Tekort aan gediplomeerde arbiters

Open brief aan het bestuur van de KNSB:

 

Geachte bestuursleden.

Graag wil ik jullie aandacht vestiging op het beperkte aantal gediplomeerde arbiters in Nederland. Het is erg moeilijk om voldoende arbiters te vinden voor de twee hoogste klassen van de competitie. Als je dan vervolgens kijkt wie ingezet worden dan valt op dat diverse arbiters de 60 al ruim gepasseerd zijn en een enkeling is al ruim boven de 70. Bij toernooien zie je hetzelfde beeld: al jarenlang dezelfde mensen, waarvan een groot deel niet meer de jongste is. Hoe is de situatie dan over 5 of 10 jaar? Zijn er dan nog voldoende arbiters? Bedenk wel dat zonder voldoende gecertificeerde arbiters ratingverwerking door de FIDE in gevaar komt! Voor de competitie zou dat al binnen enkele jaren het geval kunnen zijn.

Dat is de reden voor deze brief; ik wil hiermee de noodklok luiden. Er moet urgent iets gebeuren!

Wat zou er dan moeten gebeuren? Er dient geïnvesteerd te worden in gediplomeerde arbiters. Ik denk daarbij aan twee zaken; die, volgens mij, allebei nodig zijn.

Meer opleiding

Arbitersopleidingen zijn al tientallen jaren het stiefkindje van de KNSB. De lagere arbiterscursussen worden maar zelden aangeboden. De hogere opleidingen zijn al helemaal een zeldzaamheid. Als er al hogere opleidingen zijn, dan is het bijv. op 5 woensdagavonden in Rotterdam. Voor iemand vanuit de periferie van Nederland is dat niet haalbaar als men ook nog naar het werk moet. 20 Jaar geleden heb ik al voorgesteld om de hogere cursussen aan te bieden in één weekend of op 2 zaterdagen. Met de huidige stand van zaken is een online-cursus ook goed te doen.

Bovendien wordt er maar weinig ruchtbaarheid gegeven aan deze cursussen. Je moet er gericht naar zoeken, anders vind je ze niet. Maak aan alle KNSB-leden duidelijk wat een arbiter doet en hoe je arbiter kunt worden.

Samengevat: meer opleidingen, toegankelijkere opleidingen (weekend of online) en uitgebreide werving.

Eigentijdse vergoedingen

De vergoeding voor arbiters zijn al zeker 20 jaar niet meer aangepast. In die 20 jaar zijn de prijzen in de winkels met 50% gestegen (bron: CBS). Voor arbiters lager dan Scheidsrechter 5 is dat € 30,- voor een wedstrijd. Dat loopt op naar € 60,- voor Internationaal Arbiters. Daarvoor ben je al snel 6 tot 8 uur van huis. Corrigeer je dat met de inflatie is die € 30,- nog maar € 20,- waard volgens het prijspeil van 2002.

Hoog tijd voor een eenmalige inhaalslag, gevolgd door een periodieke indexatie. Het gaat er vooral om dat je hiermee laat zien dat je arbiters serieus neemt en waardeert. Dat is belangrijker dan het feitelijke geldbedrag. Wellicht ook dat het mensen overhaalt om toch arbiter te worden. Er zijn genoeg mensen die het niet breed hebben en blij zijn als ze een paar tientjes kunnen verdienen.

Samengevat: vergoedingen eenmalig flink verhogen, daarna regelmatig indexeren.

KNSB: wordt wakker en kom in actie!

2 Reacties

 1. Avatar
  M H 19 februari 2023

  Ik vraag me af in hoeverre clubs zich daar erg druk over maken. Ik ben niet vaak wedstrijdleider bij competitiewedstrijden, maar ik maak daar toch ook wel spelers mee die gewoon aangeven hoe overbodig ze wedstrijdleiders vinden, en die wedstrijdleiders alleen maar lastig vinden als die opmerkingen maken over inrichting van een speelzaal. Ook het kopje koffie is geen standaard iets (meer) op sommige plekken.

 2. Avatar
  coenj 21 februari 2023

  Inderdaad zien niet alle spelers het nut in van een arbiter, tot op het moment dat er iets gebeurt. Als ze geluidshinder ondervinden dan weten ze de arbiter wel te vinden. Ik hoor ook wel eens verhalen over wedstrijden waar geen ervaren arbiter en er hele vreemde besluiten worden genomen. Bij de geplande wedstrijden van Zuid-Limburg in de vorige ronde (het overlijden van een speler) had ik als arbiter een wel heel onaangename, maar wel belangrijke taak.

  Ik vind het ook een taak van de KNSB om aan spelers duidelijk te maken hoe belangrijk het is dat er arbiters beschikbaar zijn die weten wat hun te doen staat. Als de competitie en/of toernooi straks niet meer kunnen meetellen voor de FIDE-rating omdat er te weinig gekwalificeerde arbiters zijn dat komen de klachten. Het is dan wel al te laat.

  Met mijn brief pleit ik voor snelle en structurele maatregelen. Ja, dat kost geld en energie.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.