan.

  Zou een rechter na het weigeren van een metaaldetector onderzoek oordelen dat er sprake is van vals spelen?

  Om het voor deze jongen op te nemen:

  1) Welke schaker heeft nou geen schaakapps op zijn telefoon?

  2) Zelf doe ik op de club na de pot tijdens de analyse ook een snelle blunder check op mijn telefoon en sla dan ook mijn potjes op, alsof dat iets zou bewijzen.

  3) Het feit dat iemand een telefoon op lijf heeft, breekt enkel deze regel. Het bewijst niet dat de telefoon is gebruikt om een engine mee raad te plegen.

  Om weer even de snoodaards tegemoet te komen; het was een domme zet van deze jongen om zijn telefoon te overhandigen, laat staan dit toe te geven aan de arbiters. Het enige harde feit wat de arbiters hadden kunnen aandragen bij een rechtszaak, zou een geweigerde metaaldetectorscan kunnen zijn.

  Is er een lopende enige op telefoon verstopt in prullenbak toilet met huidige partij erop, dan zeg ik ja. Is er een bekentenis, dan ook ja. Is er alleen een geweigerde metaaldetectorscan, dan twijfel ik.

  Zou een rechter zeggen, dat is genoeg voor “een paar jaar” schorsing? Is dat niet onredelijk gezien de bewijslast? Alsof een telefoon op lijf, meteen jaren straf verdient. Alsof dat redelijk en billijk zou zijn. Laten we wel wezen, ik zie bij elk toernooi duidelijk telefoonbobbels in broekzakken. Dat zijn schakers die niet meedoen aan cheating onzin, gewoon 1x gaan pissen en een keer koffie bij de bar halen. Als al die schakers jaren schorsing krijgen, dan blijven er lege zalen achter.

  • Avatar
   Noudl augustus 11, 2019

   Hoewel het me verstandig lijkt geen overhaaste conclusies te trekken, meen ik dat je nu toch wat belangrijke omstandigheden buiten beschouwing laat. Te denken valt aan het veelvuldig toilet bezoek, de eerdere waarschuwing, het eerdere incident en de opvallende toernooiresultaten.

   Ook op basis van alle beschikbare informatie kan bepleit worden dat het trekken van conclusies te vroeg is, al denk ik daar zelf anders over. De uitkomst van de analyse van de partijen lijkt me overigens nog wel van belang.

    

 2. Avatar
  renzoverwer augustus 11, 2019

  ha jaap. Dank voor je bijdrage.

  Een telefoon bij je dragen tijdens de partij is verboden: https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/handboek/nk/ReglementOpenNederlandseKampioenschappenenbondswedstrijden.pdf

  Dit reglement kan uitstekend gehanteerd worden om de valsspeler te betrappen. Op jou, met bobbel in de broek, zal echt geen jacht worden geopend. Je wordt echt geschorst – of heb ik iets gemist en wordt de een na de andere speler jaren geschorst vanwege tel bij je hebben?

  Je zult het verschil wel zien, neem ik aan. De een bedriegt, de ander niet.

  Het is roeien met de riemen die men heeft en t is dus kiezen.

  Hier was iets ernstigs aan de hand: iemand die bewust het schaakspel zelf en het plezier voor anderen zit te vernietigen. Dan moet er ingegrepen worden. Dat is gebeurd. Goeie actie van Koos en Jansen.

 3. Avatar
  antonl augustus 11, 2019

  “Ze zullen niet voor de rating worden verwerkt, en vooruitlopend op een uitspraak van de tuchtcommissie van de KNSB zijn ook zijn partijen uit zijn eerdere toernooien geannuleerd voor ratingverwerking.”

  Waarom eigenlijk? Het lijkt mij iig de minste compensatie voor de tegenstander(s) om ze wel te laten meetellen. Als uitgangspunt vind ik dat als je samen aan een partij begint (dus geen afmelding etc.) de ratingverwerking altijd moet meespelen, zelfs bij het overlijden van de tegenstander (wat gelukkig nauwelijks voorkomt en moet je dan eigenlijk eerst de klok laten doorlopen? 🙂 ).

 4. Avatar
  eric64 augustus 11, 2019

  Het betreft dé doping in de schaaksport. Keihard aanpakken. Reglementen en anti-cheating guidelines zijn er niet voor niets. Elke sportbord heeft zijn tuchtreglement, ook KNSB en FIDE. Een bestrafte speler kan het altijd nog proberen via het CAS of de burgerrechter, maar in deze zaak lijkt me dat volslagen kansloos. En te kostbaar bovendien.

 5. Avatar
  Frits Fritschy augustus 11, 2019

  “Hij weigerde overigens zich te laten fouilleren. Dat staat inderdaad op gespannen voet met het Burgerlijk Wetboek, maar de FIDE Anti Cheating Guidelines staan het wel toe. Koos besloot het vooralsnog niet op de spits te drijven, en liet de speler zijn partij vervolgen.” Uit the FIDE anti-cheating guidelines (www.fide.com/FIDE/handbook/Anti%20Cheating%20Guidelines.pdf): “The arbiter may require the player to allow his clothes, bags or other items to be inspected, in private. […] If a player refuses to cooperate with these obligations, the arbiter shall take measures in accordance with Article 12.9 [waar de sancties opgesomd staan waaruit de arbiter kan kiezen].”

  Inderdaad, zonder diens toestemming mag iemand niet gefouilleerd worden door privépersonen, ook niet bij verdenking van criminele activiteiten. Maar als organisatie mag je iemand ook eenmalig of voor langere tijd weren die niet meewerkt aan veiligheidsmaatregelen. Denk aan de beveiliging bij grote, private manifestaties, of bij een bezoek aan een winkel van een gekende winkeldief. Een rechter zal dit achteraf hooguit afkeuren bij onvoldoende aanwijzing dat juist die persoon niet in de haak is.

  Maar hier is sprake van een gefundeerde verdenking en een speler die weigert mee te werken. Dan snap ik niet wat er ‘op de spits’ gedreven wordt. Als je niet zeker bent over je verdenkingen, moet je eerst meer bewijs verzamelen. “Ook beschikten we inmiddels over een aardige verzameling van zijn partijen uit Haarlem, Amsterdam en Dieren, die in de arbiterskamer aan een uitvoerige analyse werden onderworpen. Het wachten was op een moment van heterdaad.” Is er overigens gebruikgemaakt van de tools die de FIDE daarvoor ter beschikking heeft? Het is niet erg duidelijk, maar het lijkt erop dat die ‘uitvoerige analyse’ pas gedaan is na de eerste actie bij de toiletten. Dan is er procedureel toch wat misgegaan, lijkt me. Je wacht op een heterdaad, maar eerst waarschuw je de speler: lijkt me niet logisch. Bovendien, het lijkt me dat volgens de Guidelines het niet meewerken aan een onderzoek al gelijkstaat met een heterdaad.

  De organisatie heeft dus gewoon mazzel gehad dat de bewuste speler de waarschuwing negeerde. Als hij de volgende rondes zijn telefoon thuisgelaten had, waren er geen maatregelen meer mogelijk geweest. Althans, een rechter die om correctie van eventuele, toch opgelegde maatregelen tegen de speler verzocht zou worden, zou waarschijnlijk concluderen uit het feit dat de speler in eerste instantie gewoon kon blijven doorspelen, dat de arbiters blijkbaar onvoldoende gronden hadden om maatregelen te nemen.

  Overigens, het volharden van de speler in zijn gedrag bevestigd me weer in mijn mening dat het in het overgrote deel van dergelijke fraudegevallen gaat om dwangmatig gedrag, net zo iets als bij sommige pubers die niets te kort komen en zich overgeven aan veelvuldige winkeldiefstal.

  • Avatar
   Hendrikom augustus 12, 2019

   Sommige pubers en sommige volwassenen die ook niks tekort komen. En het gaat gewoon door na een keer betrapt te zijn geweest.

   Overigens zal deze speler ook gedacht hebben dat als hij het restant van het toernooi zonder hulp had uitgespeeld, dat hij dan vanwege zijn resultaten door de mand was gevallen. En dan liep hij ook nog de poen mis, waarvoor hij nog maar een paar potjes hoefde vals te spelen.

 6. Avatar
  Jaap Amesz augustus 11, 2019

  Jurisprudentie over beveiliging van winkels en festivals ligt er al. Bij schaken nog niet. Lijkt me sterk dat voor schaken het ook prima is om te fouilleren door organisatoren (lees: niet-agenten) zoals bij festivals het geval is.

  Eens over die dwangmatigheid. Was die jongen vakken gaan vullen dan had hij legaal meer geld verdiend.

  • Avatar
   Frits Fritschy augustus 11, 2019

   wikipedia/fouilleren: ‘Soms wordt mensen verzocht zich te laten fouilleren voordat ze ergens naar binnen mogen. Men is niet verplicht dit toe te staan, maar bij weigering kan wel de toegang ontzegd worden. In uitgaansgelegenheden probeert men zo wapens te weren, bij concerten tracht men op deze wijze opnameapparatuur buiten de deur te houden. In feite is dit op vliegvelden ook de situatie: wie niet gefouilleerd wil worden, krijgt geen toegang tot het vliegtuig.’

   Er is geen aparte jurisprudentie nodig voor schaken.

 7. Avatar
  eric64 augustus 11, 2019

  Hij kan het ook als een uitdaging hebben gezien: hoe ver kan ik komen? Ook dit is speculatief, dwangmatigheid en/of prijzengeld opstrijken net zo. Hopelijk komt deze jongeman (snel) met zijn verhaal (verweer) maar dat zal wel ijdele hoop zijn. Die scanners worden trouwens soms al gebruikt, ik heb meegemaakt dat bij een toernooi-opening is aangekondigd dat willekeurige deelnemers kunnen worden gescand. Doel daarvan is uiteraard een preventieve werking. Naar aanleiding van sommige reacties vraag ik me ook af wat de wedstrijdleiding in Dieren beter had kunnen doen. Misschien moeten de grotere toernooien altijd een scanner paraat hebben, maar ik weet niet wat zo’n ding kost.

  • Avatar
   Joost Jansen augustus 13, 2019

   De scanner kostte € 45,- exclusief de benodigde 9-volt batterij.

   Hij is te leen voor collega-arbiters en toernooiorganisaties.

 8. Avatar
  vanmarwijk augustus 12, 2019

  Een demonstratie van een groot arbitersprobleem ! Nu is de telefoon een “tastbaar”” item en als men echt wilt kunnen er meer “ gepakt” worden. Maar wat te denken van de best wel grote groep schakers die met elkaar over zetten praten , als een arbiter ze er op aanspreekt vaak weggehoond onder het mom “ ach we hadden het over een andere partij” . Mn bij de jeugd , die veel van tafel lopen, een veel voorkomende strategie: met zijn drieën langs de borden en naar het toilet , vaak hoor je iets als “Pf6 toch? Of Kh2…” tja deze verdachte van cheating had geen vriendjes waarschijnlijk…

  • Avatar
   Hendrikom augustus 12, 2019

   ‘Kon je niet X doen?’ komt bij bijna alle speelsterkten en leeftijden nog voor. Dat gaat dan dus wel degelijk over de partij, maar lijkt onschuldig. Maar dat is het vaak niet. Soms kan het gewoon later in de partij ook nog. Dit gebeurt niet eens bij het toilet maar ook gewoon in de speelzaal. En als speler kon je er niks aan doen 🙂

   • Avatar
    Noudl augustus 12, 2019

    ‘Kon je niet X doen’ is slechts enkele keren aan me gevraagd. De vraag ‘hoe sta je’? is daarentegen vele malen aan me gevraagd en die vraag heb ik zelf ook gesteld. Ook dat is echter al een twijfelachtige vraag die m.i. beter niet gesteld kan worden.

 9. Avatar
  TheBlackKnight augustus 12, 2019

  Bizar te lezen wat een energie het kost om een speler te betrappen en dan moet het ook nog eens bewezen gaan worden. En dat allemaal voor een verdienste van paar euro’s.

  Kansloos zijn acties waarbij iemand cheat. Je hebt meer jezelf ermee dan tegenstander. Wat heb je aan rating punten die je niet eerlijk verdiend hebt. Als nou om duizenden euros ging…. Echter een B, C of D groep winnen :(.

  Echter zulke spelers zijn niet goed voor de sport. Wanneer je speelt wil je een partij schaken tegen een mens zonder gebruik van hulpmiddelen. Anders kun je net zo goed zelf direct tegen engine schaken, dan krijg je tenminste nog gerichte feedback.

  De verdachte gaat inmiddels met naam en foto over het internationale net, zuur voor hem.  Anderzijds het is onder de schakers en een uitvloeisel van de verdenkingen op hem, dus hopelijk bouwt die een gezonde toekomst op buiten het schaken. EN het zou mooi zijn als de zaak in de schaduw komt hij ook nog eens achter het schaakbord kruipt. Zon jochie verdient van mij nog wel een kans, sommige mensen doen soms onverstandige handelingen.

  Ik speel sowieso geen lange partijen meer. vind het saai Echter een belangrijk aspect hierin is ook dat menigeen van elke leeftijd en niveau voortdurend met anderen over de partij te kletsen. Soms krijg ik dan de neiging een paar goede stoten uit te delen, maar gezien dat ook niet verstandig is, mijd ik hele gedoe. Ik heb spelers gezien die continu aanwijzingen kregen van sterkere spelers dat gaat nog stap verder dan enkel een stelling beoordelen.

  • Avatar
   Jaap Amesz augustus 12, 2019

   “De verdachte gaat inmiddels met naam en foto over het internationale net”

   Nee hoor. Niet op Schaaksite. Niet bij de bond. Niet op welk grote schaakwebsite dan ook.

   Wat mij betreft is dat erom heen draaien een foute zet. Het leert toekomstige cheaters dat ze goed beschermd worden. Dat is toch eigenlijk een omgekeerde wereld, de te goeder trouw zijnde schaker die verwacht tegen een andere vlees-en-bloed schaker te spelen i.p.v. tegen een engine wordt zo juist niet beschermd.

   Persoonlijk zou ik de cheater verwittigen dat ik een stuk over de zaak ga plaatsen en dat dit zijn kans op hoor en wederhoor is. Indien geen respons, dan vind ik mezelf prima ethisch (en legaal) bezig om zowel naam als foto te plaatsen bij het stuk.

   Maargoed, ik heb geen schaakwebsite….

    

 10. Avatar
  renzoverwer augustus 12, 2019

   Ik heb spelers gezien die continu aanwijzingen kregen van sterkere spelers dat gaat nog stap verder dan enkel een stelling beoordelen.” 

   

  harde beschuldigingen Black Knight, en ik kan me in veel van je verhaal vinden. maar deze opm, vertel eens: jij hoort letterlijk 22 Lxh6 en dan..

  (tis nl niet zo dat als een GM tijdens een partij met een speler uit een lagere groep praat dat er dan  per se advies gegeven wordt! Het is niet handig, maar advies…. nee niet altijd)

   

  Dus ik zou bij deze beschuldigingen gaarne bewijzen zien: namen, toernooi, ronde, rugnrs, momenten, zetten.

  Ben ik vervelend?

  JA vast – maar iedereen die om bewijzen vraagt is irritant. Gewoon, omdat je geen genoegen neemt met een verhaal/losse opmerking….

   

  Dank! En complimenten voor je nickname.

   

  • Avatar
   TheBlackKnight augustus 12, 2019

   @ Jaap idd niet op de Nederlandse sites gelukkig, gelukkig enkel op hele kleine schaal idd.

   @ Renzoverwer – Je bent voor mij niet vervelend. Begrijpelijk dat je er meer over zou willen weten. Ik ga geen namen en of bewijzen aandragen. Ook benoem ik niet wat niveauverschil was tussen de spelers en of welke locaties dit was. Ik heb geen belang om personen op de man te beschuldigen. Iedereen heeft de mogelijkheid zelf te observeren en of te ontdekken. En gezien er geen hele topics en of bekendheid van is zal het of in kleine schaal plaatsvinden en of de meeste merken het niet op en of zwijgen er ook over. Wellicht dat het ook om enkele zetten gaat en niet hele partijen.

 11. Avatar
  Frits Fritschy augustus 12, 2019

  Het probleem met internetforums is dat elk beetje rook, of damp, tot de conclusie leidt dat er een groot vuur is. Het is elke keer groot nieuws als er een fraudegeval opduikt, maar ga eens even tellen: hoe vaak komt het nou in het nieuws? Volgens mij hooguit een keer of vijf, zes per jaar. En dat bij een zo populair onderwerp! Maar, is dan het argument, het gebeurt natuurlijk veel vaker; het wordt alleen nauwelijks opgemerkt. Nee, fraude bij het schaken is een gigantisch probleem: we moeten allemaal bij de ingang van een toernooizaal gecontroleerd worden, organisatoren moeten jammers inzetten (in Nederland illegaal!) om internetverkeer onmogelijk te maken, en ieder die verdacht is, is per definitie schuldig. Een gigantische bedreiging voor het schaakspel! Hoge straffen, dat zal ze leren!

  Maar waar zijn eigenlijk de bewijzen dat het om zo’n groot probleem gaat? Het is absoluut mogelijk om te frauderen, en al die forumbezoekers op chess.com of chessbase die dat vinden, zijn uiterst creatief in het vinden van mogelijkheden. ‘Ja, zijn zetten komen niet overeen met wat de engine zegt, maar dat is alleen maar om te maskeren dat hij op cruciale momenten wél van digitale hulp gebruikmaakt.’ Iedereen is verdacht.

  Ik geloof niet dat dit iets met de werkelijkheid te maken heeft. Naar mijn ervaring kunnen schakers wel eens onsportief zijn, maar de boel bewust belazeren: ik heb het nog nooit in de 50 jaar dat ik op clubniveau schaak in mijn omgeving meegemaakt. Ik heb eenmaal meegemaakt dat een clubgenoot tegen me zei: ‘als hij dat doet ben je zeker dat van plan’. Ik was toen erg boos en heb gelijk remise aangeboden, maar ik ging en ga er van uit dat dit een slip of the tongue was. Het overgrote deel van de spelers praat niet over de eigen partijen tijdens die partij. Toch zal dit nog aanzienlijk vaker gebeuren dan het inroepen van digitale hulp. En praten met anderen tijdens de partij: dat gebeurt al vanaf dat er geschaakt wordt. Het leverde een enkele keer een incidentje op, maar niet zulke grote problemen dat men het nodig vond om dit te verbieden. Ook een bewijs dat het met het eergevoel van schakers wel snor zit. Ze vragen anderen niet om hulp, ze vragen engines ook niet om hulp. Op enkele sporadisch voorkomende, beklagenswaardige figuren na. Op dergelijk gedrag moeten natuurlijk sancties staan, en er moet ook ruchtbaarheid aan gegeven worden. Maar we moeten niet gaan overdrijven.

   

 12. Avatar
  coenj augustus 12, 2019

  Is er een verschil tussen een schaker die een scan wijgert of een wielrenner die de dopingcontrole weigert? Door mee te doen aan een schaaktoernooi of -competitie commiteer je je aan de aldaar geldende regels. Wil je dat niet, beperk je dan tot een partijtje met de buurman. Door een schaakapp te gebruiken pleeg je fraude, waarmee je niet alleen de schaaksport schaadt, maar je ook nog eens wederrechtelijk prijzengeld toeëigent. De hoogte van het bedrag doet niet ter zake.

  Bij grote internationale toernooien, zoals Olympiades en EK’s zijn er zelfs detectiepoortjes waar je doorheen moet. Wil je dat niet, dan kom je niet binnen. Ik heb in Batumi zelf ervaren dat niet alleen de spelers en de coaches door de poortjes moeten, maar zelfs de pers. Ondanks mijn perskaart moest ik door dezelfde poortjes als de spelers, maar vervolgens mocht mijn telefoon toch mee naar binnen. Tot op de 4e dag, toen mocht het opeens niet meer.

  Interessant is de vraag of deze speler anoniem kan en mag blijven. Als de KNSB een schorsing uitspreekt, en wat kan de KNSB anders, dan moet de naam in de openbaarheid komen. Hoe kun je als toernooi-organisatie anders weten dat deze speler is geschorst. Dan kan de speler dus gewoon doorgaan met het inkasseren van prijzengeld. Zie dan achteraf dat geld nog maar eens terug te krijgen. Zolang de KNSB geen uitspraak heeft gedaan heeft de verdachte recht op anonimiteit, is er een schorsing opgelegd dan moet de naam bekend worden gemaakt om hiervoor genoemde reden.

  Overigens is de naam heel gemakkelijk te achterhalen via de toernooi-uitslag.

 13. Avatar
  MvanLeeuwen augustus 13, 2019

  Een zijsprong: op deze pagina wordt meerdere keren het woord fraude gebruikt (6x op het moment van schrijven).

  Fraude volgens Van Dale is: bedrog, gepleegd door vervalsing van administratie

  Dat is iets anders dan ongeoorloofde hulp gebruiken bij een schaakpartij. Het gepleegde bedrog is dus geen fraude.

   • Avatar
    MvanLeeuwen augustus 13, 2019

    Ik lees in de link: Fraude is een vorm van bedrog. Daarbij worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid.

    Lijkt toch erg op de uitleg van Van Dale. Zoals ik het lees is fraude boekhoudkundig bedrog.

 14. Avatar
  Eric César augustus 13, 2019

  We zullen nog even op de uitspraak en sanctie van de FIDE moeten wachten, maar ik ben wel benieuwd naar hoe deze fraudeur aangepakt zal worden. De zaak in Dieren is duidelijk, maar hoe worden de toernooien in Hilversum, Amsterdam en Haarlem behandeld? Worden de uitslagen in die toernooien ook gecorrigeerd? Worden de ELO-berekeningen achteraf hersteld? Worden de ten onrechte uitgekeerde prijzengelden teruggevorderd? Krijgen de juiste prijswinnaars alsnog hun beloning?

  Wordt vooral schokkend is in deze kwestie is het vermoeden dat deze man al meer dan een jaar met zijn bedrog bezig is geweest. Misschien komt dat door de lage rating-categorie waarin hij opereerde. Bij eerder bekende Nederlandse gevallen van schaakfraude ging het om spelers rond 2200 ELO, nu gaat het om ca. 1500 ELO.

 15. Avatar
  MvanLeeuwen augustus 13, 2019

  Bij eerdere toernooien is niet aangetoond (bewezen) dat sprake is van bedrog. Lijkt me dat deze resultaten blijven staan. Vergelijkbaar met dopingzaken.

  Uiteraard kun je daar je bedenkingen bij hebben, maar zo werkt ons rechtssysteem: niet bewezen is onschuldig.

  • Avatar
   Frits Fritschy augustus 13, 2019

   Voor de duidelijkheid (nogmaals): ons rechtssysteem heeft er niet zo veel mee te maken. Private organisaties mogen hun eigen procedures en sanctiebeleid hanteren. Het enige wat een rechter kan doen (als de onderhavige persoon een civiele procedure begint) is kijken of die organisatie zijn eigen regels heeft gevolgd en of die regels niet onevenredig belastend zijn voor de klager (denk aan het Bosman-arrest in de voetballerij).

   Als ik per ongeluk mijn prehistorische telefoon (geen smartphone, geen apps) in mijn broekzak laat zitten tijdens een wedstrijd en ik krijg daarvoor een schorsing van drie jaar vanwege fraude, dan zal ik dat waarschijnlijk met enige kans op succes kunnen aanvechten in een civiele procedure. Maar in het geval waar we het over hebben, zal een rechter waarschijnlijk oordelen dat de schaakbond niet onredelijk handelt als hij de speler schorst en eerdere resultaten annuleert op grond van een zeer waarschijnlijke overtreding.

   Daarentegen zal een civiele procedure tegen de speler om hem prijzengeld te laten retourneren, minder kans maken. Dan zal een rechter hardere eisen aan bewijzen stellen, vermoed ik. Vergelijk het met overtredingen op het voetbalveld met letsel tot gevolg: voor een rechter zal een schorsing vanwege vermoeden van opzet niet onredelijk zijn en niet tot correctie leiden, en een klacht wegens mishandeling (door die overtreding) zal alleen in uitzonderlijke gevallen gehonoreerd worden. ‘Jullie hebben binnen jullie sport afspraken, los het dus eerst zelf maar op.’

   Maar het afhankelijk stellen van de lengte van de schorsing van de bereidheid om prijzengelden terug te betalen, zoals ik eerder geschreven heb, lijkt me wél houdbaar in een civiele procedure.

 16. Avatar
  Zuid Limburg augustus 13, 2019

  Deze hele affaire kan nog een aardig staartje hebben voor de jongen in de rest van z’n leven. Grotere schaaksites mogen zijn naam niet noemen, dat laat onverlet dat een Google opdracht op zijn naam meteen klinklare resultaten geeft van sites waar hij wel met naam- en toenaam (en foto) wordt genoemd. Dat draagt hij wel zijn verdere leven mee. Een werkgever googled al snel bij een sollicitant… Dat de schaakgemeenschap boos op hem is, is tot daar aan toe. Maar dat Google hem omarmd heeft, is denk ik nog wel de grootste schade voor hem.

   

 17. Avatar
  Jaap Amesz augustus 13, 2019

  Grotere schaaksites mogen zijn naam niet noemen”

  Van wie niet? Volgens mij mag dit van de Nederlandse wet, al helemaal als je wederhoor aanbied. Mocht je er faliekant naast zitten, dan kan X de site alsnog aanklagen voor schadevergoeding. Wat mij in dit geval allemaal nihil lijkt. Het is eerder aardig doen tegen de verdachte, waar de meningen over verschillen.

  • Avatar
   Zuid Limburg augustus 13, 2019

   Ik bedoelde ‘mogen’ niet in de betekenis van toestemming hebben. Ik had beter ‘mogen dan’ kunnen schrijven. Oftewel dat dat een gegeven is…

 18. Avatar
  Kees Schrijvers augustus 13, 2019

  Het is niet nodig om namen of foto’s te plaatsen. Het gaat hier om de daad zelf.

 19. Avatar
  wimw augustus 13, 2019

  ik vind dat het optreden van deze arbiters tegen een valsspeler een pluim verdient. Dit is geen gemakkelijke taak, die naar behoren is opgepakt. Voor het overige zou ik nogmaals willen verwijzen naar het FIDE-handboek. Ik neem aan dat de KNSB zich daar ook nog eens in zal verdiepen en kijken hoe dit valsspelen goed aangepakt kan worden.

  Sanctions for cheating-related offenses are prescribed in the Fide Handbook (e.g.

   B.01.045, A.09.3.2). These include, notably: return of awards; a ban up to 15 years

  on taking part in a chess competition or in any chess-related activity; revocation

  of titles and sport results; fines up to $25.000.

 20. Avatar
  eric64 augustus 13, 2019

  Het is in Dieren goed aangepakt. Ik ben niet zo geïnteresseerd in de juridische aspecten, maar ik ben vooral benieuwd of de schaakwereld in de (nabije) toekomst bestand is tegen allerlei nieuwe technieken op dit gebied. Een simpel voorbeeld is de Apple Watch, het zal steeds verder gaan en moeilijker traceerbaar. Mede daarom pleit ik nu voor harde maatregelen, voor je het weet zijn we te laat. Op dit moment lijkt me een vrij eenvoudig middel om alle elektronica in de speelruimte uit te bannen (ook van bezoekers, alleen een uitzondering voor arbiters die snel moeten kunnen communiceren), dus gewoon niet meenemen of in bewaring geven aan de organisatie bij de ingang. Dit is wat gedoe maar dat moet dan maar. Verder zou een speler zonder toestemming van een arbiter nooit de speelzaal mogen verlaten. Deze dingen kun je vooraf in de toernooiregels vastleggen. Toernooien die hier niet aan willen voldoen zouden m.i. niet voor rating in aanmerking mogen komen. Minder strakgeregelde toernooien kunnen wel blijven bestaan maar dat zou dan de consequentie moeten zijn. Dan blijft over het aloude praten over partijen, of het op een of andere manier signalen doorgeven aan een speler. Daar zou de (zelf)discipline ook wel aangehaald mogen worden en ik denk dat daarnaast de alertheid van arbiters van belang is. Ik ben niet bang dat mijn pleidooi het spelplezier in de weg staat, integendeel, het geeft vooral meer duidelijkheid.

  • Avatar
   Frits Fritschy augustus 13, 2019

   Eric,

   Bewijs eerst maar eens dat het probleem zo groot is als jij denkt dat het is. Ik denk dat iedereen elkaar wat dat betreft maar een beetje napraat. Elk bekend geval komt in het nieuws. Als schaaksites het niet zelf brengen, is er altijd wel een forumbezoeker die het meldt (ik, in dit geval, op deze plaats). Hoeveel gevallen heb jij het afgelopen jaar in het nieuws gezien? Wat voor aanwijzingen heb je dat dit slechts ‘het topje van de ijsberg’ is?

   • Avatar
    eric64 augustus 13, 2019

    Dat kan ik natuurlijk niet bewijzen en ik weet niet om hoeveel gevallen het gaat (ik ben het met je eens dat er tot nu toe maar sporadisch sprake is van bewezen ‘oplichterij’) maar ik ben voorstander van heldere regels die zo eenvoudig mogelijk zijn te handhaven. Wat daar op tegen is begrijp ik niet zo goed, je mag dat overregulering vinden of zo, maar ik zie dat anders.

    • Avatar
     Frits Fritschy augustus 14, 2019

     Eric,

     ‘Heldere’ regels die eenvoudig te handhaven zijn, bestaan niet. Niet bij het schaken, en daarbuiten ook niet. De Cheating guidelines beschouwen de uitkomst van software die correlatie tussen menselijke en enginezetten bekijkt, op zichzelf niet als overtuigend bewijs, en terecht. Je moet er altijd van uitgaan dat iemand ook de partij van zijn leven gespeeld kan hebben; 32 keer rood achter elkaar op een roulettetafel is óók voorgekomen.

     Ik heb op chessbase (naar aanleiding van het geval-Rausis) al eens de vraag gesteld hoeveel mensen op grond van verdachte resultaten in de gaten gehouden worden door de FIDE (of de nationale bonden). Dat gebeurt namelijk. Of dat systematisch gebeurt, is me niet bekend. Ik zou graag zien dat dat soort cijfers eens in de openbaarheid kwam. Hoeveel gevallen, op een hoe grote populatie, met hoeveel positieve, onbepaalde en negatieve resultaten, en hoe systematisch.

     Ik denk bij dit soort discussies wel eens aan de figuur Goldstein in Orwell’s 1984. Niemand weet of hij echt bestaat, maar je moet wel allemaal tegen hem zijn.

 21. Avatar
  Frits Fritschy augustus 13, 2019

  Ik zie net dat Peter Doggers er op chess.com ook een artikel aan weidt. Dat zal weer flink wat reacties opleveren. Een geval in een lagere groep op een relatief klein toernooi in Nederland is dus interessant genoeg voor een grote (de grootste?) internationale schaaksite. Waar zijn al die andere gevallen dan, waaruit zou moeten blijken dat dit een gigantisch probleem is?

  Wat mij betreft worden mobiele telefoons weer gewoon toegelaten op toernooien.

 22. Avatar
  Jaap Amesz augustus 13, 2019

  Hebben schakers zin om hun state of the art supertelefooncomputer van 900 euro ergens af te geven in een schoenendoos? Ik niet.

  Mijn grote, mooie, nieuwe, witte handdoek was in de sauna al verwisseld voor een afgeragde, gore, versleten, witte, kleinere handdoek. Daar werd ik al niet blij van.

  Oh en mijn voorspelling dat dit incident toch wel op een grote site benoemd gaat worden is uitgekomen. Wel een eitje voor Doggers als Nederlander.

   

  • Avatar
   eric64 augustus 13, 2019

   Ik vind van wel. Niet in een rommelige doos, maar met een degelijk ‘garderobe-systeem’, nummertje erbij en klaar is Jaap. Jammer van je handdoek maar die lag niet achter slot en grendel, denk ik zo.

 23. Avatar
  Eric César augustus 13, 2019

  Wat mij betreft, worden alle partijen van een toernooi ingevoerd en bekeken door een speciaal computerprogramma dat vrij simpel kan aantonen of er (systematisch) is gefraudeerd. Als dat teveel werk is, dan kan dit ook steekproefsgewijs worden gedaan. Sowieso zouden alle partijen van de prijswinnaars door deze scan gehaald moeten worden.

  Was dat gebeurd met de eerdere toernooien waaraan deze oplichter heeft meegedaan, dan was hij onmiddellijk gesnapt. Zie ook de hierboven door FlatlandR genoemde partij uit ronde 9 van het SPA toernooi. Daarin speelde hij zonder engine, zodat zijn ware speelsterkte zichtbaar werd. Deze schat ik (op basis van deze ene partij) niet eens op 1500, maar hooguit 1200. Ook het doorspelen met een volle toren achterstand is opvallend.

  Vormt zo’n computerscan een keihard bewijs? Wat mij betreft wel. In het toernooireglement dient dit vooraf vastgelegd te worden: als de computer zegt dat er sprake is van enginegebruik (met een grote zekerheid van bijv. 95%), dan geldt dit als (ondersteunend) bewijs van fraude.

  • Avatar
   Jaap Amesz augustus 13, 2019

   Mijn persoonlijke statistiek is dat ik in 2 procent van mijn partijen alle nummer 1 zetten van de computer doe. De reden dat ik gestopt ben bij Chess.com te spelen is vanwege hun rucksichtloze beleid om je meteen eruit te gooien. Ik heb daar een levenslang gratis betaald account a 80 euro per jaar die ik niet wil verliezen (zodat ik hun database en trainingsmateriaal ter beschikking heb) . Ook IM Casper Schoppen werd daar als “valsspeler” verwijderd, terwijl in een later YouTube bewijsfilmpje bleek dat Schoppen gewoon keihard gewerkt had om alle Chess Puzzle Rush opgaven uit zijn hoofd te leren.

   Oh en Doggers had best naar dit blog mogen verwijzen wanneer hij de helft overschrijft. Niet zo netjes. Wel goed dat hij quotes van de verdachte heeft.

 24. Avatar
  toon janssen augustus 13, 2019

  Ik ben het geheel eens met eric 64. Je kunt pas bewijzen dat dit het topje van de ijsberg is als je ook daadwerkelijk de regels gaat handhaven en controleren. Voor toernooien onder auspiciën van de FIDE zou ik zelfs willen pleiten voor onafhankelijke, internationale controleteams die bewapend met alle mogelijk technisch en juridisch toegestane middelen aan de slag gaan.

  En let wel. De doortrapte, sluwe valsspeler laat zich niet zo makkelijk betrappen. Op een iets hoger niveau dan (laten we zeggen) rating 1600 hoef je maar enkel het medium in te schakelen of hulp van derden te regelen tijdens de cruciale momenten (1,2 of 3 keer) van de partij om beslissend voordeel te verkrijgen. Die jongen in Dieren had het mobieltje veel vaker nodig en dat was er m.i. ook mede de oorzaak van dat ie wel heel knullig tegen de lamp is gelopen.

  De betreffende arbiters in Dieren hebben uitstekend gehandeld. Discreet en consciëntieus.Een dergelijk geval gaat ze denk ik niet in de koude kleren zitten.

 25. Avatar
  Pipo Koeien augustus 13, 2019

  Pfff, laten we vooral geen nieuw boerkaverbod creëren: allemaal nieuwe regels verzinnen voor iets wat slechts zeer incidenteel een probleem is.

 26. Avatar
  wimw augustus 14, 2019

  Vals spelen komt echt regelmatig voor, ook op hogere niveaus. De FIDE is heel alert en heeft een speciale Fair Play commissie in het leven geroepen. Zie dit verslag van de voorzitter daarvan.

  G.M.Rausis was caught cheating when his mobile phone was found in the toilet by the team of Fair Play Commission headed by Yuri Garrett, working in concert with the tournament’s arbiters. Garrett wrote:

  Fide anti-cheating procedures work best in team. The Fair Play Commission has been closely following a player for months thank to Prof. Regan’s excellent statistical insights. Then we finally get a chance: a good arbiter does the right thing. He calls the Chairman of the Arbiters Commission for advice when he understands something is wrong in his tournament.  At this point the Chair of ARB consults with the Secretary of FPC and a procedure is devised and applied. Trust me, the guy didn’t stand a chance from the moment I knew about the incident: FPC knows how to protect chess if given the chance. The final result is finding a phone in the toilet and also finding its owner. Now the incident will follow the regular procedure and a trial will follow to establish what really happened. This is how anti-cheating works in chess. It’s the team of the good guys against those who attempt at our game. Play in our team and help us defend the royal game. Study the anti-cheating regulations, protect your tournament and chess by applying the anti-cheating measures in all international tournaments. Do the right thing, and all cheaters will eventually be defeated. I wish to thank the chief arbiter for doing the right thing, my friend Laurent Freyd for alerting me and Fide for finally believing in anti-cheating efforts. The fight has just begun and we will pursue anyone who attempts at our integrity. Today was a great day for chess.”

  • Avatar
   Arno Eliens augustus 14, 2019

   Een mooi stuk proza ter promotie van de FPC. De foto die circuleert met Rausis op het toilet met gsm is genomen door andere schakers en daarna door de toernooi arbiters gebruikt tegen Rausis. De FPC heeft Rausis niet gepakt.

  • Avatar
   Pipo Koeien augustus 14, 2019

   Eén voorbeeld vind ik nu niet echt een onderbouwing van de stelling “vals spelen komt echt regelmatig voor”. Kan je uit de afgelopen 5 jaar meer dan 10 voorbeelden geven? Mij lukt dat nl bij lange na niet….

 27. Avatar
  renzoverwer augustus 14, 2019

  Prachtige, ontroerende citaten van de betreffende speler in het stuk van Doggers. Ik moet bijna huilen om deze heilige.

 28. Avatar
  wimw augustus 14, 2019

  Goed te horen dat er meerdere versies van dit verhaal zijn. Mijn intentie was te laten zien dat de FIDE anti-cheating regels heeft en dat toernooien, die zouden moeten opvolgen. ABC gaf dit.

  Sneaking off to the bathroom with your smartphone to check the best way to beat your opponent is probably the worst move you can make in a game of chess, but that’s the accusation being leveled at grandmaster Igors Rausis after he was allegedly caught in the act on Friday, July 12.

  Rausis was playing in a tournament in Strasbourg, France, when he headed to the bathroom for a break. A short while later, a smartphone was found in the cubicle, with the chess player subsequently signing a declaration confirming that the device was his.

  Pressure on the player grew when social media users started circulating a photo — also published by The Times — purporting to show Rausis during Friday’s bathroom break. In the image, he can be seen checking his phone while sitting on the closed lid of the toilet.

 29. Avatar
  sake jan de boer augustus 14, 2019

  Erg veel ophef om een jongen die gewoon hulp nodig heeft. Psychologisch minstens zo interessant wat daar allemaal achter steekt (die ophef bedoel ik dus) dan het vergrijp zelf. Het is in Dieren goed aangepakt denk ik, maar het artikel had voor mij niet gehoeven. Ach, het volk wil smullen, zie ook de voorpagina van de Telegraaf van vandaag.

  • Avatar
   Johan Hut augustus 14, 2019

   In dit artikel wordt de naam van de dader of zijn familie niet genoemd. Op de voorpagina van de Telegraaf wordt de naam van de moeder van een dader genoemd. Nogal een verschil.

 30. Avatar
  renzoverwer augustus 14, 2019

  nog even in het algemeen. Dit artikel, van de arbiter, is ook erg nuttig als waarschuwing tegen potentiele bedriegers: we zijn alert.

 31. Avatar
  Jaap Amesz augustus 14, 2019

  Over het volk wil smullen…

  Aristoleles redeneerde al dat justitie “de wraak van het volk” is. Dus al een aardig tijdje werkt het zo bij mensen. Gelukkig voor X is de tijd van brandstapels en vierendelen al voorbij. 😉

  Beetje kletsen onder een blog valt dan best nog wel mee.

   • Avatar
    Jaap Amesz augustus 14, 2019

    Nou zet je maar schrap. Het vorige artikel over een reeds veroordeelde Nederlandse valsspelende schaker werd verwijderd op deze site, omdat het zowel door de 300 reacties ging alsmede dat het artikel via USF weer werd opgerakeld, terwijl die meneer allang zijn schorsing erop had zitten. Dat vind ik een goede keuze geweest van de redactie. Anders komt er nooit een eind aan. Net zoals het nu prima is om 55 reacties te hebben. Het speelt nu.

     • Avatar
      Jaap Amesz augustus 14, 2019

      Het zou bijna saai worden als we niet minimaal 1 cheater per jaar hebben!

 32. Avatar
  wimw augustus 14, 2019

  Aan Pipo Koeien: dit is maar één geval dat vorig jaar in Noorwegen veel stof heeft doen opwaaien en veel te laat ontdekt werd! Dus moeten de schaakbonden er direct op zitten, zoals de Fair Play Commissie van de FIDE ook wil. Anders wordt schaken een lachertje!

  A visually impaired chess player has been permanently banned by the Norwegian Chess Federation (NSF) after having been caught red-handed with an earplug glued to his palm during a game against a nine-year-old girl. Norwegian chess reporter Tarjei J. Svensen tells the story.

  The player, 52-year-old Stein Tholo Bjørnsen, was caught just two months after he had completed serving a two-year ban for prior cheating.

  The verdict in this remarkable cheating case, reached at a board meeting of the federation at the end of May, was historic. It’s the first time in the history of the NSF that a player received a life-time ban from domestic competition. Although Bjørnsen still has the opportunity to appeal the suspension, the evidence and severity of the case leaves little hope for the verdict to be changed.

  “We have zero tolerance when it comes to cheating, and we want all our members to play according to the rules,” Morten L. Madsen, President of the federation, said in a statement.

  The verdict is likely to be the end of what is the biggest scandal in Norwegian chess ever. How could an unknown beginner manage to go 56 games undefeated, without anyone taking action?

  • Avatar
   Pipo Koeien augustus 14, 2019

   Dit geval kende ik al en ik kom nog steeds niet aan 10 voorbeelden uit de laatste 5 jaar….

   Jij wel?

    

Only ingelogde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.