Bondsraad 9 december 2017

Op 9 december wordt tijdens de Bondsraad gesproken over o.a. het meerjarenbeleid (basis hiervoor is Visiedocument), de begroting voor 2018 en een Tuchtreglement.  We hebben even een paar agendapunten geselecteerd met interessante onderwerpen. De nummering stemt overeen met de agenda van de Bondsraad (zie hier…)

  1. Ter bespreking: Meerjarenbeleid 2018-2021
  1. Ter besluitvorming: Begroting/jaarplan
  1. Ter besluitvorming: Wijziging statuten KNSB in verband met matchfixing
  1. Stukken ter info

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.