Met Stalen zenuwen Grenzen verleggen

Van 5 t/m 21 augustus zijn de Olympische Spelen in Rio met uitsluitend bewegingssporten. Schaken is helaas (nog) geen olympische sport en wij doen het met het NK Schaken dat direct na de afloop van de Olympische Spelen in Amsterdam begint en eerder met  o.m. mooie toernooien in Dieren en Amsterdam Science Park. Tijdens de Spelen strijdt Anish Giri om de Sinquefield Cup in Amerika en in ons land is er het traditionele Hogeschool Zeeland toernooi.

‘Maar elk nadeel heb ook een voordeel’, het gaat dan om nieuwe sportboeken die ook interessant kunnen zijn voor de schaakbond en de schakers.

 

De minister van VWS, Edith Schippers, stimuleert middels steun aan de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen, multidisciplinair onderzoek waarmee alle sporten en sporters hun voordeel kunnen doen. De minister schrijft in haar Voortgangsbrief Sport van juni o.m. het volgende aan de Tweede Kamer:

‘Ik deel met het Topteam Sport, dat Nederland alles heeft om op het gebied van sportonderzoek en –innovatie uit te blinken. Het kabinet zet erop in om de juiste voorwaarden te creëren om van de Nederlandse economie een echte kenniseconomie te maken. Aansluiting hierop vanuit de sportbeleidsdoelstelling is een grote uitdaging.’

 ‘Bij de Kennisagenda ligt de nadruk op een brede multidisciplinaire benadering: van individuele motorische en psychologische processen tot fysiologische metingen, slimme materialen en virtual reality.’

‘Belangrijk initiatief is ook de Sport Data Valley, waarin data worden gedeeld en gezamenlijke projecten tussen sportonderzoekers en sportinnovatoren worden opgezet.’

‘Het is mijn inzet om te komen tot een geïntegreerd programma voor sportonderzoek en innovatie. Hiertoe stel ik uit bestaand budget € 6 mln. beschikbaar voor de periode 2017 tot en met 2020.’

Het SchaaKKasteeL

De stichting Het SchaaKKasteeL is partner bij  een groot meerjarig project in een kansarme wijk in Rotterdam. Aan dit volledig privaat gefinancierde project doen alle basisscholen in de wijk mee. Tijdens dit project wordt een meerjarig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.

Een sportboeken tsunami

In de aanloop naar de Spelen wordt de boekenmarkt overspoeld met nieuwe en bestaande sportboeken. Uit de nieuw verschenen boeken in juni heb ik er twee geselecteerd om in diverse artikelen op schaaksite.nl te bespreken. Het betreft twee interessante boeken met onderzoeksresultaten en verrassende conclusies. (In de bijlagen meer info over de twee boeken.) Alhoewel de schaaksport in deze onderzoeken niet aan de orde komt kunnen we gezamenlijk een bescheiden poging wagen om paralellen te trekken met onze sport. Voor de schaakwereld is het van belang inspiratie op te doen en te leren van anderen. Er ligt hier ook een belangrijke uitdaging en opdracht voor het nieuwe bestuur van onze schaakbond om aandacht te vragen voor onderzoek bij de denksporten. Immers ook het omgekeerde is waar, onderzoeksresultaten bij de denksporten kunnen interessant zijn voor de bewegingssporten!

De voorgenomen publicaties op schaaksite.nl zijn:

  1. Het boek Grenzen verleggen

–          Boekbespreking

–          Grenzen verleggen in de schaaksport

–          Grenzen verleggen door de schaakbond, regionale bonden en verenigingen

–          Interview met Rick Lahaye, een van de auteurs van het boek

  1. Het boek Stalen zenuwen

–          Boekbespreking

–          Stalen zenuwen in de schaaksport

–          Interview met Ger Post, auteur van het boek (onder voorbehoud)

Doe allemaal mee!

Wij stellen bijdragen van onze bezoekers zeer op prijs m.b.t. grenzen verleggen in de schaaksport en in de schaakorganisatie alsmede m.b.t. stalen zenuwen in de schaaksport. Laat ons weten als er al publicaties e.d. bestaan. Ook jullie ideeën over deze onderwerpen zijn meer dan welkom. We nemen dit natuurlijk mee in de publicaties. Beschouw dit als een eerste inventarisatie. Aan bovenstaande boeken ging meer dan drie jaar grondig onderzoek vooraf!

Natuurlijk is reageren in de commentaarkolom onder de artikelen ook mogelijk.

Onder iedereen die meedoet verloten we van ieder boek een exemplaar. Mail naar:

redactieschaaksite@gmail.com

Prof. Erik Scherder,

Prof. Scherder is hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Tijdens het NK Schaken in Amsterdam is er een  educatieve dag voorzien met o.a. een lezing van Prof. Erik Scherder (schrijver van o.m. Laat je hersenen niet zitten en ook bekend van zijn optredens bij de De Wereld Draait Door.)

Mogelijk dat de twee boeken en de artikelen aanleiding geven de heer Scherder hierover enige vragen te stellen, want het ‘brein’ speelt in beide boeken een belangrijke rol!

Meer informatie

Hieronder meer informatie over de boeken.

Grenzen verleggen

Stalen zenuwen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.