Aapjes kijken

Wie een schaakclub in stand wil houden moet aan ledenwerving doen. Doordrongen van deze eenvoudige waarheid heeft het bestuur van onze vereniging onlangs een lumineus idee opgevat. Ga met een tuinschaakspel op een strategische plaats in een groot tuincentrum staan om aandacht te trekken, zorg dat je flink wat flyers bij de hand hebt, zorg dat er ook op normale borden geschaakt kan worden en wie weet….

Op Pinksterzaterdag werd het idee omgezet in de daad. Toen ik om een uur of half twaalf aankwam zag ik dat een aantal heren van onze club druk in de weer was met het tuinschaakspel. Misschien hadden ze daarbij iets minder oog voor het eigenlijke doel, want terwijl de genoemde heren elkaar op het schaakbord aan het vermoorden waren, kwam er een gestage stroom bezoekers langs, bezoekers die niet door de onzen werden “lastiggevallen”. De onzen leken het flyeren een weinig vergeten te zijn. Achteraf denk ik dat daar wel een excuus voor bestond. Interactie moet van twee kanten komen en daar zat overduidelijk een klein probleempje.

De meeste bezoekers liepen straal langs onze heren, anderen keken ietwat meewarig naar het tafereel zonder ook maar enigszins de pas in te houden. Het merendeel van de bezoekers bestond uit stellen, al of niet uitgeblust, al of niet vergezeld van extreem jonge kinderen. Pa en moe willen wat plantjes inkopen op deze vrije dag en Jantje van drie moet dan mee. Maar Jantje van drie is vooralsnog geen doelwit voor ons en de voorbijtrekkende ouders… zo te zien ook niet echt. Het werd me snel duidelijk dat het winkelende publiek niet bepaald de ideale doelgroep vormde. Nochtans waren er een paar stellen met een koter of koters van de juiste leeftijd (gehanteerde ondergrens: vijf a zes jaar), koters die het aparte tafereel nieuwsgierig opnamen. Dan werd er door de onzen wel degelijk werk van gemaakt. De flyers werden door de ouders meestal zonder tegenspartelen in ontvangst genomen. Nu maar hopen dat zulks niet puur uit beleefdheid geschiedde.

Ik geloof dat ik de enige was die een jongeling tot een partijtje schaak (veelzeggend op een normaal bord, niet op het tuinschaakspel!) kon bewegen. Lees meer…

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.