Eddy Sibbing, Dolf Meijer, Anish Giri en Garry Kasparov

Veel aandacht voor schoolschaak in de media

De grootste schaker aller tijden, Garry Kasparov, was in Nederland. Niet als schaker, niet als politiek-activist, maar als promotor. Hij kreeg vrijdagavond een prijs voor zijn strijd om schaken tot schoolvak te maken. Voor meer informatie, zie Garry Kasparov ontvangt Martin Buber Plaquette. Het Dagblad van Limburg besteedde in de zaterdageditie aandacht aan het bezoek van Kasparov aan Nederland.

De uitreiking van deze prijs leidde tot veel aandacht voor het schoolschaak in de media.

Op 1 december is er een Bondsraadvergadering waar ook nieuwe plannen aan de orde komen voor de jeugd in het Jaarplan 2013. Waarschijnlijk zullen de nieuwe plannen voor de jeugd nauwelijks aan de orde komen, omdat naar verwachting alle aandacht uit zal gaan naar de noodzakelijke bezuinigingen, de voorgenomen contributieverhoging, het nieuwe reglement om zwarte leden tegen te gaan en het invoeren van een online ledenadministratie. Lees ook Utopie en werkelijkheid.

Ondanks het feit dat we geen reacties van de KNSB mochten ontvangen op onze notitie Naar een Deltaplan voor het schoolschaak van september 2011 zijn we verheugd dat het schoolschaak meer aandacht zal krijgen. Er komt aandacht voor de 6-9 jarigen en er komt in 2013 een nieuwe website voor jeugdschaak, schoolschaak en internetschaak die gekoppeld zal worden aan de nieuwe online ledenadministratie (toevoeging op het jeugdlidmaatschap). Minder verheugend is dat men de ambities m.b.t. het aantal lidmaatschappen Speelz aanzienlijk neerwaarts heeft moeten bijstellen. Het doet goed te merken dat er meer bijval komt voor onze visie, luister naar Garry Kasparov in 1 Vandaag.

We komen nog terug op de nieuwe visie van de KNSB voor het jeugdschaak.

1 Reactie

 1. Avatar
  Pieter de Groot 19 november 2012

  Ik vind het een vreemde prioriteitstelling van de Bondsraad als hij vergadert over contributieverhoging en zwarte leden, en niet of nauwelijks over Schaken op Scholen.

  Over contributieverhoging: er komt zwaar weer aan. Met als gevolg dat het over een verhoging van € 4 voor volwassenen en € 2 voor jeugdigen. Over hoeveel kopjes koffie op jaarbasis hebben we het eigenlijk? En dat kunnen de schakers niet betalen? Hoeveel uren per jaar besteden vrijwilligers aan het schaken, zonder dat zij daarvoor enige vergoeding krijgen? Ik vind het een misdaad jegens al die vrijwilligers als de leden zich over zo’n verhoging druk maken. Dat is diefstal van vergadertijd. Als de raad over zo’n verhoging zich druk maakt, heeft hij kennelijk niets te doen, of speelt hij struisvogelpolitiek door de kop in het zand te steken voor de echte problemen.

  En sinds wanneer mag een bond zwarte leden hebben? Als je in Nederland woont, betaal je belasting opdat met dat belastinggeld mooie dingen gedaan kunnen worden voor de mensen. Als iemand lid is van een vereniging die is aangesloten bij de KNSB zitten daar dezelfde verplichtingen aan vast. Wil een vereniging die afdracht niet betalen, moet zij uit de bond treden. Wil zij dat niet, moet zij zich sportief gedragen en zich houden aan de regels die we met zijn allen hebben afgesproken. Een vereniging die zich niet aan de regels wil houden, moet niet boos worden op haar eigen leden die zich vervolgens ook niet aan weer andere regels houden.

  Mijn mening is dat de raad de vrij te komen vergadertijd kan besteden aan het project Schaken op Scholen. Het wordt echt eens tijd dat een Bondsraad zich daar een over gaat buigen. Het lijkt wel alsof allerlei ontwikkelingen die zich elders in de wereld op dit terrein al vele jaren voordoen, de raad voorbij gaan.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.