Op de barricaden!

Ja, jullie lezen het goed, we gaan de barricaden op! We hebben genoeg gepraat en geschreven over de subsidies, de zwarte leden en de contributie. Dat komt vast wel in orde, maar hoe gaan we verder?

Schaken op de basisschool

Wat ons betreft wordt schaken en schaken leren in het basisonderwijs de belangrijkste prioriteit in het (KNSB) Masterplan 2023. De fundamenten hebben zeer dringend versterking nodig en dit hebben we al eens uitvoerig uiteengezet in onze notitie van september 2011 onder de titel Naar een Deltaplan voor het schoolschaak.

Jaarlijks bezoeken 1,6 miljoen kinderen de basisschool en hiervan zijn er nog geen 0,2 procent lid van een (school)schaakvereniging!

KNSB 150 jaar

In 2023 bestaat de KNSB 150 jaar en we moeten gezamenlijk voorkomen dat de langdurige daling van het aantal verenigingsleden zich (versterkt) voortzet want dan vieren we straks een jubileum (als we daar het geld dan nog voor hebben) met zo’n 10.000 verenigingsleden. Ooit hadden we er meer dan 30.000! En nu nog maar ruim 17.000.

Deltaplan en nieuwsbrief

In ons Deltaplan hadden we aangegeven dat er dringend een website moet komen voor de basisscholen. Deze hebben we in mei jl. gelanceerd. Vandaag is er weer een uitgebreide editie van onze nieuwsbrief uitgekomen. Deze brief is verstuurd naar ruim 7000 Nederlandse basisscholen en naar ruim 2000 basisscholen in België (Vlaanderen).

De ontwikkelingen op de basisscholen gaan snel en we moeten zorgen dat we aansluiting vinden bij deze ontwikkelingen. We hadden al eerder aangegeven dat 75 procent van de leerkrachten in ons basisonderwijs van het vrouwelijk geslacht is. Dit vraagt om een andere benadering omdat de georganiseerde schaaksport in Nederland helaas voornamelijk uit mannen bestaat!

Max Euwe en schoolschaak

Soms gaan onze gedachten uit naar Max Euwe, wiens hart niet alleen bij het schaken maar ook bij het onderwijs lag. Hij zag in dat, nadat hij wereldkampioen was geworden, er veel meer nodig was om de interesse voor het schaken levendig te houden. Ook toen ging dat niet vanzelf. Hieronder een stukje uit dagblad De Tijd van 1936. Max Euwe was in 1935 wereldkampioen geworden.

SCHOOLSCHAAK-CONGRES TE AMSTERDAM Inleiding van dr. Max Euwe

Naar wij vernemen is het bestuur van „De Stichting tot bevordering van het schaken onder de schooljeugd" voornemens op 14 Maart as. te Amsterdam een openbare vergadering te beleggen van autoriteiten en leerkrachten, alsmede van alle geïnteresseerden bij het schaken op school. De bedoeling is over verschillende onderwerpen, waarover bij het bestuur steeds inlichtingen worden gevraagd, eens van gedachten te wisselen, opdat de sfeer van belangstelling door den wedstrijd dr. Euwe—dr. Aljechin gewekt niet verflauwt of langzamerhand verdwijnt. Onze wereldkampioen, dr. Max Euwe, bestuurslid der Stichting, zal op dit congres een inleiding houden over het schaken door de schooljeugd.

Symposium

Wij zijn er al lang een voorstander van dat er in Nederland een symposium wordt georganiseerd over schaken en schaken leren op de basisschool. Dat is hard nodig omdat er nu nauwelijks contacten zijn tussen de schaakorganisaties en de onderwijsorganisaties.

Onafhankelijke stichting

De oprichting van een onafhankelijke Stichting ter bevordering van het Schoolschaak In Nederland en België zouden wij toejuichen. Met zo’n platform zullen we beter in staat zijn sponsors en donateurs te werven.

Bondsraadvergadering februari 2013

Wij hebben alle schaakverenigingen en alle schaakbonden (regionale en bijzondere) de nieuwsbrief toegestuurd en hen gevraagd zich met ons sterk te maken voor het schaken en leren schaken op de basisschool en daarom hun stem luid en duidelijk te laten horen op de Bondsraadvergadering van februari 2013. Er moet meer inzet komen en meer geld worden vrijgemaakt op alle niveaus van de Nederlandse schaakorganisatie.

Tot de februari-vergadering van de Bondsraad blijven wij voorlopig actie voeren om ons doel te bereiken.

Wij rekenen op jullie steun!

Wordt vervolgd.

8 Reacties

 1. Avatar
  Koorevaar 12 december 2012

  @Ludo

  We, zijn ondergetekende en velen die zich inzetten voor het schoolschaak in Nederland. Schoolschaak verdient veel meer aandacht.Te veel aandacht gaat naar procedurele zaken (aanmelden leden, wijzigingen van statuten en reglementen, i.p.v. naar beleid en uitvoering van beleid. Lees de KNSB stukken er maar eens op na. Dit geldt ook voor de stukken van de regionale bonden, een enkele misschien uitgezonderd.

  Of vind jij van niet?

  TK

 2. Avatar
  jkrabbenbos 12 december 2012

  Wat ik heb gehoord is dat ze in België al veel verder zijn. Daar wordt op enkele lerarenopleidingen toekomstige leraren en leraressen geleerd hoe ze schaakles moeten geven. Misschien ook een goed idee in Nederland (naast goed leren rekenen en schrijven).

 3. Avatar
  Koorevaar 12 december 2012

  @krabbenbos

  Ben ik het mee eens. Vroeger hadden we ook speciale schaakopleidingen voor meesters en juffen van de lagere school.Er was toen veel interesse voor. Zou weer opgepakt moeten worden. Verschil met vroeger is dat er toen veel meer mannen dan vrouwen waren op de lagere school. Nu is nog maar 1 op de 4 leerkrachten van het mannelijk geslacht.

 4. Avatar
  vansteenis 12 december 2012

  Ik mis wel wat in het voorstel – zoals ik wel vaker wat mis in de schaakwereld.

  Een bijeenkomst om het schaken op scholen te bevorderen maar ik lees niet dat ook de schaakleraren (en dat zijn er velen) zijn uitgenodigd. En we leven in een moderne tijd dus zou er een e-mail bestand moeten zijn met alle schaakleraren. Net als er voor andere schaakevenementen email-lijsten zouden moeten bestaan. Maar ik hoor niets van schaakevenementen waar ik eventueel in geinteresseerd kan zijn, zoals het wereldseniorenkampioenschap – of zelfs de plaatselijke seniorenwedstrijden. Of in Amsterdam als het Max Euwe Centrum wat organsiseert. Of gewoon het Kampioenschap van Amsterdsam. Hoe ik daar achter moet komen is mij een raadsel. En een emailtje sturen aan een heleboel mensen tegelijk kost vrijwel niets. Maar ja, de nieuwe communicatiemiddelen zijn nog niet erg doorgedrongen in de schaakwereld, slechte sites, slechte begeleiding van de meesterklasse (kijk eens naar Duitsland, of kijk eens naar Frankrijk waar op een doordeweekse dag een duizend mensen schaak spelen op de bondssite). En ik mis hier ook een spellingscontrole.

  Met de electronische mniddelen kan je ook zwarte leden naar je toetrekken. Maak ze allemaal voor niets lid van de KNSB. Ze kosten ook niets want ze maken geen gebruik van KNSB-faciliteiten. Noteer alleen hun email. En maak ze dan per email attent op het georganiseerde schaak en op schaakevenementen. Als ze het leuk vinden worden ze vanzelf echt lid. Dat is heel wat beter dan leden en verenigingen te royeren omdat ze mensen aantrekken die alleen willen schaken zonder dat ze een rating krijgen of mee moeten doen met de competitie.

  En het rondsturen van brieven aan 7000 scholen is niet de beste manier om antwoord te krijgen. De respons zal niet al te hoog zijn. Daarvoor moet je de schaakleraren inschakelen – en gebruik maken van de clubs die scholen in hun buurt kunnen adopteren. Maar in de bondsraad waar ik een aantal jaren in gezeten heb was er toen – en wat gelezen heb nu nog steeds – niet veel ruimte om wat nieuws te verzinnen. Te veel gezeur over zwarte leden en geld. Een schaakcentrum in Utrecht met het bondsbureau, het Max Euwe museum en ruimte voor veel schaakevementen zou toch een eerste vereiste zijn om de media aandacht aan het schaken te laten besteden.

  Joost van Steenis

 5. Avatar
  Koorevaar 12 december 2012

  @van steenis

  Schaakleraren daar gaat het om. Er zijn schaakleraren uit de schaakorganisatie en ook schaakleraren uit de onderwijsorganisatie (school of ouders van kinderen) Deze laatsten zijn (bij de KNSB) geheel buitenbeeld omdat ze geen lid zijn van een vereniging of zo, maar wel goed werk leveren! We zouden inderdaad overzichten meoten hebben van alle schaakleraren, alle scholen waar iets aan schaken wordt gedaan etc.etc. Dat is er helaas niet. maar moet er wel komen.

  Schaakleraren zijn al vol bezet en weten voldoende over de scholen in hun buurt.

  7000 scholen mailen is een promotie-actie en we willen laten zien dat we het schoolschaak serieus nemen. Ook laten we zien dat scholen keuzes kunnen maken m.b.t. activiteiten naast het schaken. Meisjes kijken anders tegen schaken aan dan jongens.

  En van het een komt het ander. Als we er maar continue aandacht aan besteden.

  Maar om zaken goed te laten lopen zijn veel handen nodig. Wat zou jij willen doen?

 6. Avatar
  vansteenis 12 december 2012

  Voorlopig niets, het ledental van de bond daalt al zeker dertig jaar en er is wel wat aandacht voor talenten (zijn er dan zoveel talenten in Nederland (niet te zien aan het aantal 2700 grootmeesters die in ons land zijn opgeleid) maar om de schaaksport in de breedte uit te breiden daar heb ik in al die jaren niet erg veel van gemerkt. Soms integendeel door aan te dringen dat al die kinderen ook lid moeten worden van de schakbond. Toen ik schaakleraar was heb ik nooit geweten wat het voordeel was voor die kinderen om lid te worden van de schaakbond. En zoals bv bij de aanpak van schakers die minderwaardig zwarte schakers worden genoemnd (vrij discrimininerend overigens). Regeltjes bedenken dat wordt wel gedaan maar inspirerende ideeen om het aantal georganiseerde schakers te vergroten……..?

 7. Avatar
  Lucas 14 december 2012

  Investeren in schoolschaak voor iedereen is veel beter dan de zogenaamde talentontwikkeling van enkele kinderen die toevallig goede connecties hebben. De echte talenten ontwikkelen zichzelf.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.