Lausanne en Brussel

Lausanne en Brussel

Overbodige wijziging

Als mensen in commissies komen te zitten, en daarvoor op kosten van de organisatie een lange reis moeten maken, in hotels verblijven, eten en drinken, willen ze laten zien dat er ernstige zaken zijn te bespreken. Als men namelijk terugkomt, moet het thuisfront wel het belang van het besprokene inzien. Het leidt automatisch tot meer – en overbodige – regels. En daaruit vloeien weer nodeloze conflicten uit.

In de laatste week van april 2012 vergaderde in een hotelkamer in Lausanne, Zwitserland, de regelscommissie van de FIDE. Een commissie onder voorzitterschap van Geurt Gijssen. Ze praat over mogelijke wijzigingen in de FIDE-regels.

Ik schreef daarover in mijn artikel over de Russische promotiezet:

schaaksite.nl/de-russische-promotiezet

In de schaakwereld is het – zo is gebleken – een probleem met welke schaakstukken moet worden gespeeld. Niet in Nederland, maar wel in een enkel land. In Ierland bijvoorbeeld bestaat – net als in Amerika – het systeem dat de spelers hun eigen schaakstukken en schaakklok meenemen naar de schaakavond, of zelfs naar kampioenschappen. Degene die het eerst aanwezig is, zet zijn stukken op. Daarmee wordt gespeeld.

Nu gebruiken de meeste schakers voor de schaakstukken het zgn. Staunton model. Zie:

Het Staunton, traditionele model

Maar het komt ook voor dat iemand een afwijkend model meeneemt. Als beide spelers daarmee willen spelen is er geen probleem. Het wordt het wel, als de tegenstander er niet mee wil spelen. De stukken hinderen hem. Zo kan hij zich niet concentreren. En dan rijst de vraag wat moet de betrokken wedstrijdleider beslissen? Zie:

Maar er zijn meer modellen mogelijk. Iedereen kent die wel, zoals de stukken van de militairen bij de slag bij Waterloo. Het zijn vaak prachtige kunststukken. Echter, meer als versiering dan om er daadwerkelijk mee te spelen.

Omdat er kennelijk een probleem is, ligt er een voorstel om de FIDE-regels te wijzigen en voor te schrijven hoe de schaakstukken eruit moeten zien. In artikel 2 van de FIDE-regels komt een 3D-versie van schaakstukken, althans dat is het voorstel.

Het komt er dus op neer dat er wereldwijd nauwelijks sprake is van een probleem, maar wel in een enkel land. Mijn mening is dat ze in dat land dat probleem zelf maar moeten oplossen. Dat kunnen ze doen door een regel op te nemen in hun landelijk-, regionaal- of club- competitiereglement.

De FIDE moet zich er niet mee bemoeien. Moeten Nederland en andere landen zich mengen in een discussie die speelt in Ierland? In feite komt het erop neer dat bepaalde lieden uit Ierland die een bepaalde opvatting hebben over schaakstukken, hun voorstel optillen op wereldniveau om zo hun wil door te drukken. Dat nu is ongewenst. Precies zoals momenteel in Europa wordt gemopperd over gedetailleerde bemoeizucht van Brussel (bijvoorbeeld gedetailleerde regels voor glazenwassers), zo moet Lausanne tegen de Ieren zeggen: los het zelf maar op.

Regels roepen namelijk altijd meer regels op. Mag met houten of plastic Stauntonstukken worden gespeeld? En wat vindt u van de volgende stukken:

Een kostbaar modern Staunton model

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.