Schaakmagazine

Zojuist de nieuwe schaakmagazine ontvangen. Normaal gaat die bij mij linea recta naar het oud papier. Maar nu niet. Er is wat veranderd! Goede artikelen. Elke pagina interessant.

Ook een overzicht van reglementswijzigingen die per 1 juli van kracht worden. Hierin valt op dat het meenemen van een mobiele telefoon in het spelersgebied bestraft zal worden met het verlies van de partij! Ook als deze telefoon staat uitgeschakeld. Dat wordt lastig. De KNSB eist namelijk ook dat uitslagen van competitiewedstrijden per sms worden doorgegeven, op straffe van een boete van €25.

38 Comments

 1. Avatar
  Johan Hut april 25, 2014

  Er is wat veranderd? Ja, nieuwe hoofdredacteur. Martin Voorn in plaats van Minze bij de Weg, sinds het vorige nummer. Als medewerker ga ik daar verder niet te veel over zeggen.

  Zelf vond ik het ‘oude’ Schaakmagazine ook boeiend, maar als mensen nu een vernieuwing ervaren dan zal dat toch aan die wisseling liggen.

 2. Avatar
  Avdg april 25, 2014

  Het lijkt mij, samen met nog 30 van die andere regels dat je daar als arbiter je echt niet druk over gaat maken. of ga je bij een snelschaakpartij van 6 minuten ook notatieformulieren klaarleggen voor de eerste minuut?

  Voor de absolute toptoernooien kan ik het mij voorstellen dat sommige regels er zijn. Voor de amateurs en de mindere toernooien lijkt het mij juist erg belachelijk om op alles te moeten te gaan handhaven.

  Wat is het volgende dat bedacht gaat worden in de volgende versie van de regels?

  – Maximum aantal toiletbezoeken per partij?

  – Zetten en noteren moet met dezelfde hand gebeuren?

  – Verbod op rondlopen door de speelzaal?

  – Alcoholverbod voor spelers?

  Ik zou zeggen ingrijpen als arbiter als het stoort en laten gaan als je het niet hoort.

 3. Avatar
  Jan Willem Duijzer april 26, 2014

  Ik las de nieuwe regel juist als een verlichting… De nul bij het afgaan van de telefoon is geschrapt, neem ik aan, waarvoor in de plaats de regel is gekomen dat je helemaal geen telefoon meer mag meenemen. Echter, de sancties mogen zelf bepaald worden. Ik stel voor (op amateurniveau) als sanctie voor iemand die kennelijk zijn mobiel bij zich heeft publiekelijk sorry zeggen en telefoon bij de bar afgeven.

  Als er om geld gespeeld wordt ontkom je niet aan strengere maatregelen. Helaas.

 4. Avatar
  Klaas Schaak april 26, 2014

  De nul bij het afgaan van de telefoon is uiteraard niet geschrapt omdat dit afgaan nu juist het bewijs is dat iemand een telefoon bij zich heeft, wat een nul oplevert (tenzij het wedstrijdreglement een minder zware sanctie oplegt).

  Ik lees in de nieuwe FIDE-regels echter ook: "De arbiter mag de speler verzoeken dat hij zijn kleren, tassen en andere zaken op discrete wijze laat doorzoeken. De arbiter, of een door de arbiter aangewezen persoon die het onderzoek bij de speler uitvoert, moet van hetzelfde geslacht zijn als de speler"

  Dus: schaakarbiters in Nederland moeten voorbereid zijn spelers te gaan fouilleren?

  Het lijkt erop van wel, ook gezien de oproep aan arbiters en organisatoren om zich te laten bijscholen n.a.v. het FIDE reglement per 1 juli 2014, op pagina 7 van dit nummer van Schaakmagazine.

 5. Avatar
  Jan Willem Duijzer april 27, 2014

  Dar bedoel ik: de verplichte nul is afgeschaft! Er mag een andere sanctie gekozen worden. Dat is in een amateur-context wel prettig.

 6. Avatar
  Lucas april 27, 2014

  Dat de sanctie op het bezit van een telefoon door de wedstrijdleiding mag worden aangepast, is inderdaad een groot pluspunt. Een tientje voor de fooienpot bij het afgaan, heb ik wel eens meegemaakt en werkte prima.

  Het afgeven van je mobieltje bij de bar lijkt me niet praktisch bij een toernooi met bijvoorbeeld 200 deelnemers. Er zou dan een hele administratie moeten worden bijgehouden. Is deze telefoon van u? Heeft u een identiteitsbewijs bij u? Maar is uw partij dan wel afgelopen? Kunt u dat bewijzen? Bovendien behoort de bar meestal tot het spelersgebied en daar mag de telefoon zich dus niet bevinden.

  Ik verwacht dat deze regel en masse overtreden zal worden. Op mijn telefoon staat geen schaakenigine, maar wel mijn privé- en werkmail, mijn familiefoto’s, etc. Die ga ik dus echt niet afgeven aan een of andere barmedewerker die ik niet ken. In veel wedstrijden zal ik mijn telefoon gewoon thuislaten. Maar juist bij externe wedstrijden of toernooien in het buitenland is de telefoon zeer handig, onder meer wegens de route-navigator die erop zit. Ik zal de telefoon dan toch maar meenemen, onder in mijn rugtas verstoppen, en hopen dat ik niet betrapt zal worden op die "overtreding".

 7. Avatar
  vansteenis april 27, 2014

  Controle, controle, controle, de fascistoide maatschappijvormen die Orwell al in zijn boek 1984 beschreven heeft dringen steeds verder door. Ik speel dus geen KNSB meer, in de onderbond zal er geen last zijn, ik heb laatst ook niet de straf toegepast dat de telefoon uit moet staan.

  De telefoon is een onderdeel van ons bestaan geworden en thuis laten is dus geen optie. In de praktijk is er geen plaats waar de telefoon veilig opgeslagen zou kunnen worden (buiten het zeer uitgebreide speelgebied). Bovendien zal ik niet toelaten dat iemand mij fouilleert. Waar haalt een arbiter het recht vandaan om dat te doen?

  Maar inderdaad zijn deze en andere regels gericht op het professionele schaak. Laten we maar eens beginnen om een scheiding van het massaschaak door amateurs en de professionals door te voeren. Kunnen een heleboel van die idiote regels weer afgeschaft worden, zoals de regel dat je de koning niet mag slaan in een vluggertje of dat een telefoon niet mag afgaan. Bovendien zou het – ook uit kostenoverwegingen – goed zijn om al die arbiters af te schaffen, zij zijn niet meer nodig nu we met elektronische klokken spelen. Is er meteen niemand meer die kan controleren of er telefoons aanwezig zijn.

  En Lucas, het schaakblaadje gaat bij mij nog steeds linea recta de prullenbak in, schaaknieuws vind ik op internet en daar heb ik geen blad met verouderd nieuws voor nodig. Als de KNSB wat te melden heeft – met deze nieuwe belachelijke regel bv – sturen ze maar een emailtje, anders bestaat die nieuwe regel niet voor me.

 8. Avatar
  Klaas Schaak april 27, 2014

  Voor actueel schaaknieuws moet je tegenwoordig inderdaad op internet zijn.

  Maar ik lees veel liever een boeiend boek of een interessant tijdschrift dan van het computerscherm. Hoewel er zeker ruimte is voor verbeteringen, lees ik Schaakmagazine al vele jaren met plezier en ik hoop dat het nog vele jaren blijft bestaan.

 9. Avatar
  vansteenis april 27, 2014

  Klaas, er bestaan prima schaakbladen voor de liefhebbers maar een bond moet de leden niet verplichten om een schaakblad te ontvangen als zij dat niet willen (en er nog voor moeten betalen ook).

  Datzelfde geldt in zekere zin ook voor arbiters. Het aantal malen dat een arbiter nodig was is in mijn ervaring vrijwel nihil. Mijn laatste jaar in de competitie en beker is er geen enkel geval geweest waar een wedstrijdleider nodig was. Opheffen, zeker in deze geld-schrale tijd. Als we conflicten zijn kunnen we dat wel onderling regelen

 10. Avatar
  Lucas april 27, 2014

  Naar mijn idee is er wel degelijk wat veranderd aan het Schaakmagazine en ik hoop dat de nieuwe hoofdredacteur deze nieuwe lijn blijft aanhouden. Kort gezegd maakt het op mij een veel intelligentere indruk. In het verleden heb ik me behoorlijk gestoord aan de infantiele en niet ter zaken doende artikelen. Hele uitweidingen over schaakpostzegels. Ellenlange rapportages over een of ander over het paard getild kind dat ergens een fluttoernooitje had gewonnen. Laat ik de laatste uitgave (Jaargang 121 – no. 2 – april 2014) nog even doornemen:

  1. Een goed geschreven verslag over Anand die het kandidatentoernooi heeft gewonnen.

  2. Een kort interview met Nico Schouten die de IM titel heeft behaald. Klein foutje: twee keer wordt dezelfde vraag gesteld.

  3. Een relevante melding over bijscholing van arbiters en organisatoren.

  4. Een interessant verslag over de opleving van het schaakleven in Zeeland.

  5. Goed verslag van het Batavia schaaktoernooi.

  6. Een actueel overzicht van de strijd in de meesterklasse.

  7. Een fraai artikel over het steeds belangrijker worden correspondentieschaak.

  8. Dan de jeugdkatern, gelukkig slechts beperkt tot 4 pagina’s – méér dan genoeg. De aandacht van de KNSB voor jeugdschaak is sterk overdreven; het is bekend dat het rendement hiervan extreem laag is.

  9. Een leuke bladzijde over schaaktechniek en combinaties (opgaven).

  10. Dan twee pagina’s in het kader "bond en club", met diverse overbodige mededelingen. Hierin zien we nog wat terug van de oude infantiele Schaakmagazine – een foto van een taart en een andere foto van mensen die taart eten. Dit soort artikelen vormen een belediging voor de lezer.

  11. Gelukkig gaat het daarna weer verder met goed artikelen die over schaken gaan.

  12. Dan volgt het reeds genoemde, zeer relevante overzicht van reglementswijzigingen. Die wijzigen zelf zijn vreemd, maar het is goed dat we daarover in kennis gesteld worden.

  13. Weer een kwalitatief goed stuk over het Grünfeld-Indisch.

  14. Tenslotte een goed verhaal over recente ontwikkelingen rond het Max Euwe Centrum. Tussen haakjes: er staat boven "schaakmuseum", waarom heet het dan niet Max Euwe Museum?

  Schaken is een sport voor intelligente mensen. Je mag verwachten dat dit wordt gereflecteerd in het niveau van de artikelen in het bondsorgaan. Het gaat nu de goede kant op.

 11. Avatar
  Bazman april 28, 2014

  "Schaken is een sport voor intelligente mensen. Je mag verwachten dat dit wordt gereflecteerd in het niveau van de artikelen in het bondsorgaan. "

  hierin berust enige waarheid, echter geldt dat ook voor de mensen die de sport beoefenen. Als er dan figuren als vansteenis rondlopen die niets constructiefs hebben toe te voegen, en dit soort fora als klaagmuur gebruiken……

  elke sport heeft regels, daar stem je mee in zodra je de sport beoefend, of je die nou leuk vind of niet. accepteer het en geniet van het spelletje.

 12. Avatar
  JRV april 28, 2014

  Het was m.i. inderdaad een lezenswaardige editie van Schaakmagazine, maar veel verschil met eerdere edities zag ik niet. Soortgelijke stukken hebben ook al in eerdere edities gestaan.

  Wat betreft de telefoonregel betreft hoop ik dat deze niet zal worden gehandhaafd. Ik neem mijn telefoon in elk geval (uitgeschakeld) mee de speelzaal in.

 13. Avatar
  vansteenis april 28, 2014

  Ach Bazman, als je wat beweert moet je dat wel onderbouwen.

  Ik heb meer dan dertig jaar allerlei activiteiten in de schaakwereld uitgevoerd van toernooien organiseren, de jeugdafdeling van de SGA herorganiseren, zelf schaakles geven tot een aantal jaren in de Bondsraad zitten, maar veel steun van het landelijk bestuur heb ik daarbij nooit ondervonden.

  Het ledental daalt nog steeds, hoewel het wat versluierd wordt door een administratieve maatregel die basisschoolkinderen vrijwel dwingt om lid van de Bond te worden. Maar die kinderen verdwijnen vrijwel allemaal voor hun twaalfde jaar zodat je ze niet als volwaardige leden kan zien.

  Ik merk niet veel inspirerends van het landelijk bestuur als ze nog steeds in een te duur kantoor zitten, leden verplichten een niet erg aantrekkelijk blaadje te helpen financieren, niet zorgen voor een aantrekkelijke website en allerlei maatregelen doorvoeren die het schaken niet plezieriger maken. Het vaststellen dat een arbiter iemand mag fouilleren staat op gespannen voet met de Nederlandse wetten en bovendien hoeven vrouwen niet gefouilleerd te worden want het aantal vrouwelijke scheidsrechters is miniem – een discriminerende maatregel dus, mannen wel en vrouwen niet controleren.

  Maar het draait er natuurlijk om dat er twee miljoen mensen schaken in ons land en dat daarvan maar een zeer klein aantal (onder de 1%) is georganiseerd in de Bond en ik heb in de meer dan dertig jaar dat ik organisatorisch actief ben geweest niets gemerkt dat de landelijke besturen in die tijd al hun energie er in gestopt hebben om deze niet-georganiseerde schakers zo veel te bieden dat ze lid worden van de Bond. Ze houden zich liever bezig met maatregeltjes die het schaken juist minder aantrekkelijk maken.

 14. Avatar
  Lucas april 29, 2014

  100% eens met vansteenis. Zijn analyse van jeugdbeleid is misschien pijnlijk, maar klopt wel. Hij had daarnaast ook het "topschaak" nog kunnen noemen; wat er op neer komt dat amateurs via de contributie worden gedwongen professionele schakers financieel te steunen.

  Over Schaakmagazine redeneer ik als volgt: als we dan toch zo’n verplicht bondsorgaan moeten hebben, laat het dan alsjeblieft een beetje kwaliteit hebben. Op dat punt is dus een duidelijke verbetering waarneembaar.

 15. Avatar
  Lucas april 29, 2014

  De nieuwe telefoonregel zal wel te maken hebben met het debacle rond Borislav Ivanov, een oplichter die zijn telefoon gebruikte tijdens toernooien. In een van die toernooien, in Spanje, was het op een bepaald moment duidelijk dat hij een telefoon op zijn rug had geplakt. Het is nooit achterhaald hoe hij precies de zetten doorkreeg die door zijn telefoon werden berekend. Maar dat hij vals speelde, stond vast. Toch kon hij niet worden gefouileerd – ook in Spanje is dat wettelijk niet toegestaan.

  Verder was er drie jaar geleden een geruchtmakende kwestie rondom de Franse GM Feller, die de computerzetten doorkreeg via zijn teamcaptain met een telefoon. Het is niet denkbeelding dat deze schandalen slechts het topje van de ijsberg vormen. Misschien worden vele andere gevallen van fraude simpelweg niet opgemerkt.

  Al met al begrijp ik de nieuwe maatregel dus wel, maar hij is een beetje te streng. Ik zou er geen bezwaar tegen hebben, mocht men mij verdenken van fraude, dat mijn telefoon wordt onderzocht door de wedstrijdleiding. Een verplichting daartoe zou ik wel begrijpen. Maar het bezitten van een telefoon domweg al strafbaar stellen – dat gaat te ver.

 16. Avatar
  Klaas Schaak april 29, 2014

  Om de opstelling van vansteenis goed te begrijpen is het wel handig om "Joost van Steenis" even te googelen. Wat blijkt: deze man heeft zijn leven lang gestreden voor communistische en/of anarchistische ideologien en schuwde als ideoloog van de Rode Jeugd ook het geweld niet. Dat is niet erg, maar ik begrijp nu waarom ik het altijd met hem oneens ben.

  Persoonlijk ben ik blij dat er een KNSB is die zich wil inzetten om het schaakleven in Nederland te bevorderen. Het zou kunnen dat ze dat niet goed doen en het zou ook best kunnen dat ze in een te duur kantoorpand zitten. Dan moeten we dat, en meer, aan de kaak stellen binnen de KNSB.

  Maar vansteenis doel: "het uitschakelen van de machthebbers" steun ik niet.

  Verder ben ik het er ook niet mee eens dat het jeugdbeleid zo slecht zou zijn. Er worden veel en mooie dingen georganiseerd voor de jeugd en dat is goed want als we als schaakbond niet in de jeugd investeren, sterft de schaaksport so wie so langzaam uit.

 17. Avatar
  Lucas april 29, 2014

  Iemands politieke opvattingen zijn hier niet van belang.

  Natuurlijk moet de KNSB de schaaksport bevorderen – dat is zelfs zijn belangrijkste taak. Maar als je de statistieken bestudeert, dan moet je concluderen dat het niet lukt. Al vele jaren wordt er geld gestopt in jeugdschaak en topschaak, maar de cijfers laten simpelweg zien dat dit beleid averechts werkt, de goede bedoelingen ten spijt.

  Waarom werkt het niet? De KNSB bestaat vooral uit gewone amateurs en die moeten dus het geld opbrengen. De KNSB windt daar in de beleidsstukken ook geen doekjes om. Echter, die gewone amateur heeft er geen enkel belang bij dat dit geld vervolgens wordt geïnvesteerd in topschaak en jeugdschaak. Er wordt dus een beroep gedaan op de solidariteit van de gewone amateur, maar hierin faalt de KNSB want de amateurs lopen langzaam weg. Om te schaken hebben ze alleen en bord en een tegenstander nodig – en die zijn overal te vinden. Misschien kinderachtig, maar veel schakers hebben er gewoon geen zin in om elk jaar €45 te betalen waar ze vervolgens weinig tot niets van terug zien.

  Dan de steeds herhaalde mythe van het jeugdschaak. Natuurlijk is het mooi om te zien als er hele zalen met kinderen zitten te schaken. Maar als je nuchter blijft, moet je ook constateren dat vrijwel al die kinderen stoppen met schaken als ze 14 jaar oud worden. Het rendement is extreem laag. En die kinderen die wel blijven schaken dan? Die kinderen zouden dat ook gedaan hebben zonder die overdreven subsidies.

  Hoe ik dat weet? Kijk naar de geschiedenis. De KNSB groeide het meest rond 1935 en rond 1972. Euwe en Fischer. Maar géén jeugdschaak in de huidige vorm. Natuurlijk wel hardwerkende amateurs zoals Van Steenis die onbezoldigd vele kinderen hebben leren schaken.

 18. Avatar
  vansteenis april 29, 2014

  Klaas Schaak, Lucas heeft al geantwoord voor mij want het gaat hier om schaken en niet om "uitschakelen van de machthebbers" want dat de bestuurders veel macht hebben geloof ik niet, zij zijn er alleen niet voldoende op gericht het georganiseerd schaken te bevorderen. Maar ik schrijf tenminste onder mijn eigen naam en ben dus te goochelen en dat kan ik van jouw niet zeggen. Misschien heb je wel verschrikkelijk slechte dingen gedaan in het verleden of misschien wel helemaal nooit iets ondernomen en maar getrouw opgekeken naar de "leiders", wat ze ook doen. Maar hier gaat het over feiten en daar zeg je dus niets over.

 19. Avatar
  Bazman april 30, 2014

  @ Lucas, er is bijna geen enkele sport, waar je in verenigings verband competities kunt doen op allerlei niveau voor € 45 (bondsafdracht) . meeste contributies van verenigingen liggen om en nabij € 90-110. van mij mag de bondsafdracht en daarmee ook contributie met nog eens €45 euro omhoog,

  er zitten verkeerde mensen op verkeerde plaatsen, met meer geld kun je dat oplossen zodat wanbestuur geen plaats meer heeft. en dus ook gekeken wordt naar allerhande wereldlijke zaken als panden etc etc

  ik maak me zorgen wanneer je de bondsraad verslagen er op na leest wat voor geruzie er ontstaat tussen allerlei voorzitters, rollen etc etc over een verhoging van 1 euro per jaar over 4 jaar. we moesten ons schamen!

  @ vansteenis, mijn commentaar was juist berust op feiten, jij behoort precies tot bovengenoemde groep. alleen maar klagen wat er allemaal NIET werkt, wat er allemaal niet goed is. in plaats van zaken te benoemen die wel goed lopen, en zaken waar aandacht voor nodig is en welk verbeter traject er gevolgd kan worden. het is zo ontzettend typisch dat je gelijk over 30 jaar ervaring begint, terwijl dat juist een houding is die het probleem veroorzaakt. als je nu nog over zaken zeurt waar je nog steeds problemen mee hebt dan heb je daarvoor in 30 jaar dus niets bereikt.

  hierin zie je heel goed politiek achtergrond in terug over hoe iemand ook te werk gaat op een socialer niveau.

  de KNSB moet als bedrijf gezien worden wat een bepaald scala aan producten levert. innovatief en efficient met materiaal en budget omgaan, wat gemanaged wordt door mensen die er verstand van hebben.

 20. Avatar
  Lucas april 30, 2014

  @Bazman, jij schrijft:

  de KNSB moet als bedrijf gezien worden wat een bepaald scala aan producten levert. innovatief en efficient met materiaal en budget omgaan, wat gemanaged wordt door mensen die er verstand van hebben.

  Met alle respect – maar daar ben ik het totaal niet mee eens. Als dit ook het standpunt van het KNSB bestuur representeert, dan begrijp ik wel waarom er niets verandert. Laat ik ter wille van de discussie even met deze gedachtengang meegaan.

  Je stelt dat de KNSB producten levert. Dat moeten er dus ook afnemers van die producten zijn. En die producten moeten ook betaald worden. Een probleem is echter dat de betalers van die producten (de gewone leden) niet de afnemers van die producten zijn. Ik ken geen enkel ander bedrijf met een dergelijke constructie. Het lijkt meer op een overheid die belasting heft.

  Het idee van een competitieve sport is volgens mij dat mensen onder gelijke omstandigheden een bepaalde activiteit verrichten. Degenen met het meeste talent en/of die het hardst heeft getraind, die wint. Dat stimuleert de rest ook om harder te trainen, beter hun best te doen, enz. Ter vergelijking – het is bijvoorbeeld niet interessant een schaatswedstrijd te organiseren, waarbij een paar jongens monderne klapschaatsen krijgen en de rest het op Friese houten doorlopers moet doen. De omstandigheden zijn in zo’n geval ongelijk.

  Het jeugdschaakbeleid van de KNSB komt er schematisch op neer dat er uit een groep van 1000 kinderen een kleine selectie wordt gemaakt van bijv. 10 getalenteerden. Deze jeugdselectie krijgt dan de figuurlijke klapschaatsen: training, begeleiding, toernooien en financiële ondersteuning. En inderdaad, dié kinderen zullen veel beter gaan schaken! Missie geslaagd? Nou nee, dat hangt van de doelstelling af. Want wat zullen die andere 990 kinderen doen die niet geselecteerd zijn? Juist – die haken af.

 21. Avatar
  vansteenis april 30, 2014

  Lucas je hebt het prima verwoordt.

  Veel kinderen leren schaak met overigens vrij weinig ondersteuning van de bond of de onderbonden en die kinderen verdwijnen grotendeels voor hun veertiende.

  Dat ligt aan de doelstelling van het bestuur die streeft naar talentontwikkeling om nog meer meestal zwakke grootmeesters te kweken die niet de uitstraling hebben dat zij schakers naar de schaakwereld kunnen trekken.

  Gezien de structuur van de verenigingen is het ook vrij lastig om kinderen op basisscholen lid te maken van een schaakclub, ’s avonds (als het donker is) tussen zes en acht uur naar een vereniging gaan is niet erg ideaal.

  Maar er zijn twee miljoen ongeorganiseerde schakers waar dat “bedrijf” (vreemde manier van voorstelling van de KNSB) nauwelijks aandacht aan besteedt. Twee miljoen mensen waarvan laten we zeggen de helft de tijd, het geld en de schaakkennis heeft om naar een vereniging te gaan omdat ze de veertig of vijftig gepasseerd zijn. Daarvoor is natuurlijk wel een ander inzicht nodig. Wat doe je met die mensen en hoe kan je ze naar de verenigingen trekken. Ik kon aan een groep ouderen waaraan ik les heb gegeven nauwelijks voorstellen om naar een schaakclub te gaan, dat paste niet bij die mensen, daar is een ander organisatiemodel voor nodig. Maar ik zie niets vanuit het bestuur, dat visieloos werkt met een paar “talenten” waarvan de meesten niet blijven in de schaaksport. En die talentenjacht is ook nog gebrekkig, zelfs scholen die in de jongste leeftijdscategorie kampioen van Nederland worden vallen buiten de talentenontwikkeling omdat die nogal op een specifieke manier gebeurt.

  Als je dus over een bedrijf praat zal je een klantenkring moeten opbouwen (kinderen schaken leren) en dat gebeurt al vrij behoorlijk. Daarna zal je die schakers wel moeten benaderen om actief te blijven of weer te worden in de schaakwereld – om de producten van de schaakbond af te nemen. Dat gebeurt nauwelijks. Ik zie (in Amsterdam, maar ik weet dat het ook elders gebeurt) schaakverenigingen inkrimpen en fuseren. Het gaat dus niet goed. Daar wijs ik steeds op en dan wijs ik (in tegenstelling tot het idee dat het wel goed gaat met het schaken zoals Bazman suggereert) om de mogelijkheden die er zijn om het schaken aantrekkelijker te maken. Maar daar heeft het landelijk bestuur geen oog voor. Ze leven in een steeds kleiner wordende wereld en dat gebeurt al dertig jaar. Daarom zei ik iets over mijn dertig jarige ervaring (het is nog langer) met de schaakwereld.

  Het is niet het laatste bestuur dat het niet goed doet, maar het zijn alle vorige besturen ook. Geen inspiratie, geen goede doelstelling en met als resultaat verschrompeling van de markt en het bedrijf gaat op die manier failliet (hoewel ik de schaakbond niet als een bedrijf zie).

 22. Avatar
  Bazman april 30, 2014

  @ lucas

  ik zal het anders verwoorden. Ik hoop dat men dit bedrijfsmatig aanpakt, en juist zo zou moeten zijn, dat is het nu absoluut niet.

  Om een vereniging/ stichting/ bond in eerste instante goed te kunnen leiden heb je niet eens kennis nodig over de inhoud van waar het om gaat.

  ( schaken in dit geval)

  zet er een kriteke troubleshooter op, die mismanagement aanpakt en een rapportage maakt wat er mis is en waar verbeter punten zitten, huidige bestuur vervangen door mensen die open staan voor veranderingen en die constructief willen bezig zijn met het opbouwen van een nieuw KNSB.

  als dat voltooid is kan er aan de schaakweg getimmerd worden. vastgeroeste mensen staan dit nu in de weg.

  contributie omhoog, en dusdanig verdelen dat niet al het geld naar de top 1 % gaat maar in het verbeterplan geinvesteerd wordt.

  op die manier breng je het schaken bij de mensen thuis en gaat het weer leven.

 23. Avatar
  vansteenis april 30, 2014

  Daar zie ik wel wat in, Bazman, hoewel niets van schaken af weet? Ik geloof dat Philips daar bijna aan ten onder is gegaan, iemand die niets van de Philips producten afwist. En die directeuren van de megascholen die niets van onderwijs afweten zijn ook niet al te best voor het onderwijs. Het hele leven is geen bedrijf.

  Maar bij de reorganisatie van de jeugdafdeling van de SGA heb ik ook het hele bestuur vervangen (en niet door mezelf) en daarna werkte het een stuk beter. Kan de Bondsraad ook meteen afgeschaft worden, die remt elke ontwikkeling.

 24. Avatar
  Lucas mei 01, 2014

  @Bazman, ik begrijp jouw visie nog niet helemaal. Je wil de contributie verhogen. Maar wat wil je dan met dat geld gaan doen? Je moet ook voorzichtig zijn als je schaken vergelijkt met andere sporten. Wij hoeven bijvoorbeeld geen voetbalvelden of sporthallen af te huren. De exploitatiekosten zijn voor schaken veel lager.

  De KNSB is geen zelfstandige entiteit. Zonder zijn leden (de regionale bonden, de bijzondere bonden en de persoonlijke leden) heeft de KNSB geen bestaansreden. Daarom vind ik het gevaarlijk de bondsraad af te schaffen; dan zou de KNSB helemaal gaan zweven. Wel kun je je afvragen of de getrapte structuur, – de nationale schaakbond met daaronder regionale bonden en daaronder de verenigingen – nog wel nodig is. Misschien is het handiger die tussenlaag van regionale bonden op te heffen, zodat alle verenigingen rechtsstreeks lid zijn van de schaakbond.

  Maar ook zo’n structuurwijziging lost nog geen problemen op. Ik ben nogal geschrokken van de beleidsnotitie die de KNSB een half jaar gelden heeft vrijgegeven. Die komt er in feite op neer dat topschaak en talentontwikkeling niet slechts middelen zijn om de schaaksport te bevorderen. Nee, topschaak en talentontwikkeling zijn zelf doelstellingen geworden. Er wordt gewoon gesteld dat topschaak en talentontwikkeling nodig zijn, zonder dat de werkzaamheid van deze middelen wordt onderzocht. Terwijl de statistieken toch duidelijk laten zien dat deze middelen niet werken om de schaaksport te bevorderen. In tegendeel – er zijn genoeg aanwijzingen om te concluderen dat deze middelen averechts werken – de schaaksport dus ontmoedigen in plaats van bevorderen.

 25. Avatar
  Klaas Schaak mei 01, 2014

  Als we de contributie verhogen kan er meer geld naar topsport en jeugdbeleid. Topsport en talentontwikkeling moeten inderdaad doelstellingen worden. Waarom?

  Lucas geeft het in 1 van zijn eerdere bijdragen zelf al aan: de KNSB is nooit zo hard gegroeid als in de tijd van Euwe en Fisher; we hebben dus aansprekende namen nodig die de wereldtop kunnen halen.

  En waarom Lucas zo’n hekel heeft aan jeugdschaak begrijp ik ook nog steeds niet.

  In voetbal, tennis, eigenlijk elke andere sport werkt het ook zo dat er van de 1000 kinderen een aantal uitgeselecteerd worden om met extra begeleiding te proberen de top te halen. Denk aan voetbalinternaten, nationale jeugdselecties e.d. Nergens is gebleken dat dat de reden zou zijn dat de niet geselecteerde kinderen dan maar met hun sport stoppen.

  En al stoppen veel schakertjes inderdaad om andere redenen wel rond hun 12e of 14e, dan kunnen ze altijd later in hun leven weer instappen. In de praktijk blijkt dat het voor een volwassene vele malen moeilijker is om ooit bij een schaakclub mee te draaien als hij (m/v) niet in zijn jeugd een behoorlijk potje heeft leren spelen.

 26. Avatar
  Lucas mei 01, 2014

  @Klaas Schaak, in jouw laatste reactie beschrijf je de kern van de discussie, hoewel wij het daarin totaal oneens zijn.

  1. Ik heb geen hekel aan jeugdschaak, ik heb een hekel aan talentontwikkeling. Het is oneerlijk en onsportief. Natuurlijk gaat een kind beter schaken als hij begeleiding en training krijgt en ook naar toernooien wordt uitgezonden op kosten van de schaakbond. Vervolgens mag dat geselecteerde kind in wedstrijden laten zien dat het inderdaad beter schaakt dan kinderen die die ondersteuning niet krijgen. Dat is het onsportieve aspect. Daarnaast moet het niet-geselecteerde kind via de contributie wel meebetalen aan de kosten die voor het geselecteerde kind gemaakt worden. Dit laatste is het oneerlijke aspect.

  2. Voor het topschaak geldt een soortgelijke redenering. Euwe heeft nooit financiële ondersteuning gehad van de schaakbond. Euwe had een gewone baan waarin hij hard werkte. Hij schaakte als amateur en betaalde alles zelf, of hij regelde zelf een sponsor. Als je onder die omstandigheden wereldkampioen wordt, dus volledig op eigen kracht, dan spreekt dat natuurlijk enorm tot de verbeelding. Ook Fischer is nooit financiëel geholpen, eerder tegengewerkt. Ook hij heeft slechts op eigen kracht de gehele wereldtop bedwongen.

  Dat is totaal onvergelijkbaar met een schaker die zwaar gesubsidieerd, en daarmee dus volledig vrijgesteld van arbeid, probeert in de wereldtop te komen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat iemand daardoor geïnspireerd wordt ook te gaan schaken.

 27. Avatar
  JRV mei 01, 2014

  De tijden dat een amateur de wereldtop kon bereiken, zijn inmiddels wel voorbij, een enkele uitzondering daargelaten. Ik vind talentontwikkeling en ondersteuning van topsport een (kern)taak die je als sportbond hoort te ondersteunen. In principe heeft elke sporter de kans voor talent-/topsportfaciliteiten van de KNSB in aanmerking te komen (al pakt dat in een individueel geval wel eens anders uit).

  Wellicht is dit in de omgeving van Lucas anders, maar om mij heen merk ik dat de meeste schakers de verrichtingen van de Nederlandse toppers wel volgen. Dat geldt voor zowel spelers met een rating van 1200 als 2200. Kijk maar eens op toernooien, hoeveel spelers kijken niet naar de grootmeesters? Als die toppers wegvallen, en dat gaat gebeuren zodra je daar geen geld meer in steekt, werkt dat ook door naar beneden. Voor subtoppers worden toernooien minder aantrekkelijk, zodoende ook weer voor de groep daaronder, etc. etc.

  Terecht haalt Lucas aan dat de schaaksport het hardst groeide tijdens de opkomst van Euwe en Fischer, maar daaruit leid ik eerder af dat de aanwezigheid van toppers leidt tot ledentoename. Nu waren Euwe en Fischer natuurlijk inspirerende voorbeelden, maar ik denk dat het het ledenbestand ook niet ten goede komt als er in het geheel geen toppers zijn. Mensen hebben nu graag voorbeelden om tegenop te kijken.

  Topschaak – en dus ook talentontwikkeling – moet niet de enige prioriteit zijn, maar het is zeker een punt waaraan de bond aandacht moet besteden. Dat andere leden hieraan niet zouden moeten meebetalen is wat mij betreft te kort door de bocht. Zoals met zoveel ‘collectieve’ lasten is een indirect belang (zoals hierboven omschreven) toch wel aanwezig.

 28. Avatar
  Lucas mei 01, 2014

  @JRV, bedankt voor je uitgebreide reactie.

  Ik vind talentontwikkeling en ondersteuning van topsport een (kern)taak die je als sportbond hoort te ondersteunen.

  Blijkbaar zijn veel mensen deze mening toegedaan. Maar mijn vraag blijft: waaróm dan? Ik zou het graag met je eens zijn als talentontwikkeling en topschaak zou leiden tot een toename van het aantal leden van de schaakbond. Ook ik zou er dan wel een contributieverhoging voor over hebben. Echter, als nu uit de statistieken blijkt dat die toename er niet is, maar daarentegen wel een afname, zou je deze stelling dat niet logischerwijs moeten herzien?

  Topschaak – en dus ook talentontwikkeling – moet niet de enige prioriteit zijn, maar het is zeker een punt waaraan de bond aandacht moet besteden.

  Akkoord – een punt van aandacht. Daar kan ik mee instemmen. Het heeft natuurlijk ook te maken met de getalsmatige verhoudingen. Als die 1 miljoen schakers die Van Steenis noemt inderdaad lid zouden worden, en elk 1 euro per jaar zouden afdragen, dan zou niemand daar verder om malen. Maar de werkelijkheid nu is totaal anders. Leden moeten 45 euro per jaar betalen aan de schaakbond, vaak meer (!) dan de bijdrage aan de eigen vereniging, en daarvan gaat het leeuwendeel naar topschaak en talentontwikkeling. De verhoudingen zijn dus zoek. En nogmaals: het levert geen ledenwinst op.

 29. Avatar
  Bazman mei 01, 2014

  @ Lucas,

  "Maar de werkelijkheid nu is totaal anders. Leden moeten 45 euro per jaar betalen aan de schaakbond, vaak meer (!) dan de bijdrage aan de eigen vereniging, en daarvan gaat het leeuwendeel naar topschaak en talentontwikkeling. De verhoudingen zijn dus zoek. En nogmaals: het levert geen ledenwinst op."

  jouw opmerking wekt de suggestie dat je het totaal niet mee eens bent dat je ((te)veel) betaald aan contributie.

  ik vind dat de 90 of inmiddels 91 euro die ik betaal een schijntje is. ik zou best 140 euro perjaar willen betalen, als ik daarmee de schaaksport help.

  hoe dan?

  * door met het geld toernooien zoals in wijk aan zee in hun oude glorie te herstellen, dat de tent met grote mooie en gezellige analyses weer terug komt, en niet wegbezuinigd is, waardoor je je plotseling nog maar met 15 mensen in een schooltje weggekrampt zit op houten bankjes.

  luisterend naar iemand die er geen kaas van gegeten heeft,

  neeeee, geef mijn maar weer sokolov, die met een biertje in zijn had een quiz voor het massale publiek heeft en gesigneerde boeken geeft aan de eerste en beste oplossing. en af en toe schertsende opmerkingen voor hans Bohm heeft, die er weer op zijn beurt weer wat goeds mee doet.

  hiermee trek je ook weer vele bezoekers/kijkers. die er nu niet meer zijn…

  ik zou ook iets met marketing willen, het "aan de man" brengen, en niet dat je nergens buiten de wereld stad wijk aan zee , geen aankondiging of wat dan ook meer hebt

  * door met het geld de schaakkaravaan te ondersteunen, die bijvoorbeeld meer/vaker in provincies rond toured door schaken interessanter te maken. door betrokken BN-ers mee te laten doen, ( ik zag al een keer iets met Nick van Nick en Simon…..)

  je gaat het toch nooit winnen van "buiten spelen" zoals voetbal , hockey etc etc , in de zomer. mensen hebben het idee dat je met die sporten moet concureren, echter dat is totaal niet juist. kinderen "moeten" al zoveel, vooral van hun ouders, terwijl schaken , buiten het spelletje, zoveel meer met zich mee brengt, en zoveel meer voor kinderen kan betekenen. ontwikkelingen, discipline.

  * door met het geld, schoolschaken weer te introduceren, leerkrachten materiaal etc etc , en introductie dagen te doen voor toernooien enz.

  het hoeft niet per se groots zoals een echt vak op school 1 dag in de week zoals je in het midden oosten/ rusland ziet, maar nu is er niets meer, allemaal wegbezuinigd.

  * door met het geld media aandacht te creeeren, anders dan statisiche interviews te hebben en te publiceren op een website die toch alleen maar door het selecte schaakpubliek bezocht worden. ik zeg NOS, hart van Nederland, om per X aantal dagen een item te doen.

  enig idee waarom sociale problemen als pesten nu hot zijn? omdat er media aandacht aan gegeven worden kijk maar naar Project P ,wat ondersteund wordt door BN-ers.

  dit zijn even vlug wat bulletpoints, maar er zijn nog legio meer mogelijkheden, dit op een juiste manier, door de juiste mensen op de juiste plaatsen uitgevoerd en ondersteund kunnen worden.

 30. Avatar
  vansteenis mei 01, 2014

  Op het laatste scholenkampioenschap tot en met groep 5 werd een Amsterdamse school voor de zoveelste keer kampioen. Deze keer kreeg de trainer een lijst van zijn leerlingen plus een lijst van kinderen die hij niet kende met het verzoek om de kinderen te melden dat ze gratis een cursus Chess Tutor 1 konden krijgen. Wie bedenkt zoiets? Want de kampioenskinderen zitten al zeker in stap twee en sommigen al in stap vier. Een aanwijzing dat er iets mis is met de landelijke jeugdbenadering. De school in kwestie is al eerder kampioen geworden maar van die leerlingen is nog niemand uitgenodigd voor een talentontwikkelingsscholing. Een voorbeeld om met groot wantrouwen te kijken waar het geld heengaat (een aantal trainers worden voorgetrokken?). Het zenden van een twintigtal kinderen naar een Europees kampioenschap met een regiem trainers, waar slechts drie het tot een plaats bij de eerste tien brachten is daarvan ook een aanwijzing.

  Het is de vraag of de talentenondersteuning zo veel oplevert. Hoeveel worden er ondersteund en hoeveel zijn er daarvan tien jaar later nog over? Jan Smeets, Sipke Ernst, Daniel Stelwagen en nog een aantal zijn toch niet tot de top doorgedrongen en hebben dus niet die aantrekkende werking. Karel van der weide en Yge Visser zijn veel meer op eigen kracht grootmeester geworden dus dat amateurs geen grootmeester kunnen worden is niet waar. Maar alleen echte toppers zullen aantrekking hebben, maar die hebben we nauwelijks in Nederland (in Nederland opgeleid). Ik zie alleen Loek van Wely. En hoeveel talenten zijn er opgeleid? Honderden, maar dat zijn aardige schakers maar geen echte talenten – als ze tenminste nog schaken.

  Wat Bazman schrijft begrijp ik niet. "door met het geld, schoolschaken weer te introduceren, leerkrachten materiaal etc etc ,". Met de reorganisatie van het schoolschaken in Amsterdam hebben wij ook direct ingevoerd dat leraren betaald worden en dat geld wordt opgebracht door de leerlingen, de ouders dan. Dat loopt prima in veel gevallen. Daar is geen geld voor nodig, net als de bijdrage voor de jeugd in andere sporten veel hoger is dan bij het schaken. Maar ik zie nog steeds geen uitstraling van die jeugd en zeker niet van de zogenaamde talenten. Ajax leidt minder talenten op – en die worden ook nog vaak weggestuurd van de talentenopleiding – dan de schaakbond. de bezem mag er wel eens doorheen. Op geen enkele manier heeft iemand nog aangetoond dat die talentontwikkeling aanleiding geeft tot een stijging van het ledental. En dat er in dat rapport – een slecht rapport – staat dat talentontwikkeling een doelstelling is dan begrijpt de schrijver niet wat doelstellingen zijn. Het zou een middel kunnen zijn voor meer leden en aandacht vragen voor de schaaksport, ,maar kan nooit een doelstelling zijn. Maat dan moeten het door feiten onderbouwd worden. Een kleine vraag: hoeveel van die kinderen die talentontwikkeling hebben gekregen zijn na hun dertiende afgehaakt?

  Meer geld voor een betere website en wat propaganda kan ik begrijpen, maar voor een massale training van talentjes die geen talentjes zijn of verdwijnen?

 31. Avatar
  Klaas Schaak mei 01, 2014

  Negatief, negatiever, negatiefst, zoals we vansteenis kennen.

  En zoveel aantoonbaar onjuist of verdraasid dat ik er echt niet allemaal meer op inga.

  1 voorbeeld dan: de talentontwikkeling. Waarom noemt hij alleen maar Jan Smeets, Sipke Ernst en Daniel Stellwagen als talenten die het net niet gehaald hebben? Waarom noemt hij niet de 19-jarige Robin van Kampen die nu al wordt opgesteld in het Nederlands team? Of de zelfs nog iets jongere Benjamin Bok die ook al vlak tegen dat niveau aan zit? Bij de vrouwen hebben we Anne Haast (21) en Lisa Schut (20) die al jaren vaste kern van het Nederlands vrouwenviertal zijn. Okay, het is (nog) geen wereldtop maar er komen dus wel degelijk sterke spelers uit de talentontwikkeling voort.

 32. Avatar
  vansteenis mei 01, 2014

  Klaas Schaak jij wordt vervelend, je hebt het over verdraaien maar je kan niet eens lezen.de vele zogenaamde talenten vrijwel niets hebben opgeleverd Ik stel dat die zogenaamde talenten – en die paar echte talenten – vrijwel niets hebben opgeleverd. Opgeleverd voor de reclame van de schaaksport dan. Het grootste talent was Daniel Stelwagen maar die is ongeveer gestopt en weet jij of Van Kampen en Blok doorzetten? Gezien de ervaring van Engeland dat plotseling vele grootmeesters kreeg zoeken de meesten kort na hun twintigste een baan. Ik stel bovendien dat van de velekost bare opleidingen door ons betaald er vele schakertjes zijn die al veel eerder ophouden. verspild geld noem ik dat. Ik snap ook niet waarom de ouders geen grote bijdrage kunnen leveren aan de opleiding van hun kinderen, dat doen ze wel met andere studies maar bij schaken moeten de andere leden het betalen.

  Maar jij bent negatief, je schaart je achter een falende tactiek van het bestuur zonder de cijfers te bekijken hoewel je moet zien dat het ledental – zonder de jeugd – nog steeds terug loopt. Het gaat dus niet goed met de schaakbond maar met blinde vinken die dat niet willen zien is het moeilijk kersen eten. Omdat je geen argumenten hebt probeer je een discussiant ook vuil te maken met zaken die niets met de schaakwereld te doen hebben. Minderwaardig.

 33. Avatar
  Lucas mei 02, 2014

  Ook al vermoordt je de boodschapper van het slechte nieuws – de feiten zullen er niet door veranderen.

  …er komen dus wel degelijk sterke spelers uit de talentontwikkeling voort.

  Een waarheid als een koe. Echter, dit is een stelling die niemand ontkent! De echte vraag is of dit gegeven leidt tot bevordering van de schaaksport c.q. een aanwas van het ledenbestand. En daarop is het antwoord helaas ondubbelzinnig: nee, talentontwikkeling leidt niet tot méér schakers, maar slechts tot een kleine groep bétere schakers.

  In plaats van ontkenning zou het beter zijn dit feit te accepteren en vervolgens het – goed bedoelde, maar ineffectieve – beleid aan te passen.

  Ik kom veel schakers tegen die geen lid zijn van de KNSB. Het zijn mensen die het schaken zelf wel erg leuk vinden, maar geen belangstelling hebben voor een Elo-rating en te zwak zijn voor de KNSB competitie. Het zijn geen topschakers en ook geen jeugdschakers. Ze schaken tegen hun buurman of in het café of op het internet. Soms zijn ze wel lid van een schaakvereniging, maar dan als "zwart lid". Ook richten ze zelf wel kleine schaakclubs op die helemaal niet zijn aangesloten bij een bond. Zij hebben de KNSB niet nodig, weten soms niet eens van zijn bestaan. Omgekeerd heeft de KNSB deze schakers ook niet nodig, moet worden geconcludeerd, want zwarte leden zijn verboden en verder is er voor hen ook niets wat het lidmaatschap aantrekkelijk zou maken.

 34. Avatar
  Klaas Schaak mei 02, 2014

  Lucas, zo zijn er ook veel voetballers die geen lid zijn van de KNVB maar lekker samen een balletje trappen in het park, prima! Overigens erken ik wel dat ik in duel met vansteenis teveel op de man heb gespeeld i.p.v. de bal.

  Ik ben het er wel mee eens dat politieke opvattingen in deze discussie niet van belang zijn maar dat wel tot een bepaalde grens. En die grens is wat mij betreft overschreden als iemand zich bereid heeft verklaard zijn anarchistische ideeen met geweld te willen verwezelijken. Ik wil bestrijden dat nihilistisch denken bon ton wordt in de schaakwereld. Om dezelfde reden zal ik trouwens iemand met extreem rechtse ideeen fel bestrijden.

  Ik vind dat er weliswaar van alles niet goet functioneert binnen de KNSB maar dat er ook dingen wel goed gaan en dat dat ook mag worden benoemd.

  Zo zijn nu bezig de Nederlandse jeugdkampioenschappen, een uitstekend georganiseerd toernooi op een aantrekkelijke locatie, alle partijen live te volgen en met goede dagverslagen. Ik kan daarvan genieten.

  Daarna krijgen we weer, naast alle zomertoernooien, Het Nederlands kampioenschap en dan de schaakolympiade in Noorwegen waar Nederland met teams voor de helft gevuld met jonge honden, aangevuld met ervaren rotten, gaat meespelen. Ik kan me er nu al op verheugen.

  Ik begrijp dat anderen daar niets aan vinden maar, Lucas, ik hoop dat jij ook begrijpt dat een ander deel van de schakers, waaronder ik dus, het wel mooi vinden dat er een goed topschaak en jeugdbeleid is.

  En overigens ben ik het met Bazman eens dat 45 Euro eigenlijk een schijntje is. Voor nog geen 4 Euro per maand krijg je (bijna) maandelijks het Schaakmagazine, is er een enorm aanbod aan toernooien zodat je toernooien kunt spelen zoveel je wilt en je kunt al het actuele schaaknieuws volgen op internet (al is de KNSB-site inderdaad wel dringend aan modernisering toe, maar gelukkig hebben we schaaksitenog :-))

  Nogmaals, mijn mening, en ik begrijp dat anderen er anders over denken maar laten we met z’n allen ook niet al te negatief gaan denken.

 35. Avatar
  vansteenis mei 02, 2014

  En Klaas Schaak gaat maar door met zijn hetze. Hij moet een uiterst onaangenaam persoon zijn als hij kennelijk door argumenten overspeeld wordt en dan gaat googelen om niet ter zake argumenten te vinden.

  Nu ook weer in zijn laatste stukje staat hij weer ver buiten de werkelijkheid door wel iets te zeggen over het (overigens verminderende) aantal toernooien en weer een lans brekend voor een verplicht af te nemen schaakblaadje dat ik helemaal niet wil hebben maar niets over het teruglopende ledental en de nauwelijks te merken invloed van duur opgeleide grootmeesters waarvan een aantal zelfs nauwelijks meer schaakt.

  Ik zal het voor hem nog eens herhalen. Er wordt geschat dat er in Nederland twee miljoen mensen schaken. Als de schaakbond daarvan nog geen één procent aan zich kan binden dan is er iets mis met het beleid. En daar gaat het in deze discussie over, niet om een aantal zaken die er nog zijn te presenteren als iets uitzonderlijks (zoals het uitgeklede Nederlandse kampioenschap) maar om te bedenken wat er beter kan om de schaakwereld te vergroten. En in dat zicht kan men makkelijk constateren dat al die aandacht voor de jeugd en die talentontwikkeling geen gunstige invloed heeft gehad op het aantal georganiseerde schakers. Dat is echte negativiteit (of misschien gewoon domheid) als je de feiten van je afschuift en je alleen maar richt op dingen die nog wel gebeuren en dat schitterend vindt.

 36. Avatar
  Lucas mei 02, 2014

  Klaas, optimisme is mooi, maar een beetje realisme kan ook geen kwaad. Met verreweg de meeste toernooien in Nederland heeft de KNSB helemaal geen bemoeienis.

  Het is verstandig, nu je toch aan het googlen bent, eens te zoeken naar "begroting schaakbond 2014" – dat geeft je misschien wat betere inzichten.

 37. Avatar
  Klaas Schaak mei 03, 2014

  Lucas, met frisse tegenzin heb ik de schaakbegroting 2014 gelezen. Tegenzin omdat dit voor mij geen verplichte kost is. Ik ben een gewone clubschaker, geen (club-)bestuurder of bondsraadlid en ik heb dus geen stem in de besluitvorming.

  Ik dacht dat dit een open discussie was over het wel en wee in de schaakwereld n.a.v. het laatste Schaakmagazine maar als ik blijkbaar eerst allerlei officiele stukken moet bestuderen voordat ik verder kan meepraten, ben ik geneigd om af te haken.

  Maar goed, ik heb het maar gezien als een soort taakstraf, uitgedeeld voor het beledigen van vansteenis, en het dus toch maar even gelezen.

  Ik heb mijn taakstraf dus volbracht maar ik blijf van mening dat deze discussie te eng wordt als we die beperken tot besluitvormingsstukken voor de Bondsraad.

  Natuurlijk, vansteenis heeft naar eigen zeggen jarenlang in de Bondsraad gezeten en van Lucas meen ik tussen de regels door ook te begrijpen dat hij betrokken is (geweest) bij de besluitvorming. Zij hebben dus meer kennis van zaken.

  Maar het gaat naast kennis van zaken ook, en mischien wel vooral, om de houding die je aanneemt t.a.v. de problematiek.

  Wat mij vooral tegenstaat is de starre houding van de Bondsraad. Als het waar is wat Bazman heeft gesteld, dat de Bondsraad heeft bepaald dat de contributie de komende 4 jaar maar met 1 Euro per jaar verhoogd mag worden, dan zie ik dat als een soort gijzeling door de bondsraad van het KNSB-bestuur.

  Als je vele tienduizenden Euro’s minder aan inkomsten krijgt doordat overheidssubsidie stopt maar je mag van de Bondsraad (vrijwel) niks extra ter compensatie van je leden vragen, dan valt er als bestuur toch geen eer meer aan te behalen? Je wordt gedwongen op alle leuke dingen te bezuinigen en je kunt hooguit nog proberen het schip min of meer drijvende te houden.

 38. Avatar
  Lucas mei 04, 2014

  Klaas, natuurlijk heb je wel een stem in de besluitvorming. Als verenigingslid stem je voor een verenigingsbestuur. Dat verenigingsbestuur stuurt een afvaardiging naar de regionale bond als daar wordt gestemd over het regionale bondsbestuur. En dat regionale bondsbestuur stuurt vervolgens weer een afvaardiging naar de bondsraad. Zo komt dus ook jou stem daar terecht.

  In tegenstelling tot Van Steenis ben ik van mening dat de bondsraad belangrijk is. Ook als de bondsraad elke ontwikkeling remt of de contributie niet wil verhogen, dan is dat zijn goed recht. Dan moet het bestuur van de KNSB maar met betere argumenten komen om de bondsraad te overtuigen. De KNSB bestaat slechts bij de gratie van de bondsraad. Het is in theorie mogelijk dat de bondsraad besluit om de KNSB in zijn geheel op te heffen.

  Dat de subsidie is gestopt is jammer, maar dat impliceert nog niet dat de leden dat gat dan maar moeten opvullen. Het KNSB bestuur is er ook niet om "leuke dingen" te doen, althans geen dingen die dat bestuur zelf leuk vindt, maar uitsluitend dingen die de bondsraad leuk vindt. Zo werkt dat in een democratie.

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.