Een creatieve ledenknuffelaar?

Waarom het nog grotendeels stilletjes is op de KNSB-site en op de sites van de bonden blijft een raadsel. Afgelopen zaterdag zijn er nieuwe KNSB-bestuursleden gekozen in belangrijke functies en dat is toch meer dan het vermelden waard, ‘breaking news’  voor de leden zou ik zeggen.

Na negen jaar trouwe dienst traden de voorzitter (Eddy Schuyer) en de penningmeester (Michiel Bosman) af. De secretaris (Arthur Rongen) was vorige vergadering al afgetreden, ook voor hem zat de termijn erop. Omdat er nog geen nieuwe secretaris was, wordt de functie waargenomen door de plv. secretaris. Het bestuurslid sponsoring (Patrick Bernhart) houdt de mogelijkheid open om vervroegd uit te treden. Tot slot is er nog een vacature voor de portefeuille Topsport . Deze functie wordt waargenomen door de voorzitter.

Bestuurlijk lijken zoveel wisselingen en vacatures tegelijkertijd niet ideaal. De een vindt dat de continuïteit in gevaar komt, de ander vindt  vernieuwing een mooie uitdaging.

De afgelopen jaren waren zeker niet de makkelijkste en dan kwam er ook nog eens een financiële crisis overheen. De daling van het aantal leden van de verenigingen kon (nog) niet worden gestopt ondanks alle plannen die men daarvoor had bedacht. Men is vervolgens in een patstelling terechtgekomen omdat het met veel enthousiasme aangekondigde project ‘Toekomst van de KNSB’ halverwege  weer in de bureaula verdween. Met alle gevolgen van dien.  Een goed plan  had ondersteund kunnen worden met een bijbehorende noodzakelijke contributieverhoging en het bestuur wilde na de vaststelling van het toekomstplan ook werk maken van het al jarenlang  slepende onderwerp structuur & organisatie van de bond. Daarnaast zullen na enige tijd de discussies m.b.t. het pand weer opnieuw de kop  opsteken, mede gelet op een verder inkrimpende bureauorganisatie. Met  geld vastgelegd in stenen kun je niet zo veel, maar ook hier geldt eerst een goed plan.

De aftredende bestuursleden verdienen waardering voor hun inzet. De bestuursfuncties zijn onbetaalde vrijwilligersfuncties en vragen veel tijd en aandacht. Daarnaast blijkt steeds  weer dat er sprake is van een zeker afbreukrisico en dat verdienen de bestuursleden niet. Ondanks het feit dat zij worden ondersteund  door een bondsbureau met betaalde krachten zijn zij toch in overgrote mate afhankelijk van de medewerking van bonden en verenigingen.  Want aan de basis moet het meeste werk gebeuren. Het blijft gewoon mensenwerk.

Een nieuwe ploeg

Afgelopen zaterdag konden er drie nieuwe bestuurders worden benoemd t.w. een bestuurslid voor Kadervorming (Frank Lommers), een nieuwe penningmeester (Aart Baas) en een nieuwe voorzitter (Marleen van Amerongen).

De financiële administratie is op orde en de rapportages zijn inzichtelijk. De solvabiliteit is op orde met een in ‘stenen’ vastgelegd vermogen dat, na een wijziging van de regels, nu slechts tegen kostprijs in de balans is opgenomen. De korte termijn liquiditeit vraagt enige aandacht. Er zijn al verschillende bezuinigingsronden geweest en nu kan  de  aandacht weer voluit  worden gericht op  de inkomstenkant (contributies, subsidies en sponsoring) om ruimte te scheppen voor noodzakelijke en gewenste vernieuwingen.

Verheugend is dat een vrouw , Marleen van Amerongen (42 jaar), de voorzittersrol op zich wil nemen. Dat is voor onze  schaakbond een unicum.

 

Een creatieve ledenknuffelaar?

Gelet op haar achtergrond, kennis en ervaring mag worden verwacht dat er een andere, minder formele en vooral creatieve,  koers wordt ingeslagen. En de voorzitter meer zichtbaar wordt.  Als marketingfunctionaris in de theaterwereld heeft zij het nodige meegemaakt.  Een wereld die ook werd geplaagd door teruglopende subsidies, noodzakelijk bezuinigingen en stagnerende of teruglopende bezoekersaantallen.  Maar mensen blijken in moeilijke situaties  ook inventief en creatief te zijn, mits goed aangestuurd en gemotiveerd.

Ik sprak laatst een theaterdirecteur die ook zo’n miljoen euro  moest bezuinigen. Hij vertelde mij dat er nu met aanzienlijk minder mensen hetzelfde wordt gepresteerd  en de bezoekersaantallen omhoog zijn gegaan door meer persoonlijke aandacht voor de bezoekers. Hij had dit vooraf (nog) niet voor mogelijk gehouden. Blijkbaar zit er  veel ruimte in organisaties en is men creatief en inventief genoeg om de problemen op een niet alledaagse manier op te lossen. Niet alles hoeft geld te kosten!

 

Een Blue Ocean Strategy voor de schaakbond?

Interessant is dat er schrijvers zijn van management- en marketingboeken die organisaties in problemen kunnen inspireren en tot creatief denken kunnen aanzetten. Twee vooraanstaande schrijvers  zijn bijvoorbeeld  G. Geursen  (Als de leuning beweegt …, e.a.) en Jos Burgers  (No Budget Marketing, Wet van snuf …,e.a.) Dit kan een andere kijk geven op de problemen die opgelost moeten worden.  Zou mij niet verbazen als Marleen van Amerongen hier iets mee gaat doen omdat er ongetwijfeld  overeenkomsten  zijn tussen  theaterbezoekers en leden van een schaakvereniging en ook tussen de twee non-profit organisaties. Misschien droomt zij wel over een Blue Ocean Strategy voor de schaakbond?

Marketinggoeroes zijn sterk in het bedenken van slogans en nicknames. Uit een internationaal  Amerikaans onderzoek was gebleken dat creativiteit en aandacht voor de klanten ( of leden) belangrijke topics zouden worden  voor leiders van organisaties.

Bij het theater waar Marleen van Amerongen werkte mocht iedereen zichzelf een nickname geven. Als marketingfunctionaris noemt zij zich de klantknuffelaar van het theater. Ik ben benieuwd of ze in het KNSB-bestuur ook nicknames voor elkaar gaan bedenken. Het gaat niet zo zeer om de ludieke naam maar meer om de idee er achter.

Alhoewel Marleen geen lid meer is van een schaakvereniging, is zij toch geen onbekende in de schaakwereld. In 1986 werd zij meisjeskampioen bij de C-Jeugd en in 1988 meisjeskampioen bij de B-Jeugd.  Af en toe doet zij nog weleens  mee aan een toernooitje. Zij heeft een hoge FIDE-rating en de partijen uit haar jonge jaren zijn op internet te vinden. Tijdens haar sabbatical, dat binnenkort afloopt,  heeft  zij schaakles gegeven op een basisschool. De wijze waarop  onze ChessQueens  antwoord geven op hun situatie zal haar zeker aanspreken en een voorbeeld zijn voor hoe het ook kan.

Op goed bedoelde en ongevraagde adviezen zit Marleen op dit moment natuurlijk niet te wachten maar één onderwerp moet toch hoog op haar lijst: communicatie middels de KNSB-website , de  social media en de samenwerking met andere schaaksites. Dit zou  als eerste stap naar een  betere communicatie niet misstaan.

Mede namens Schaaksite.nl wens ik  Marleen en haar team veel succes bij het leiden van onze  schaakbond naar een nieuwe en hopelijk betere toekomst!

Uw dienstwillige schaakpennenridder

 

 

 

2 Reacties

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.