Schaken 4.0 bij Wie is de Mol?

Bij het samenstellen van het script voor de lopende serie van Wie is de Mol vroeg men zich af of het schaakspel een rol zou kunnen spelen. En zo ja op welke manier?

De eerste variant was om het schaakbord verkeerd om te leggen of om een onjuiste beginstelling op het bord te plaatsen. Dit zou de deelnemers (en de kijkers) op het verkeerde been kunnen zetten.

Op deze site werd hierop gereageerd en men meende aan de hand van de stelling op het schaakbord te kunnen vaststellen wie de mol is! Zie het artikel Stine is de Mol.

De tweede variant was gebruik te maken van het onderzoek van de Stichting Het SchaaKKasteeL naar de historie van het schaakspel en het hieruit voortvloeiende Schaken 4.0 met het motto: Vooruit naar Vroeger!

Uit historisch onderzoek bleek dat de huidige beginopstelling één van varianten is die vroeger werd gebruikt. Maar er waren ook andere varianten. Bij deze varianten gold vaak dezelfde vraag: wordt degene die begint bevoordeeld ja of nee en heeft de beginopstelling hier invloed op? M.a.w. is er sprake van een geluksfactor? Een van de opstellingen was de koning op het vierde veld van links te plaatsen met de koningin aan zijn rechterzijde. Hiermee werd de symmetrische opstelling doorbroken. Jonge welgestelde mannen uit Arabië die in Parijs gingen studeren vertelden over hun ervaringen met deze beginstelling.

Ook een Nederlandse schaker heeft in zijn proefschrift in 2002 in een van zijn stellingen aandacht besteed aan het doorbreken van de symmetrische beginopstelling bij het schaakspel. (Ruurd Kunnen, Leiden 2002). Hans Meijer heeft hieraan op deze site aandacht besteed in zijn serie: Stellingen over Schaken.

Hiermee lichten we weer een nieuw tipje van de sluier op rond Schaken 4.0 Bij dit spel wordt de symmetrie doorbroken en wordt de koning op het vierde veld van links geplaatst en de koningin aan zijn rechterzijde. (Twee andere tips zijn gepubliceerd onder Schaakpuzzel 1.)

En laat dit nu de opstelling zijn die men in Wie is de Mol heeft gekozen? Toeval bestaat niet! Maar de serie is nog niet afgelopen.

Een scene uit Wie is de Mol, bron: website AVRO/TROS, Uitzending gemist

De koningen staan op d1 en e8!

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.