Open brief aan het KNSB-bestuur en aan de leden van de Bondsraad

Paul van der Sterren (foto Jos Sutmuller)

Enkele dagen geleden heeft het bestuur van de KNSB een begroting voor 2021 bij de leden van de Bondsraad neergelegd, waarover in de bondsraadvergadering van 28 november zal worden gestemd. Onderdeel van dit voorstel is het volledig afschaffen van SchaakMagazine. Geen gedrukte uitgave meer en ook geen omschakeling naar een digitale versie. Dit als onderdeel van een forse bezuinigingsoperatie om het teruglopen van de inkomsten te compenseren.

Voor mij kwam dit bericht als een grote schok. Als er één onderdeel van de Nederlandse schaakwereld is wat ons echt bindt, een gezamenlijk gezicht geeft, het verleden continueert en onze nationale schaakgeschiedenis tentoonspreidt, dan is het wel ons bondsblad. Ik heb in mijn boekenkast het Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond staan vanaf 1896, de vierde jaargang. Frappant genoeg opent het januarinummer van dat jaar óók met de mededeling dat het Tijdschrift zal moeten inkrimpen vanwege bezuinigingen. De hoofdredacteur spreekt bovendien zijn vrees uit dat vanwege deze verminderde aantrekkelijkheid van het Tijdschrift het ledenaantal verder zal teruglopen zodat er over een jaar wéér verder op het blad zal moeten worden bezuinigd. Zijn conclusie: “de bond wordt met langzamen ondergang bedreigd”.

We weten hoe deze crisis is afgelopen, want het blad heeft het overleefd en bloeide later weer op. Een slechts door de hongerwinter in 1944/45 onderbroken traditie, waarbij het Tijdschrift enkel zo nu en dan een naamswijziging of een opknapbeurt onderging, heeft ons gebracht tot aan het oktobernummer van Schaakmagazine dat onlangs bij alle leden van de KNSB in de bus viel.

Het is een traditie waar we trots op mogen zijn, een stukje schaakcultureel erfgoed, waarin onze geschiedenis als een dagboek na te lezen is. Uitslagen, analyses van partijen, leerrubrieken, interviews, portretten van schakers en organisatoren van alle rangen en standen, alles wat wij in 127 jaar belangrijk hebben gevonden in de Nederlandse schaakwereld staat erin. En niet als een Wikipedia-artikel, maar in authentieke, eigentijdse beschouwingen die ons écht een kijkje in het verleden geven.

Kortom, ons bondsblad is iets van waarde. De dichter Lucebert heeft ons geleerd dat “alles van waarde weerloos is”. Dat klopt, maar ik hoop toch dat het niet waar is.

Leden van het KNSB-bestuur en van de Bondsraad, namens iedereen die de schaakcultuur in Nederland een warm hart toedraagt doe ik een dringend beroep op u om dit rampzalige plan te heroverwegen.

Paul van der Sterren

IGM en voorzitter Max Euwe Centrum

53 Reacties

 1. Avatar
  Jan Willem Duijzer 08 november 2020

  Tja, ik beschouw mezelf als een echte bibliofiel, maar Schaakmagazine bewaar ik al heel lang niet meer. Het is leuk om even door te bladeren, maar zeker geen naslagwerk of anderszins het bewaren waard. Ik zou Schaaksite (veel) meer missen dan Schaakmagazine. Van mij mag het bondsblad blijven en een contributieverhoging daarvoor vind ik geen punt. Maar zorg er dan voor dat het statuur herkrijgt. Het is nu vlees noch vis.

   

 2. Avatar
  josschess 08 november 2020

  Heel jammer als Schaakmagazine gaat verdwijnen. Wellicht komt de bond met een nieuw tijdschrift waarop je je kan abonneren. Papier leest toch veel makkelijker dan een digitaal tijdschrift.

  Jos

 3. Avatar
  Frits Fritschy 09 november 2020

  Een omschakeling naar een digitale versie lijkt me een redelijk alternatief. Ik neem aan dat het drukken het hoofdbestanddeel van de kosten vormt. Wie van papier wil lezen, kan het dan uitprinten. Ik zou me kunnen voorstellen dat dit zelfs de bedoeling van het voorstel is…

 4. Avatar
  Eric César 09 november 2020

  Omdat ik momenteel geen lid meer ben van een vereniging, heb ik me aangemeld als persoonlijk lid van de KNSB, zodat ik via het bondsorgaan toch verbonden blijf met de schaakwereld. Als Schaakmagazine zou worden afgeschaft, dan zou ik dus worden gedegradeerd tot een soort donateur van de bond voor €43 per jaar. Die positie zou ik dan in heroverweging moeten nemen. Gelukkig voor de KNSB zijn er slechts zo’n 100 persoonlijke leden. Dit aspect zal de besluitvorming dus waarschijnlijk niet beïnvloeden.

  Nu er toch wordt nagedacht over het afschaffen van dingen, zou ik de discussie nog wat breder willen trekken. Wat is überhaupt de bestaansreden van de schaakbond? In mijn optiek bestaat deze uit de volgende zaken:

  1. Het uitgeven van een periodiek bondsorgaan.

  2. Het organiseren van de Nationaal Kampioenschap.

  3. Het organiseren van een landelijke clubcompetitie.

  Dat is het. Meer niet. De rest is overbodig.

  Wanneer men zoekt naar mogelijkheden tot bezuiniging, dan is het derhalve raadzaam te kijken naar de posten die niet in dit rijtje van drie staan. Ik laat het aan een ieder om zelf hierover zijn fantasie te laten spreken. Eén voorbeeld wil ik wel geven. Enige jaren geleden heeft de bond besloten om een prima functionerende website te vervangen door twee websites van mindere kwaliteit. De reden hiervoor is altijd duister gebleven.

  Wanneer het bondsorgaan zou worden afgeschaft, dan schaft de bond in feite een belangrijk stuk van zichzelf af. Helaas is dit geen nieuwe ontwikkeling. Wie in de gelegenheid is een exemplaar van het bondsorgaan van 40 of 50 jaar geleden te bekijken, zal ondervinden dat het blad destijds van betere kwaliteit was en ook veel frequenter verscheen, namelijk maandelijks. Ook was het tijdschrift toen niet in kleur, waardoor het aangenamer te lezen was en vermoedelijk ook goedkoper in de productie. In de huidige Schaakmagazines lijkt men er een sport van te maken om zoveel mogelijk vloekende kleuren op een pagina te persen. In plaats van afschaffen, zou de frequentie van uitgaven juist weer teruggebracht moeten worden naar twaalf keer per jaar. Voor de benodigde bezuinigingen om deze extra kosten te dekken, zie hierboven.

  • Avatar
   Frits Fritschy 09 november 2020

   Als je het hebt over Schakend Nederland, dan zijn de meningen verdeeld, in ieder geval de onze. Laten we zeggen dat de kwaliteit van het bondsblad wisselend was.

   Aan de andere kant, schaken is wat contributie betreft een van de goedkopere sporten. Dus als een flink deel van de schakers een papieren blad wil, zouden ze daar best wat meer voor mogen betalen.

   • Avatar
    Eric César 09 november 2020

    Daarin verschillen we dan inderdaad van mening. Ook nu staan er nog wel goede artikelen in, zoals dat over Timman in de laatste editie. Maar laat ik het dan zo formuleren: het bondsorgaan was vroeger (ik bezit alles ingebonden vanaf 1950) veel completer. Alle uitslagen van kampioenschappen, veel meer partijen, veel meer analyses. Daardoor hebben die oude exemplaren, zeker in samenhang, een veel grotere waarde. Ze leggen inderdaad de geschiedenis van het Nederlandse schaken vast. In het huidige Schaakmagazine worden bijvoorbeeld niet eens meer de volledige uitslagen van een NK vermeld. Bij partijverslagen, die al sporadisch zijn, laat men de opening weg en begint met een diagram van het middenspel. Waarom, vraagt de verbijsterde lezer zich af? Is dit om ruimte te besparen? Nee, dat kan het niet zijn, aangezien er veel loze ruimte in het blad wordt gevuld met bijvoorbeeld alleen maar de kleur paars of gifgroen. Of enorm opgeblazen foto’s van een of andere schaker.

 5. Avatar
  MvanLeeuwen 09 november 2020

  In reactie op Eric,

  Ik denk dat de taken van de bond breder kunnen worden geformuleerd: talentontwikkeling (bondstrainingen), uitzendingen naar internationale kampioenschappen voor met name jeugd, maar soms ook senioren (EK, WK, Olympiade).

  Breedte sport lijkt me ook een onderwerp, al is dat lastiger. Denk aan schaaklessen op school, schaken overdag e.d. Dat hoeft de bond niet zelf te doen, maar dit ondersteunen tot op zekere hoogte is wel iets dat een bond kan doen. In het verleden gebeurde dit ook, maar ik weet niet of dit nog steeds het geval is.

   

  • Avatar
   Eric César 09 november 2020

   Natuurlijk kún je de taken van de schaakbond breder formuleren, maar waarom zou je dat doen? Het zijn juist die extra verzonnen taken die los staan van de bestaansreden van de schaakbond die loodzwaar drukken op de begroting.

   Talentontwikkeling – prima, maar laat schakers of hun ouders die daaraan behoefte voelen dit zelf bekostigen. Dit dient geen algemeen belang. Het verhaal dat deze talentontwikkeling goed is voor het schaakleven in zijn algemeenheid is een illusie. Het omgekeerde is eerder het geval.

   Jeugd uitzenden naar internationale kampioenschappen – idem dito. Zelf bekostigen. Dit zou geen taak van de schaakbond moeten zijn.

   Het is juist deze tunnelvisie die er voor zorgt dat de schaakbond langzamerhand zal afsterven en verdwijnen.

   • Avatar
    Dimitri Reinderman 09 november 2020

    “Jeugd uitzenden naar internationale kampioenschappen – idem dito. Zelf bekostigen.”

    Dat gebeurt al, maar aanmelden voor een EK/WK kan toch echt alleen via de bond.

 6. Avatar
  Pieter Priems 09 november 2020

  Het punt is niet alleen wat is de kwaliteit van het blad nu. Tevens belangrijk is de geschiedschrijving. Wat als je over 20 jaar nog iets wil lezen over het Nederlandse schaak. Dan is de content van al die sites weg, schat ik in. Wellicht kan er een archief functie worden toegevoegd, waarin alle artikelen etc worden opgeslagen voor later.

  Ik heb nog steeds alle clubbladen die zijn uitgebracht, zeker 40 jaar. Daarvan hebben we goed gebruik gemaakt bij het jubileumboek. Bovendien is het erg leuk om ze nog eens door te bladeren (vooral als maker). De laatste 10 jaar is er alleen een site. Daar kijkt niemand meer naar de geschiedenis, als ie er nog is. Het is ook veel minder leuk. Wellicht nostalgie van de oudere generatie, maar ik ben het met Paul eens dat het een gemis zou zijn als we geen historie bewaren.

 7. Avatar
  wjw 09 november 2020

   

  Het bondsblad van de KNSB is het tastbare bewijs van mijn lidmaatschap, maar in zijn huidige vorm overtuigt dat bewijs me niet.

   

  De KNSB is een organisatie met een getrapt lidmaatschap. In zo’n geval wordt de directe communicatie met de individuele leden vaak veronachtzaamd en loopt die vrijwel uitsluitend via de formele lijn. Bij de KNSB wordt die lijn gevormd door de clubs, de regionale bonden en tenslotte de bondsraad. Dat zou voldoende moeten zijn, meent men kennelijk bij de KNSB, terwijl  de organisatie wel essentiële zaken organiseert voor zijn individuele leden. Denk aan rating, competitie, nationale kampioenschappen, internationale vertegenwoordiging, kaderopleiding enz.

  De KNSB is daar uniek in, de enige die dit kan doen voor zijn leden, maar ze heeft niettemin legitimatie nodig. En dat moet ze niet uitsluitend zoeken via de getrapte lijn, maar ook bij de leden zelf. Het bondsblad in welke vorm dan ook -mij lijkt digitaal- is het middel daarvoor. De bond moet laten zien wat ze doet en de directe communicatie zoeken. Bovendien lijkt het me dat je langs genoemde thema’s een aantrekkelijk blad kunt maken dat zich onderscheidt van alles dat er al is. Neem bijvoorbeeld het thema rating. Dat leeft enorm onder de leden. (De stijger van het kwartaal, interview, partij enz. Ik noem maar wat).

  En met zulke thema’s en rubrieken schrijf je en passant geschiedenis.

  Maak het ‘blad’ bovendien interactief zodat de leden met hun opinies en suggesties directe invloed kunnen uitoefenen.  

   

  Het zijn zomaar wat ideeën, maar het bondsblad wegdoen is wel het laatste. Als je als organisatie niet geïnteresseerd bent te laten zien wat je doet en hoe je het doet, als je niet geïnteresseerd bent in de directe communicatie met je leden, als je niet geïnteresseerd bent in (je eigen) geschiedenis, dan is dat of het gevolg van een laag zelfbewustzijn of het gevolg van onverschilligheid. Ik weet niet wat erger is.

   

  Ik weet wel welke boodschap dit voornemen uitstraalt.

   

   

  Weg met ons !

   

   

   

  Wim Westerveld

   

 8. Avatar
  Eric César 09 november 2020

  Ook de betekenis van het bondsorgaan voor de bijzondere bonden moet overwogen worden. De Nederlandse Bond  voor correspondentie schakers heeft 300 leden. Maar liefst een kwart van de jaarlijkse begroting bestaat uit de afdracht aan de KNSB. Terwijl de NBC zijn eigen competitie’s organiseert en zijn eigen ratingsysteem heeft. Tijdens de jaarvergadering komt dit onderwerp af en toe ter sprake. Waarom moeten de leden van de NBC eigenlijk die afdracht betalen, indien daar geen enkele prestatie tegenover staat? Bij de laatste stemming hierover in 2016  werd besloten om toch bij de KNSB aangesloten te blijven, en wel om de volgende redenen: 1. solidariteit met de bond, 2. het bondsorgaan. Wanneer nu het bondsorgaan afgeschaft zou worden, dan kan ik me voorstellen dat de leden van de NBC deze kwestie opnieuw zullen beoordelen.

 9. Avatar
  Arno Eliens 09 november 2020

  De statuten:

  3.1 De KNSB stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport in Nederland te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden.

  3.2 De KNSB tracht dit doel te bereiken door:

  a. het in één verband brengen van allen, die in Nederland de schaaksport

  beoefenen of deze sport op enigerlei wijze dienen;

  b. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;

  c. het naar vermogen samenwerken met organisaties in binnen- en

  buitenland, voor zover deze samenwerking voor het gestelde doel

  bevorderlijk kan zijn;

  d. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van

  wedstrijden;

  e. het instellen van kampioenschappen;

  f. het uitgeven van één of meer schaaktijdschriften en andere publicaties;

  g. het maken van propaganda voor de schaaksport;

  h. het bevorderen van de oprichting van schaakverenigingen;

  i. het organiseren of doen organiseren van cursussen en opleidingen;

  j. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.

 10. Avatar
  Eric de Ridder 09 november 2020

  Onze club heeft veel leden die alleen meedoen aan de interne competitie. Als de bond stopt met het schaakmagazine, wat doet de bond dan voor die leden? Totaal niets. Waarom zou je dan als bestuur deze leden opgeven bij de bond? De afdracht is 50 euro per lid. Je kunt dan beter deze leden een korting geven. Het zou me niets verbazen dat het aantal “grijze” leden door deze actie enorm toeneemt.

 11. Avatar
  Eric César 09 november 2020

  Begroting en jaarplan 2021

  Ik vrees dat het al te laat is, het plan is al helemaal in kannen en kruiken. Lettelijk staat er dit:

   

  1. We gaan stoppen met Schaakmagazine. Dit onder 2 voorwaarden, waarbij het bestuur voor de Bondsraad van 28 november 2020 vaststelt: 1) of er moverende contractuele en/of andere administratieve verplichtingen of beperkingen verbonden zijn aan de keuzes, met daarbij de eventuele financiële en of praktische consequenties. 2) hoe de impact van deze keuze is om er zeker van te zijn dat we geen duidelijke substantiële nadelige effecten van de keuzes over het hoofd zien en of onvoldoende hebben gewogen.

  En daarna nog een hoop geleuter over de website, de online activiteiten en de schaakcommunity. Ook de rest van de begroting is nauwelijks met droge ogen te lezen. Zeker niet wanneer je die afzet tegen de statutaire bepalingen zoals die hierboven terecht door Arno Eliens naar voren zijn gebracht.

  Het persoonlijk lidmaatschap moet voor 1 december worden opgezegd. Dat kan gelukkig nog op tijd.

  • Avatar
   wjw 09 november 2020

   Het is lachwekkend als het niet zo treurig zou zijn. ´We gaan verbinden enz. Wat gaan we daar voor doen? a. Stoppen met schaakmagazine’

   Mijn hemel, wie staan daar aan het roer ?

   • Avatar
    wjw 09 november 2020

    Je zou gelijk hebben als het letterlijke citaat hier niet pal boven te vinden zou zijn. Het ging mij om de kwintessens: een ambitie formuleren en dan beginnen met wat je gaat afschaffen. Alsof dat je ambitie in de weg staat.

  • Avatar
   arjo1982 09 november 2020

   “Communicatie en algemene dienstverlening: Schaakmagazine wordt stopgezet en de Themadag gaat in 2021 niet door. Dit onder 2 voorwaarden, waarbij het bestuur voor de Bondsraad van 28 november vaststelt: 1) ofer moverende contractuele en of andere administratieve verplichtingen of beperkingen verbonden zijn aan de keuzes, met daarbij de eventuele financiële en of praktische consequenties. 2) hoe deimpact van deze keuze isom er zeker van te zijn dat we geen duidelijke substantiële nadelige effecten van de keuzes over het hoofd zien en of onvoldoende hebben gewogen.Er wordt wel geïnvesteerd in nieuwe online initiatieven om de verbinding met leden en andere schaakliefhebbers te versterken.”

   Als je iets citeert is het wel zo netjes om een letterlijke weergave te geven en niet wat dingen te knippen en plakken…

   • Avatar
    wjw 09 november 2020

    Je zou gelijk hebben als het letterlijke citaat hier niet pal boven te vinden zou zijn. Het ging mij om de kwintessens: een ambitie formuleren en dan beginnen met wat je gaat afschaffen. Alsof dat je ambitie in de weg staat.

    • Avatar
     arjo1982 09 november 2020

     Beste JWJ… Dit was gericht aan Eric en niet aan jou 😉

     In zijn bericht zegt hij: “letterlijk staat er dit”… en dat klopt dus niet!

     • Avatar
      arjo1982 09 november 2020

      Ik bedoel WJW natuurlijk…

     • Avatar
      Eric César van 't Hof 09 november 2020

      Mijn citaat komt toch zeker wel letterlijk uit de begroting hoofdstuk 5 (en niet hoofdstuk 2 waaruit jij citeert).

     • Avatar
      arjo1982 10 november 2020

      Mijn excuses! Zover had ik (nog) niet gelezen…

 12. Avatar
  wjw 09 november 2020

  Het is natuurlijk een bezuiniging verpakt in een vage verhullende ambitie om e.e.a.

  te verkopen.

   

 13. Avatar
  Henk Eleveld 09 november 2020

  De Schaakbond houdt dit jaar geld over. Afdracht is doorgegaan, reiskosten tgv competitie voor groot deel niet. Dus wellicht goed nu 1 jaar uitstel te vragen van stopzetten tijdschrift.

  Een jaar om het online aan de leden aan te bieden. Biedt kansen bv het online kunnen naspelen. Goed voor de leden en goed voor de bomen zullen we maar zeggen.

 14. Avatar
  Dee Dee 09 november 2020

  Helemaal terecht dat het bestuur Het Tijdschrift er uit gaat gooien, het blad -gestencild op WC-papier, is echt nergens meer voor nodig. Iedereen vindt tegenwoordig digitaal alles wat hij of zij weten wil. In deze tijden verdient het bestuur vooral support, in plaats van gelul in de ruimte over bagatelzaken. Ga er maar aan staan, weinig middelen om een beetje een begroting in elkaar te zetten…Hulde dat ze het aandurven ! en iedereen die exemplaren al jarenlang -gebonden en wel- nutteloos op de plank heeft staan: zet maar op Catawiki !

 15. Avatar
  Tony Werten 09 november 2020

  Een aantal jaren geleden werd er al een onderzoek gepubliceerd dat het Nederlandse verenigingsleven ten onder ging aan de actief lobbyende en/of pluche klevende pensionado’s. Een groep die uit alle macht veranderingen en meegaan met de tijd tegenhoud met het argument dat het vroeger ook wel eens minder ging, maar dat dat geen reden is voor veranderingen. En we zien de clubs ten onder gaan.

  Schaakmagazin is, net als clubbladen, niet meer van deze tijd. Als je dat niet door hebt, en vooral roept dat degene die dat wel inzien fout bezig zijn, en loopt te vertellen wat er allemaal voor rampspoed staat te gebeuren, dan moet je toch eens beter kijken naar het probleem dat geprobeerd wordt op te lossen.

  Je kan jezelf dan nog wel een op de barricade staande rebel vinden en roepen dat het vroeger allemaal beter was, maar je bent gewoon onderdeel van het probleem.

   

   

  • Avatar
   Dee Dee 09 november 2020

   zo is het, helemaal mee eens !

   de tijden veranderen, ga er in mee alstublieft Bestuur van de KNSB, om te ‘overleven’, en laat je oren niet hangen naar achtenswaardige leden die vooral alles willen laten blijven zoals het was….

 16. Avatar
  Eric César van 't Hof 09 november 2020

  Weinig middelen? Het zijn gewoon keuzes die worden gemaakt, wat ook de taak is van het bestuur. De vraag is echter of het de goede keuzes zijn. Daarover verschillen de meningen. Sinds jaar en dag steken de posten Topschaak en Talentontwikkeling er in de begroting bovenuit. Dit is, moet gezegd worden, keurig in de begroting terug te vinden. Topschaak kost netto €57.000 en Talentontwikkeling netto €59.000. In de statuten zijn deze posten echter niet terug te vinden. We kunnen daaraan tegenwoordig nog de post “Internetavonturen” toevoegen. Zo lees ik bijvoorbeeld dat de OLA komend jaar niet wordt gewijzigd, maar alleen “onderhouden”… dit onderhouden kost dan €5000. Een relatief klein bedrag natuurlijk, maar de begroting staat vol met dit soort vreemde kostenposten. Bij Schaakmagazine staat “Schrijvers en fotografen”, totaal €28.000. Dat van de schrijvers begrijp ik wel, maar “fotografen”? Ten eerste kan iedereen een foto maken met zijn telefoon, dat kost één seconde. Ten tweede begrijp ik niet dat er überhaupt foto’s in het bondsorgaan afgedrukt moeten worden. Iedere keer weer foto’s van een of andere onbeduidende jeugdschaker waar je verder nooit meer iets van verneemt. Enfin, dit zijn keuzes die door het bestuur worden genomen en als de bondsraad dit steunt, is alles piekfijn in orde.

 17. Avatar
  Frits Fritschy 09 november 2020

  Kom op, Dee en Tony, ieder zijn meug. Schaakmagazine staat voor 82.000 euro op de begroting. Verhoog de bondsbijdrage met 3 euro 50 per lid per jaar, en iedereen is blij.

 18. Avatar
  Co Buysman 09 november 2020

  Zal na 127 jaar (het eerste Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond verscheen in 1893) het blad van de schaakbond ophouden te bestaan? Ik hoop van niet. Tegenwoordig lijkt alles op de computer te moeten gebeuren; we kunnen zelfs e-readen. Schaken is een unieke tak in de sport-, kunst- en cultuurwereld en laten we dat zo houden door in ieder geval het papier te koesteren. Schaakmagazine is voor de KNSB een mogelijkheid om zich te presenteren en als die mogelijkheid wegvalt, wat blijft er dan over? De Noordhollandse Schaakbond had vroeger een maandblad. Dat bestaat al jaren niet meer en de NHSB is ook al jaren onzichtbaar.

  Als het om kosten gaat, kun je ook kijken naar het vergroten van inkomsten. De schaaksport is bij uitstek geschikt om in een breed verband het maatschappelijk welzijn te verbeteren. Goedkoop, je hoeft geen sportkleding aan te schaffen, je kunt het materiaal gemakkelijk uit de kast halen. Dus mensen met een beperking (jong en oud), ga schaken. Alleenwonenden, ga schaken. Ouderen, ga schaken tegen dementie. Ik vind het onbegrijpelijk dat een grote onderneming de stap naar sponsoring niet durft te ondernemen. Een Rabobank bijvoorbeeld kan na de diverse negatieve berichten van de laatste jaren veel aan goodwill winnen door in navolging van de hockeysport (bewegen) en de paardensport (dieren) de schaaksport (fit brein) te adopteren om Nederland weer geestelijk gezond te krijgen. Er zijn de afgelopen tijd in die richting verschillende ‘kleine’ activiteiten bedacht zoals de Schaakschool Indische Buurt in Amsterdam en de schaaktafels van Jesus Medina Molina, maar het is nodig om een groot landelijk project op te zetten. Hoe actief is de KNSB daarin?

  En als het lukt om een grote hoofdsponsor te vinden, dan kunnen we in Schaakmagazine blijven lezen wat er in schakend Nederland allemaal gebeurt.

 19. Avatar
  Pi Unneke 10 november 2020

  Ik ben het geheel eens met Paul van der Sterren.

  Als toevoeging ter overweging:

  – In een crisissituatie door de corona waarin alle sporten zich nu bevinden moet je geen onomkeerbare beslissingen nemen. Dit is nu zeker niet het juiste momentum.

  – Bij een bezuinigingsronde van een dergelijk groot formaat behoort een bestuur allereerst een visie op de toekomst te ontwikkelen en vervolgens de totale begroting van de bond door te lichten. In ieder geval moet je in ieder geval ook  het nut van de onderbonden onderzoeken en welke bestuurlijke en financiële voordelen het oplevert als je die zou opheffen.

  – Onderzoek vooral ook hoe de vele andere sportbonden de communicatie met hun leden hebben geregeld al dan niet met een bondsblad. Kijk naar de diverse aspecten als inhoud, kwaliteit, papier/digitaal, frequentie, doelgroepen etc.

  – Na een rondje internet langs een aantal sportbonden zag ik dat bijna alle sportbonden nog steeds een bloeiend papieren bondsblad (soms naast een digitale versie) uitgeven. Kennelijk wordt er in brede zin toch heel  veel waarde aan gehecht.

 20. Avatar
  Jan Willem Duijzer 10 november 2020

  Met deze laatste bijdrage ben ik het helemaal eens. Slechte timing om nu te stoppen. We moeten als schakers oppassen dat we niet in een vicieuze cirkel raken. Mijn club (Promotie) heeft besloten om het clubblad tijdens de Corona juist extra aandacht te geven en per post aan de leden te sturen! En dat wordt door de leden zeer gewaardeerd. Ik weet en zie dat Schaakmagazine zeer gewetensvol wordt gemaakt en de rijkdom aan kleuren zal de jonge jeugd vast aanspreken. Voor Beth Harmon was een fysiek schaakblad van levensbelang. Ze was bereid om ervoor te stelen. Onze nieuwe voorzitter kan als vooraanstaand Chess Queen zo’n boodschap toch niet negeren.

 21. Avatar
  Herman Grooten 10 november 2020

  In deze discussie komt regelmatig het ‘bestaansrecht’ van de KNSB ter sprake. Dit is een aloude discussie die steeds lijkt terug te komen: “wat doet de bond voor clubschakers?”

  Wat echter weinigen lijken te beseffen, is dat de bond zorgt voor een infrastructuur waarin het schaken zich als sport kan manifesteren. Zonder bond, dus zonder infrastructuur, bestaat er geen competitie, is er geen ratingverwerking, geen toernooikalender die beheerd wordt, ook geen assistentie bij de grote toernooien, zullen er geen trainers opgeleid worden die trainingen kunnen verzorgen voor de jeugd die we graag de spelregels willen leren enzovoort. Om nog maar niet te spreken over het mondiale aspect, namelijk dat we als Nederland vertegenwoordigd willen worden in landenwedstrijden, op Europese en wereldkampioenschappen, dat via de bond als officieel orgaan geregeld dient te worden. Als we ons serieus willen nemen – zeker met een topspeler als Anish Giri in ons midden – denk ik dat we erbij moeten zijn internationaal gezien.

  In kleinere sporten of in sommige landen (zoals België) zie je dat er soms een vrijwilliger ‘op een zolderkamertje bondsbureautje zit te spelen’ met alle gevolgen van dien. De sport glijdt dan niet zelden langzaam weg en ik denk dat niemand dat wil die het schaken lief is.

   

  Dus laten we stoppen met opmerkingen dat de afdracht aan de bond zinloos is, zeker gezien het relatief kleine bedrag dat elk lid hoeft af te dragen. Schaken is een relatief goedkope sport als je het bijvoorbeeld afzet tegen bijvoorbeeld tennis. Laten we met zijn allen zorgen dat we er onze schouders onder zetten, met hopelijk het behoud van een volwaardig bondsblad in welke vorm dan ook.

   

  • Avatar
   Pi Unneke 10 november 2020

   Beste Herman,

   Je hebt volkomen gelijk als je stelt dat schaken een relatief goedkope sport is. Maar bij de afdracht naar de schaakbond wil ik wel een kanttekening plaatsen. Een rondje “langs de velden”  leert mij het volgende: Afdracht naar de bond per lid  afgerond ongeveer: Voetbal: 10 euro Hengelsport: 20 euro Dammen:30 euro Hockey: 30 euro Triathlon (landelijk vergelijkbaar aantal leden met schaken): 40 euro Schaken: 50 euro. Leden die over nauwkeuriger cijfers beschikken moeten mij maar corrigeren.

   Op het eerste gezicht lijkt het er dus op dat de afdracht per lid naar de Schaakbond vergeleken met andere sporten relatief hoog is. Voor zover ik het heb kunnen bekijken hebben die andere sporten ook allemaal een bondsblad.

   Met zo’n forse afdracht per lid aan de Schaakbond lijkt het me dus heel legitiem om het financiële plaatje van de bond na de coronacrisis in zijn geheel eens stevig door te spitten.

   Ik heb vanmorgen nog eens ons Schaakmagazine doorgebladerd. Een blad vol interessante artikelen en wetenswaardigheden. Leuke foto’s, mooie lay-out, veel materiaal over jeugdschaak. Een magazine waar volgens mij  met hart en ziel aan gewerkt wordt. Een belangrijk medium om het schaken levend te houden en een anker voor alles wat er op schaakgebied gebeurt.

   • Avatar
    Erwin van Pelt 10 november 2020

    Beste Pi

    Het is niet verkeerd om kritisch naar de de afdracht te kijken maar je moet wel oppassen dat je geen appels en peren gaat vergelijken. Een kleine bond zal bijna altijd meer afdracht hebben dan een grote bond. Ten eerste kunnen andere grote bonden door hun omvang en uitstraling veel meer externe gelden genereren via sponsoring (denk ook aan advertenties in de diverse bondsblad) en ook diverse subsidiepotjes zullen voor dit soort bonden eenvoudiger toegankelijk zijn.
    Ga even op de sites van verschillende bonden en de sponsoren staan glimmend op de voorpagina, bij de schaakbond….nada, niets en bij schaken.nl alleen een verwijzing dat de site mogelijk wordt gemaakt door de Nederlandse loterij. Ten tweede is het natuurlijk ook een kwestie van schaalvoordelen. Voor veel werkzaamheden is het gewoon (relatief) goedkoper als je voor 200 000 ipv 20 000 leden doet.
    Je kan dat verschil natuurlijk wel proberen te beperken door slim te werk te gaan en de juiste keuzes te maken, maar als dat om wat voor redenen dan ook niet lukt (en daar lijkt het wel op) dan blijft uiteindelijk de kaasschaaf of de hakbijl over. Overigens ligt de bal natuurlijk ook voor een deel bij de leden/clubs/regionale bonden/bondsraad zelf, want laten we eerlijk zijn een groot deel vindt het allemaal wel best zo. Als er bestuurd, georganiseerd, geholpen of zelfs deelgenomen moet worden kijkt een groot deel van de mensen de andere kant op. Uiteindelijk betaal je daar een prijs voor.

     

     

    • Avatar
     Pi Unneke 10 november 2020

     Beste Erwin,

     Voorzichtigheid bij het vergelijken van de diverse sporten is idd geboden. Sponsoren staan bijvoorbeeld bij ons niet in de rij. Toch blijf ik het opvallend vinden dat wij een verhoudingsgewijs grote afdracht (meer dan 50 euro per lid)  naar de Schaakbond hebben. Wat ik zo gezien heb is alleen de tennisbond vele malen duurder. Daar moet je als lid apart forse bedragen betalen als je aan de diverse competities wil meedoen. De triathlonbond heeft een vergelijkbaar aantal leden als de schaakbond  en daar draagt men  40 euro per lid af. De dambond heeft met veel minder leden (nog niet een kwart van de Schaakbond) een afdracht van slechts ongeveer 30 euro. Nu kan het zijn dat de Schaakbond heel ambitieus is en dat dat een prijskaartje heeft, maar misschien hebben we wel een te grote broek aangetrokken en moeten we andere keuzes maken. Het schrappen van het bondsblad is wel een hele makkelijke, maar allerminst verstandig. Nu alles toch op zijn gat ligt heeft het bestuur mooi de gelegenheid om dit allemaal nog eens rustig te heroverwegen en in 2021 met een beter onderbouwde visie en indien noodzakelijk bezuinigingsplan te komen. Wat is bijvoorbeeld eigenlijk de meerwaarde van al die regionale bonden?

      

 22. Avatar
  Jan Willem Duijzer 10 november 2020

  Gemiddeld actief lid van een tennisvereniging betekent per jaar: ca. €200 contributie, ca. €200 per jaar aan kleding, schoenen en ballen, ca. € 50 per jaar voor rackets en bespanningen. Daarnaast optioneel (maar bij tennissende kinderen min of meer noodzakelijk) nog les: ca. €20 per uur. Een bedrag van ca. €1000 per jaar is al met al volstrekt normaal, exclusief consumpties en reiskosten. Schaken is spotgoedkoop.

 23. Avatar
  arjo1982 10 november 2020

  Als ik een en ander zo doorlees krijg ik de indruk dat 2 gedachten overheersen… 1 kamp vind dat de schaakbond (te) weinig doet en dat het uitgeven van een schaakblad niet tot hun taken behoord…

  Het andere kamp vind dat SchaakMagazine moet blijven, maar dan niet in de huidige vorm… Er worden veel voorstellen voor toevoegingen of veranderingen gedaan…

  Bij mij komt dan de gedachte op…
  Word het dan niet tijd voor een nieuw Nederlands schaaktijdschrift BUITEN de KNSB om?!
  Op deze manier kan het van de begroting van de KNSB zoals die nu al van plan zijn om kosten te besparen…
  En kan ook de inhoud aangepast worden naar de wensen van een ieder die nu niet tevreden is met de huidige opzet…

  Het is maar een gedachte…

  • Avatar
   Frits Fritschy 10 november 2020

   Hoorde ik daar gesmoord gelach uit het graf van Wim Andriessen komen?

   • Avatar
    arjo1982 10 november 2020

    Die moest ik ff googlen… 😉 Dat is dus al eerder gedaan en uitgegroeid tot een groot succes!

 24. Avatar
  Eric César van 't Hof 10 november 2020

  Alleen die €200 contributie is van belang en de vraag welk percentage hiervan naar de tennisvereniging gaat en welk percentage naar de bond. Bij een schaker gaat geloof ik ca. €45 naar de bond, dus meestal iets van 45% van de totale contributie. Ik vind dat relatief veel. Daarnaast kan een schaker net als de tennisser extra kosten maken, zoals nieuwe boeken, CDs, software, computers, trainingen, toernooien, etc. Van de gewone schaker (en dat zijn de meeste leden) wordt nu gevraagd dat hij wel meebetaalt aan talentontwikkeling en topsport, maar geen bondsorgaan meer ontvangt. Dat blijft een vreemde keuze.

  • Avatar
   Frits Fritschy 10 november 2020

   Dat is wel erg crreatief boekhouden, Eric: het gebruikte materiaal zit bij schakers in de contributie, maar tennissen zonder racket lijkt me op zijn minst pijnlijk.

 25. Avatar
  Frits Fritschy 10 november 2020

  Ter informatie: als lid van de Franse schaakbond krijg ik geen bondsblad (en de website van de ffe – kijk zelf maar).

 26. Avatar
  Govert Pellikaan 10 november 2020

  Niemand stelt het bestaansrecht van de schaakbond ter discussie, mag ik hopen. Zij moeten voldoende financiering binnenkrijgen voor hun taken, kern- of anderszins.

  Wat jammer is, als je cijfers over de afgelopen jaren bekijkt, is de onmetelijkheid van de beerput van het IT-vernieuwingsproject van de bond, websites inbegrepen. Als je zulke bedragen investeert, verwacht je aanzienlijk meer dan we nu hebben. Mij is geen ‘content’ op de sites, schaken.nl óf schaakbond.nl bekend, waarin dit begrijpelijk aan de leden is uitgelegd.

  Wat mij in de plannen van dit jaar verbaast is dat in een grote bezuiniging op allerlei terreinen, er personeelsuitbreiding is gepland naar 100.000 aan Communicatie, met bovendien een extra uitgavenpost van 40.000 voor ‘online initiatieven’. Dit wordt nota bene geconcretiseerd: “steeds meer leuke content gaan bieden voor alle schaakliefhebbers.” Dit moet dan gaan komen van iemand die blijkbaar zelf vindt dat “een redesign, de menustructuur en verbetering van de teksten” van de websites al goeddeels geslaagd is. Die verbetering van de teksten moet denk ik nog plaatsvinden, of ik heb geen Nederlands gestudeerd. De menustructuur is een rotzooitje, terwijl het redesign voornamelijk bestaat uit een leuk achtergrondje bij de titel van een pagina. Die titel is dan trouwens weg waar je hem graag ziet: boven de tekst, sorry, content, van die pagina.

  Bovendien slaat de bond zich op de borst over de ‘online aanwezigheid’ en de verzonden nieuwsbrieven (die brieven staan dan weer in de boeken voor 3.000 euro; ehh, drukkosten en postzegels zullen het niet zijn, maar wat in ’s hemelsnaam wel?).

  Persoonlijk denk ik dat de schaakbond de plank misslaat met deze beleidsmatige aandacht voor de publieksgeile kant van websites en social media. Waarom is het eigenlijk beter om 5.000 bezoekers per dag te hebben, of 6.000? Want dat is wat je concreet doet als je ‘leuke content’ en ‘online initiatieven’ laat maken voor 140.000 per jaar.

  Geld voor een bondsorgaan is er dan plots niet meer, en ook het budget voor ledenwerving en -behoud gaat drastisch omlaag, terwijl de doorontwikkeling van OLA een jaar wordt stilgelegd. Dit zijn drie kerntaken van een sportbond, die blijkbaar ofwel geschrapt worden, dan wel onder druk komen te staan.

  Mocht ik als schaker de keuze hebben tussen twee man die nieuwsbrieven, leuke content en matig Nederlands produceren, al dan niet in tweets of op facebook, of een normaal schaakblad, een goed werkend administratiesysteem, en adequate ondersteuning voor mijn club bij het aantrekken en behouden van leden, dan wist ik het wel.

  • Avatar
   Eric César van 't Hof 10 november 2020

   Het aantal mislukte IT-projecten van de schaakbond is enorm. Wie herinnert zich nog die app die de bond opeens had laten ontwikkelen? Met die app kon je, hou je vast, op internet schaken. Het werd uiteraard een fiasco omdat je ook destijds al tientallen gratis apps en websites had waarop je kon schaken en die bovendien allemaal van betere kwaliteit waren. De jongste loot aan deze stam is “Schaakmatties” (over goed Nederlands gesproken…). In de begroting is te lezen dat ook dit (uiteraard) weer een mislukt IT-project is, maar dat men in 2021 desondanks nog tien of twinting mille wil investeren om aan dit dode paard te trekken.

 27. Avatar
  Paul-Peter Theulings 10 november 2020

  Ik ben voor het voortzetten in alleen digitale vorm. Dat bespaart en heeft andere voordelen, bijvoorbeeld als een jeugdspeler met zijn verhaal in het blad komt kunnen familie, vrienden en klasgenoten het downloaden en lezen.

 28. Avatar
  Ardjan Langedijk 10 november 2020

  Maak Schaakmagazine optioneel voor de KNSB-leden en hou het buiten de begroting. De helft gooit het waarschijnlijk ongelezen weg, net als bijvoorbeeld Kampioen van de ANWB. Zonde van de moeite, de kosten en ook van de bomen.
  Ja, de kosten per exemplaar zullen bij een flink verlaagde oplage navenant stijgen. Die bedragen nu minder dan €4 per lid per jaar. Voor de liefhebbers zal ook een jaarlijkse bijdrage van zeg €15 geen probleem zijn lijkt me.

 29. Avatar
  Eric César van 't Hof 10 november 2020

  Het is ook raadzaam eens te kijken naar de sport die het meest op het schaken lijkt, en dat is natuurlijk het dammen. De dambond bevindt zich al in een verdere fase van de aftakeling waar ook de schaakbond zich in bevindt. En ook bij het dambond ontstond daardoor als in een stuiptrekking een wildgroei aan online initiatieven allemaal op de jeugd gericht en allemaal ook, net als bij het schaken, … zonder enig effect. Ja, kinderen leren dan wel dammen of schaken, maar daarna … niets. Ze worden geen lid van een vereniging, gaan daarna ook niet verder met dammen of schaken. Achter al die verschillende websites zitten steevast kleine bedrijfjes die daar een kleine winst mee behalen en die blijkbaar zeer succesvol zijn in het slijten van hun waar aan de dambond of schaakbond. Allemaal goed bedoelde initiatieven, maar men moet na al die jaren en investeringen toch ook durven te kijken naar wat dit heeft opgeleverd voor de bond.

  Wat betreft het bondsorgaan van de dambond, dat vier keer per jaar verschijnt, is onlangs juist besloten tot een kwaliteitsverbétering! Om kosten te besparen werd het een aantal jaren afgedrukt op krantenpapier (overigens nog altijd beter dan niets, wat de schaakbond dus wil), maar is nu toch weer besloten om Het Damspel als een normaal tijdschrift bij de leden te bezorgen.

 30. Avatar
  meijgia 10 november 2020

  In Bolivia heeft men nooit de moeite genomen de schaakgeschiedenis in een ‘Schaakmagazine’ vast te leggen. Een ieder die tracht te achterhalen wie in welk jaar kampioen van Bolivia geweest is wens ik veen succes!

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.