Bondsraad 17 juni 2017

Een historische dag! Na bijna twee jaar lang voorbereiden, praten, argumenten uitwisselen en afwegingen maken beslisten de afgevaardigden van de regionale bonden vandaag dat de pilot (Scheiding der competities) vanaf 2018-2019 zal worden uitgevoerd. Nadat in vele regionale en landelijke vergaderingen de bezwaren waren duidelijk gemaakt en zoveel mogelijk tegemoet gekomen, vond de overgrote meerderheid van de regionale bonden dat het er nu maar eens van moest komen. Met enkel de tegenstem van de Haagsche Schaakbond, kan een tweede werkgroep aan de start.

Zoals in onze SGS vergadering al aangegeven, heb ik laten weten dat wij positief kritisch de ontwikkelingen zullen gade slaan. Met name de criteria die bepalen of de pilot is geslaagd en de uiteindelijke beoordeling volgen wij met argusogen. Lees verder…

 

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.