Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & Schaaksite.nl

Er is de laatste jaren veel aandacht voor privacy van persoonsgegevens. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens verantwoordelijk voor het bewaken van de wettelijke grenzen op dat gebied. Met ingang van 25 mei 2018 krijgt dit orgaan de taak om de nieuwe, Europese wet te handhaven: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen die nodig zijn voor de AVG

A. Persoonlijke privacy

Alle personen van wie de organisatie gegevens verwerkt, hebben het recht om hun eigen gegevens in te zien, fouten in de eigen gegevens te wijzigen, hun eigen gegevens te verwijderen, bezwaar te maken tegen de manier waarop gegevens worden verwerkt en persoonlijke gegevens te exporteren.

B. Controle en notificatie

Organisaties zijn verplicht om persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beveiligen, autoriteiten te waarschuwen bij datalekken, gepaste toestemming te vragen voor het verwerken van gegevens en gedetailleerd te documenteren.

C. Transparant beleid

Organisaties zijn verplicht om duidelijk te vermelden wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, waarom gegevens worden verzameld, definiëren hoe lang gegevens worden bewaard én wanneer ze worden verwijderd.

Hoe gaan we met bovenstaande om op Schaaksite.nl 

Gebruikers die op Schaaksite.nl een artikel willen plaatsen of willen reageren op een gepubliceerd artikel moeten zich registreren. Hierbij dient men een geldig mailadres op te geven. Hun naam en de naam die men wenst te gebruiken (deze naam wordt “schermnaam” genoemd) worden samen met hun mailadres op de server van Schaaksite.nl opgeslagen. Deze informatie is alleen bereikbaar voor de webmaster Lennart Ootes en eigenaar Kees Schrijvers van Schaaksite.nl.

  • Deze gegevens worden met niemand gedeeld;
  • Deze gegevens worden bewaard zolang de persoon die zich ooit geregistreerd heeft dit wenst.
  • Indien hij/zij van mening is dat de gegevens verwijderd moeten worden kan men een mail sturen aan keesschrijvers@gmail.com.

Sinds een aantal jaar gebruiken we WordPress voor de Schaaksite. Bij de “oude website” was het nodig om je te registreren indien je bijvoorbeeld een partij wilde downloaden. Sinds de nieuwe website is dit niet meer nodig. Uit controle is gebleken dat een aantal personen nog opgenomen waren in de database van de oude website. Deze database is vandaag opgeschoond. Vanwege deze actie hebben deze personen een mailbericht ontvangen.

Wij gebruiken geen “trackers” op Schaaksite.nl. Ook worden er geen gegevens verwerkt door of ten behoeve van Google Analytics enz.

NOOT: Op Internet vonden we deze website met meer informatie over de AVG. Veel van bovenstaande tekst is van deze website gehaald.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.