Remises op de 40ste Olympiade

Remises op de 40ste Olympiade

Istanbul

In Istanbul wordt van 27 augustus tot 10 september 2012 de veertigste Schaakolympiade gehouden. De hoofdarbiter is Panagiotis Nikolopoulos uit Griekenland. Op de olympiade geldt de regel dat het verboden is voor de dertigste zet remise overeen te komen.

De hoge bloeddruk

Tijdens een partij gaat bij een speler zijn bloeddruk omhoog tot aanzienlijk hoger dan 180/110. Er is sprake van een ernstige hoge bloeddruk. De speler gaat naar de toernooiarts die hem adviseert te stoppen met zijn partij, wil hij geen ernstige gezondheidsproblemen krijgen. Vervolgens biedt de speler zijn tegenstander remise aan. Die is blij met dat voorstel. Echter, er zijn nog maar 28 zetten gedaan. Op advies van de arbiter doen de twee spelers twee zetten, waarna remise wordt overeen gekomen. Uitslag ½-½.

Het remise-aanbod

In een andere partij biedt een speler remise aan, hoewel er slechts 25 zetten zijn gedaan. De tegenstander wijst de speler erop dat pas bij het bereiken van de 30ste zet hij zo’n aanbod rechtsgeldig kan doen. De partij gaat verder. De speler meent nu dat ze nog even voor de vorm zullen doorspelen tot de 30ste zet, om dan alsnog remise overeen te komen. In ieder geval doet de speler tot de 30ste zet maar wat zetten, waardoor hij in een verloren stelling terecht komt. Vervolgens wordt hij boos wanneer zijn tegenstander het remise-aanbod afwijst. Op dat moment is de tegenstander namelijk bezig hem mat te zetten. Daarop begint de speler de tegenstander uit te schelden. Hij is zo boos dat hij de dame van de tegenstander pakt en haar op de grond gooit en daarbij allerlei onvriendelijke woorden uit. Zelfs zijn eigen teamleden moeten erom lachen. De teamleider van de speler wenst op overdreven wijze de tegenstander geluk met diens overwinning, en biedt zijn verontschuldigingen aan voor het gedrag van zijn speler.

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.