Uitspraak inzake Kennemer Combinatie – Pathena Rotterdam

Op de website van de KNSB is onderstaande uitspraak te lezen. Wat vinden de bezoekers van Schaaksite.nl van deze kwestie?

De teamleider van Kennemer Combinatie 1 tekent bezwaar aan tegen het onreglementaire handelen van de teamleider van Pathena Rotterdam op bord 9. Het betreft de wedstrijd in de 3e ronde op 4 november 2017 in de Meesterklasse.

Ik heb kennis genomen van :

 • Het bezwaar van de teamleider van Kennemer Combinatie 1 (KC 1)  d.d. 5 november 2017
 • Verklaring van de onafhankelijke wedstrijdleider d.d. 6 november.
 • Het wedstrijdformulier d.d. 4 november 2017
 • Verklaring van de teamleider van Pathena Rotterdam 1 (PR1) d.d. 6 november 2017

Ontvankelijkheid:

Het bezwaar is aangegeven op het wedstrijdformulier en tijdig volgens artikel 21.3 van het KNSB-competitiereglement ingediend. Het is derhalve ontvankelijk.

Samenvatting van de gebeurtenissen:

Over de gebeurtenis is geen onenigheid. Beide teamleiders melden dat op bord 9 door de teamleider van PR1 vlagval is geconstateerd en dat hij dit heeft medegedeeld aan de spelers die op dat moment in tijdnood zaten. De speler van KC1 was bezig met zijn 40e zet.

De onafhankelijke wedstrijdleider stelt dat hij wel van de gebeurtenis kennis heeft genomen, maar dat hij zelf niets heeft waargenomen.

Het bezwaar:

De teamleider van KC1 vraagt om passende maatregelen tegen de teamleider van PR1. Het resultaat op bord 9 wordt niet betwist.

Overwegingen:

Artikel 12.7 van de FIDE-regels stelt dat alleen de spelers en de arbiter zich mogen bemoeien met de wedstrijd.

Door het KNSB-Competitiereglement wordt een aparte functie voor een teamwedstrijd genoemd: namelijk de teamleider. De teamleider mag de spelers adviseren. De bevoegdheden van de teamleider zijn zeer specifiek omschreven in het reglement.

Artikel 32 van het KNSB-Competitiereglement stelt expliciet dat een teamleider zich dient te onthouden van elke bemoeienis gedurende het spel.

De teamleider heeft door zijn gedraging op bord 9 zijn bevoegdheden van teamleider en toeschouwer overschreden. Dit is een zeer ernstige overtreding die elementair is in het schaakspel en algemeen door schakers wordt aanvaard.

Tot slot neem ik voor de beoordeling van dit bezwaar mee de beslissing van de Commissie van Beroep in zaaknummer 0809-3 d.d. 18 maart 2009. In deze uitspraak werd een teamlid bestraft die vlagval constateerde in een partij en dit meldde. Het moment van de overtreding en het gevolg voor de teamwedstrijd is afwijkend, zodat ik van mening ben dat een iets lichtere straf op zijn plaats is.

Besluit:

De teamleider van Pathena Rotterdam 1 wordt een voorwaardelijke schorsing opgelegd van drie wedstrijden, waarbij hij niet als teamleider mag fungeren en niet aanwezig mag zijn bij de wedstrijd, ongeacht functie, in het spelersgebied.

De proeftijd bedraagt een tijdspanne van drie jaar, welke ingaat op de dag van bekendmaking van deze uitspraak.

De voorwaardelijke schorsing gaat in op het moment dat een wedstrijdleider een overtreding van de desbetreffende teamleider constateert, met betrekking tot de spelregels ten aanzien van het gedrag van de spelers en teamleider, en de competitieleider dit bekrachtigt.

Hoogachtend,
Paul Peters                                                                                               8 november 2017
KNSB-competitieleider

20 Comments

 1. Avatar
  fritssnijders november 09, 2017

  De man is al lange tijd teamleider en weet dud zeer goed wat wel en niet mag. Het is dus bewust ernstig gemeen spel. Daar past slechts een ONvoorwaardelijke schorsing voor. Naar mijn mening dus een te lichte straf.

 2. Avatar
  Eric van t Hof november 09, 2017

  Het is opmerkelijk dat het resultaat op bord 9 niet wordt betwist. Het roepen dat de tijd is overschreden is m.i. vergelijkbaar met het roepen van “mat in 1” of “paard g6”. Het is dus gewoon voorzeggen en dat is toch in het algemeen (zeer) onwenselijk bij het schaken. Als de vlagval namelijk niet zou zijn geconstateerd door de spelers en ook niet door de arbiter, dan had de partij wellicht gewoon verder gespeeld kunnen worden. De teamleider heeft dus een directe invloed gehad op de uitslag van de partij. Daarom is de volgende conclusie terecht:

  De teamleider heeft door zijn gedraging op bord 9 zijn bevoegdheden van teamleider en toeschouwer overschreden. Dit is een zeer ernstige overtreding die elementair is in het schaakspel en algemeen door schakers wordt aanvaard.

   

  Om die reden sluit ik me ook aan bij de opvatting van Frits Snijders hierboven, waarin hij stelt dat de straf te licht is.

  Wat de partij zelf betreft, zou ik er voor willen pleiten dat in toekomstige situaties waarin de teamleider of een teamgenoot de vlagval constateert, de arbiter gebruik maakt van Artikel 12.5:

  12.5 De arbiter mag een of beide spelers extra bedenktijd toekennen bij een externe verstoring van de partij.

  In deze casus zou dat dan als volgt gegaan kunnen zijn:

  – Er is sprake van tijdsoverschrijding op de klok van speler A die speelt tegen speler B.

  – Nog voordat speler B of de arbiter dit constateert, roept de teamleider van B “de tijd is om”.

  – Op dat moment zet speler A de klok stil en haalt de arbiter erbij.

  – De arbiter stelt Artikel 12.5 in werking en geeft speler A een extra tijd van bijv. 5 minuten.

  – Hiermee is de tijdsoverschrijding dus ongedaan gemaakt.

  – De partij wordt voortgezet.

  Ik durf wel de verwachting uit te spreken dat, wanneer deze maatregel zal worden toegepast, teamleiders voortaan hun mond houden.

  • Avatar
   Frits Fritschy november 10, 2017

   Er is een probleem, Erik: volgens de reglementen is de partij verloren zogauw de vlag gevallen is, niet wanneer dat geconstateerd wordt. De uitslag achteraf veranderen is niet mogelijk, volgens mij.

   • Avatar
    Frits Fritschy november 11, 2017

    De teamleider had gewoon naar de wedstrijdleider kunnen gaan en tegen hem zeggen dat de vlag gevallen is. Dat is wel toegestaan. Zelfs als zijn eigen speler nog steeds niets in de gaten heeft, zal de wedstrijdleider kunnen constateren dat de tegenstander niet het vereiste aantal zetten heeft gedaan, zolang zijn eigen speler tenminste nog niet zijn 41e zet heeft gedaan en de klok ingedrukt. Maar je op een directe wijze mengen in een partij is op dit niveau een doodzonde (of had zo bestraft moeten worden).

   • Avatar
    Eric van t Hof november 12, 2017

    Beste Frits, ik interpreteer het reglement anders. Het gaat om Artikel 6.8:

    Een vlag wordt beschouwd te zijn gevallen als de arbiter het feit waarneemt of als een der spelers dit terecht claimt.

    Omgekeerd betekent dit dat, wanneer de arbiter het feit niet waarneemt én geen der spelers dit terecht claimt, de vlag nog niet wordt beschouwd te zijn gevallen.

    In de reglementaire chronologie der zaken treedt daarom éérst de externe verstoring op. Het gevolg van die externe verstoring is dat de benadeelde speler extra tijd krijgt (Artikel 12.7). Daarmee is dus de vlagval ongedaan gemaakt.

    • Avatar
     Frits Fritschy november 12, 2017

     Erik,

     Het lijkt me voor een arbiter erg lastig het overschrijden van de tijd niet waar te nemen in dergelijke gevallen, los van het feit dat een speler ‘uit zichzelf’ kan claimen dat de tegenstander de tijd heeft overschreden, nadat een teamleider dat gemeld heeft.

     Schaken is uiteindelijk een individuele sport. Dat wordt ook benadrukt in het reglement: een teamleider mag een speler aanraden remise aan te nemen of aan te bieden, maar de speler beslist. Ik vind dat de rechten van individuele spelers beschermd moeten blijven.

 3. Avatar
  Henk Eleveld november 09, 2017

  In het competitiereglement staat het toch klip en klaar:

   

  Artikel 32

  Een teamleider heeft het recht de spelers van zijn team te adviseren een remiseaanbod te doen of aan te nemen en ook een partij op te geven. Hij dient zich tot uitsluitend korte informatie te beperken, alleen op basis van omstandigheden die betrekking hebben op de wedstrijd. Hij mag een speler adviseren “bied remise aan”, “neem remise aan”, of “geef de partij op”. Als hem bijv. door een speler wordt gevraagd of hij remise zal aannemen, moet de teamleider antwoorden met “ja”, “neen” of de beslissing aan de speler zelf overlaten.
  De teamleider dient zich echter te onthouden van elke bemoeie nis gedurende het spel. Hij mag geen speler inlichtingen over de positie op het schaakbord geven. Ofschoon er in een teamwedstrijd een zekere mate van loyali teit t.o.v. het team is, die uitgaat boven de eigen partij, is een schaakpar tij in principe een wedstrijd tussen twee spelers. Om die reden moet een speler de uiteindelijke zeggenschap hebben over het verloop van zijn eigen partij. Hoewel het advies van de teamleider voor de speler zwaar dient te wegen is de speler absoluut niet verplicht de raad aan te nemen. Evenzo kan de teamleider niet namens een speler handelen over de partij zonder voorkennis en toestemming van deze speler.

  Daarmee is deze teamleider dus ook heel fout bezig. Hij kon dat weten want het was niet zijn eerste wedstrijd. Daarmee is de straf wel erg licht en bijna een stimulans voor alle andere teamleiders om in geval van nood in te grijpen. Een onvoorwaardelijke schorsing voor 1 wedstrijd lijkt meer op zijn plaats met een langere voorwaardelijke straf bij een recidief.

 4. Avatar
  Tovenaar november 10, 2017

  Waar ik wel benieuwd naar ben is of deze teamleider bestuurslid is bij de KNSB. Bij het zoeken op zijn naam vond ik dat hij in 2013 als bestuurder van de KNSB een prijs had uitgereikt.

  Als het zo is dat deze man bestuurder was en/of is dan zou je toch mogen verwachten dat hij de spelregels kent en dan vind ik de straf ook wel erg licht.

 5. Avatar
  Tovenaar november 10, 2017

  Op de KNSB site staat trouwens niet eens wie de bestuurders zijn maar misschien zoek ik op de verkeerde plek

 6. Avatar
  Tony Werten november 10, 2017

  Ik heb met 3 dingen problemen in deze uitspraak:

  Ten eerste vind ik de constatering “Dit is een zeer ernstige overtreding” en de straf “voorwaardelijke schorsing” niet in overeenstemming.

  Ten tweede ben ik het niet eens met de lichtere straf omdat het team resultaat niet beïnvloed werd. Op het moment van overtreding stond het teamresultaat nog niet vast. Dat het uiteindelijk niks uitmaakte in het resultaat is mooi meegenomen, maar het is toch heel wat anders dan bij een 6-3 stand roepen “Tijd !! Opruimen die zooi dan kunnen we naar de bar”. Ook niet correct, maar toch anders.

  En tenslotte vind ik het een verzwarende omstandigheid dat de TL geen spijt heeft getoond. Sterker nog, in het wedstrijdverslag van de TL staat zelfs niet gemeld dat de partij door tijdsoverschrijding beslist werd, maar “… Ten slotte wist hij met een pionnenmeerderheid op de damevleugel de partij te beslissen….

  Deze uitspraak lijkt mij geen reden voor TL’s om zich in zo’n situatie anders te gedragen, integendeel zelfs. Iedere teamleider kan een poging doen zijn spelers te helpen. Als het resultaat niet beïnvloed wordt, krijg je een voorwaardelijke schorsing en zo wel… nou ja, dan had je team het nodig, dus ben je alsnog de clubheld.

 7. Avatar
  Frits Fritschy november 10, 2017

  Als een willekeurige toeschouwer zoiets doet, gooi je die persoon de zaal uit. Een onervaren teamleider in een regionale klasse geef je een voorwaardelijke schorsing en het advies de reglementen nog eens te bestuderen. Maar een teamleider in de Meesterklasse hoort gewoon een onvoorwaardelijke schorsing te krijgen. Komop zeg, dit was moedwiĺlig.

 8. Avatar
  FlatlandR november 11, 2017

  Sanctie is te licht. TL wist donders goed wat hij deed, en met deze sanctie zal hij het volgende keer direct weer doen.

  Hopelijk wordt in elk welkomswoord van de clubs waar Rotterdam op bezoek gaat, dit geval even gerecapituleerd. Misschien dat de TL dan inziet hoezeer zijn gedrag te laken was.

  (Aanname is dat de TL niet door de arbiter gevraagd is om mee te schrijven en vlagval te constateren. Maar als dat zo was, was dat al op de wedstrijddag bekend geworden.)

 9. Avatar
  Eric van t Hof november 11, 2017

  KNSB-Competitiereglement

  3.1. De verenigingen wier teams deelnemen aan een wedstrijd waarop een beslissing van de competitieleider als bedoeld in artikel 2, lid 1, betrekking heeft, kunnen tegen die beslissing beroep instellen bij de Commissie van Beroep van de KNSB.

  Als KC de sanctie ook te licht vindt, dan kunnen zij uiteraard beroep instellen, uiterlijk 21 november.

  Kunnen andere verenigingen met een team in de meesterklasse op basis van Artikel 3.1 van het Competitiereglement óók beroep instellen?

   

 10. Avatar
  Johan Hut november 11, 2017

  ‘Bestuur en bondsbureau’ staat niet op schaken.nl maar op schaakbond.nl. Maar vreemd genoeg staan daar geen namen bij. De link van Eric van ‘t Hof is echter duidelijk genoeg. Deze teamleider was negen jaar KNSB-bestuurslid en is bij zijn afscheid benoemd tot Lid van verdienste van de KNSB. Dat wordt in principe ieder bestuurslid na de maximale zittingsduur van negen jaar.

 11. Avatar
  Tony Werten november 11, 2017

  Voordat we iemand de grond in gaan boren: Ik heb begrepen dat de betreffende persoon ook veel goede dingen gedaan heeft.

  Er zijn blijkbaar helaas ook een paar dingen waar hij wat minder sterk in is, maar daar hoeven zijn positieve bijdragen niet voor in twijfel getrokken te worden.

 12. Avatar
  Kees Schrijvers november 12, 2017

  Verschillende mensen oordelen keihard op dit incident en de uitspraak.

  Ten eerste ben ik verbaasd over de snelheid van de uitspraak. De wedstrijd is nog niet afgelopen of er is al een uitspraak gedaan. Deze opmerking is wat mij betreft van algemene aard. Elke beslissing, of die nu van een Raad van Arbitrage is, of van een Rechtbank, of van een ander orgaan moet zorgvuldig zijn. Dat kan niet in een paar dagen.

  Ten tweede wordt door veel personen die reageren volledig voorbij gegaan aan de vele jaren meer dan uitstekende inzet van Arthur Rongen voor de KNSB. In goede, maar vooral in slechte tijden, heeft hij zich, naast een drukke baan, met liefde voor de schaaksport, meer dan 100% ingezet van het Nederlandse schaak.

  • Avatar
   Frits Fritschy november 12, 2017

   Kees,

   Alle betrokkenen zijn gehoord en het reglement is volkomen duidelijk. Het lijkt me in zulke gevallen juist goed als er snel een uitspraak is, voor alle betrokkenen.

   Het zou een rare zaak zijn als leden van verdienste of (ex-)bestuursleden anders behandeld werden dan anderen, zowel door de competitieleider als door de mensen die op dit forum zijn uitgenodigd om hun mening te geven. Overigens had de bewuste persoon ook kunnen bedenken dat benoeming tot lid van verdienste niet alleen een eer is, maar ook verwachtingen schept.

   Overigens lijkt iedereen op dit forum zijn best te doen de naam van de betrokkene zoveel mogelijk buiten de discussie te houden.

 13. Avatar
  fritssnijders november 12, 2017

  Ben je keihard als je vindt dat een bewuste overtreding van de spelregels moet worden bestraft?? Ben je keihard als je vindt dat een voorwaardelijke schorsing voor de persoon in kwestie te licht is? Daar ben ik het niet mee eens. Nogmaals: deze inbreuk op de regels kan niet anders dan bewust gedaan zijn en dat verdient een zwaardere straf dan nu opgelegd.  Dat doet niets af aan de verdienste die iemand heeft gehad en wellicht nog zal hebben voor het schaken.

 14. Avatar
  Eric van t Hof november 12, 2017

  De competitieleider gebruikt in zijn beslissing de volgende tekst:

  De teamleider heeft door zijn gedraging op bord 9 zijn bevoegdheden van teamleider en toeschouwer overschreden. Dit is een zeer ernstige overtreding die elementair is in het schaakspel en algemeen door schakers wordt aanvaard.

  Ik vroeg me af wat de competitieleider bedoeld kan hebben met die laatste frase “…elementair is in het schaakspel …” &c.

  Zelf heb ik het als volgt geïnterpreteerd. Het schaakspel is een (mentale) strijd tussen twee personen volgens bepaalde schaakregels. Er is niets vervelender voor twee schakers dan wanneer een derde persoon zich tijdens de partij met het spel bemoeit – op welke wijze dan ook. Dit is het elementaire dat ook algemeen door schakers wordt aanvaard, zoals de competitieleider schrijft.

  Gelukkig komt het in de praktijk weinig voor. Maar als het dan gebeurt, dan zijn de reacties fel.

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.