Loek van Wely

Don’t bite the hand that feeds you

Uit de Volkskrant van 23 januari 2013, een interview met Loek van Wely ‘King Loek, vechtjas en provocateur’:

KNSB of FIDE

‘De FIDE is totaal corrupt en incompetent. De Nederlandse schaakbond is alleen incompetent. Volgens mij wachten directeur sportief Jeroen Bosch en bestuurslid topschaak Jan Stomphorst slechts op het geld van NOC*NSF om dat te verdelen. De laatste keer is het nogal tegengevallen en kreeg alleen Giri ondersteuning.’

‘Bij de selectie van de ploeg uit Hoogeveen voor het WK voor stedenteams was Erwin l’Ami over het hoofd gezien. Het zoveelste foutje van Bosch. In elk ander bedrijf was zo’n man al lang op straat gezet. Het amateurisme is schrijnend. Het is ook dramatisch hoe het NK wordt georganiseerd. Het prijzengeld stelt al jaren niets voor. Als de bond me niet wil betalen, ga ik in de zomer lekker pokeren.’

Rebel of ambassadeur

‘Allebei. Als iets me niet bevalt, trek ik aan de bel. Maar ik ben ook de eerste om de schaaksport te promoten.’

Loek van Wely, Tata Steel 12 januari 2013 (foto sir Francis)

De Russische Chess News heeft het interview vertaald, en het al op 24 januari in het Russisch en Engels gepubliceerd op haar webiste onder de titel ‘Люк ван Вели: "Надеюсь, в возрасте Тиммана я буду на Багамах покачиваться в гамаке…’, de Engelse versie luidt:

About FIDE and DCF

‘FIDE is absolutely incompetent and corrupted organization, while Dutch Chess Federation is just incompetent. In any other more or less normal organization this kind of governing body would be fired immediately.

Only Giri is supported by the federation. The prizes at the national championships remain at a very low level. If they won’t pay me this year, I will go to Australia to play poker.’

Ik heb me nogal gestoord aan deze passages. ‘Our country, right or wrong!’ Ten overstaan van honderdduizenden Volkskrant-lezers en miljoenen lezers van Chess News beledigt Van Wely de FIDE en de KNSB. Van een grootmeester, zeker die beweert de beste schaker van Nederland te zijn, had grotere zorgvuldigheid mogen worden verwacht. Hij heeft een voorbeeldfunctie. Wat hij zegt nemen anderen gemakkelijk over. Het interview in De Volkskrant beïnvloedt namelijk de meningen van schakers en niet-schakers. En mijn ervaring is dat als een hoge functionaris zich minachtend over iets of iemand uitlaat, anderen dat direct overnemen en er een stevige schep bovenop doen.

Door deze belediging beschadigt Van Wely de beeldvorming over de KNSB, in wezen ook die van de FIDE, maar ook over het schaken in het algemeen. Zo gaan we niet met elkaar om.

De FIDE is tamelijk democratisch. De voorbereiding van het beleid wordt in talloze werkgroepen voorbereid waarin vertegenwoordigers zitten uit enkele van de 162 aangesloten landen. Dat de Nederlandse waarden en normen niet altijd sporen met de Russische, Afrikaanse of Amerikaanse spreekt voor zich. Dat is heel gewoon voor een wereldorganisatie. Alle voorstellen van commissies, besluiten van de Presidentiële raad of de Raad van Bestuur worden voor akkoord voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de FIDE. En dat geldt ook voor het financieel verslag. Nederland heeft stemrecht in die Vergadering.

Verder wordt het organiseren van een FIDE-toernooi aanbesteed. De aanwijzing van een toernooi kan voorwerp zijn van een rechtsgeschil, uiteindelijk bij het Hof van Arbitrage voor Sport in Lausanne.

De afgelopen jaren heeft de FIDE alle procedures gewonnen in Lausanne. De bond heeft daarvoor een vermogen aan advocatenkosten moeten betalen. Dit alles ten koste van het schaken voor de jeugd. Met dank aan de betrokken eisers.

Als Van Wely beschikt over bewijzen van ‘totale corruptie’ moet hij die laten zien. Als hij dat niet kan, moet hij zijn mond houden. Precies zoals iemand dat moet doen als hij niet kan bewijzen dat Van Wely een valsspeler is.

Ook zijn beschuldiging aan het adres van de KNSB is misplaatst en onbehoorlijk. Een organisatie waar betaalde krachten werken, maar ook de bestuurders als vrijwilliger. Bestuurders die één dag in de week bezig zijn met het behartigen van het belang van schaken. Ook die bond wordt gecontroleerd door de Bondsraad. Als Van Wely wat te klagen heeft gaat hij maar naar zijn vertegenwoordiger om het aan de orde te stellen in de Bondsraad.

Wie kon bijvoorbeeld voorzien dat NOC*NSF zulke ‘bijzondere’ subsidievoorwaarden zou stellen? Zag Van Wely dat aankomen?

Het zou Loek van Wely sieren als hij kleur wil bekennen op welke gebieden de KNSB volgens hem moet bezuinigen: a. jeugd, schaken op scholen, b. breedte sport, c. talentontwikkeling of d. topschakers.

Van Wely is een zzp’er. Als hij meent zich op onbehoorlijke wijze te moeten uitlaten over zijn organisatie moet hij dat zelf weten. Hij is daarvoor verantwoordelijk. En dat blijft niet zonder gevolgen. Dat gaat hij in zijn portemonnee voelen. Precies zoals elke medewerker van een bedrijf of van een organisatie dat overkomt. Zo’n medewerker mag in kleine kring klagen over zijn leidinggevende, of over zijn bedrijf. Maar, hij kijkt wel uit zijn mening te publiceren in de krant. Als hij dat doet vliegt hij er onmiddellijk uit. En terecht.

Ik weet niet of Van Wely begrijpt wat er in de wereld gebeurt, maar de tijd van eisen stellen voor schakers is voorbij. Een bond mag nooit zwichten voor een dreigement.

Van Wely gaat in de zomer maar lekker pokeren in Australië. ‘Don’t bite the hand that feeds you’.

19 Reacties

 1. Avatar
  duberry 27 januari 2013

  "maar ik ben ook de eerste om de schaaksport te promoten"

  Loek,je maakt voor de zoveelste keer zoveel meer reclame voor jouw zeer geliefde pokersport.

 2. Avatar
  Paul-Peter Theulings 27 januari 2013

  Ik noem de schandalige actie van de FIDE om arbiters heel veel geld te laten betalen voor een licentie.

 3. Avatar
  Pieter de Groot 27 januari 2013

  Oh, zeker dat is een vervelende regeling. Maar het is niet schandalig. En zij is zeker niet door corruptie tot stand gekomen. En het heeft ook niets te maken met incompetentie. Het is overigens opmerkelijk dat in andere landen niet of nauwelijks wordt geklaagd over deze regeling.

  De regeling heeft in de eerste plaats te maken met het zoeken naar geld om de peperdure procedures bij het Hof van Arbitrage te betalen. Procedures die zijn ingezet door mensen die met kansloze procedures zijn begonnen tegen de FIDE. Voorts, zo heeft een internationaal arbiter op een internationaal forum geschreven, voor het betalen van een auteur voor het opzetten van een Handboek voor arbiters met de uitleg van de FIDE-regels en andere reglementen (zeg maar een soort ‘Een introductie in het schaakrecht’).

  De rekening van deze twee zaken had ook gelegd kunnen worden bij de jeugd, bij de talenten, of bij de topsport. Echter de Algemene Vergadering koos ervoor de rekening te leggen bij de arbiters. Dat is politiek.

  De regeling is inderdaad een melkkoetje. Zoiets komt in alle landen voor. Ook in Nederland, lees het regeerakkoord er maar op na.

 4. Avatar
  Dimitri 27 januari 2013

  De verkiezing van de president van de Fide is met corruptie tot stand gekomen. Daar zijn zelfs bewijzen van…

 5. Avatar
  duberry 27 januari 2013

  "Van Wely richt zich weer op"

  De kop van Herman Grootens verslag van 26 jan.

  Had ook op deze bijdrage kunnen slaan.

  Toch,ik ken geen enkele intern.sport org. die niet corrupt is en een goede naam heeft de FIDE allang niet meer.

  Giri Anish liet schrijven dat het koek en ei was tijdens de Olympiade tussen de Hollandse jongens,maar ik ga nu toch wel sterk twijfelen.

 6. Avatar
  Pieter de Groot 27 januari 2013

  Dimitri, als je over bewijzen beschikt geef die dan onmiddellijk aan het team van Karpov!

  Dat is namelijk het probleem, de bewijzen zijn er niet. Daar komt bij dat alle kandidaten wel het nodige moeten doen richting de straatarme schaakbonden willen ze voldoende stemmen krijgen.

  Overigens, het probleem rond verkiezingen van een president doet zich voor bij elke wereldsportbond. Er zijn nu eenmaal mensen die graag president van een wereldbond willen worden. Het geeft hen aanzien, ze kunnen overal komen etc. Deuren gaan voor hen open die anders dicht blijven. Je komt op bezoek bij regeringsleiders. En, heel belangrijk er zitten nevenactiviteiten aanvast die niets met de sport zelf hebben te maken. Die nevenactiviteiten zijn veel belangrijker dan het presidentschap zelf.

  Geloof je echt dat Poetin en Ilyumzhinov of Ghadaffi en Ilyumzhinov of Assad en Ilyumzhinov alleen maar over schaken zaten te praten?

  Echter, dat alles heeft niets met besluitvorming onder corruptie of incompetente FIDE-besluiten te maken.

  Kijk maar eens naar de agenda’s van een Presidentiële raad, de Raad van bestuur of de Algemene Vergadering. Al die documenten zijn voor de besluitvorming openbaar. Ze staan op de website van de FIDE. Alles wordt voorbereid in commissies. Zo waren de conceptwijzigingen van de FIDE-regels al vele weken voorafgaand aan de Algemene Vergadering openbaar voor een ieder. Dat kan ik van de conceptwijzigingen van het KNSB-competitiereglement niet zeggen.

  Van welke beslissing van de FIDE hebben jij en Loek van Wely last?

 7. Avatar
  Leo Kranenburg 27 januari 2013

  "Door deze belediging beschadigt Van Wely de beeldvorming over de KNSB, in wezen ook die van de FIDE, maar ook over het schaken in het algemeen. Zo gaan we niet met elkaar om."

  Peter, begrijp jij het begrip beeldvorming? De opmerking van Van Wely vormt juist het beeld dat van de FIDE en de KNSB bestaat, het beschadigt niets. Behalve kennelijk het beeld dat jij hebt van beide organisaties.

 8. Avatar
  Dimitri 28 januari 2013

  De bewijzen zijn er wel Pieter. Lees de verslagen van New In Chess over de verkiezingen.

 9. Avatar
  Paul-Peter Theulings 28 januari 2013

  Pieter,

  Daar komt bij dat alle kandidaten wel het nodige moeten doen richting de straatarme schaakbonden willen ze voldoende stemmen krijgen.

  Bedoel je het kopen van stemmen? Als je stemmen koopt is dat wél corrupt.

 10. Avatar
  Kees Schrijvers 28 januari 2013

  Helaas is de discussie over dit onderwerp uit de hand gelopen. Een aantal bijdragen zijn daarom dezerzijds verwijderd.

 11. Avatar
  Lucas 28 januari 2013

  Wanneer zesvoudig Nederlands schaakkampioen Loek van Wely iets zegt over het NK, dan is dat natuurlijk wel van belang! In de huidige vorm kan het NK net zo goed afgeschaft worden. Eén schaker wordt ondersteund met de lieve som van € 90.000, de anderen krijgen (vrijwel) niets. Dat is natuurlijk geen eerlijke strijd meer.

 12. Avatar
  duberry 29 januari 2013

  Het is zelfs niet mogelijk dat grote internationale sportbonden niet corrupt zijn!Welke landen zijn niet sterk corrupt gelegen in Zuid- en Oost-Europa,Zuid-Amerika,Azië,Midden-Oosten en Afrika?Vergeet Engeland ook niet.Welnu,afgevaardigden van die landen bezetten een zetel in deze bonden.Die bonden zijn, laten we eerlijk zijn, ene grote klerezooi.Want zoals elders ook in de maatschappij hebben mensen zonder (zuiver)geweten het meestal voor het zeggen,want zij houden nu eenmaal met weinig dingen rekening.Wel zo makkelijk,gelukkig(helaas?)werkt dat bij mij niet zo.En daarom was ik ook tegen het huwelijk van Maxima en Willem Alexander,zoals ook Wim Kok en wijlen Max van der Stoel dat waren.Het is veel makkelijker,lijkt mij, voorstander van dat huwelijk te zijn,omdat Maxima het zo goed doet en zij er ook niks aan kan doen.Maar zo denkende werk je mee aan corruptie en haal je het je eigen land binnen en doe je anderen tekort(dwaze moeders en andere oprechte argentijnen).!Het verbaast mij dat het kleine land Vaticaanstad nog niet bij een grote sportbond is aangesloten.Ze zouden daar goed scoren.Ik vraag mij af welke landen het meeste invloed hebben binnen de FIDE.Zoals Cornelis Vreeswijk al zong: misschien wordt het morgen beter,maar het komt toch nooit goed.

 13. Avatar
  MartinG 29 januari 2013

  Interessant standpunt, duberry, maar ik denk dat het beeld danig verziekt is door de machtige FIFA, en voor ons dus de FIDE. Ik speel zelf ook tennis en heb dergelijke verhalen eigenlijk nog nooit over de tennisbonden gehoord. Dat kan natuurlijk ook komen omdat ik me er niet in verdiept heb, maar goed.

 14. Avatar
  duberry 29 januari 2013

  MartinG,de namen v.d

  bonden ken ik niet allemaal,maar de corrupten:FIFA,FIDE,IOC,UEFA(nu actueel)UCI,weinig vertrouwen in éénpersoonbond FORMULE 1,Kunstschaatswereldbond,wereldturnbond????,Wereldboksbonden,

  Over de tennisbond hoor ik nooit wat en over de atletiek weet ik niets(meer).

  Over het algemeen zijn er geen warme woorden te schrijven over die bonden,welke dan ook.

 15. Avatar
  Jan Willem Duijzer 30 januari 2013

  Ik geloof ook niet zo in de "schoonheid" van de FIFA (per saldo toch geleid door een dictator), ook al doet de FIFA op en of andere manier toch wel veel goed werk voor het schaken wereldwijd.

  Pieter’s commentaar snijdt m.i. wel hout als het gaat om de KNSB en de daarmee samenhangende schaakorganisatie in Nederland (vrijwel allemaal vrijwilligers). Het verbaast mij ook dat Van Wely zich daar zo tegen afzet. Wel beschouwd is Nederland toch een paradijsje voor topschakers; zelfs anno 2013 nog met een snel afkalvend schakers- en vrijwilligersbestand. Als de topschakers het zelf beter kunnen, waarom richten ze dan niet een spelersorganisatie op, zoals in de tenniswereld (ook de wielrenners zijn hiermee bezig). Van Wely als voorzitter/initiatiefnemer? Ik zou als gewone schaker en vrijwilliger eerlijk gezegd wel eens van de initiatieven van de topschakers willen profiteren in plaats van andersom.

 16. Avatar
  duberry 01 februari 2013

  Schakers die een partij WEGGEVEN of eisen dat hun tegenstanders dit doen zijn NIETS BETER dan de FIDE.Ik hoop dus maar dat Van Wely hier verschoond van is gebleven.D’r zijn er genoeg die het gedaan hebben.Het maakt niet uit of er wel of niet sprake was van betaling of bedreiging.In andere sporten wordt men fiks voor manipulatie gestraft en de media zit er flink op.Waarom bij het schaken niet? De media zit er uiteraard niet op want deze worden gevormd door veelal oud-topschakers.Het is toch te gek dat titels en toernooizeges onverdiend zijn verkregen.Het lijkt mij beter dat schakers eerst even in hun eigen keuken kijken alvorens zij de FIDE van corruptie beschuldigen,want in die keukens verwijt de pan de ketel dat ie zwart ziet.Pas nog las ik een stuk op deze site dat mij verraste,daar het de auteur enigzins verbaasde dat de Nederlanders spelend tegen elkaar,elkaar geen kados toeschuifden.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.