Voorvallen in Plovdiv (2)

Voorvallen in Plovdiv (2)

Reglementaire nullen

Een vervolg op mijn artikel Voorvallen in Plovdiv (1).

Overzicht van aantekeningen

 1. Dertienmaal dezelfde stelling
 2. Regelneven raken mataklap
 3. Amateurs

1. Dertienmaal dezelfde stelling

Wit: Sebastien Maze (2577, Frankrijk, eindstand 73ste plaats)

Zwart: Ilia Smirin (2657, Israel, eindstand 79ste plaats)

13de Europese Kampioenschap Individueel

Plovdiv, Bulgarije

31 maart 2012

11de ronde

1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pf3 Lg7 4. g3 c6 5. Lg2 d5 6. cxd5 cxd5 7. 0-0 0-0 8. Pc3 Pe4 9. e3 Pxc3 10. bxc3 Pc6 11. La3 Lf5 12. Pd2 Dd7 13. Tc1 Tac8 14. Te1 Pa5 15. Lf1 Tfe8 16. Lb4

16. … Pc6 17. La3 Pa5 18. Lb4 (tweede maal) Pc6 19. La3 Pa5 20. Lb4 (derde maal) Pc6 21. La3 Pa5 22. Lb4 (etc.) Pc6 23. La3 Pa5 24. Lb4 Pc6 25. La3 Pa5 26. Lb4 Pc6 27. La3 Pa5 28. Lb4 Pc6 29. La3 Pa5 30. Lb4 Pc6 31. La3 Pa5 32. Lb4 Pc6 33. La3 Pa5 34. Lb4 Pc6 35. La3 Pa5 36. Lb4 Pc6 37. La3 Pa5 38. Lb4 Pc6 39. La3 Pa5 40. Lb4 (dertiende maal) Pc6 remise.

De arbiters hebben wellicht niets in de gaten gehad. Als dat wel zo was geweest hadden zij ingegrepen en de uitslag vastgesteld op 0:0. Dit is gewoon een driemaal dezelfde stelling op de twintigste zet – ook al worden de zetten vaker herhaald. In wezen is de partij beëindigd voor de veertigste zet. De spelers omzeilen het doel van de regel die geldt op het Europees Kampioenschap Individueel. Namelijk, dat het verboden is voor de veertigste zet remise overeen te komen. Ze maken misbruik door dertienmaal dezelfde stelling te presenteren. De spelers brengen het Europees Kampioenschap in diskrediet.

2. Regelneven raken mataklap

Onder de kop ‘Regelneven raken mataklap’ geeft Hans Ree in de NRC van 31 maart/1 april 2012 commentaar op de gebeurtenissen in de negende ronde in Plovdiv. Hij meent dat het met de regels een gekkenhuis is geworden. Vervolgens noemt hij de zeven reglementaire nullen wegens te laat komen vanwege de invoering van de zomertijd, het tien seconden te laat komen van Mamedyarov en de ongeldige, snelle remise van Mamedyarov. De kledingvoorschriften van de Europese Schaakunie vindt Ree ook maar niets.

Er zijn op sites meer mensen die kritiek hebben op de beslissingen van de FIDE, de Europese Schaakunie.

Zie onder meer:

www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=8039

Daar staat tegenover dat er op de sites ook anderen zijn die het wel eens zijn met de beslissingen.

Mijn mening is: zoals altijd keert de wal het schip. Professionals horen op tijd te komen, professionals horen geen snelle remises te maken, professionals horen zich behoorlijk te kleden.

Het is terecht dat de arrogantie van een professional om de tegenstander te laten wachten, stevig wordt aangepakt. Dat gebeurt ook in het gewone leven. Indien iemand te laat komt voor een belangrijke gebeurtenis, is dat ook niet zonder ernstige gevolgen: het is te vergelijken met het verlies van de partij. De telaatkomer krijgt gewoon de directeur niet meer te spreken, want de plek van de telaatkomer is al ingenomen door iemand anders. Vandaar dan ook dat iedereen ruimschoots op tijd is, en in het zitje wacht tot het tijd is.

Waarom is het te veel gevraagd dat een grootmeester op tijd aanwezig is? Of denk aan die misplaatste ophef over kledingvoorschriften voor Europese toernooien. Elke professional hoort zich fatsoenlijk te kleden. En inderdaad, dat kost geld. Zoals dat geldt voor iedereen, ook voor het winkelmeisje met haar eerste baan.

Zij die zich overeenkomstig de nieuwe regels gedragen, hebben niets te vrezen. De regels zijn er juist voor diegenen die zich daaraan niet houden.

Daarbij komt dat de professionals zelf niets hebben gedaan om een eind te maken aan deze ongewenste praktijken. Dan laat men het ook over aan anderen om in het algemeen belang van het schaken maatregelen te treffen. En dan moet men niet klagen als de uitkomst hen niet bevalt.

3. Amateurs

Wat zo opvallend is met de regels, is wanneer het ‘slachtoffer’ een grootmeester betreft. Terwijl juist een grootmeester bij uitstek wordt geacht de regels te kennen. Juist door het gedrag van de top waren die regels nodig. De verontwaardiging over de nieuwe regels uit de hoek van de top is onbegrijpelijk, het is ‘huilie, huilie’.

Echter, wanneer een amateur het slachtoffer wordt van de regels, wordt tegen hem genadeloos en zonder enig begrip opgetreden. Een toren op zijn kop gezet bij een promotie, zoals van generatie op generatie wordt geleerd? Dat is geen dame, maar een toren! Wist je dat niet? Had je de FIDE-regels maar moeten bestuderen! Gerokeerd door eerst de toren te verplaatsen, zoals eeuwenlang is gebeurd? Dat is geen rokade, maar een torenzet! Wist je dat niet? Had je de FIDE-regels etc.

Wit doet 0-0 maar verplaatst eerst de toren. Is echt gebeurd.

En zo zijn er meer voorbeelden. De gevolgen van deze ‘fouten’ staan gelijk aan het opgeven van de partij. Ze komen voor de amateurschaker net zo hard aan als voor de enkele seconden te laat komende grootmeester. Van een amateur hoeft niet te worden verwacht dat hij zich gaat verdiepen in die pietluttige regels. Regels die tegemoet komen aan de sterallures van de grootmeesters of sterke schakers: zij die niet met een omgekeerde toren wensen te spelen, of die zich aanstellen over rokadezetten.

Daarom is schaakrecht ook zo moeilijk, een scheidsrechterlijke beslissing bepaalt vaak direct de uitkomst van de partij. Dat is het verschil met andere sporten.

Amateurs worden afgerekend alsof zij grootmeester zijn. Echter, als het grootmeesters uitkomt doen zij alsof zij amateurs zijn. Dat kan niet, het is noblesse oblige, een bepaalde positie brengt nu eenmaal verplichtingen met zich mee. Er is geen enkele reden het sneu te vinden voor Mamedyarov. Het was gewoon een geval van niet nakomen van fatsoensnormen. Had hij bovendien maar de toernooiregels moeten bestuderen.

8 Comments

 1. Avatar
  Paul-Peter Theulings april 03, 2012

  {bord}< XABCDEFGHY

  8-+ktr-+-tr(

  7zp-+-vlp+p’

  6-zpn+p+-+&

  5wq-+p+-+-%

  4-+-+-+-+$

  3zP-+-zPNzP-#

  2-zPLwQ-zPP+"

  1tR-+-mK-+R!

  xabcdefghy >,normaal,centrum,{/bord}

 2. Avatar
  Paul-Peter Theulings april 03, 2012

  [bord]< XABCDEFGHY

  8-+ktr-+-tr(

  7zp-+-vlp+p’

  6-zpn+p+-+&

  5wq-+p+-+-%

  4-+-+-+-+$

  3zP-+-zPNzP-#

  2-zPLwQ-zPP+"

  1tR-+-mK-+R!

  xabcdefghy >,normaal,centrum,[/bord]

 3. Avatar
  Paul-Peter Theulings april 03, 2012

  {bord}<2kr3r/p3bp1p/1pn1p3/q2p4/8/P3PNP1/1PBQ1PP1/R3K2R w KQ – 0 1>,normaal,centrum,{/bord}

  Dit is een voorbeeld waarom de rokadezet eerst met de koning gedaan moet worden. Wit pakt de toren op h1 en beweegt hem in de richting van h7. Dan schrikt hij van de zet Lb4. Als de rokade ook eerst met de toren gedaan mag worden kan hij nog fluks de toren op f1 zetten en dan de koning op g1.

  Dat gaat tegen de principes van het aanraken is zetten. De speler raakt de toren bewust aan om er een torenzet mee te doen. De rokade is geen torenzet.

 4. Avatar
  FlatlandR april 03, 2012

  1. Dertienmaal dezelfde stelling

  Er zal steeds meer gevraagd worden van arbiters. Het uitdelen van 0-0 aan ‘weigerschakers’ heeft iets arbitrairs.

  De partij met dertienmaal dezelfde stelling doet me bij het naspelen (haha) eerder aan corvee denken. Binnenkort zullen we getuige kunnen zijn van stofzuigervarianten, waarbij naar het snelste pat gestreefd wordt. Afgeraffeld binnen 30 minuten.

  2. Regelneven raken mataklap

  PdG:

  "Het is terecht dat de arrogantie van een professional om de tegenstander te laten wachten, stevig wordt aangepakt."

  Dat verdient een citaat als antwoord.

  Henk Smout:

  "Uit verhalen van vroeger krijg je de indruk dat door sommigen het roken van sigaren, te laat komen, wandelen als je niet aan zet bent en zulk soort dingen als onsportief werd ervaren. Maar daar is niets op aan te merken. Larsen zei nog eens tegen een tegenstander die zich excuseerde omdat hij te laat kwam: "No, no, it’s your own time", en zo is het ook."

  De reglementaire nul voor ‘te laat’ achter het bord verschijnen is net zo kinderachtig als de 25 euro boete voor het te laat versturen van de uitslagen van de KNSB-competitie.

 5. Avatar
  Pieter de Groot april 03, 2012

  Paul-Peter Theulings: Waar het om gaat is dat het er niet toe doet of een rokade eerst met een koning of met een toren wordt gedaan. Waar maakt men zich toch druk om hoe iemand een rokadezet doet?

  FlatlandR: Een schaker heeft niet het recht om te laat te komen, hij heeft de plicht op tijd te komen. Hij moet zich behoorlijk en sportief gedragen. Maar ja, sportiviteit is in de schaakwereld weggejuridiseerd. Door onjuiste opvattingen zoals die van Larsen.

  Een boete van € 25 is een uitstekend bedrag. Als het bedrag lager is, zijn de kosten van het innen hoger dan de boete. De schakers moeten zelf bijdragen aan de kosten van het personeel en het pand van het Bondsbureau.

 6. Avatar
  Paul-Peter Theulings april 04, 2012

  Pieter,

  Iemand speelt Td1 en vergeet de klok in te drukken.

  Na enige tijd komt hij erachter hij toch liever lang had gerokeerd.

  Dan kijkt hij op de klok en ziet dat die nog niet is ingedrukt.

  Hup, hij zet de koning op c1 en drukt de klok in.

  Gelukkig is dit nu reglementair niet toegestaan.

 7. Avatar
  Pieter de Groot april 06, 2012

  Hoe vaak denk je dat jouw geval zich in de praktijk zal voordoen: 1 op de 10 miljard partijen? En vind je echt dat een regel aan zulke hoge kwaliteiten moet voldoen dat ook jouw geval daarin moet voorzien?

  Bij het maken van regels moet men kijken naar de praktijk. Het is de taak van de regelgever ook rekening te houden met 90 % van de schakers die gewone amateurs zijn en de FIDE-regels nooit lezen. Deze groep krijgt waarden en normen mee die zijn overgedragen van generatie op generatie. Bovendien moet men rekening houden met gewone scheidsrechters, die geen expert zijn in het schaakrecht. De regelcommissie van de FIDE, de arbiterscommissie van de KNSB of regelgevingscommissies van regionale bonden houden daar helaas geen rekening mee.

  Het gevolg is dat het schaken een veel te fanatieke uitstraling heeft op potentiële leden. Dit is een van de redenen waardoor de schaakwereld veel te weinig leden heeft. De kunst is die drempel te verlagen, door meer tolerantie te tonen voor de amateurs.

 8. Avatar
  Paul-Peter Theulings april 06, 2012

  De regel heeft wel een voordeel.Je gewoonte wordt om eerst de koning te spelen. Een teamgenoot van me rokeerde een keer kort in de KNSB competitie, dat was een vergissing want die zet mocht niet meer.

  Toen kon hij met een gerust geweten Ke2 spelen. Het was zeker niet de toren die hij als eerste had aangeraakt cq verplaatst bij de rokade.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achter laten.