De zaak van het georganiseerd vals spelen

Beslissing van de president in kort geding in Nanterre

Op 22 december 2010 heeft de Franse schaakbond een disciplinaire maatregel genomen tegen de heren Sébastien Feller, Arnaud Hauchard, en Cyril Marzolo. Het betrof een geval van ‘georganiseerd vals spelen’ tijdens de Schaak Olympiade in Khanty-Masiysk (Rusland) dat werd gehouden van 21 september tot 3 oktober 2010.

De federale Ethische commissie van beroep (CADE), die een functionaris van instructie had aangewezen, heeft de klacht ontvankelijk verklaard. Vandaar dat de Tuchtcommissie van de Franse schaakbond de zaak kan behandelen.

Echter, ondertussen heeft de president in kort geding in Nanterre (een buitenwijk van Parijs, pdg) tijdens de rechtszitting op 24 februari 2011 het verzoek behandeld van de Franse schaakbond om een toevoeging te verkrijgen van een gerechtsdeurwaarder om de ‘transcriptie te ontvangen van de inkomende en uitgaande berichten’ van de telefoongesprekken van de heer Cyril Marzolo naar de telefoonnummers van de heren Sébastien Feller en Arnaud Hauchard tijdens de Olympiade in Khanty-Mansiysk.

Dit verzoek van de Franse schaakbond kwam ‘nadat mevrouw Joanna Pomian, vicepresident van de bond, had ontdekt dat het leek alsof de telefoon die zij had uitgeleend aan de heer Marzolo door hem was gebruikt om kleine berichten te sturen naar de heer Hauchard die (…) op deze wijze ongeoorloofde bijstand verleende aan de heer Feller die deelnam aan het toernooi.’

Met inachtneming van de strikte naleving van de wet en de jurisprudentie over de geheimhouding van het briefgeheim was het voor de bond van belang de aanvullende stukken te verkrijgen om die toe te voegen aan het dossier dat wordt aangeboden aan de Tuchtcommissie van de Franse schaakbond.

De overwegingen van de president:

– in de eerste plaats, dat ‘hoewel hij zelf niet de abonneehouder is van het desbetreffende telefoonnummer, heeft de heer Marzolo vanaf het moment dat de bezitster van deze lijn, mevrouw Pomian, hem het gebruik van die lijn heeft gegeven, het recht van geheimhouding van briefgeheim over deze stukken.

– bovendien dat ‘geen enkele wettelijke bepaling hem voorschrijft zijn recht op geheimhouding op te geven’, aangezien dit alleen kan ‘in geval van een strafzaak of indien de veiligheid in geding is.’

– ten slotte heeft de president overwogen dat ‘het oneerlijk zou zijn de heren Marzolo, Hauchard en Feller (…) de volledige kosten van de procedure te laten dragen’, en heeft de Franse schaakbond veroordeeld in een deel van de proceskosten.

Zoals de Franse schaakbond op 27 januari in een persbericht had aangekondigd, heeft die bond de bevoegdheid de zaak voor te leggen aan de strafrechter, waar bij de behandeling van de strafzaak de geheimhouding van het briefgeheim kan worden opgeheven.

Niettemin zal de Franse schaakbond rekening houden met de beslissing van de president (die de betrokken personen het absolute recht geven te weigeren de documenten te geven aan de gerechtsdeurwaarder), en zal de bond de betrokkenen niet dringend verzoeken hun medewerking te verlenen. Zo’n verzoek zou in ieder geval de verschillen in deze tuchtzaak eerder hebben vergroot.

Wat er ook van zij, de beslissing van de president heeft alleen betrekking op het kunnen beschikken over de inhoud van de sms-berichten. De president heeft zich niet uitgelaten over de inhoud van het geschil zelf.

De inhoud van het geschil is namelijk overgelaten aan het oordeel van de Tuchtcommissie om te beslissen over de beschuldiging van fraude. De hoorzitting wordt gehouden op zaterdag 19 maart 2011, om 10.30 uur in Parijs.

De Franse schaakbond wenst te benadrukken dat zij verplicht is deze procedure te voeren, om zo:

– mevrouw Pomian vrij te pleiten van enige verantwoordelijkheid als bezitster van de omstreden telefoonlijn

– in de tweede plaats om overeenkomstig de regels van de bond, de waarden en normen te respecteren die het fundament zijn van het bestaan van de bond.

Het bureau van de Franse schaakbond

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.