Toespraken Staatssecretaris Fred Teeven en KNSB-voorzitter Eddy Schuyer

In de diverse gepubliceerde artikelen over het NK Bedrijvenschaak 2012 is al ruim geciteerd uit de toespraken van de heren Teeven en Schuyer.

Hieronder volgen nog enkele citaten die mogelijk uw belangstelling hebben.

Uit de toespraak van Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie.

Dames en Heren,

Ik denk dat u hier vandaag, tijdens dit bloedstollend spannende toernooi, het NK Bedrijvenschaak, hebt aangetoond dat schaken wel degelijk een sport is. Een denksport weliswaar, maar wel een die je pas op z’n best kunt beoefenen, als je ook lichamelijk in een goede conditie verkeert. En bovendien: wat is er mis met ‘de hersens trainen’? Dat is ook een vorm van sport – en een die nog wat oplevert ook. De vermaarde Amerikaanse wetenschapper én politicus Benjamin Franklin, een van de vier founding fathers van de Verenigde Staten, was een groot promotor van de schaaksport. In zijn essay The morals of chess uit 1786, toonde hij aan dat schaken bijdraagt aan de ontwikkeling én aanscherping van vier belangrijke competenties: vooruitzien, ruimtelijk inzicht, behoedzaamheid en doorzettingsvermogen.

Dat zijn bepaald niet de minste kwaliteiten! Het zijn kwaliteiten waarmee de bedrijven die u als schakers hier vandaag op dit kampioenschap vertegenwoordigt, sterk hun voordeel kunnen doen! Dat alleen al lijkt me voor een bedrijf een heel plausibele reden om de schaaksport onder z’n medewerkers te stimuleren en waar mogelijk ook te faciliteren. En om jaarlijks z’n beste schakers af te vaardigen naar het NK Bedrijvenschaak.

Voor de deelnemers is dit NK een mooie ervaring. Een dag waarop ze in een sfeervolle ambiance prettig kunnen schaken en in een ongedwongen sfeer met collega’s over hun werk kunnen praten. Maar ook een dag waarop ze interessante, nieuwe netwerkcontacten kunnen leggen. Driemaal winst dus – zelfs nog vóórdat de “echte” prijzen worden uitgereikt. Kortom: deelname aan dit NK is voor bedrijven een lucratieve bezigheid – en dat is in deze tijden van crisis mooi meegenomen.

Schuyer (l) neemt het op tegen Staatssecretaris Teeven tijdens het NK Bedrijvenschaak 2012

Uit de toespraak van Eddy Schuyer, voorzitter Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Dames en Heren,

Ik vertel geen geheim als ik u zeg dat de schaaksport in dit tijdsgewricht het heel moeilijk heeft. Al enige jaren is het ongemeen moeilijk om voor de schaaksport sponsors te vinden. Daarover zou een uitvoerige spreekbeurt te vullen zijn en ook met hetgeen de KNSB aan activiteiten ontplooit om dit tij te keren. Uiteraard zal ik dat nu niet doen. Maar in dit gezelschap van bedrijven wil ik niet nalaten te wijzen op een activiteit van de KNSB die een paar maanden geleden is gestart. Wij hebben met steun van een van onze belangrijkste sponsors – toevallig ook een bedrijf uit de justitionele sfeer te weten het advocatenkantoor Van Til – een businessclub gestart. Leden van die club krijgen bij alle grote schaakgebeurtenissen een VIP behandeling maar daarnaast kunnen zij ook simultaans voor hun personeel, de kinderen van het personeel en – zeer gewild – voor hun klanten aanbieden met meesters en grootmeesters. Er is op dit gebied in principe heel veel mogelijk omdat wij in overleg met het lid van de businessclub een op de door het bedrijf gewenste aanbieding inspelen. Ik noem daarbij nog als voorbeeld het werven van bijvoorbeeld geschoold technisch personeel via onze websites die miljoenen keren per jaar door jonge technici worden bezocht.

Toevallig ging de schaakrubriek van Hans Ree afgelopen zaterdag in de NRC ook deels over sponsoring in de schaaksport.

Ik doe een beroep op u allen om dit in uw bedrijf uit te dragen en ons op alle manieren te steunen in het belang van bijvoorbeeld het behoud van een jaarlijks Nederlands kampioenschap en voor het promoten van de schaaksport bij de jeugd.

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.