Recensie: Marin’s English Love – A complete repertoire for White after 1.c4

Tijd voor iets anders! In deze recensie staat er geen boek centraal, maar een dvd. Of eigenlijk twee dvd’s. De Roemeense grootmeester Mihail Marin heeft wederom zijn licht laten schijnen over de Engelse opening. Na de goed ontvangen Grandmaster Repertoire boeken (The English Opening Vol. 1, 2 and 3), komt Marin nu met twee dvd’s over de door hem zo geliefde opening: Marin’s English Love – A complete repertoire for White after 1.c4 (Vol. 1 and 2).

Marin is bij mij vooral bekend als schrijver. Zijn zojuist genoemde boeken over het Engels zijn de grondlegger geweest voor mijn witrepertoire. Andere boeken van zijn hand zijn onder meer Learn from the Legends (ChessCafe-boek van het jaar in 2005), Secrets of Attacking Chess en Secrets of Chess Defence. De meervoudig Roemeens kampioen heeft echter meer dvd’s dan boeken op zijn naam staan. Hij heeft al meer dan tien dvd’s uitgebracht, voornamelijk over openingen zoals de Benoni, het Klassieke Siciliaans en het Konings-Indisch.

Flexibele opening

Waarom zou je na een trilogie van totaal 1200 bladzijdes nog een tweetal dvd’s over dezelfde opening uitbrengen? Ten eerste omdat de boeken dateren uit 2009 (Vol. 1) en 2010 (Vol. 2 en 3). In het afgelopen decennium heeft de openingstheorie niet stilgestaan. Toch zijn de dvd’s meer dan een geüpdatete versie van de boeken. Marin heeft namelijk in driekwart van de gevallen ervoor gekozen het zwarte systeem met een andere variant te bestrijden. Neem bijvoorbeeld het systeem met een vroegtijdig …c6. Na 1.c4 e5 2.g3 c6

koos Marin in zijn eerste boek voor de variant met 3.d4. Op de dvd heeft hij er bewust voor gekozen andere lijnen te bestuderen. Nu gaat hij bijvoorbeeld verder met 3.Pf3. Dit doet hij om aan te tonen dat het Engels een flexibele opening is en op meerdere manieren gespeeld kan worden. Overigens zijn de eerste twee zetten in elke variant wél hetzelfde, namelijk 1.c4 en 2.g3. In dat opzicht is er weinig veranderd. Pas vanaf de derde zet wordt er afgeweken van de boeken. Zo kiest Marin na 1.c4 e5 2.g3 Pc6 3.Lg2 g6 4.Pc3 Lg7

niet meer voor de Botvinnik opstelling met 5.e4. Hoewel hier weinig mis mee is, wil hij de lezer (of, in dit geval, luisteraar) iets nieuws bieden. Dus wordt er gekozen voor een opstelling met 5.e3 en later d4. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de rest van het repertoire. De Botvinnik opstelling was namelijk ook de keuze tegen het Konings-Indisch. In de boeken gaat wit na 1.c4 Pf6 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.Pc3 0-0 verder met 5.e4. Na 5…d6 6.Pge2 e5 ontstaat er een vergelijkbare stelling als in bovenstaande diagram. Op de dvd’s kan niet voor deze oplossing gekozen worden, omdat de Botvinnik opstelling vermeden wordt. Na 1.c4 Pf6 2.g3 g6

kiest Marin dus voor iets anders, namelijk een dubbele fianchetto met 3.b3.

Compleet repertoire?

Samen zouden de twee dvd’s de witspeler van een compleet repertoire moeten voorzien. De eerste dvd gaat over 1…e5, het Hollands en Indische opstellingen. De dvd is als volgt ingedeeld:

 • Early c6
 • 2…Nc6 – Reversed Closed Sicilian
 • 2…d6 – Reversed Closed Sicilian without Nc6
 • 2…Nc6/d6 – Black plays f5 without g6
 • 2…Nf6 – Reversed Dragon
 • 2…Nf6 – Black plays Bc5
 • 2…Nf6 3.Bg2 h6 and 2…h5 – Odds and Ends
 • 1…f5/Nf6 – Dutch and Indian Setups

De tweede dvd gaat over 1…c5, 1…c6 en 1…e6:

 • Queen’s Gambit Accepted
 • Queen’s Gambit Declined
 • Slav Setup
 • Symmetrical English

In principe komen alle belangrijke varianten aan bod. Dvd 1 behandelt, net als boek 1, voornamelijk 1.c4 e5. De Queen’s Gambit Accepted, Queen’s Gambit Declined en Slav Setup zijn terug te vinden op dvd 2, en tevens in boek 2. De Symmetrical English staat eveneens op dvd 2, al heeft Marin daar voorheen een heel boek aan gewijd (boek 3).

Het is lastig om een compleet Engels repertoire op twee dvd’s uit de doeken te doen, vooral als je dat voorheen in 1200 bladzijdes hebt gedaan. Toch is het Marin gelukt om op een heldere manier de belangrijkste ideeën en zetvolgordes binnen de Engelse opening te illustreren. Ik zou zonder twijfel het grootste gedeelte van de besproken varianten op het bord brengen. Alleen bij het Symmetrische Engels heb ik het idee dat er een aantal varianten ontbreken.

Na 1.c4 c5 2.g3 Pc6 3.Lg2 g6 4.Pc3 Lg7 5.Pf3 d6 6.0-0

wordt er op de dvd alleen 6…e6 besproken. In boek 3 is deze zet niet terug te vinden, maar wel 6…a6, 6…Dd7!?, 6…Ph6 en 6…Pf6. Zo zijn er nog een aantal andere varianten die ontbreken, zoals 1.c4 c5 2.g3 Pf6 3.Lg2 e6 en de omgekeerde Maroczy met …g6. Natuurlijk moeten er keuzes gemaakt worden, maar in het derde boek hadden deze varianten toch een prominente plaats. Met het overslaan van een zijvariant als 1.c4 b6 (Anti-Owen) heb ik minder problemen.

Boek of dvd?

Hoewel er in een boek veel meer informatie staat, heeft het dvd-formaat zo zijn voordelen. Het is prettig om naar verbale uitleg te luisteren, zeker in het geval van Marin. Zijn uitleg maakt het een stuk makkelijker om de varianten te begrijpen. Op dvd 1 haalt hij regelmatig wit en zwart door elkaar, maar dat “probleem” is op dvd 2 verholpen. Een ander voordeel van dvd’s is dat er gebruik gemaakt kan worden van verschillende kleuren pijlen op het schaakbord, als visuele ondersteuning bij de uitleg. Marin maakt hier sporadisch gebruik van, en dat mag hij van mij wel wat vaker doen.

Conclusie

Wil je het Engels gaan spelen? Of speel je al een tijdje het Engels, maar ben je op zoek naar nieuwe inspiratie? Dan is Marin’s English Love – A complete repertoire for White after 1.c4 zeker een aanrader! Ook, of juist, als je al in het bezit bent van zijn Grandmaster Repertoire boeken over het Engels. Op de dvd’s wordt namelijk grotendeels voor andere varianten gekozen dan in de trilogie. In een kleine 14 uur leert Marin je de belangrijkste ins en outs van zijn favoriete opening.

Dvd: Marin’s English Love – A complete repertoire for White after 1.c4
Auteur: Mihail Marin
Uiteverij: Chessbase
ISBN-nummers: 978-3-86681-702-9 / 978-3-86681-703-6
Duur: 7 uur en 13 minuten / 6 uur en 37 minuten
Gepubliceerd: 2019
Link naar onze recensenten met hun recensies.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.