Schaakpoëzie: b2 – b4

Overzicht eerdere publicaties

Als het schaakgedicht en het schaakprobleem elkaar ontmoeten dan ontstaat er iets moois. Dit vonden wij in het dagblad De Tijd aan het einde van de negentiende eeuw!

Een moeilijk probleem met verscholen eerste zet en verborgen voortzetting in het middelspel.

(Van Firma Papôt en Kouwenhoven te Warmond.)

(Wit: K bl, D h8, R f6, P d2, P e6; b2,

b5, f2.)

(Zwart: K d5, T f8, P a8; d6, f4, f7,g6.)

Wit begint en geeft mat in twee

Na de moeilijke prijsproblemen van den laatsten tijd biedt dit probleem een aangename verpoozing aan. Kan het, wat moeilijkheid betreft, die problemen niet evenaren – een 2-zetter toch is uit zijn aard niet zoo verborgen – wat kunstwaarde aangaat, behoeft het voorzeker niet achter te staan. Het is een keurig stukje lichte schaakpoëzie.

Jos. Eeijalt

Te zeggen dat dit probleem onder de eerste problemen behoort genoemd te worden, ware een ongemotiveerde vleierij. Alleen wil ik den heeren de eer geven, die hun toekomt. De zetten zijn goed gekozen, en het geheel is zeer geestig. De opoffering van de Koningin, om den Koning te redden, heb ik steeds een fraaien zet gevonden. Ik wensch de nieuwe firma een goed succes. Moge zij mettertijd de voetstappen drukken van de heeren Gebr. H. & E. Beltmann, Kohtz & Kockelkorn en meer beroemde firmaas, hetgeen ik hunedele hartelijk toewensch, en waaraan ik niet twijfel.

F.A. Termos

’t ls een kranige zet, van b 2 op b 4,

Die Wit doet met vernuft en heel veel pleizier.

In afwachtende houding blijft Wit dan zoo staan,

Tot Zwart maar één stuk van zijn plaats zal doen gaan.

En roept dan verheugd: Met het schaak saam geschaard,

Zet ik u nu mat met mijn Dame of Paard.

Het geheel op zich-zelf, en dat moet men weten,

Behoort tot de waiting en wel incomplete.

Doch iets vind ik mal en wie wil ’t niet gelooven?

Dat er staat: „Van de firma Papôt en Kouwenhoven."

F. H. H. Schutte

Zeg, hebt gij hem gelezen,

Dien schaakmop in De Tijd ?

Problemen van een firma

Een nieuwe aardigheid!

Die moet gij eens bekijken,

En dan daarop gelet:

b 2 op b 4 schuiven,

Dat is de eerste zet.

Zeg mij nu openhartig

Vindt gij dat mooi? of niet?

Wel zeker, ’t is een prachtstuk,

Dat ons die firma biedt.

M.

Gepubliceerd in:

Dagblad DE TIJD

Dieu et mon Droit

Maandag 19 October 1891

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.