Schaken op de Europese Staalmarkt (deel 19)

Groot nieuws uit Bombay House
Gisteravond (vrijdag) opende Theo Henrar, directeur van Tata Steel Nederland, de 79ste editie van het Tata Steel Chess Tournament. Hij deed dit in stijl met een mooie speech. Aandacht voor traditie, wereldklasse, duurzaamheid, creativiteit, innovatie, investeren, maatschappelijke rol en future generations. Onder de vele genodigden ook Jacques Schraven, president-commissaris van TNS, Hans Fischer, de directeur van Tata Steel Europe en vele (oud-)Tata medewerkers en oud-bestuurders w.o. Marjan Oudeman en Dolf Vos. Dit was de jaarlijkse kleine reünie, de grote reünie is de komende weken in Wijk aan Zee.

Schraven, Fischer en ook Henrar zullen ongetwijfeld gisteren eerder op de hoogte zijn gebracht van de nieuwste ontwikkelingen in Bombay House, het hoofdkantoor van de Tata Group.

Marathon Man N. Chandrasekaran wordt de nieuwe baas van Tata
Sinds afgelopen woensdag werden de geruchten steeds sterker dat N. Chandrasekaran benoemd zou worden als de nieuwe topman van Tata. Donderdag kwam het bestuur van Tata in spoed bijeen om hem formeel te benoemen en gisteren kwam het officiële persbericht.

De belangrijkste uitdaging voor Chandrasekaran zal zijn het herstellen van het vertrouwen en de reputatie. Ook wil hij zo snel mogelijk de zorgen van investeerders en aandeelhouders wegnemen door de voorliggende problemen zo snel mogelijk op te lossen. Hij heeft het volledige vertrouwen van Ratan Tata en hij zal de Tata waarden en ethiek beschermen. De rust kan nu snel terugkeren binnen Tata.

Chandrasekaran (53) is al 30 jaar werkzaam bij Tata en heeft vele leidinggevende functies vervuld. Sinds 2009 is hij de directeur (CEO) van de zeer succesvolle divisie Tata Consultancy Services (informatica en communicatie). Hij was daarmee de jongste CEO van de Tata Group.

Onder zijn leiding heeft TCS een stormachtige groei doorgemaakt. Indrukwekkend zijn de cijfers: de omzet groeide met 21% per jaar, de nettowinst met 24% per jaar en de marktwaarde van TCS groeide met 38% per jaar. De totale marktwaarde van de Tata Group wordt geschat op meer dan 100 miljard dollar, TCS doet hierin voor ca. 55% procent mee! TCS betaalt jaarlijks het meeste dividend dat belangrijk is voor de financiering van de filantropische activiteiten van de Tata Trusts. TCS is ook de grootste private werkgever in India met ca. 370.000 werknemers wereldwijd. Ter vergelijking: Tata Steel heeft ca. 75.000 werknemers wereldwijd en de Tata Group in totaal ca. 660.000 werknemers.
Chandrasekaran is een verwoed amateurfotograaf en loopt marathons. Met marathons is hij, op advies van zijn arts, op latere leeftijd begonnen en loopt er een of twee per jaar. Hieraan dankt hij zijn bijnaam de Marathon Man. Hij loopt soms ook marathons met zijn medewerkers omdat dit volgens hem goed is voor de teambuilding.

Chandrasekaran is geen familie van de Tatas en hij is ook geen Parsi. Hiermee is een traditie doorbroken.

Hij woont met zijn vrouw en zoon (teenager) in het centrum van Mumbai.

Chandrasekaran ook de nieuwe bestuursvoorzitter van de divisie Tata Steel
Direct na zijn benoeming als hoogste man bij Tata werd hij ook benoemd als bestuursvoorzitter van de divisie Tata Steel. Hiermee blijft de traditie in stand dat de hoogste man bij Tata ook bestuursvoorzitter is van de grote divisies van Tata.

Tata Steel zal al snel zijn aandacht vragen. Door de grote verliezen in Engeland is de Tata Steel divisie niet in staat geweest dividenden te betalen aan de Tata Trusts, en dit heeft tot grote spanningen met Cyrus Mistry, de vorige topman, geleid. Belangrijke beslissingen zullen zijn hoeveel de afwikkeling van het pensioenprobleem in Engeland mag kosten en of Tata Steel in Europa nog wil fuseren of samenwerken met andere staalbedrijven.

Tata Steel UK en het pensioenprobleem
Tata Steel UK heeft het pensioenprobleem in twee stukken gehakt. Een stuk dat handelt over de toekomst en een stuk dat handelt over het verleden.

Met de vakbonden zijn nieuwe voorwaarden overeengekomen voor het stuk over de toekomst. Dit betreft o.m. een nieuwe pensioenregeling en toezeggingen van investeringen in de komende tien jaar. Het voorstel is aan de Engelse staalarbeiders voorgelegd en zij moeten binnenkort hierover beslissen.

Met het Engelse staalpensioenfonds wordt onderhandeld over de afkoop van de Tata verplichtingen m.b.t de financiering van opgebouwde rechten van (oud-) werknemers en gepensioneerden. Het pensioenfonds kent grote tekorten die in de loop van de tijd aangevuld dienen te worden door Tata. Volgens de Financial Times zou Tata honderden miljoenen willen betalen om dit financiële probleem volledig af te kopen. De vakbonden volgen dit proces op de voet omdat het mislukken van dit traject grote gevolgen kan hebben voor alle deelnemers van het staalpensioenfonds.

Een bijzonderheid hierbij is, zo wordt gerapporteerd, dat het Engelse staalpensioenfonds de activa van de fabrieken in IJmuiden als onderpand zou hebben. Mocht Tata Steel de verplichtingen t.o.v. het Engelse staalpensioenfonds niet kunnen nakomen dan heeft het fonds onder bepaalde voorwaarden recht op de activa van de fabrieken in Nederland. Een bron van de FT was een van de bestuurders van het pensioenfonds, Tata Steel UK had nog niet op vragen hierover kunnen reageren.

In de financiële wereld gaat men er nog steeds van uit dat als het Engelse pensioenprobleem binnen afzienbare tijd wordt opgelost, en alle tekenen wijzen in die richting, dat dan de gesprekken over samenwerking met ThyssenKrupp in een versnelling komen.

Met de komst van een nieuwe bestuursvoorzitter van Tata Steel zal alles snel duidelijk worden.

Tata Steel Nederland
Hieronder twee recente voorbeelden die passen bij bovenvermelde speech van Theo Henrar, directeur van TSN.

1. Uitbreiding van de Tata Steel Academy
Tata Steel heeft besloten om het aantal klassen op zijn bedrijfsschool (Academy) uit te breiden. Er komen extra klassen voor de opleidingen werktuigbouw en procestechniek. Bij procestechniek was vorig jaar al een extra klas toegevoegd. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er nu drie extra klassen. In totaal zijn er dit jaar acht klassen aan de Academy van Tata Steel in IJmuiden, met elk gemiddeld twintig leerlingen.
De twee- en vierjarige opleidingen van Tata Steel bestaan uit een aantrekkelijke combinatie van werken en leren. Tata Steel neemt de kosten van de opleiding volledig voor zijn rekening en de leerlingen ontvangen vanaf de eerste dag een salaris. Leerlingen krijgen ook een baangarantie. Het opdoen van veel concrete praktijkervaring, de persoonlijke begeleiding van docenten en mentoren en de doorgroeimogelijkheden spreken veel jongeren aan.

2. Geavanceerde sensoren
De Amsterdamse starter Semiotic Labs (in 2015 opgericht) werkt aan een combinatie van sensoren en geavanceerde algoritmes waarmee de uitval van elektromotoren is te voorspellen op basis van het stroomverbruik. Productieprocessen stilleggen om machines preventief te onderhouden of om uitval te verhelpen, is erg kostbaar voor bedrijven. Het is daarom belangrijk om de downtime zo veel mogelijk te beperken. De technologie van Semiotic Labs kan voorspellen wanneer machines of machineonderdelen dreigen uit te vallen. Zelflerende algoritmes detecteren afwijkingen in het stroomverbruik. Via een dashboard krijgen gebruikers vervolgens inzicht in de conditie van hun machines. Ze hoeven alleen nog onderhoud te verrichten bij signalen van dalende prestaties of een te verwachten storing. Klanten zijn o.m. de gemeente Rotterdam, Strukton en Tata Steel.

3. Chess tournament
Gisteren was de officiële opening van de 79ste editie en vandaag de eerste ronde. Volgend jaar staat de 80ste editie, een jubileumeditie, gepland van 12 t/m 28 januari. (Hoogovens NV werd in 1918 opgericht en bestaat in 2018 honderd jaar en Tata bestaat dan 150 jaar.)

Jeroen v.d. Berg is dan 20 jaar toernooidirecteur en 35 jaar betrokken bij het schaaktoernooi!

En de vraag voor onze bezoekers luidt: Onder welke naam wordt de 80ste editie gehouden?

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.