Ook Utrecht gunt Stukkenjagers geen matchpunten

Afgelopen zaterdag mocht De Stukkenjagers het in onze laatste thuiswedstrijd van dit seizoen opnemen tegen het sterke Utrecht. Vorig seizoen wisten we een verrassende overwinning uit het vuur te slepen, dus zij wilden ongetwijfeld maar al te graag revanche. Helaas stond er voor ons team niets meer op het spel, degradatie was ten slotte al een feit, maar daardoor konden we vrijuit spelen en proberen onze huid zo duur mogelijk te verkopen.

Na een wederom prima verzorgd Stukkenjagers-ontbijt in huize Clijsen vertrokken we daarom ook met open vizier richting speelzaal. Daar aangekomen bleek dat Utrecht nagenoeg op volle oorlogssterkte aantrad en we dus waarschijnlijk een zware middag tegemoet zouden gaan. Een rondje langs de borden, waarbij ik zal proberen enigszins de chronologische volgorde aan te houden:

Mark wilde op het staartbord proberen een punt toe te voegen aan zijn totaal, maar trof daar een lastige klant in Joost Michielsen. Het kleine voordeeltje van Mark bleek lastig uit te bouwen en na een onnauwkeurigheid moest hij zelfs uitkijken niet in het nadeel te geraken. Toen beiden nog toren, stuk en 4 pionnen op dezelfde vleugel kregen, werd de vrede getekend. Mark heeft hierdoor nog een goede kans op zijn 2e IM-norm, al zal er dan in de laatste ronde waarschijnlijk gewonnen moeten worden.

Op bord 9 mocht Frans het opnemen tegen Vincent Diepeveen. Vol goede moed offerde hij een pion, waarvoor hij spel tegen de witte koning hoopte te krijgen. Toen dit echter niet helemaal uit de verf kwam, ging het langzaam maar zeker bergafwaarts en restte hem niets anders dan de koning om te leggen.

Ook Anne kon het helaas niet bolwerken tegen een sterk spelende Martijn Dambacher. Een pionoffer van Martijn leverde hem veel spel op, mede doordat de damevleugel van Anne daarmee onontwikkeld bleef. De problemen die dit opleverde bleken niet meer te repareren waardoor Utrecht de voorsprong uit wist te bouwen.

Kon Stukkenjagers hier iets tegenover zetten? Jazeker! Herman wist in een knappe partij het punt binnen te halen tegen Hans Klip. De partij, met commentaar van Herman himself:

De partij Klip-Grooten via de viewer:

Klip, Hans – Grooten, Herman

1. e4 c6 2. d3

Een systeem dat af en toe opduikt.

2… d5 3. Pd2 e5 4. Pgf3 Pd7

Ik had deze mogelijkheid ooit eens bekeken en het leek me een mooi moment om de ietwat ongebruikelijke ontwikkelingszet toe te passen. De meest gespeelde zet is 4… Ld6 waarna 5. d4 een interessante optie voor is. Ik heb deze stelling een paar keer eerder op het bord gehad. 5… exd4 6. exd5 cxd5 [6… Pf6 7. dxc6 Pxc6 is een stelling met een ander type geïsoleerde pion die vermoedelijk ook heel goed speelbaar is voor zwart.] 7. Pxd4 levert een stelling op met een geïsoleerde pion die een grote analogie vertoont met de Tarrasch-variant van het Frans.

5. d4

Dit had ik niet verwacht. Het is een bekend thema in deze stelling, dat vooral met een loper op d6 interessant is. 5. g3 is de logische speelwijze. 5… Pgf6 6. Lg2 Ld6 [6… dxe4 7. dxe4 Lc5 is dan een logisch vervolg. De stelling lijkt nu het meest op een Pirc.]

5… exd4 6. Pxd4

Dit had ik ook al niet verwacht. Logischer leek mij 6. exd5 cxd5 7. Pxd4 Pgf6 8. Le2 waarna het paard op d7 nog niet slecht staat als het lijkt. Het kan later via c5 of e5 in het spel gebracht worden.

6… Pgf6

Na lang nadenken gespeeld. Als wit op voordeel wil spelen moet hij met iets vreemds tevoorschijn komen.

7. De2

Opnieuw niet de eerste zet waar ik aan dacht, maar het lijkt in elk geval een poging om er iets van te maken. Hoewel ik me in het begin een beetje zorgen maakte, kon ik me toch niet zo goed voorstellen dat zwart in de problemen zou komen hierna. De dame staat wat krom terwijl zwart eigenlijk allemaal redelijk normale zetten heeft gespeeld. Het komische is dat zwart na 7. exd5 Pxd5 in een volkomen symmetrische structuur terecht gekomen is, waarin hij … c7-c6 extra gedaan heeft. Wit heeft dus ergens een tempo laten liggen.

7… Pc5!

Al vrij snel ontdekte ik deze sterke zet en inderdaad is het nu eerder zwart die op voordeel mag hopen.

8. e5

8. exd5+ Le7 is al een tikkeltje beter voor zwart.

8… Pfe4 9. g3

Wit wil toch zijn ontwikkeling voltooien. Mijn engine komt met 9. De3 maar ook dan heeft zwart geen centje pijn na bijvoorbeeld 9… Le7. Heel slecht is 9. f3?? en dat faalt natuurlijk op 9… Dh4+ 10. g3 Pxg3 11. Df2 en nu is 11… Le7! de sterkste zet.

9… Db6!?

Tijd voor een actieve zet. Interessant is nu 9… Pxd2!? 10. Lxd2 Pe4 waarna wit zijn loperpaar moet inleveren. 11. O-O-O [Foutief is 11. Le3? Lb4+ en wit is in grote moeilijkheden.] 11… Pxd2 12. Dxd2 Lc5 13. c3 O-O en inderdaad zal de zwarte stelling ook hier de voorkeur verdienen.

10. Lg2

10… Db4?!

Een vreemde zet, maar ook een poging om de zaak te verscherpen. Bij nader inzien viel deze zet toch niet te prefereren. Mijn oorspronkelijke bedoeling was 10… Pxd2 waarna wit het wat ongelukkige 11. Dxd2 moet spelen. Na 11… Pe6 12. Pb3 a5 staat zwart een tikje beter, maar veel leek het mij niet.

11. Pb3

is gedwongen.

11… b6

Zo wilde ik verhinderen dat hij tot een normale ontwikkeling zou komen, maar achteraf gezien was het toch allemaal een beetje veel gevraagd.

12. Pxc5?!

Een begrijpelijke ruil, maar wellicht had hij geen spanning moeten opheffen. Wit had misschien meteen 12. O-O moeten spelen. Na 12… La6 13. c4 moet zwart gaan oppassen dat zijn dame en zijn koning niet in de problemen raken.

12… Pxc5 13. O-O Le7

Inmiddels had ik geconstateerd dat 13… La6 14. c4 niet veel soeps was. De dame op b4 staat wat geëxponeerd.

14. a3 Da4

15. b3?!

Dit lijkt niet zo’n handige zet omdat de zwarte dame nu uit haar netelige positie vrijgespeeld kan worden. Ook nu was 15. c4 de aangewezen zet, waarna 15… Lf5 opgevangen kan worden met [15… O-O 16. b4 Pe6 is dan nog alleszins speelbaar voor zwart, maar helemaal de bedoeling was het allemaal niet.] 16. b4!

15… Dd4 16. Tb1

Achteraf zei Hans dat hij hier vermoedelijk 16. Ta2 had moeten spelen en ik denk dat hij gelijk heeft. De toren staat weliswaar niet zo goed, maar in elk geval is c2 gedekt.

16… Lg4 17. De1?!

Na deze passieve terugtocht stapelen de problemen zich op bij wit. We hebben beide niet gekeken naar 17. Pf3 De4 maar waarschijnlijk is het toch gewoon gelijk!

17… Dc3! 18. Pc4

Wit doet een poging om zich met geweld los te werken. 18. Tb2 was geen aanlokkelijk alternatief.

18… Dxc2

Zwart neemt de handschoen op.

19. Pd6+

19… Kf8!

De koning staat nu niet zo goed, Th8 staat tijdelijk buitenspel maar daar staat tegenover dat zwart een belangrijke pion heeft buitgemaakt en dat verder de witte stukken nauwelijks coördineren.

20. Tb2 Dg6

Nu dreigt er al weer … Pd3.

21. Dc3

21… Dd3!

Ik was hier oorspronkelijk 21… Lxd6 van plan. 22. exd6 Dxd6 maar ik schrok ervoor terug vanwege 23. Lf4 Df6 24. Le5 Dg6 en de mogelijkheden b3-b4-b5 bevielen me allerminst. Wat me nog minder beviel was dat Th8 nog een halve partij niet kan deelnemen aan de strijd.

22. Db4 Ld7

Niet alleen wordt de loper aan de aanval onttrokken, punt c6 wordt extra gedekt en tevens kan ik het paard op d6 nog eens flink aan de tand gaan voelen.

23. Le3 Pb7!

Dat was het idee.

24. Td2

De dame kan niet zo goed uit de penning omdat zwart na 24. Df4 Pxd6 25. exd6 Lf6 26. Tbb1 [26. Td2 Dxb3] 26… Df5 erg goed staat.

24… Dg6 25. Lf4

25… De6!

Wederom zeer sterk. Het paard op d6 blijkt zo langzamerhand ‘de reus op lemen voeten’, zoals Donner dat ooit uitdrukte. In elk geval wordt het omsingeld.

26. h4

Deze zet had ik ook verwacht (om … g5 uit de stelling te halen), maar hij blijkt al vrijwel verliezend te zijn. Maar vreemd genoeg dreigt … g5 nog helemaal niet! Na bijvoorbeeld 26. Tfd1 g5? antwoordt wit met 27. Lxg5!? Lxg5 28. Pxb7+ met volstrekt onduidelijke stelling.

26… f6!

Zwart komt nu met de geplande actie. Pion e5 wordt ondermijnd en daarmee raakt het paard zijn steunpunt kwijt. De bedoeling is tweeledig. Als het paard verwijderd wordt, kan de koning eindelijk naar een veilige schuilplaats op f7 en daarna mag hij Th8 weer in het spel betrekken. De partij lijkt gespeeld.

27. Te1?

Zeker na deze. 27. Dd4 Pxd6 28. exd6 Lxd6 29. b4 b5! en zwart staat vermoedelijk ook op winst met twee pionnen meer.

27… Lxd6 28. exd6 Dxe1+ 29. Kh2

En meteen nadat hij deze zet had uitgevoerd zag hij het hopeloze van verdere tegenstand in.

0-1

Het goede nieuws was dus dat er een tegentreffer op het bord stond. Maar helaas bleek daarmee de hele puntenkoek op.

Mark C. besloot tegen Thomas Willemze om lang te gaan, maar zal daar snel spijt van hebben gehad. Meteen kreeg hij een stevige aanval over zich heen, die uiteindelijk te sterk bleek. Nadat Thomas de damevleugel bezet had, kon Mark niet verhinderen dat Thomas ook op de koningsvleugel materiaal buit maakte. Hij koos toen maar voor mat om te partij te beëindigen.

Op het bord naast hem lukte het Tijmen ook niet om de problemen op te lossen die Jelmer Jens hem voorschotelde. De zwarte stukken werden steeds verder teruggedrongen door de witte en toen dit resulteerde in een aanval op de zwarte koning was er geen verweer mogelijk.

Het eerste matchpunt moesten we aan Utrecht laten door een remise van mijzelf tegen de jonge Tycho Dijkhuis. Ik moest proberen de partij de winnen om nog kansen te houden op een norm, wist ook twee torens voor een dame buit te maken, maar daarna kon ik het goede plan niet vinden om het uit te bouwen naar winst. De tijd begon weer eens te slinken en Tycho wist goed tegenspel te krijgen, waardoor het nog wel even tricky was om heelhuids de 40e zet te halen. Toen dit eenmaal bereikt was, bleek de zwarte activiteit te groot en was remise de logische uitslag.

Door een zwaarbevochten remise van Stefan tegen Dharma Tjiam wist Utrecht ook het tweede matchpunt mee naar huis te nemen. Stefan had 2 paarden tegen 2 lopers en die lopers verzekerden Dharma van een solide plus. Het leek snel te gaan toen er ook nog een pion werd buitgemaakt, maar Stefan wist zich terug in de partij te knokken. De stelling bleef wel minder voor hem, maar hij wist dusdanig veel pionnen te ruilen dat de stelling tegen het einde van de partij volledig gelijk was.

Qua matchpunten bleef onze teller dus op nul staan, maar Bianca en Cor wisten beiden nog een halfje toe te voegen aan het puntentotaal. Cor speelde tegen de jarige Robin Swinkels, geen onbekende in het Tilburgse. Cor had geen zin in positioneel geschuif en besloot het met een snel h2-h4 over een andere boeg te gooien. Dit bleek een prima keus want de stelling oogde al snel prima. Er werd een pionnetje veroverd, maar het eindspel was niet eenvoudig te winnen. Cor liet een afwikkeling naar een gelijkstaand paardeindspel toe, waarna de vrede getekend werd.

Het halfje dat Bianca aan liet tekenen kostte iets meer moeite. Ze zat een ruim deel van de middag tegen een mindere stelling aan te kijken, maar bleef wonderwel overeind. Toen ook de 40 zetten nog eens binnen de tijd gehaald werden, was de stelling volledig geëgaliseerd. Met een dolle toren (Bianca: “ik gaf een volle toren weg!”) mocht ook dit halfje op het formulier bijgeschreven worden.

Daarmee kwam het totaal uit op een 3,5-6,5 nederlaag. Wellicht dat er op enkele borden meer in zat, maar al met al lijkt het me een terechte uitslag. De sfeer heeft er in ieder geval niet onder geleden, want het was nog lang gezellig bij de Griek en café Jacks! Daar kwamen we er o.a. achter welk leesteken het vaakst gebruikt wordt (36 komma’s en 49 punten in dit verslag als ik de zoekfunctie mag geloven, dus zeg het maar), dat liplezen verdomd lastig is, tekenen soms leuke plaatjes oplevert, om nog maar te zwijgen over het uitbeelden van woorden! Ik ben er nog steeds niet uit hoe je nou ‘asfalteren’ over moet brengen… Hoe dan ook, volgende ronde tegen Apeldoorn gaan we kijken of we op de valreep toch wat puntjes aan ons totaal toe kunnen voegen!

De persoonlijke uitslagen:

Alle partijen via de viewer:

Over Redactie

Schaaksite.nl is eind 2009 opgericht. Schaaksite.nl is een onafhankelijke en niet-commerciële Nederlandse website. Ons motto is: Schaaksite.nl is er vóór en dóór schaakliefhebbers. Iedereen die iets te melden heeft kan het (laten) publiceren op onze site.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.