UIT OPTEKENINGEN 5

De tweede helft van de jaren vijftig kenden voor mij een wat verminderde schaakactiviteit.

In mijn bezit zijn dan ook slechts 80 partijen. Daarvan won ik er 44, 22 eindigden onbeslist en 14 maal was er het onderspit. Wel waren er via het NVPTT de nodige contacten. Zo was er een ontmoeting met België, ditmaal in Utrecht en het werd opnieuw 9½-½ en opnieuw was Jan Muilwijk het slachtoffer. Wel stond hij, als laatste nog bezig bij een 9-0 stand, wat beter tegen Drabbé. Omdat het diner wachtte, werd de partij niet voortgezet en de beslissing werd overgelaten aan Euwe. Die vond dat een ere halfje de Belgische vrienden best mocht worden gegund. Alleen Jan was niet tevreden, maar hij kon zich tegenover de grand-maître geen kritiek veroorloven, hoewel beiden de titel van Nederlands kampioen droegen. Jan was dat jaar namelijk Open kampioen van Nederland.

Een ander opgestart contact van het NVPTT was het uitkomen tegen een vertegenwoordigend team van de Nederlandse Spoorwegen. In 1955 vond het treffen plaats in Woerden, gewoon in de stationswachtkamer, maar dan wel in de eerste klasse! Die kon worden afgeschermd van treinreizigers. Zij moesten het die dag maar met wat minder comfort doen….

Ook dat werd weer een forse zege. Aan het einde kregen we in de restauratie een respectabele uitsmijter voorgezet. Het veraangenaamde de terugreis.

In 1956 herhaalde zich de “knock out” van Utrecht voor de Belgische PTT-federatie. Het werd in Arnhem opnieuw 9½-½. En zoals vaak herhaalde zich ook hier de geschiedenis: Euwe gaf dezelfde spelers Drabbé en Muilwijk een remise tot uitkomst en ook nu was er lichtelijk voordeel voor onze man te bespeuren! In het “Contact P.T.T.” Bulletin Officiel de la Fédération Belge des Echecs de PTT werd het échec als volgt beschreven:

“Onze afvaardiging bestond uit de tien Belgische spelers Dormaels, Dhaenekint, Drabbé, Bayens, De Maeyer, Havaert, Dehondt, Timmermans, Henry, Roelandt, de twee reserves Pittoors en Desmidt, de heer ondervoorzitter Bruynooghe en de heer schatbewaarder José de Maeyer. We vertrokken 15 september 1956 naar Arnhem, dat zijan vermaarde veldslag van 12 jaar geleden herdacht. De heer Haegeman, voorzitter, liet zich om gezondheidsredenen verontschuldigen.

We werden ter plaatse hartelijk ontvangen door de heren Fröhlich, voorzitter van NVPTT en Lulof, bestuurslid van NVPTT. Beide heren hebben ons gedurende twee dagen een aangename gastvrijheid geboden. Het past hier onze welgemeende dank aan hen en aan de heer Ch. Cadot, secretaris-penningmeester van NVPTT uit te drukken.

Na een verzorgd avondmaal werd een vrije zaterdagavond op verschillende wijze doorgebracht. Ons zelfvertrouwen werd gesterkt door de vriendelijke indruk van het feestelijke Arnhem.

’s Anderendaags werden het stadje en zijn voormalig slagveld in de morgenzon bezocht en rond 11 uur hadden we de eerste contacten in het lokaal van de wedstrijd met de arriverende Nederlandse spelers.

De heer Sleeboom. Lid van de Maatschappelijke Dienst van het Nederlands Bestuur der PTT, vereerde het inleidend banket met zijn aanwezigheid. Ook de Nederlandse overheden willen we hier onze dank betuigen voor hun oprechte sympathie.

Onder de bedrijvige leiding van de heer Terborgh nam de wedstrijd een aanvang. Aldra kende Nederland een licht voordeel en toen we geleidelijk onze spaarzame voordelige posities verloren, stapelde de ongunstige resultaten zich op.

Als eindelijk de heer Doctor Euwe, rekening gehouden met de tijdnood en met de sportiviteit van beide spelers, ons een half puntje toekende voor de partij Muilwijk-Drabbé, werd de eer halvelings gered.

Die avond zelf werd vrijelijk nagepraat over de wedstrijd; argumenten werden gevonden, partijen werden herwonnen en weddenschappen werden beklonken.

’s Maandagsmorgens, op rit langs de Duitse grens en door de Gelderse heide, hervonden we volledig ons zelfvertrouwen.

We denken met genoegen terug aan ons bezoek aan Arnhem en we verwachten het Nederlands team vol optimisme in 1957. Wie verhoopt er dan geen Pyrrhus-overwinning?”

Steller dezes trof aan bord 5 De Maeyer, wiens Fianchetto del Ré ik op originele wijze bestreed. Er ontstond o.a. een “vierpaardenblok”op het bord, met meer ruimte voor Wit. Dat gaf de gelegenheid tot een leuk pionoffer, gevolgd door een diagonaalonderbreking door een tweede pion, die op straffe van torenverlies niet mocht worden genomen. De Belgische commentator in het genoemde tijdschrift hield het op “een wellicht vergeten zet? Want waarom neemt hij die pion niet”!! Ik werd van het een en ander een paard wijzer en daarna ging ook de zwarte dame aan de galg. Een dreigend stikmat werd nog afgewend, maar zo niet het einde van de partij.

en

A. de Jong – H. De Maeyer

1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Le3 Pf6 4. f3 d6 5. Dd2 e6 6. Ld3 Pc6 7. Pe2 e5 8. d5 Pe7 9. c4 Pd7 10. O-O O-O 11. Pbc3 f5 12. f4 fxe4 13. Pxe4 Pf5 14. Lf2 exf4 15. Pxf4 Pe5 16. Le2 b6 17. Tae1 Ld7 18. g4 Ph4 19. Lg3

19… Pxg4 20. Pe6 Txf1+ 21. Txf1 Lxe6 22. dxe6 Pe5 23. e7

23… De8 "Waarom neemt hij e7 niet? Misschien is hier ergens een zet vergeten". 24. Lxh4 Tb8 Deze zet had de commentator toch een hint kunnen gegeven naar aanleiding van zijn gestelde vraag bij zet 23. 25. Tf8+ Dxf8 26. exf8D+ Txf8 27. Dd5+ Kh8 28. Lg3 Pd7 29. Lg4 Pc5 30. Pg5 Lxb2 31. Lf2 Le5 32. Pf7+ Kg7 33. Pxe5 En De Maeyer was weggemaaid, hij gaf op. 1-0

Daarna was weer de beurt aan selectiewedstrijden van het NVPTT. Er stonden ontmoetingen op de rails tegen West Duitsland en op engelse bodem tegen Brittannië. Er waren voor mij heel boeiende ontmoetingen bij in dat selectiecircus. Een aantal voorbeelden, die in Optekeningen voorkomen. Met een medelid van PTT Rotterdam deze:

A. de Jong – J.H. Elderson

1. e4 c5 2. Pc3 Pc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. d3 d6 6. Pge2 e6 7. O-O Pge7 8. Le3 Pd4 9. Tb1 Tb8 10. b4 b6 11. Dd2 h5 12. h4 Ld7 13. b5 Dc7 14. Tfc1 Tc8 15. a4 f5

Zwart opent wat velden voor Wit! 16. Lg5 Pg8 17. Pf4 Kf7 18. Pd1 e5 19. Pd5 Db8 20. P1e3 Lh6 21. c3 Lxg5 22. hxg5 Pe6 23. Pc4 h4 24. exf5 gxf5 25. f4 hxg3 26. fxe5 dxe5 27. Te1 Pe7 28. Pxe5+ Ke8 29. Pf6+ Kd8 30. Pf7+ Kc7

31. Txe6 Zwart geeft op, want 31… Lxe6 heeft 32. Df4 mat tot gevolg. 1-0

(wordt vervolgd)

De vorige afleveringen treft u hieronder aan:

Optekeningen 1

Optekeningen 2

Optekeningen 3

Optekeningen 4

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.