Valsspelen en geweld

In Cork, Ierland, speelt een zestienjarige speler vals met behulp van een computer. Zijn tegenstander ontdekt dit. In aanwezigheid van de arbiter neemt de tegenstander het recht in eigen handen en misdraagt zich. Twee zware overtredingen: valsspelen en het gebruik van geweld.

Voorts neem ik op een voorstel van de ACP en geef daarop mijn commentaar.

Een overzicht van aantekeningen

 1. Cork Congress Chess Open 2013
 2. Valsspelen
 3. Onderzoek Ierse Schaakbond
 4. Open brief aan de FIDE over tegengaan valsspelen
 5. Mijn commentaar

2. Valsspelen” name=”tekst2″>2. Valsspelen

In de voorlaatste ronde op het Cork Congress Chess Open doet zich een incident voor. Het wordt in enkele Ierse kranten gemeld. Hierna neem ik het bericht over uit de Limerick Leader van 23 april 2013. Gabriel Mirza, afkomstig uit Roemenië, woont al vijftien jaar in Limerick, de drie na grootste stad van Ierland:

De zevenenveertig jarige Gabriel Mirza stond op het punt het Cork Congress Chess Open – het twee na grootste toernooi in het land – te winnen en de prijs van € 400 in ontvangst te nemen, toen hij bemerkte dat zijn zestienjarige tegenstander die overigens op een bekende school in Dublin zit, zich merkwaardig gedroeg.

‘Na elke zet ging hij naar het toilet, in ieder geval wel twintig keer … Ik vond hem met een android op het toilet zijn zetten te raadplegen in een schaakcomputer. Omdat de toiletdeur gedeeltelijk is afgesloten, wou ik de tablet pakken. Echter, ik wilde een getuige. Dus ging ik naar de arbiter, de heer Gerry Graham, en riep hem mij onmiddellijk te volgen,’ aldus de heer Mirza. ‘De organisatoren (de heer Michael Bradley) en andere volwassenen gingen naar het Herentoilet en gingen met mij naar binnen. Daar trapte ik de deur open en sleurde de jongen het toilet uit. Ik had hem beet, maar de anderen hielden mij tegen.’

De heer Mirza zei dat hij later aan de organisatoren zijn excuses had aangeboden voor zijn over-reactie op het toernooi dat werd gehouden in het Metropole hotel in Cork.

‘De coach van de tiener wilde geen contact met mij. Hij schakelde de politie in. Een dame van de politie ondervroeg mij en ik gaf alle details. Ook werd een getuige gehoord. Men vertelde mij dat ik mijn partij had gewonnen omdat de speler bekende dat hij had vals gespeeld. We mochten beiden niet meedoen aan de laatste ronde,’ zei de heer Mirza.

Op het moment van maken van de krant was het niet mogelijk een reactie te vragen aan de coach van de zestienjarige. Een boodschap was achtergelaten op de school om contact op te nemen met de krant.

De arbiter, de heer Graham, legde in zijn e-mail aan de heer Mirza uit waarom hij niet mocht meedoen aan de laatste ronde.

‘De FIDE-regels kunnen niet alle gevallen regelen die mogelijk kunnen voorkomen tijdens een partij. Ook kunnen de regels geen antwoord geven op alle problemen waarmee een wedstrijdleider te maken kan krijgen. Indien gevallen niet precies zijn geregeld in een artikel van de FIDE-regels, moet de wedstrijdleider proberen een juiste beslissing te geven door naar analogie te redeneren aan de hand van situaties die wel zijn geregeld in de FIDE-regels.

De FIDE-regels gaan ervan uit dat de wedstrijdleider beschikt over de vereiste deskundigheid, over een goed beoordelingsvermogen en dat hij volstrekt objectief is.

Een te precies geformuleerde regel kan de wedstrijdleider zijn beoordelingsruimte ontnemen, waardoor hij wordt tegengehouden het probleem op te lossen

– gebaseerd op redelijkheid en billijkheid,

– op logisch redeneren en

– en om rekening te houden met de bijzondere omstandigheden van het geval.

De FIDE doet een beroep op alle schakers en schaakbonden deze opvatting te aanvaarden,’ verklaarde hij.

‘Zoals ik heb gezien viel u een andere speler aan, een jeugdspeler van slechts zestien jaar oud. Ik meen dat u in ieder geval heeft gehandeld op een wijze waardoor het schaakspel in diskrediet is gebracht,’ voegde hij eraan toe. ‘Vanwege de ernst van de schending van uw handelen, heb ik besloten u te verwijderen van het toernooi,’ vertelde hij aan de heer Mirza.

Echter, de heer Mirza meent dat hoewel hij over-reageerde, hij niets verkeerd heeft gedaan. Hij was hoofd van de Ierse delegatie op het Wereld Jeugdkampioenschappen en meent dat vals spelen in de sport moet worden tegengehouden.

Een andere speler, Cristian Dainau, meent dat door de komst van technologie en die van mobiele telefoons de mogelijkheid van vals spelen een groot probleem is bij het schaken.

‘In Roemenië zou dit nooit gebeurd zijn, het heeft allemaal te maken met de opvoeding van de jeugd. Zoiets mag niet voorkomen,’aldus Mirza.

4. Open brief aan de FIDE over tegengaan valsspelen” name=”tekst4″>4. Open brief aan de FIDE over tegengaan valsspelen

De onderstaande open brief hebben meer dan 700 actieve spelers over de hele wereld ondertekend. Het betreft een voorstel om een gezamenlijke commissie in te stellen, bestaande uit vertegenwoordigers van de FIDE en de ACP om het valsspelen tegen te gaan. Het doel is om te komen tot een efficiënte procedure.

www.chessprofessionals.org/content/open-letter-fide-anti-cheating

Veel indruk heeft het voorstel bij ons niet gemaakt, onder anderen hebben getekend: Erwin l’Ami en Theo Hommeles, zie

www.chessprofessionals.org/content/open-petition-against-cheating

Open brief van de Vereniging van beroepsschakers (ACP, Association of Chess Professions)

24 maart 2013

Auteur: Emil Sutovsky

Aan: De heer Kirsan Ilyumzhinov, president van de FIDE

Onderwerp: FIDE-ACP Anti-Cheating Commission

Geachte heer Ilyumzhinov,

Namens de Association of Chess Professionals vraag ik uw aanacht voor de open brief die recent is verspreid door het bestuur van de ACP aan de schaakwereld en die 700 actieve spelers uit heel de wereld hebben ondertekend.

Top beroepsschakers en wedstrijdschakers met een FIDE-rating zijn het erover eens dat vals spelen met behulp van een computer een groot probleem is bij het schaken. Het aantal schandalen over mogelijk valsspelen heeft de kritieke grens bereikt. Schakers menen dat dit in de toekomst het beeld over het schaken beschadigt.

Schakers vragen de ACP de FIDE te verzoeken of die alle noodzakelijke maatregelen wil nemen om deze plaag te bestrijden. In wezen is dit de eerste keer in de geschiedenis van het schaakspel dat een petitie zo’n massale steun heeft gekregen van de spelers.

De ACP heeft al veel ideeën uitgewerkt hoe het valsspelen met behulp van een computer kan worden tegen gegaan. Zij is bereid met de FIDE samen te werken om zo de schaakwereld te verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat onze voorstellen de president van de FIDE en de Presidentiële raad zullen helpen de juiste maatregelen te nemen. Echter, het probleem moet zorgvuldig worden bestudeerd om overhaaste beslissingen te voorkomen die het hele idee kunnen teniet doen.

Daarom stelt de ACP voor om onder auspiciën van de FIDE een gezamenlijke ACP-FIDE-commissie in het leven te roepen om het valsspelen met behulp van een computer aan te pakken. De commissie moet niet alleen worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de FIDE en de ACP, maar ook uit schakers en andere schaakprofessionals. De ACP stelt voor de commissie de komende weken in het leven te roepen, bestaande uit zes personen, met voordrachten die gelijk zijn verdeeld tussen de FIDE en de ACP (drie leden van elke kant). De commissie zal nauw samenwerken met andere commissies van de FIDE – om zo te komen tot een efficiënte werkwijze.

We vertrouwen op een vruchtbare samenwerking die zal leiden tot concrete voorstellen die worden voorgelegd ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van de FIDE in september 2013.

Laat ik afsluiten met het uitspreken van de hoop dat de gezamenlijke FIDE-ACP Anti-Cheating Commissie zal dienen als de basis voor een effectief optreden in het belang van het schaken.

Hoogachtend,

Grootmeester Emil Sutovsky

President van de ACP

schaaksite.nl/modernisering-van-de-fide-2

Namelijk de strijd tegen valsspelen met behulp van een computer is zo verschrikkelijk kostbaar, die strijd is niet meer te winnen.

Op grond van de statuten bepaalt de FIDE zelf welke commissies er worden samengesteld. Daar gaat de ACP niet over. Als de ACP een goed voorstel heeft, kan zij dit op internet plaatsen en zo de reacties polsen. Zo kan iedereen daar kennis van nemen. En het desnoods zelf al overnemen.

Mij lijkt het vooral een probleem voor de (amateur)arbiters, want er zijn geen of nauwelijks beroepsarbiters. Hoe moeten zij optreden, hoe komen zij tot een geoorloofd bewijs van fraude?

8 Reacties

 1. Avatar
  FlatlandR 27 april 2013

  De naam van de 16-jarige cheater blijft onbekend. Hij zit op een kostschool, wordt gecoacht en heeft twee ouders die overwegen om een civiele procedure in te zetten tegen Mirza. Lekkere ouders van een lekkere jongen, een heuse aanwinst voor de maatschappij.

  Uit de diverse berichten blijkt niet dat de jongen mishandeld is. Of zelfs een haar gekrenkt. Hooguit ruw uit een toilethokje gesleurd. Als de gegevens juist zijn, is hem juist een heilzaam pak slaag onthouden.

 2. Avatar
  duberry 27 april 2013

  Ja,en daar hij op de W.C.zat,een pak slaag op z’n blote billen,net zo lang tot ze Oranje aanliepen!En dan verplicht het Koningslied"De W van w.c. laten zingen.Potverdorie nog aan toe,zelfs niet op de w.c. zonder computer kunnen.

 3. Avatar
  Lennart Ootes 29 april 2013

  Ter info: op Facebook schreef Emil Sutovsky (ACP President) vandaag:

  Dear friends,

  I am happy to inform you, that FIDE has supported the idea to establish the special anti-cheating commission, that will include a number of the ACP representatives. If you are interested to be a member of the commission, please, submit your ideas and vision in a letter to the ACP Board: www.chessprofessionals.org/about/contact_us

  We will revise all the proposals and select two or three of our members, who will represent the ACP in the anti-cheating commission.

 4. Avatar
  Lennart Ootes 29 april 2013

  Daarbij werd ‘Committee’ bedoeld en niet ‘Commission’ (aldus Sutovsky)

 5. Avatar
  Lucas 29 april 2013

  "Namelijk de strijd tegen valsspelen met behulp van een computer is zo verschrikkelijk kostbaar, die strijd is niet meer te winnen. "

  Ik weet niet of dit de conclusie is van de FIDE of van Pieter de Groot of van beiden. Hoe dan ook: de conclusie is voorbarig en onjuist.

 6. Avatar
  Pieter de Groot 29 april 2013

  Sinds Topalov – Kramnk 2006 heb ik regelmatig stukjes geschreven over fraude met behulp van een computer. Ik voorspelde dat er meer beschuldigingen zouden komen. Nu was dat overigens niet zo opzienbarend om dat te beweren, een kind zag dat aankomen. De president van de FIDE heeft verteld dat de preventiekosten zo schrikbarend hoog zijn. Hij heeft forse bedragen genoemd. Ik twijfel niet aan de juistheid daarvan.

  In mijn stukjes vroeg ik aandacht voor iets anders. Iets dat de allerhoogste prioriteit heeft (en het is ook absurd dat dat probleem niet wordt genoemd in het ACP voorstel). Namelijk voor de rol van de arbiter die met zo’n claim wordt geconfronteerd. Is hij wel voorbereid om zo’n zaak te behandelen? Ik denk het niet. Een beschuldiging van fraude tast iemand in zijn diepste integriteit aan. Er staat dus veel op het spel. Het behandelen van zo’n zaak is voor een arbiter geen sinecure, het pad ligt bezaaid met bananenschillen. De Franse Schaakbond kan erover meepraten, want zij is er een vermogen aan advocatenkosten kwijt geraakt. Volgens onbevestigde berichten schijnt de vader van de Ierse tiener een gerechtsprocedure te willen beginnen tegen de geweldenaar. Of het zo is, moeten we maar afwachten. Welke vrijwilliger heeft nog zin om het Cork Congress Chess Open 2014 te organiseren?

  Wat mag men – om dichter bij huis te blijven – verwachten van de arbiters en organisatoren van het Nederlands Kampioenschap – al of niet Open – of van welk ander toernooi in Nederland, incl. de KNSB-competitie? Ik vrees dat als er hoge eisen aan worden gesteld, het steeds moeilijker wordt wedstrijden te organiseren. De ontwikkeling van de techniek gaat zo snel, dat de arbiters en organisatoren – die ook geen ict-kenners zijn – zich alleen nog maar kunnen voorbereiden op de vorige fraudezaken (zo ze zich al voorbereiden). Het grootste gevaar is niet de feitelijke fraude, maar de beschuldiging van vermeende fraude: de onbewezen fraude.

 7. Avatar
  Lucas 30 april 2013

  1. Deelnemers aan een schaaktoernooi moeten vooraf een verklaring tekenen waarin zij zich akkoord verklaren met onderstaande regels.

  2. Arbiters worden bijgestaan door speciale deskundigen op het gebied van computerfraude, die structureel en steeksproefgewijs controles uitvoeren. Hierbij kunnen fysieke, optische en electronische hulpmiddelen worden gebruikt.

  3. Bij vermoeden van fraude, bewezen of niet, wordt de betreffende schaker door een uitsmijter onmiddellijk uit de speelzaal verwijderd.

  4. Bij binnenkomst in de speelzaal kan iedereen structureel of steeksproefgewijs worden gefouilleerd.

  5. Het meenemen van electronica in de speelzaal is niet toegestaan en leidt tot verwijdering uit het toernooi. Hieronder vallen onder meer telefoons, horloges, tablets, etc.

  6. Bij bewezen fraude volgt levenlange uitsluiting van alle schaakevenementen.

  Dit zijn de hoofdzaken. Niet zo gezellig misschien, maar ook niet duur.

 8. Avatar
  Bazman 01 mei 2013

  Er hoeft niet per se in het buitenland (FIDE) gekeken te worden naar dit soort gevallen. Er was geloof ik een soort gelijk geval afgelopen februari in brabant.

  Dat ging meer over het gehanteerde geweld, maar toonde wel aan dat de schaakwereld niet voorbereid is op zaken die buiten het schaakbord om gebeuren.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.