Belevenissen van een arbiter: de ontmaskering

Deze keer een bijdrage van collega-arbiter Joost Jansen over een valsspeler. Hij heeft veel tijd en energie gestopt in deze kwestie om het recht te laten zegevieren en heeft dit verwoord in onderstaand verslag.

——————————————————————————————————————————

Vorig jaar raakte ik, voorafgaand aan een ronde bij het ONK in Dieren, in gesprek met een schaakmoeder en haar zoon. De ronde ervoor had ik een telefoonincident met een nul bestraft. De moeder vertelde dat haar zoon bij een veel ernstiger geval bij het HSG-toernooi (zijn tegenstander werd met diens notatieformulier van de nog aan de gang zijnde partij buiten de speelzaal betrapt met een werkende telefoon) een wedstrijdleider had getroffen die dat met een waarschuwing (niet meer doen he!) had afgedaan. Ook een arbiter maakt wel eens een beoordelingsfout…

In de loop van het Science Parktoernooi van dit jaar werd hoofdarbiter Aart Strik getipt dat een speler in de D-groep mogelijk niet koosjer was. We zijn hem toen in de gaten gaan houden, maar konden hem niet op heterdaad betrappen. Tijdens de achtste ronde kwam het schakertje uit de eerste alinea samen met een vriendje naar me toe om te vertellen dat degene die wij in de gaten hielden dezelfde was die hem in 2018 geflest had. Dat droeg bij aan het vermoeden dat we niet met een incidentele fraudeur te maken hadden, maar met een notoire valsspeler. Ondertussen had hij na acht ronden evenzovele punten verzameld, om vervolgens in de negende ronde als een natte krant te verliezen van een niet eens zo erg sterk Russisch meisje. Had hij toen geen telefoonassistentie meer nodig omdat hij al verzekerd was van de eerste prijs, of durfde hij geen vreemde actie te ondernemen omdat zijn moeder en broertje aanwezig waren?

Inmiddels was gebleken dat deze speler ook in HSG 2019 en in het NOVA-toernooi 2019 enorme scores had neergezet; in Hilversum scoorde hij 5,5 uit 6 in de C-groep, en in Haarlem 5 uit 5 in de B-groep die tot 1900 ging. In Haarlem was ik ook arbiter, en het ergerde me sowieso dat niemand van ons arbitrale trio daar enige argwaan heeft gekoesterd. Ook heeft geen van zijn tegenstanders daar gewag gemaakt van enig vermoeden dat er iets niet in de haak was.

In Dieren deed hij mee in de reservegroep C. Alle arbiters aldaar waren inmiddels op de hoogte, en alert op merkwaardig gedrag. Tijdens de eerste twee ronden leek er weinig aan de hand; de tegenstand was wellicht dermate zwak dat hij weinig of geen externe hulp nodig had. In de derde ronde kwam daar verandering in. Zijn toiletbezoek nam toe tot zo’n vijftien keer per partij, waarbij hij afwisselend voor de drie beschikbare toiletblokken koos. Veelal bleef hij daar vijf tot wel twaalf minuten, soms staand, meestal zittend (de toiletdeuren laten toe dat de voeten zichbaar zijn). En ik wil eigenlijk van niemand weten hoe hij of zij op het toilet zit, maar met een been over het andere geslagen, zodat er maar één voet op de vloer staat…? Ik heb er een foto van.

Halverwege de vierde ronde vond hoofdarbiter Koos Stolk het welletjes. Hij wachtte de speler op na het zoveelste toiletbezoek, en confronteerde hem met onze verdenkingen. Glashard ontkende hij alle aantijgingen, en hij toonde zich zelfs verontwaardigd dat hij überhaupt verdacht werd. Hij weigerde overigens zich te laten fouilleren. Dat staat inderdaad op gespannen voet met het Burgerlijk Wetboek, maar de FIDE Anti Cheating Guidelines staan het wel toe. Koos besloot het vooralsnog niet op de spits te drijven, en liet de speler zijn partij vervolgen.

Je zou verwachten dat hij zich na zo’n confrontatie zou realiseren dat hij in de gaten werd gehouden, maar dat bleek nergens uit. Hij bleef de toiletten frequenteren, soms zelfs zet na zet. Vanaf onze arbiterstafel konden onze stagiair Jarno Witkamp en ik hem prima observeren, en we hielden van iedere partij een soort logboek bij: welk toilet bezoekt hij, en hoe lang, en bij welke zet. Ook beschikten we inmiddels over een aardige verzameling van zijn partijen uit Haarlem, Amsterdam en Dieren, die in de arbiterskamer aan een uitvoerige analyse werden onderworpen. Het wachten was op een moment van heterdaad.

Mij zat het inmiddels allerminst lekker, al was het maar omdat ik zowel bij het NOVA-toernooi als bij Science Park arbiter was. Bovendien was ik dagelijks getuige van de merkwaardige manoeuvres van de betreffende speler. Ik heb toen bij Sernin van de Krol, collega-arbiter annex techneut, geïnformeerd of er een betaalbare scanner verkrijgbaar was waarmee een telefoon kon worden opgespoord zonder lijfelijk contact. Binnen enkele minuten had hij er een gevonden, die ik terstond heb besteld.

Door een misverstand met postnl werd de scanner pas tijdens de achtste ronde bezorgd. We hebben het ding toen onverwijld uitgeprobeerd. De telefoon in de sok van Koos en zelfs een metalige pen van Jarno werden zonder moeite met een bzzz gevonden, evenals de sleutelbos en de telefoon in mijn eigen broekzakken.

Na die geslaagde tests heeft Koos de speler opgewacht. Samen met Ron Bleeker, de arbiter van zijn groep, heeft hij hem meegedeeld dat hij hem graag met een scanner wilde onderzoeken. Na eindeloos gesputter en gestribbel leek hij daarin toe te stemmen. Koos riep mij erbij. Maar na een kleine demonstratie: bzzz telefoon, bzzz sleutelbos, wilde hij toch maar liever niet gescand worden. Koos hield hem voor dat een weigering beschouwd zou worden als een positief scanresultaat, en wees hem op de gevolgen daarvan: verwijdering uit het toernooi en rapportage aan de KNSB en de FIDE, met het heel wel denkbare resultaat van een paar jaar schorsing, plus het onuitwisbare predicaat van valsspeler voor de rest van zijn schakersloopbaan. Uiteindelijk gaf hij toe dat hij een telefoon bij zich had, en kreeg Koos hem zover dat hij het ding overhandigde. Het zat in een binnenzak van zijn broek. Op de telefoon stonden onder meer diverse schaak-apps, en een file met al zijn partijen uit de genoemde toernooien. Na in totaal een minuut of veertig, Koos heeft het onderzoek met veel geduld uitgevoerd, is de speler vertrokken. Zijn partijen in het ONK zijn allemaal gewonnen verklaard voor zijn tegenstanders. Ze zullen niet voor de rating worden verwerkt, en vooruitlopend op een uitspraak van de tuchtcommissie van de KNSB zijn ook zijn partijen uit zijn eerdere toernooien geannuleerd voor ratingverwerking.

Zelden ben ik zo content geweest met de aanschaf van een apparaat dat ik zo weinig mogelijk hoop te hoeven gebruiken. Het is overigens voor iedere arbiter te leen, mocht daar aanleiding toe zijn.

 

 

25 Comments

 1. Avatar
  Jaap Amesz augustus 11, 2019

  Dank je wel voor dit verslag en laat ik meteen zeggen dat in de praktijk dit vast een logische gang van zaken heeft betroffen. Wedstrijdleiders zijn nou eenmaal geen doorgewinterde CSI inspecteurs, toch breek ik mijn hoofd over de formeel juridische kant van de zaak.

  Ik laat de Fide buiten beschouwing, aangezien de KNSB in ieder geval wel duidelijk onder de Nederlands wet valt. De KNSB kan reglementen opstellen en consequenties in het vooruitzicht, desalniettemin staat de Nederlandse wet daarboven. Dat kan de zaak veranderen.

  Koos hield hem voor dat een weigering beschouwd zou worden als een positief scanresultaat, en wees hem op de gevolgen daarvan: verwijdering uit het toernooi en rapportage aan de KNSB en de FIDE, met het heel wel denkbare resultaat van een paar jaar schorsing, plus het onuitwisbare predicaat van valsspeler voor de rest van zijn schakersloopbaan.

  Zou een rechter na het weigeren van een metaaldetector onderzoek oordelen dat er sprake is van vals spelen?

  Om het voor deze jongen op te nemen:

  1) Welke schaker heeft nou geen schaakapps op zijn telefoon?

  2) Zelf doe ik op de club na de pot tijdens de analyse ook een snelle blunder check op mijn telefoon en sla dan ook mijn potjes op, alsof dat iets zou bewijzen.

  3) Het feit dat iemand een telefoon op lijf heeft, breekt enkel deze regel. Het bewijst niet dat de telefoon is gebruikt om een engine mee raad te plegen.

  Om weer even de snoodaards tegemoet te komen; het was een domme zet van deze jongen om zijn telefoon te overhandigen, laat staan dit toe te geven aan de arbiters. Het enige harde feit wat de arbiters hadden kunnen aandragen bij een rechtszaak, zou een geweigerde metaaldetectorscan kunnen zijn.

  Is er een lopende enige op telefoon verstopt in prullenbak toilet met huidige partij erop, dan zeg ik ja. Is er een bekentenis, dan ook ja. Is er alleen een geweigerde metaaldetectorscan, dan twijfel ik.

  Zou een rechter zeggen, dat is genoeg voor “een paar jaar” schorsing? Is dat niet onredelijk gezien de bewijslast? Alsof een telefoon op lijf, meteen jaren straf verdient. Alsof dat redelijk en billijk zou zijn. Laten we wel wezen, ik zie bij elk toernooi duidelijk telefoonbobbels in broekzakken. Dat zijn schakers die niet meedoen aan cheating onzin, gewoon 1x gaan pissen en een keer koffie bij de bar halen. Als al die schakers jaren schorsing krijgen, dan blijven er lege zalen achter.

  • Avatar
   Noudl augustus 11, 2019

   Hoewel het me verstandig lijkt geen overhaaste conclusies te trekken, meen ik dat je nu toch wat belangrijke omstandigheden buiten beschouwing laat. Te denken valt aan het veelvuldig toilet bezoek, de eerdere waarschuwing, het eerdere incident en de opvallende toernooiresultaten.

   Ook op basis van alle beschikbare informatie kan bepleit worden dat het trekken van conclusies te vroeg is, al denk ik daar zelf anders over. De uitkomst van de analyse van de partijen lijkt me overigens nog wel van belang.

    

 2. Avatar
  renzoverwer augustus 11, 2019

  ha jaap. Dank voor je bijdrage.

  Een telefoon bij je dragen tijdens de partij is verboden: https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/handboek/nk/ReglementOpenNederlandseKampioenschappenenbondswedstrijden.pdf

  Dit reglement kan uitstekend gehanteerd worden om de valsspeler te betrappen. Op jou, met bobbel in de broek, zal echt geen jacht worden geopend. Je wordt echt geschorst – of heb ik iets gemist en wordt de een na de andere speler jaren geschorst vanwege tel bij je hebben?

  Je zult het verschil wel zien, neem ik aan. De een bedriegt, de ander niet.

  Het is roeien met de riemen die men heeft en t is dus kiezen.

  Hier was iets ernstigs aan de hand: iemand die bewust het schaakspel zelf en het plezier voor anderen zit te vernietigen. Dan moet er ingegrepen worden. Dat is gebeurd. Goeie actie van Koos en Jansen.

 3. Avatar
  antonl augustus 11, 2019

  “Ze zullen niet voor de rating worden verwerkt, en vooruitlopend op een uitspraak van de tuchtcommissie van de KNSB zijn ook zijn partijen uit zijn eerdere toernooien geannuleerd voor ratingverwerking.”

  Waarom eigenlijk? Het lijkt mij iig de minste compensatie voor de tegenstander(s) om ze wel te laten meetellen. Als uitgangspunt vind ik dat als je samen aan een partij begint (dus geen afmelding etc.) de ratingverwerking altijd moet meespelen, zelfs bij het overlijden van de tegenstander (wat gelukkig nauwelijks voorkomt en moet je dan eigenlijk eerst de klok laten doorlopen? 🙂 ).

 4. Avatar
  eric64 augustus 11, 2019

  Het betreft dé doping in de schaaksport. Keihard aanpakken. Reglementen en anti-cheating guidelines zijn er niet voor niets. Elke sportbord heeft zijn tuchtreglement, ook KNSB en FIDE. Een bestrafte speler kan het altijd nog proberen via het CAS of de burgerrechter, maar in deze zaak lijkt me dat volslagen kansloos. En te kostbaar bovendien.

 5. Avatar
  Frits Fritschy augustus 11, 2019

  “Hij weigerde overigens zich te laten fouilleren. Dat staat inderdaad op gespannen voet met het Burgerlijk Wetboek, maar de FIDE Anti Cheating Guidelines staan het wel toe. Koos besloot het vooralsnog niet op de spits te drijven, en liet de speler zijn partij vervolgen.” Uit the FIDE anti-cheating guidelines (www.fide.com/FIDE/handbook/Anti%20Cheating%20Guidelines.pdf): “The arbiter may require the player to allow his clothes, bags or other items to be inspected, in private. […] If a player refuses to cooperate with these obligations, the arbiter shall take measures in accordance with Article 12.9 [waar de sancties opgesomd staan waaruit de arbiter kan kiezen].”

  Inderdaad, zonder diens toestemming mag iemand niet gefouilleerd worden door privépersonen, ook niet bij verdenking van criminele activiteiten. Maar als organisatie mag je iemand ook eenmalig of voor langere tijd weren die niet meewerkt aan veiligheidsmaatregelen. Denk aan de beveiliging bij grote, private manifestaties, of bij een bezoek aan een winkel van een gekende winkeldief. Een rechter zal dit achteraf hooguit afkeuren bij onvoldoende aanwijzing dat juist die persoon niet in de haak is.

  Maar hier is sprake van een gefundeerde verdenking en een speler die weigert mee te werken. Dan snap ik niet wat er ‘op de spits’ gedreven wordt. Als je niet zeker bent over je verdenkingen, moet je eerst meer bewijs verzamelen. “Ook beschikten we inmiddels over een aardige verzameling van zijn partijen uit Haarlem, Amsterdam en Dieren, die in de arbiterskamer aan een uitvoerige analyse werden onderworpen. Het wachten was op een moment van heterdaad.” Is er overigens gebruikgemaakt van de tools die de FIDE daarvoor ter beschikking heeft? Het is niet erg duidelijk, maar het lijkt erop dat die ‘uitvoerige analyse’ pas gedaan is na de eerste actie bij de toiletten. Dan is er procedureel toch wat misgegaan, lijkt me. Je wacht op een heterdaad, maar eerst waarschuw je de speler: lijkt me niet logisch. Bovendien, het lijkt me dat volgens de Guidelines het niet meewerken aan een onderzoek al gelijkstaat met een heterdaad.

  De organisatie heeft dus gewoon mazzel gehad dat de bewuste speler de waarschuwing negeerde. Als hij de volgende rondes zijn telefoon thuisgelaten had, waren er geen maatregelen meer mogelijk geweest. Althans, een rechter die om correctie van eventuele, toch opgelegde maatregelen tegen de speler verzocht zou worden, zou waarschijnlijk concluderen uit het feit dat de speler in eerste instantie gewoon kon blijven doorspelen, dat de arbiters blijkbaar onvoldoende gronden hadden om maatregelen te nemen.

  Overigens, het volharden van de speler in zijn gedrag bevestigd me weer in mijn mening dat het in het overgrote deel van dergelijke fraudegevallen gaat om dwangmatig gedrag, net zo iets als bij sommige pubers die niets te kort komen en zich overgeven aan veelvuldige winkeldiefstal.

  • Avatar
   Hendrikom augustus 12, 2019

   Sommige pubers en sommige volwassenen die ook niks tekort komen. En het gaat gewoon door na een keer betrapt te zijn geweest.

   Overigens zal deze speler ook gedacht hebben dat als hij het restant van het toernooi zonder hulp had uitgespeeld, dat hij dan vanwege zijn resultaten door de mand was gevallen. En dan liep hij ook nog de poen mis, waarvoor hij nog maar een paar potjes hoefde vals te spelen.

 6. Avatar
  Jaap Amesz augustus 11, 2019

  Jurisprudentie over beveiliging van winkels en festivals ligt er al. Bij schaken nog niet. Lijkt me sterk dat voor schaken het ook prima is om te fouilleren door organisatoren (lees: niet-agenten) zoals bij festivals het geval is.

  Eens over die dwangmatigheid. Was die jongen vakken gaan vullen dan had hij legaal meer geld verdiend.

  • Avatar
   Frits Fritschy augustus 11, 2019

   wikipedia/fouilleren: ‘Soms wordt mensen verzocht zich te laten fouilleren voordat ze ergens naar binnen mogen. Men is niet verplicht dit toe te staan, maar bij weigering kan wel de toegang ontzegd worden. In uitgaansgelegenheden probeert men zo wapens te weren, bij concerten tracht men op deze wijze opnameapparatuur buiten de deur te houden. In feite is dit op vliegvelden ook de situatie: wie niet gefouilleerd wil worden, krijgt geen toegang tot het vliegtuig.’

   Er is geen aparte jurisprudentie nodig voor schaken.

 7. Avatar
  eric64 augustus 11, 2019

  Hij kan het ook als een uitdaging hebben gezien: hoe ver kan ik komen? Ook dit is speculatief, dwangmatigheid en/of prijzengeld opstrijken net zo. Hopelijk komt deze jongeman (snel) met zijn verhaal (verweer) maar dat zal wel ijdele hoop zijn. Die scanners worden trouwens soms al gebruikt, ik heb meegemaakt dat bij een toernooi-opening is aangekondigd dat willekeurige deelnemers kunnen worden gescand. Doel daarvan is uiteraard een preventieve werking. Naar aanleiding van sommige reacties vraag ik me ook af wat de wedstrijdleiding in Dieren beter had kunnen doen. Misschien moeten de grotere toernooien altijd een scanner paraat hebben, maar ik weet niet wat zo’n ding kost.

 8. Avatar
  vanmarwijk augustus 12, 2019

  Een demonstratie van een groot arbitersprobleem ! Nu is de telefoon een “tastbaar”” item en als men echt wilt kunnen er meer “ gepakt” worden. Maar wat te denken van de best wel grote groep schakers die met elkaar over zetten praten , als een arbiter ze er op aanspreekt vaak weggehoond onder het mom “ ach we hadden het over een andere partij” . Mn bij de jeugd , die veel van tafel lopen, een veel voorkomende strategie: met zijn drieën langs de borden en naar het toilet , vaak hoor je iets als “Pf6 toch? Of Kh2…” tja deze verdachte van cheating had geen vriendjes waarschijnlijk…

  • Avatar
   Hendrikom augustus 12, 2019

   ‘Kon je niet X doen?’ komt bij bijna alle speelsterkten en leeftijden nog voor. Dat gaat dan dus wel degelijk over de partij, maar lijkt onschuldig. Maar dat is het vaak niet. Soms kan het gewoon later in de partij ook nog. Dit gebeurt niet eens bij het toilet maar ook gewoon in de speelzaal. En als speler kon je er niks aan doen 🙂

   • Avatar
    Noudl augustus 12, 2019

    ‘Kon je niet X doen’ is slechts enkele keren aan me gevraagd. De vraag ‘hoe sta je’? is daarentegen vele malen aan me gevraagd en die vraag heb ik zelf ook gesteld. Ook dat is echter al een twijfelachtige vraag die m.i. beter niet gesteld kan worden.

 9. Avatar
  TheBlackKnight augustus 12, 2019

  Bizar te lezen wat een energie het kost om een speler te betrappen en dan moet het ook nog eens bewezen gaan worden. En dat allemaal voor een verdienste van paar euro’s.

  Kansloos zijn acties waarbij iemand cheat. Je hebt meer jezelf ermee dan tegenstander. Wat heb je aan rating punten die je niet eerlijk verdiend hebt. Als nou om duizenden euros ging…. Echter een B, C of D groep winnen :(.

  Echter zulke spelers zijn niet goed voor de sport. Wanneer je speelt wil je een partij schaken tegen een mens zonder gebruik van hulpmiddelen. Anders kun je net zo goed zelf direct tegen engine schaken, dan krijg je tenminste nog gerichte feedback.

  De verdachte gaat inmiddels met naam en foto over het internationale net, zuur voor hem.  Anderzijds het is onder de schakers en een uitvloeisel van de verdenkingen op hem, dus hopelijk bouwt die een gezonde toekomst op buiten het schaken. EN het zou mooi zijn als de zaak in de schaduw komt hij ook nog eens achter het schaakbord kruipt. Zon jochie verdient van mij nog wel een kans, sommige mensen doen soms onverstandige handelingen.

  Ik speel sowieso geen lange partijen meer. vind het saai Echter een belangrijk aspect hierin is ook dat menigeen van elke leeftijd en niveau voortdurend met anderen over de partij te kletsen. Soms krijg ik dan de neiging een paar goede stoten uit te delen, maar gezien dat ook niet verstandig is, mijd ik hele gedoe. Ik heb spelers gezien die continu aanwijzingen kregen van sterkere spelers dat gaat nog stap verder dan enkel een stelling beoordelen.

  • Avatar
   Jaap Amesz augustus 12, 2019

   “De verdachte gaat inmiddels met naam en foto over het internationale net”

   Nee hoor. Niet op Schaaksite. Niet bij de bond. Niet op welk grote schaakwebsite dan ook.

   Wat mij betreft is dat erom heen draaien een foute zet. Het leert toekomstige cheaters dat ze goed beschermd worden. Dat is toch eigenlijk een omgekeerde wereld, de te goeder trouw zijnde schaker die verwacht tegen een andere vlees-en-bloed schaker te spelen i.p.v. tegen een engine wordt zo juist niet beschermd.

   Persoonlijk zou ik de cheater verwittigen dat ik een stuk over de zaak ga plaatsen en dat dit zijn kans op hoor en wederhoor is. Indien geen respons, dan vind ik mezelf prima ethisch (en legaal) bezig om zowel naam als foto te plaatsen bij het stuk.

   Maargoed, ik heb geen schaakwebsite….

    

 10. Avatar
  renzoverwer augustus 12, 2019

   Ik heb spelers gezien die continu aanwijzingen kregen van sterkere spelers dat gaat nog stap verder dan enkel een stelling beoordelen.” 

   

  harde beschuldigingen Black Knight, en ik kan me in veel van je verhaal vinden. maar deze opm, vertel eens: jij hoort letterlijk 22 Lxh6 en dan..

  (tis nl niet zo dat als een GM tijdens een partij met een speler uit een lagere groep praat dat er dan  per se advies gegeven wordt! Het is niet handig, maar advies…. nee niet altijd)

   

  Dus ik zou bij deze beschuldigingen gaarne bewijzen zien: namen, toernooi, ronde, rugnrs, momenten, zetten.

  Ben ik vervelend?

  JA vast – maar iedereen die om bewijzen vraagt is irritant. Gewoon, omdat je geen genoegen neemt met een verhaal/losse opmerking….

   

  Dank! En complimenten voor je nickname.

   

  • Avatar
   TheBlackKnight augustus 12, 2019

   @ Jaap idd niet op de Nederlandse sites gelukkig, gelukkig enkel op hele kleine schaal idd.

   @ Renzoverwer – Je bent voor mij niet vervelend. Begrijpelijk dat je er meer over zou willen weten. Ik ga geen namen en of bewijzen aandragen. Ook benoem ik niet wat niveauverschil was tussen de spelers en of welke locaties dit was. Ik heb geen belang om personen op de man te beschuldigen. Iedereen heeft de mogelijkheid zelf te observeren en of te ontdekken. En gezien er geen hele topics en of bekendheid van is zal het of in kleine schaal plaatsvinden en of de meeste merken het niet op en of zwijgen er ook over. Wellicht dat het ook om enkele zetten gaat en niet hele partijen.

 11. Avatar
  Frits Fritschy augustus 12, 2019

  Het probleem met internetforums is dat elk beetje rook, of damp, tot de conclusie leidt dat er een groot vuur is. Het is elke keer groot nieuws als er een fraudegeval opduikt, maar ga eens even tellen: hoe vaak komt het nou in het nieuws? Volgens mij hooguit een keer of vijf, zes per jaar. En dat bij een zo populair onderwerp! Maar, is dan het argument, het gebeurt natuurlijk veel vaker; het wordt alleen nauwelijks opgemerkt. Nee, fraude bij het schaken is een gigantisch probleem: we moeten allemaal bij de ingang van een toernooizaal gecontroleerd worden, organisatoren moeten jammers inzetten (in Nederland illegaal!) om internetverkeer onmogelijk te maken, en ieder die verdacht is, is per definitie schuldig. Een gigantische bedreiging voor het schaakspel! Hoge straffen, dat zal ze leren!

  Maar waar zijn eigenlijk de bewijzen dat het om zo’n groot probleem gaat? Het is absoluut mogelijk om te frauderen, en al die forumbezoekers op chess.com of chessbase die dat vinden, zijn uiterst creatief in het vinden van mogelijkheden. ‘Ja, zijn zetten komen niet overeen met wat de engine zegt, maar dat is alleen maar om te maskeren dat hij op cruciale momenten wél van digitale hulp gebruikmaakt.’ Iedereen is verdacht.

  Ik geloof niet dat dit iets met de werkelijkheid te maken heeft. Naar mijn ervaring kunnen schakers wel eens onsportief zijn, maar de boel bewust belazeren: ik heb het nog nooit in de 50 jaar dat ik op clubniveau schaak in mijn omgeving meegemaakt. Ik heb eenmaal meegemaakt dat een clubgenoot tegen me zei: ‘als hij dat doet ben je zeker dat van plan’. Ik was toen erg boos en heb gelijk remise aangeboden, maar ik ging en ga er van uit dat dit een slip of the tongue was. Het overgrote deel van de spelers praat niet over de eigen partijen tijdens die partij. Toch zal dit nog aanzienlijk vaker gebeuren dan het inroepen van digitale hulp. En praten met anderen tijdens de partij: dat gebeurt al vanaf dat er geschaakt wordt. Het leverde een enkele keer een incidentje op, maar niet zulke grote problemen dat men het nodig vond om dit te verbieden. Ook een bewijs dat het met het eergevoel van schakers wel snor zit. Ze vragen anderen niet om hulp, ze vragen engines ook niet om hulp. Op enkele sporadisch voorkomende, beklagenswaardige figuren na. Op dergelijk gedrag moeten natuurlijk sancties staan, en er moet ook ruchtbaarheid aan gegeven worden. Maar we moeten niet gaan overdrijven.

   

 12. Avatar
  coenj augustus 12, 2019

  Is er een verschil tussen een schaker die een scan wijgert of een wielrenner die de dopingcontrole weigert? Door mee te doen aan een schaaktoernooi of -competitie commiteer je je aan de aldaar geldende regels. Wil je dat niet, beperk je dan tot een partijtje met de buurman. Door een schaakapp te gebruiken pleeg je fraude, waarmee je niet alleen de schaaksport schaadt, maar je ook nog eens wederrechtelijk prijzengeld toeëigent. De hoogte van het bedrag doet niet ter zake.

  Bij grote internationale toernooien, zoals Olympiades en EK’s zijn er zelfs detectiepoortjes waar je doorheen moet. Wil je dat niet, dan kom je niet binnen. Ik heb in Batumi zelf ervaren dat niet alleen de spelers en de coaches door de poortjes moeten, maar zelfs de pers. Ondanks mijn perskaart moest ik door dezelfde poortjes als de spelers, maar vervolgens mocht mijn telefoon toch mee naar binnen. Tot op de 4e dag, toen mocht het opeens niet meer.

  Interessant is de vraag of deze speler anoniem kan en mag blijven. Als de KNSB een schorsing uitspreekt, en wat kan de KNSB anders, dan moet de naam in de openbaarheid komen. Hoe kun je als toernooi-organisatie anders weten dat deze speler is geschorst. Dan kan de speler dus gewoon doorgaan met het inkasseren van prijzengeld. Zie dan achteraf dat geld nog maar eens terug te krijgen. Zolang de KNSB geen uitspraak heeft gedaan heeft de verdachte recht op anonimiteit, is er een schorsing opgelegd dan moet de naam bekend worden gemaakt om hiervoor genoemde reden.

  Overigens is de naam heel gemakkelijk te achterhalen via de toernooi-uitslag.

 13. Avatar
  MvanLeeuwen augustus 13, 2019

  Een zijsprong: op deze pagina wordt meerdere keren het woord fraude gebruikt (6x op het moment van schrijven).

  Fraude volgens Van Dale is: bedrog, gepleegd door vervalsing van administratie

  Dat is iets anders dan ongeoorloofde hulp gebruiken bij een schaakpartij. Het gepleegde bedrog is dus geen fraude.

   • Avatar
    MvanLeeuwen augustus 13, 2019

    Ik lees in de link: Fraude is een vorm van bedrog. Daarbij worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid.

    Lijkt toch erg op de uitleg van Van Dale. Zoals ik het lees is fraude boekhoudkundig bedrog.

 14. Avatar
  Eric César augustus 13, 2019

  We zullen nog even op de uitspraak en sanctie van de FIDE moeten wachten, maar ik ben wel benieuwd naar hoe deze fraudeur aangepakt zal worden. De zaak in Dieren is duidelijk, maar hoe worden de toernooien in Hilversum, Amsterdam en Haarlem behandeld? Worden de uitslagen in die toernooien ook gecorrigeerd? Worden de ELO-berekeningen achteraf hersteld? Worden de ten onrechte uitgekeerde prijzengelden teruggevorderd? Krijgen de juiste prijswinnaars alsnog hun beloning?

  Wordt vooral schokkend is in deze kwestie is het vermoeden dat deze man al meer dan een jaar met zijn bedrog bezig is geweest. Misschien komt dat door de lage rating-categorie waarin hij opereerde. Bij eerder bekende Nederlandse gevallen van schaakfraude ging het om spelers rond 2200 ELO, nu gaat het om ca. 1500 ELO.

 15. Avatar
  MvanLeeuwen augustus 13, 2019

  Bij eerdere toernooien is niet aangetoond (bewezen) dat sprake is van bedrog. Lijkt me dat deze resultaten blijven staan. Vergelijkbaar met dopingzaken.

  Uiteraard kun je daar je bedenkingen bij hebben, maar zo werkt ons rechtssysteem: niet bewezen is onschuldig.

Only ingelogde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.