Extra Bondsraad eensgezind over begroting en aanmelden leden

Op zaterdag 9 februari vond een extra vergadering van de Bondsraad plaats. Die was nodig omdat tijdens de vorige vergadering door late besluitvorming bij NOC*NSF nog geen begroting kon worden vastgesteld en omdat tijdens een stemming bij het onderwerp aanmelden leden de stemmen staakten. Was er in december nog sprake van grote verdeeldheid, tijdens de vergadering van 9 februari was daar geen sprake van. Lees verder…

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.