Modernisering van de FIDE, persverklaring (4)

Modernisering van de FIDE, persverklaring (4)

De teerling is geworpen

Vandaag is een persverklaring verschenen op de website van de FIDE. De eerste besluiten zijn gepubliceerd. De eerste contouren zijn bekend. De teerling is geworpen. Hierna volgt het persbericht.

Persverklaring, 8 augustus 2011

In Moskou, Rusland, is de Commissie tot modernisering van de FIDE (CMF) tussen 6 en 7 augustus 2011 bijeen geweest om de ideeën te bespreken die in de toekomst een bijdrage kunnen leveren naar verdere ontwikkelingen van het schaken en de FIDE.

Onder voorzitterschap van de president van de FIDE, Kirsan Ilyumzhinov, namen de volgende leden aan de eerste bijeenkomst deel:

– Georgios Makropoulos, plaatsvervangend president van de FIDE

– Ignatius Leong, secretaris-generaal van de FIDE

– Nigel Freeman, penningmeester van de FIDE

– Ilya Levitov, vicepresident van de FIDE

– Geoffrey Borg, algemeen directeur van de FIDE en

– Berik Balgabaev, directeur van de FIDE Moskou.

Sheikh Sultan bin Khalifa Al Nayhan, president van het continent Azië, was verhinderd en liet zich vertegenwoordigen door Casto Abundo, plaatsvervangend president van het continent Azië tevens secretaris-generaal van de Aziatische Schaakbond. Silvio Danailov, president van Europese Schaakunie, liet zich verontschuldigen.

De commissie heeft een aantal belangrijke onderwerpen besproken en alle voorstellen behandeld die zijn ingebracht, onder wie die van de heer Silvio Danailov, GM Rustam Kasimdzhanov en GM Viorel Bologan om maar enkelen te noemen.

Samengevat, de hoofdpunten worden voor gedetailleerde uitwerking verwezen naar verschillende andere commissies van de FIDE. Deze worden vervolgens gepresenteerd in de Raad van Bestuur van de FIDE in Krakow, Polen. Deze hoofdpunten zijn als volgt:

1. Evenementen Wereldkampioenschap en formules

Een groot aantal voorstellen zijn ingeleverd over de cyclus van het Wereldkampioenschap. Deze worden tot in details beoordeeld door de commissie van het Wereldkampioenschap en de Olympiade. De CMF heeft besloten dat de commissie van het Wereldkampioenschap en Olympiade een tot in bijzonderheden uitgewerkte structuur moet voorbereiden voor Rapid en Snelschaaktoernooien. Daarbij moet worden gelet op de noodzaak de bedenktijden als een commercieel instrument verder te ontwikkelen. Bonden en Contingenten worden verzocht volledige cycli voor deze gebeurtenissen op te zetten en uit te voeren.

Voorts werd aanbevolen nieuwe ratinglijsten op te stellen voor rapid, snelschaak en wellicht ook internetsnelschaak. Terwijl de harmonisatie van deze lijsten kan worden bestudeerd, moeten de nieuwe cycli en evenementen voor twee jaar daaraan parallel lopen voordat de FIDE beslist over een uniforme ratinglijst. De eerste ratinglijsten voor snelschaak en rapid staan gepland voor juli 2012 zodat de Bonden en de Contingenten voor de eerste lijsten kunnen beginnen met het opzetten van een databank voor spelers en evenementen.

De CMG heeft ook voorgesteld voor de officiële rapid en snelschaak de incrementen bij de bedenktijden af te schaffen. Het voorstel werd gedurende enige tijd besproken in verband met verschillende opvattingen over dit onderwerp en de gevolgen ervan voor de verschillende evenementen, de voor- en nadelen werden besproken. Echter, dit heeft geen gevolgen voor de bedenktijden bij de cycli van het klassieke schaak, daar kunnen de tie breaks nog steeds met increments worden gespeeld.

2. Methoden puntentelling en remises

Een groot aantal voorstellen werd ingebracht van indieners hetzij in de vorm van een andere puntentellingen hetzij in het belonen van een winstpartij op een snellere manier. De Commissie maakt helder dat remise een integraal deel uitmaakt van een schaakpartij en zij zoekt niet naar radicale oplossingen. De kernvraag luidde ervoor te zorgen dat schaakpartijen niet voortijdig beeindigen. Daarom wordt de aanbeveling gedaan het remiseaanbod uit de FIDE-regels te schrappen, en alleen remise toe te staan na een driemaal dezelfde stelling, eeuwig schaak, pat of onvoldoende matpotentieel. De regels en reglementencommissie wordt belast met de herziening van deze wijziging.

De Commissie heeft ook aanbevolen dat organisatoren de manier moeten herzien waarop het prijzengeld wordt toegekend en prikkels in te bouwen bij winst.

3. Marketing en Public Relations

Een aantal voorstellen werden ook ingediend over de eisen tot modernisering van de website van de FIDE op het gebied van content management. Voorts moet de communicatie over het werk van de FIDE functionarissen worden verbeterd.

Wat betreft marketing en commerciële projecten heeft de Commissie het werk van haar commerciële partner, Chess Lane, beoordeeld. Een vergadering is gepland om een aantal verschillende projecten te bespreken waaronder televisie en media, evenementen management en sponsoring.

4. Overige zaken

De FIDE biedingenprocedures en handleidingen voor alle diverse gebieden van de FIDE werden besproken. De penningmeester van de FIDE, Nigel Freeman, is belast met de coördinatie van dit werk met de sleutelfiguren die dit gaan uitvoeren.

De commissies die zijn belast met de uitvoering van de bovengenoemde projecten kunnen alle inlichtingen vragen die nodig zijn voor het opstellen van hun aanbevelingen in Krakow, Polen.

6 Reacties

 1. Avatar
  Ludo Tolhuizen 09 augustus 2011

  Remise aanbieden uit de spelregels schrappen?? Waarom?

  De kernvraag is blijkbaar ervoor te zorgen dat partijen niet voortijdig beeindigen. Wat is "voortijdig", wie bepaalt dat? Waarom wordt daar naar gestreefd? Logischer wijs betekent dit ook dat je niet voor de 25e zet mag mat geven.

  Als amateurspeler hoop ik dat dit niet door gaat: schaken is voor mij ontspanning, geen beroep, en daarbij hoort dat ik de mogelijkheid wil hebben er "voortijdig" mee te stoppen en naar de bar te gaan.

 2. Avatar
  Paul-Peter Theulings 09 augustus 2011

  Er zijn veel remises met vroege stellingsherhalingen bekend.

  Bijvoorbeeld in het Spaans is er Pg5 – Tf8 en het paard weer terug naar f3. Als je op deze manier remise mag spelen, vind ik dat je dat ook mag in een partij waar een stellingsherhaling niet aan de orde is, dus dan is een remiseaanbod de manier. Geen privileges voor Spaanse Pg5 spelers vind ik.

 3. Avatar
  Pieter de Groot 09 augustus 2011

  Wat mij het meest verbaasd is niet eens zo zeer wat de plannen van de Commissie tot modernisering van de FIDE zijn, maar het stilzwijgen van de schaakwereld over dit onderwerp. Ik heb de indruk dat voor een sportbond de FIDE het proces tot modernisering fatsoenlijk heeft aangepakt. Wel is het jammer dat het onderwerp nauwelijks in de belangstelling staat.

 4. Avatar
  Mestrom 09 augustus 2011

  Hier een voorbeeld van een mogelijkheid om spelers aan te sporen zoveel punten als mogelijk te scoren i.v.m. een steeds hogere Prijs.

  Prijs: Eerste prijs Tweede prijs Derde prijs

  Elite: G = 75p + 100 G = 40p + 75 G = 30p + 50

  A-categorie: G = 25p + 50 G = 20p + 40 G = 15p + 30

  B-categorie: G = 20p + 30 G = 15p + 20 G = 10p + 10

  C-categorie: G = 15p + 15 G = 10p + 10 G = 5p + 5

  G=geldprijs en p=puntenaantal

  Formules kunnen naar believen (afhankelijk van budget) aangepast worden.

  Dit idee heb ik enkele jaren geleden opgezet voor een Jeugd Grand Slam Cyclus.

  (heb ik je interesse gewekt?)

 5. Avatar
  Kees Schrijvers 09 augustus 2011

  We hebben een tabel-functie op de Schaaksite.

  
  [table]
  
  [row]Prijs:[|] Eerste prijs[|] Tweede prijs[|] Derde prijs[/row]
  
  [row]Elite[|] G = 75p + 100[|] G = 40p + 75[|] G = 30p + 50[/row]
  
  [row]A-categorie[|] G = 25p + 50[|] G = 20p + 40[|] G = 15p + 30[/row]
  
  [row]B-categorie[|] G = 20p + 30[|] G = 15p + 20[|] G = 10p + 10[/row]
  
  [row]C-categorie[|] G = 15p + 15[|] G = 10p + 10[|] G = 5p + 5[/row]
  
  [/table]
  
  

  Dit ziet er dan zo uit:

  Prijs: Eerste prijs Tweede prijs Derde prijs
  Elite G = 75p + 100 G = 40p + 75 G = 30p + 50
  A-categorie G = 25p + 50 G = 20p + 40 G = 15p + 30
  B-categorie G = 20p + 30 G = 15p + 20 G = 10p + 10
  C-categorie G = 15p + 15 G = 10p + 10 G = 5p + 5
 6. Avatar
  Mestrom 09 augustus 2011

  Kees bedankt; zo is het i.i.g. te begrijpen.

  Ik heb het overigens nooit gebruikt: jeugd heeft minder aansporing nodig.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.