AFTELLEN 4: De schaakkampioenen van Sliedrecht

Voorzitters zijn mensen die goed leiding moeten kunnen geven, aandacht hebben voor wat

er speelt in de club, het enthousiasme overdragen aan bestuursleden en leden….en goed kunnen schrijven.

Voorzitter Wout Boer van de jubilerende schaakvereniging mag blij zijn met Schaakvereniging Sliedrecht, die aan het aftellen is naar een geweldige 75e jarig jubileumfeest op 13 november a.s. De vereniging is ook blij met Wout als voorzitter.

Wout Boer

Sliedrechtse schaakkampioenen

Wout Boer is de schrijver van dit artikel wat gaat over de Sliedrechtse schaakkampioenen. Iemand die kampioen van de interne competitie van Schaakvereniging Sliedrecht wordt, krijgt als het ware een standbeeld. Het is nog niet zo, dat in Sliedrecht dan de open wagen

met de kampioen door het dorp rijdt, maar toch zijn die kampioenen de bijzondere mannen van Sliedrecht.

Er wordt ook zeer nauwkeurig bijgehouden hoeveel keer een kampioen kampioen wordt. Bijhouden van statistieken is een sterk punt van de Sliedrechtse schaakclub. Wout heeft de kampioenen bijna allemaal meegemaakt en heeft hen partij gegeven. Als geen ander weet hij hoe sterk de kampioenen waren en zijn en ook weet hij de bijzondere dingen van de kampioenen over te brengen. Helaas staat Wout nog niet in het rijtje van de kampioenen, hij wordt in de vereniging wel de eeuwige tweede genoemd. Wout vindt dat niet erg, ieder jaar gaat hij er weer voor en probeert hij toch weer om dat goud te strijden.

In het jubileumboek met als hoofdschrijver Jerry van Rekom kunt u nog veel meer lezen over al die bijzondere Sliedrechtse kampioenen. Niet alleen lezen maar u kunt ook van bijna iedere kampioen een partij bewonderen. In AFTELLEN 1 wat over het Jubileumboek zal gaan zal Jerry van Rekom daar meer van schrijven.

Kampioenentoernooi

Als onderdeel van de schaakmanifestatie vindt er een kampioenentoernooi plaats. Volgens de laatste berichten doen daar er al 8 kampioenen mee. Dit aantal zal nog wel hoger komen. Uniek is te noemen dat de kampioen van meer dan 50 jaar geleden, Anne de Vries, en de kampioen van 1965 en 1969 Gerrit Nederlof aan dit festijn als oud-leden zullen meedoen.

Historie van Sliedrecht wordt herbeleefd. U komt toch ook dit meemaken op 13 november?

Anne de Vries (links) en Gerrit Nederlof (rechts)

Henk Prins

Historie van de schaakkampioenen van Sliedrecht

De 75 jaar, die SV Sliedrecht nu bestaat, werden de kampioenschappen van de club verdeeld over 20 man. Wim Hokken, Piet Parel , Jerry van Rekom, Bas Hokken en Bert van de Donk waren zelfs 4 of meer keren kampioen!

Piet Parel recordhouder

De inmiddels overleden oud-voorzitter Piet Parel is met 22 kampioenschappen nog steeds koploper, terwijl Wim Hokken, de huidige kampioen hier met 19 kampioenschappen kort achter zit en nog steeds kans heeft het record te pakken..

Tegen de kampioen Wim Hokken

Wim Hokken

Tegen 15 van de kampioenen heb ik tijdens mijn lidmaatschap van de club mogen spelen met wisselend succes. Jarenlang was ik zelf steeds nummer twee achter Wim Hokken, zeker geen schande, als je weet hoe sterk Wim speelt. Iedere kampioen had/heeft zo zijn eigen bijzonderheden en voorkeuren t.a.v. de openingen en speelstijl. Wim Hokken heb ik met wit nog nooit anders zien openen dan met E4. Het open spel ligt Wim enorm, hij offert graag een pion voor initiatief en weet dat vaak subliem uit te buiten, qua inzicht en tactisch vermogen is hij heel sterk. Van Wim is bekend dat je hem in een partij altijd 2 keer moet verslaan en dan nog steeds moet oppassen. Ik heb wel een aantal keren van Wim gewonnen, maar de balans slaat duidelijk naar zijn kant door. Daarbij is hij een van de meest constante spelers. Zeker in de tijd, waarin Wim zijn kampioenschappen verwierf, was de tegenstand qua sterkte groot. Des te meer waardering voor zijn prestatie. Het halen van de 22 kampioenschappen zal wel een hele dobber worden.

Nieuwe schaakkracht en sterke oudjes

Door de aanwezigheid van weer nieuwe sterke spelers, en Peter van de Bergh en Jerry van Rekom op de loer, zijn er dus meer kapers op de kust. Wim heeft het schaken niet van een vreemde. Ook zijn vader Bas Hokken kon er wat van. Bas speelde je rustig weg en voordat je het weet had je een positioneel verloren stelling die rustig werd uitgetikt.

Onze inmiddels overleden koploperkampioen, Piet Parel, was in de tijd dat ik tegen hem speelde een sterke Siciliaan speler. Met wit was D4 zijn lievelingszet. Hij was ook de man van het positiespel, maar ging een mooie combinatie niet uit de weg. Hij speelde tot hoge leeftijd mee in de top.

De op te jonge leeftijd overleden Arie Bot, was een zeer sterke aanvalsspeler, die zowel met wit als zwart het koningsgambiet speelde. Onder het genot van een lekkere cognac kwam hij pas goed op dreef en speelde de mooiste combinaties. Peter van de Bergh, inmiddels ook al 2 keer kampioen, heeft dezelfde inslag. Liever een mooie combinatie met risico, dan een saaie pot! Hij is ook een van en de eigen talenten van de club en nu kopman van het 1e team.

Op de foto Peter van de Bergh

Bijzondere gevallen: de leeuw-kampioenen.

Jerry van Rekom is een bijzonder geval. Hij leerde het echte schaken bij Leo Jansen (kampioen 1999) en werd fan van diens opening. Samen schreven ze er een schaakboek

over: “De Leeuw, het zwarte wapen” .Later kwam er ook nog een witte Leeuw bij. Zowel Jerry als Leo paste hun opening in de praktijk toe en verzamelden zo tal van varianten. Zie Aftellen 7Echt gedurfd natuurlijk om al je kennis “ weg” te geven, maar dat is iets wat bij echte kampioenen past. Ze bleven toch gewoon winnen!

Leo Jansen en Jerry van Rekom

De “buitenlanders”

In de periode dat Piet Pluymert en Henny Radenborg nog bij Sliedrecht schaakten, wisten zij beiden een keer de “ gewone” Sliedrechtse top te verschalken en kampioen te worden; beiden keerden later terug naar Dordrecht, maar dragen Sliedrecht uiteraard nog een warm hart toe!.

Bert van de Donk die nog steeds bij Sliedrecht in de externe competitie speelt, is een gedegen speler, die aast op positioneel voordeel en dat weer goed uit weet te bouwen. Hij is vooral ook een “ vaste” speler, die niet snel verrast is.

Bert van de Donk

Huidige cracks

Hans Klein was enkele jaren ook in goede vorm en in staat om nipt Wim Hokken voor te blijven. Hans is ook een E4 speler, dus liefhebber

van de open spelen. Die kent hij erg goed en wist de stukken met wit vaak tot winst te brengen. Hoe anders is Kees Wessels. Die introduceerde zijn eigen opening, “ De Tijger”, met rare zetten als F3. Eerst lijkt het nergens op, maar gaande de partij merk je dat Kees wel degelijk een goed systeem heeft en juist dan slaat hij toe! Risico’ s nemen, dat doet Kees zeker. Vaak wint hij spectaculair, maar evengoed verliest hij soms van mindere tegenstanders. Kees maalt er niet om; het gaat toch om de leuke partij! Op de foto: Hans Klein en Kees Wessels

Oud-leden

Oud lid Jan Willem Oostrom is een keer kampioen geweest. Jan Willem is een “doordachte” speler, die ook vaak in tijdnood kwam. Hij zette zijn partijen altijd gedegen op en werd daardoor niet vaak verslagen.

De inmiddels overleden Jan H. Bade, was bekend als dokter, maar bij ons vooral als schaker. Jan stond bekend om zijn psychologische aanpak. Hij speelde graag de rol van “ underdog” en roemde de schaakkracht van zijn tegenstanders bij het schudden van de hand. Had het wel zin om te spelen?, of kon hij maar beter opgeven!? Natuurlijk speelde Jan en deed dat uitstekend. De in slaap gesuste tegenstander werd plotseling gewaar dat hij positioneel was weggespeeld, waarna Jan de klus gemakkelijk klaarde en won!

Tegen de oud kampioen Adriaan Visser heb ik alleen in zijn nadagen gespeeld. Hij was tot zeer late leeftijd nog een actieve schaker, maar had natuurlijk toen wel in kracht ingeboet.

Gijs Nederlof. Anne de Vries, H. de Groot, TG Ertman en Jan Koppelaar heb ik als spelers niet gekend. Zij waren de mannen uit de eerste periode van de club. Het zal er toen ook wel om gespannen hebben.

Kampioenen partij

Hieronder volgt een illustratieve partij van Wim Hokken met wit tegen Jan Willem Oostrom gespeeld in de 6e ronde van de onderlinge competitie in 1994. De opening is Frans, een Tarrasch. Wim valt aan, zoals gebruikelijk en laat zien hoe je een klein positioneel voordeel uitbouwt. Het commentaar werd geleverd door onze helaas overleden openingskenner Rob Klop.

Wit: Wim Hokken

Zwart: Jan Willem Oostrom

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 Pf6 4. e5 Pfd7 5. Ld3 c5 6. c3 Pc6 7. Pgf3 Le7

Gebruikelijker is 7… Db6 met druk op d4. Maar het is voor te stellen dan Jan Willem dit niet graag speelt tegen een aanvaller als Wim. Na 8. 0-0-cxd4 9. cxd4 Pxd4 10. Pxd4 Dxd4 11. Pf3 heeft wit aanval.

8. 0-0 0-0 9. Te1 f5 10. a3 Db6

11. c4!?

Typisch Wim. Voordat het centrum kan vastlopen besluit hij om de boel te openen

11. … cxd4 12. b4!? Dc7 Drukt op de zwakke pion e5

13. De2 dxc4 14. Pxc4 b5 15 Pcd2 a6 16. Lb2 Td8 17 Tac1!

Ontwikkelen en druk verhogen is doeltreffender dan de pion op d4 direct te winnen

12… Db7 18. Pb3 Pf8 19. Ted1!? Pg6 20. g3

Verhindert vervelende dingen via veld f4

20… Td5 21. Lxd4

Ook interessant is 21. Pbxd4!? Pxe5 22 Pxe5 en nu verder met 22… Pxe5 23 Pxf5 of 22. Txe5!? Waarna wit compensatie heeft voor de gambietpion door de vele open lijnen en diagonalen.

21…Pxd4 22. Pbxd4 Dd7?! Staat de eigen stukken in de weg.

23. Lb1 Materieel is de stand in evenwicht maar wit heeft door het aktievere stukkenspel de betere kansen.

23… Lb7 24. La2 Tc8 25. Txc8 Dxc8 26. Lxd5 Lxd5 27. De3

Simpel en goed is 27. Pxf5 en de zwarte stelling stort ook in.

27… Db7 28. Pe1 Le4 29. f3 Ld5 30. Pd3 Ld8

Hoopt om via b6 tegenspel te maken langs de diagonaal a7-g1.

31. Pc5! Da8 32. Pdxe6 Lb6 33. Pd4 Kf7 34. Pxf5 Lxf3?

Een fout in verloren stelling

35 Td7! Kf8 36 Pe6!

36. …Ke8 37. Dxb6 Kxd7 38. Dd6

Meer in stijl was 38 Pc5 Ke8 39 De6 en mat op de volgende zet.

38…. Ke8 39 Pc7 en Jan Willem geeft op.

Een mooie vlotte aanvalspartij van Wim, waarin hij Jan Willem, toch ook niet een van de minsten, gemakkelijk van het bord combineert. Het mag duidelijk zijn dat de Sliedrechtse schaakvereniging trots is op zijn kampioen, die Sliedrecht altijd trouw is gebleven.

De trots is er natuurlijk niet alleen voor Wim, maar voor alle kampioenen, die met hun inzet en mooie partijen, er voor gezorgd hebben dat de Sliedrechtse schaakvereniging het heeft gepresteerd om vanaf de 2e klasse onderbond, nu te acteren met een team in de 3e klasse van de KNSB en aansluitend met het 2e team in de promotieklasse.!!

DAT IS KLASSE

Kampioenen bedankt!

PRIJSVRAAG VAN WWW.SCHAAKSITE.NL

In ieder artikel leggen wij onze bezoekers een schaakpuzzel voor die zij kunnen oplossen. Deze oplossingen kunnen worden ingezonden naar: . Schaaksite.nl stelt drie geldprijzen van 75, 50 en 25 euro ter beschikking voor de drie beste deelnemers. Voor de plaatsen vier en vijf is een prachtig jubileumboek van de SV Sliedrecht beschikbaar. De bekendmaking van de winnaars is op 13 november tijdens de schaakmanifestatie in Sliedrecht.

De inzending van de oplossingen van alle opgaven kan tot uiterlijk vrijdag 5 november 24.00 uur.

Deze partijstelling kwam voor tussen twee veelvoudige kampioenen: Piet Parel (wit) en Jerry van Rekom. Zwart is aan zet. Met welke prachtige krachtzet wint het voormalige jeugdtalent van de oude Sliedrechtse superkampioen?

75 jaar later

De schaakvereniging Sliedrecht wordt 75 jaar en dit wordt gevierd. Zie de aankondiging. Het aftellen is begonnen……

Het wordt stil die zaterdag in Schakend Nederland, behalve in Sliedrecht want dat is dé schaakstad van Nederland die dag. Jammer dat we nog tot 13 november moeten wachten, maar gelukkig hebben we nog de nieuwe website waar we het nieuws en de actuele informatie over de schaakmanifestatie op de voet kunnen volgen.

Tot ziens op 13 november in Sliedrecht!

Website Schaakmanifestatie Sliedrecht

Eerdere publicaties op onze site:

SV Sliedrecht wordt 75 jaar en is nog springlevend

AFTELLEN

AFTELLEN 10

AFTELLEN 9

AFTELLEN 8

AFTELLEN 7

AFTELLEN 6

AFTELLEN 5

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.