Even voorstellen: Arie de Jong

Op 29 april is Arie de Jong benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau wegens zijn enorme inzet voor de schaaksport. Naar aanleiding hiervan is met Arie contact opgenomen om te vragen of hij bereid is een aantal van zijn verhalen in de rubriek Schaakhistorie op de schaaksite te willen plaatsen. Hij wil hier graag aan meewerken. Voor zijn eerste bijdrage klik hier.

Wij zijn daar blij mee en denken hiermee veel lezers van de schaaksite hier een plezier mee te doen.

Korte introductie: Als ongeveer 10 jarige leerde Arie de Jong van zijn hoofdonderwijzer aan de OLS Schoonhoven de loop van de schaakstukken over de 64 velden. In 1939 werd Arie lid van een schaakvereniging. Gedurende de oorlogsjaren behaalde hij enkele malen het clubkampioenschap. In 1947 werd hij lid van de Omnivereniging Rotterdamse Sport en Ontspanningsvereniging PTT. Ook daar slaagde hij er in 1949 in het persoonlijk kampioenschap op zijn conto te schrijven. Tevens maakte hij deel uit van vertegenwoordigende teams waarmee de PTT er in slaagde in die jaren 11 maal het nationaal kampioenschap te veroveren. Ook voor de vereniging S.V. Erasmus vervult hij als bestuurslid nog altijd een heel belangrijke rol door nog steeds vrijwel in zijn eentje het redacteurschap van het clubblad vorm te geven. Menigeen heeft hij zo in zijn heel eigen stijl kennis laten maken met de vele facetten van de schaaksport, anekdotes, wedstrijdverslagen en analyses. Voor zichzelf en anderen die daar in geïnteresseerd zijn heeft hij zijn eigen verhalen en schaakpartijen opgetekend in 4 boeken over de periode van 1940 tot heden. Vele tientallen jaren heeft Arie op deze wijze vaak wel 12-20 uur per week zijn energie gestoken in een bijdrage aan het verenigingsleven en de schaaksport.

Al met al maakt dit duidelijk dat Arie al vele jaren bekend is met de schaaksport. Bijdragen van Arie zijn periodiek terug te vinden in de Rubriek Schaakhistorie. Veel leesplezier.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.