Statement NK Schaken Vrouwen 2023

Op woensdag 5 juli ging ik in beroep tegen de beslissing van arbiter Arno Eliëns om mjn partij tegen Anna-Maja Kazarian in de vijfde ronde het Nederlands Kampioenschap Schaken voor Vrouwen verloren te verklaren. Omdat de uitspraak van de beroepscommissie is gebaseerd op teleurstellende argumentatie breng ik dit statement uit, ook omdat ik duidelijk wil maken dat ik er alles aan heb gedaan om de speelzaal in Utrecht op tijd te bereiken.

De feiten
In de ochtend checkte ik vanwege code oranje om 08:00 uur de treinsituatie op ns.nl. Niet veel later werd er door het KNMI code rood afgekondigd. Hierop besloot de NS al het treinverkeer stil te leggen. Ik heb hierop direct contact gezocht met de toernooidirecteur Jeroen Schuil.

De gehele ochtend heb ik contact gehouden met Jeroen, waarbij hij aangaf de situatie in de gaten te houden en contact te houden met de speelsters. Gelijk na het stilleggen van het treinverkeer heb ik aangegeven dat ik geen auto ter beschikking had en dat ik dus afhankelijk was van het openbaar vervoer. Ik heb meerdere mensen gevraagd om mij te kunnen brengen. Helaas heb ik niemand kunnen vinden.

Ondertussen kregen alle spelers om 09:55 een bericht van Jeroen: “Vanwege de weersomstandigheden hebben we voor de veiligheid van spelers, publiek en organisatie, maar ook de vertragingen in het openbaar vervoer, moeten besluiten de start van de speelronde van vandaag uit te stellen naar 15:00 uur.” Dit is een cruciaal punt voor de rest van het betoog aangezien de organisatie hiermee erkende dat er wel degelijk sprake was van een overmachtsituatie en dat mogelijk ook andere spelers, niet alleen ik, vertraagd waren en kennelijk geen maatregelen hadden kunnen nemen om op tijd te komen.

Om 11.10 uur ontving ik een bericht van Jeroen, die aangaf dat ik eventueel met een Uber vanuit Amsterdam kon meerijden. Echter, er gold toen al code rood, ik ben woonachtig in Alkmaar en er reden nog steeds geen treinen. Bovendien was de A9 vanaf Alkmaar afgesloten en waren alle randwegen dicht. Ook het belangrijkste knooppunt in Alkmaar, het Kooimeerplein, was afgesloten voor verkeer. Ik gaf dit aan, en liet gelijk weten dat naar Amsterdam komen ook niet mogelijk was. Hierop kreeg ik een app terug die voor mij cruciaal is maar niet terugkomt in de tekst van het besluit over mijn beroep. Jeroen schreef: “Dit is duidelijk. In het ergste geval morgen twee partijen…”

Op dat moment heb ik nog meerdere keren bij Jeroen aangegeven dat ik nog steeds 15:00 uur niet ging halen. Ik kreeg geen reactie meer en om 13:10 uur stuurde ik een nieuw bericht naar Jeroen. Omdat het inmiddels duidelijk was dat ik niet op tijd zou arriveren en de partij waarschijnlijk reglementair zou verliezen, gaf ik aan dat mijn voorkeur uitging naar het spelen van twee partijen op donderdag (een constructie die ook al op maandag 3 juli was toegepast zodat het toernooi met een dag is ingekort, omdat een van de deelneemsters niet beschikbaar is op vrijdag 7 juli).

Hierop werd ik om 13:15 uur door de arbiter Arno Eliëns gebeld. Toen ik aangaf dat ik de ronde niet op tijd zou gaan halen en misschien helemaal niet, antwoordde hij bot: “Op tijd komen is je eigen verantwoordelijkheid; dan had je maar om 08:00 uur ’s ochtends de trein moeten nemen.” De boodschap was: als ik niet voor 16:01 uur een zet zou doen in Utrecht zou ik de partij verliezen. Ik was opeens klemgezet door de organisatie en kon letterlijk geen kant meer op.

Uiteindelijk is het mij niet gelukt om in Utrecht te komen. Er reden de hele dag geen treinen en er gold code rood tot ca. 12:30 uur en code oranje (advies: niet de weg op) tot 13:45 uur rondom Alkmaar, zodat een eventuele oplossing met een auto ook geen veilige optie was geweest. Uiteindelijk is mijn partij verloren verklaard door de arbiter. Hierop heb ik officieel beroep aangetekend; ik was van mening dat er sprake was van overmacht. Mijn beroep werd afgewezen met de volgende tekst:

De beroepscommissie neemt het volgende in ogenschouw:

  • In het reglement van het Kampioenschap (hier te vinden: Reglement-voor-de-wedstrijd-om-het-persoonlijk-vrouwenkampioenschap-van-Nederland.pdf (schaakbond.nl)) is met uitzondering van het in artikel 9 genoemde geval van ziekte, niet expliciet iets opgenomen over overmacht ten gevolge van externe omstandigheden
  • In punt 5 van het contract dat de KNSB met de speelster heeft gesloten is een vergoeding van 100 euro per dag opgenomen voor reis- en verblijfkosten

En komt tot de volgende beslissing:
Hoewel wij begrip hebben voor de persoonlijke omstandigheden die door de speelster worden aangevoerd en ook de bijzonderheid van deze weersomstandigheden niet licht opnemen, kunnen wij niet anders dan de beslissing van de arbiter in stand laten. Naar onze mening lag het op de weg van de speelster, gezien het feit dat al enige dagen in het nieuws was dat er mogelijk slecht weer zou zijn op deze dag, maatregelen te treffen om in de speelzaal aanwezig te kunnen zijn. Hiervoor werd haar ook een dagvergoeding van 100 euro aangeboden. Zij nam echter het risico van het dagelijks op en neer reizen naar de speelzaal.
De commissie had graag meer ruimte in het reglement gezien om tot een ander oordeel te komen, maar kan, met alle informatie die beschikbaar is, niet anders dan tot deze conclusie komen.”

Mijn reactie
De beslissing van de beroepscommissie is moeilijk te verdedigen. Mijn belangrijkste bezwaar is dat de uitspraak en het handelen van de organisatie vol tegenstrijdigheden zitten. Om te beginnen besloot de organisatie gezien de weersituatie de ronde van 13:00 uur naar 15:00 uur te verplaatsen. Daarmee erkende men dat er problemen konden zijn om de speelzaal te bereiken, waarmee de onzinnigheid van Arno Eliëns’ opmerking dat ik maar ‘om acht uur ’s ochtends had moeten vertrekken’ en dat het ‘mijn verantwoordelijkheid is’ andermaal duidelijk wordt. Bovendien, als de verwachting was dat iedereen die niet in Utrecht verbleef al om acht uur ’s ochtends in de trein zat, dan waren er heel weinig spelers op tijd geweest aangezien de treinen om 8:30 stopten met rijden.

Het belangrijkste argument van de beroepscommissie om mijn beroep af te wijzen is dat ‘al enige dagen in het nieuws was dat er mogelijk slecht weer zou zijn op deze dag.’ Het is wel vaker slecht weer in Nederland, maar dat wil niet zeggen dat de treinen niet rijden en zelfs autorijden onverantwoord is. Sterker nog, meerdere media meldden dat de ochtendspits al bezig was toen het KNMI plotseling besloot in delen van het land (waaronder Noord-Holland) code rood in te stellen, omdat de storm veel heftiger bleek dan gedacht. (Code oranje was pas om 04:00 uur ’s nachts ingesteld.) Dit toont aan dat ik de situatie niet van te voren had kunnen inschatten. Ook de NS had niet verwacht dat zij al het treinverkeer stil moest leggen. Ik had op basis van de nieuwberichten tot woensdagochtend dan ook geen andere conclusie kunnen trekken dan dat de treinen zouden rijden. Als er code rood eerder was afgekondigd had ik natuurlijk wel een hotelovernachtig geregeld, maar er was geen voorspelling van de ernst van de zomerstorm. Hieraan wil ik toevoegen dat op een KNSB-zaterdag deze weersituatie wel degelijk als overmacht had gegolden; het is onbegrijpelijk dat bij een nog belangrijker evenement de beroepscommissie deze plotselinge code-roodsituatie compleet negeert.

Vervolgens noemt de beroepscommissie de 100 euro vergoeding ‘voor reis- en verblijfkosten’ en dat ik het ‘risico’ nam van het dagelijks op en neer reizen naar de speelzaal. Allereerst stelt de informatiepagina van de KNSB die ik heb ontvangen dat dit om ‘verblijf’ gaat; reiskosten worden niet vermeld. De KNSB heeft ervoor gekozen geen hotel te regelen maar in plaats daarvan de keuze aan de spelers te laten waar zij overnachten. Aangezien 100 euro per nacht onvoldoende is om rond te komen in een hotel in Utrecht, had de KNSB kunnen verwachten dat ik, als moeder van een jong kind, thuis in Alkmaar zou verblijven. Verder wijst niets in de verstrekte informatie erop dat de KNSB dit als ‘onverantwoord’ zag, vooraf aan het toernooi. Daarnaast is 1,5 uur reistijd nauwelijks risicovol te noemen, zeker omdat ik bij de andere rondes een uur van te voren aanwezig was om eventuele problemen in het ov voor te zijn. Code rood valt niet onder gebruikelijke ‘risico’s’ en zeker niet bij een storm die nog nooit eerder in Nederland is voorgekomen in de zomer.

De slotzin van de beroepscommissie is ook bijzonder: ze had graag “meer ruimte in het reglement gezien om tot een ander oordeel te komen.” Hiermee wordt terugverwezen naar een eerdere zin, waarin de commissie aangeeft dat “met uitzondering van het in artikel 9 genoemde geval van ziekte, niet expliciet iets [is] opgenomen over overmacht ten gevolge van externe omstandigheden.” De commissie suggereert hiermee dat de arbiter of organisator in andere gevallen niet bevoegd zou zijn om een ronde uit te stellen of andere maatregelen te nemen. Het is bizar om bedenken dat een uitstel van vier uur mogelijk is bij ziekte, maar niet bij de heftigste zomerstorm die Nederland ooit gekend heeft. Meer algemeen wil ik benadrukken dat het reglement juist bijzonder gelimiteerd is een daarmee juist de vrijheid biedt om als organisatie flexibel te zijn en een oplossing te vinden.

Aanvankelijk toonde toernooidirecteur Jeroen Schuil ook deze flexibiliteit door in de ochtend te stellen dat ik desnoods twee partijen op donderdag zou kunnen spelen—een oplossing waar ik mij in kon vinden. Dit stelde mij gerust dat het goed zou komen. Waarom Jeroen vervolgens niet meer op deze belofte is teruggekomen en zich daarna verschuilde achter de beslissing van de arbiter is mij onduidelijk. Een toernooidirecteur heeft de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om in onvoorziene situaties naar redelijkheid en billijkheid te beslissen; dat hij vast zou zitten aan de beslissing van de arbiter is onzin.

Verder is voor de vijfde ronde nog aan de andere drie speelsters gevraagd of zij bezwaar hadden tegen spelen op donderdag, waarmee duidelijk wordt dat de organisatie wel degelijk de flexibiliteit had om de partij te verzetten en zelfs een poging leek te doen. Als van mij verwacht wordt dat ik om acht uur ’s ochtends de trein kan nemen, waarom kan dan van andere speelsters niet verwacht worden dat ze een ochtendpartij spelen? De argumentatie van de in de haast ingestelde beroepscommissie raakt kant nog wal.

Het meest geraakt ben ik door het telefoontje van Eliëns, die op zeer botte wijze en met belachelijke argumenten mij duidelijk maakte dat ik blijkbaar door eigen schuld mijn partij ging verliezen. Zo ga je niet met spelers om.

Mijn beslissing
Al met al heb ik geen vertrouwen meer in de toernooiorganisatie en arbiters die deze beslissing genomen hebben. Daarom heb ik besloten, met veel verdriet, om niet te verschijnen in de zesde ronde tegen Robin Duson. Om onjuiste redenen een NK-partij in een vierkampkamp tot verlies te verklaren is in mijn ogen competitievervalsing; de volgende dag wel spelen tegen Robin zou voor haar oneerlijk zijn.

Voor mij is dit het einde van een mooie periode damestopschaak en dit is ook waarom ik met dit statement kom. Voor de start van ronde vijf had ik het erg naar mijn zin tijdens het NK. De sfeer was goed en ik had weer plezier in het schaken. Ik was blij dat ik na de geboorte van mijn dochter weer kon deelnemen op het hoogste niveau. Mijn schaakliefde is door dit soort zaken definitief verloren.

Ik hoop dat dit wel de ogen opent zodat toernooien professioneler worden gehouden voor de toekomstige dames die nog wel topschaakambities hebben. De speellocatie was top maar werd pas vier weken van tevoren bekendgemaakt, wat het ook moeilijker maakt om een geschikt hotel te vinden. Spelers kregen in tegenstelling tot bij eerdere edities geen een contract en een beroepscommissie (die er in het verleden wel was, bestaande uit een speler uit het open toernooi, een speler bij de dames, en een official) werd niet ingesteld ‘omdat er toch nooit problemen zijn’. Ik hoop dat de KNSB in de toekomst meer tijd zal steken in een behoorlijk reglement en een professionelere organisatie. Bovendien zou het fijn zijn dat als de organisatie min of meer impliceert dat spelers vlakbij in een hotel moeten zitten, dat de vergoeding dan ook daarnaar is.

WIM Arlette van Weersel
6 juli 2023, Alkmaar

50 Reacties

 1. Avatar
  Paul Wiselius 06 juli 2023

  Dieptriest. Het kostte kennelijk al zoveel moeite om 4 goede dames bij elkaar te krijgen, en dan een speelster zo behandelen.

  Ze hadden Eline beter gewoon zonder toernooi kampioen kunnen verklaren. Scheelt ruimte en geld. 😜

  • Avatar
   Thetic 07 juli 2023

   Waarom heeft de organisatie haar niet zelf even opgehaald, in het belang van het toernooi?

   Groet,

   Thomas

 2. Avatar
  Karin 06 juli 2023

  Schandalig wat hier gebeurt, een speelster op deze manier te behandelen.

  Regeltjes zijn regeltjes en de arbiters zijn niet in staat over hun eigen schaduw heen te stappen.

  Het weer was gisteren zo onvoorzien dat zelfs het KNMI de mist inging.

  IK ROEP DE ANDERE DEELNEEMSTERS AAN HET NK OP OM SOLIDAIR TE ZIJN EN NIET VERDER TE SCHAKEN TOTDAT HIER RECHT IS GEDAAN!

 3. Avatar
  Bert Hollander 06 juli 2023

  Deze beslissing van de arbitrage gaat inderdaad nergens over. De avond ervoor was “slechts” code geel afgekondigd en leek het geen enkel probleem om met de trein naar Utrecht te reizen. Achteraf blijkt de laatste trein uit Alkmaar die nog vóór 16:00 in Utrecht aan kwam al om 06:45 uit Alkmaar te zijn vertrokken. (De trein van 07:44 is bijvoorbeeld in Uitgeest gestrand.) Dat is natuurlijk met een starttijd van 13:00 een bizarre marge om aan te houden. Zeker in deze regio regende het bomen en schuttingen op de weg en bovenop auto’s, om dan zo bot te reageren… Hoe duidelijk is het nodig om overmacht te definiëren in deze casus?

 4. Avatar
  Michel Hoetmer 06 juli 2023

  De wedstrijdleiding en arbiter moeten zich diep schamen voor de manier waarop ze met Arlette zijn omgegaan. Wat een bot gedrag van Arno Eliëns. Die moet zich maar eens achter de oren krabben of hij wel geschikt is als arbiter. Dat geldt natuurlijk ook voor de toernooidirecteur. Zie zijn appje, waarmee hij de deur heeft opengezt voor een alleszins redelijke oplossing, maar die geste kennelijk om onduidelijke redenen heeft ingeslikt.

  Ik heb me trouwens ook afgevraagd waarom juist nu een NK zo kort naar het vorige? En dan weer niet trouw blijven aan een formule? Waarom niet meer speelsters uitgenodigd? Ook bij de heren zo’n rare formule om enkele spelers te bevoordelen door ze de eerste ronden vrij te geven. Kortom: als de schaakbond op deze manier kampioenschappen blijft organiseren, kunnen ze er beter mee stoppen.

 5. Avatar
  fmrini 06 juli 2023

  Wat enorm vervelend voor Arlette en wat een ongeloofelijke slechte beslissing van de arbiter en beroepscommissie.

  Vaak heb je van die discussies of het overmacht is. Zoals met Roland Pruijsers die eerst zijn auto liet wegslepen en toen te laat kwam. Hij had technisch andere mogelijkheden om op tijd te komen. Dan kun je erover steggelen of het overmacht is of niet

   

  Arlette had technisch gezien geen enkele mogelijkheid op tijd te komen. Sterker nog het was met code rood verboden te reizen. Het argument dat Arlette er zelf voor koos in Alkmaar te verblijven is een simplistisch en zielige manier om je gelijk te halen. Toernooi directeur Jeroen Schuil heeft wel empathie en zou vandaag gewoon 2 partijen laten spelen. Die zit nu met een ontwricht toernooi omdat zijn collega’s geen fatsoen hebben.

 6. Avatar
  Tony Werten 06 juli 2023

  Dit is toch al eerder gebeurt bij de mannen ?
  Ook toen is er gezegd dat er een verblijfsvergoeding was, en ook toen is gemeld dat als je er voor kiest om te reizen, dat het dan je eigen verantwoordelijkheid is om op tijd te komen.

  Ik snap dat het vervelend is, maar als zoiets al eerder gebeurt is, is het niet meer dan normaal dat de gevolgen hetzelfde zijn.

 7. Avatar
  fmrini 06 juli 2023

  Nee Tony, dat is appels met peren vergelijken. In bijna alle gevallen nemen de mensen hun verantwoording niet. Ze nemen een uur speling en hadden in alle gevallen technisch de speelzaal op tijd kunnen halen.

  Arlette wil 5uur voor aanvang van de ronde al vertrekken en neemt dus een marge van 3,5uur. Ze mag vervolgens niet de weg op.

  jurisprudentie is dus onzin. Tenzij je met een voorbeeld kan komen die hier op lijkt.

  • Avatar
   Tony Werten 06 juli 2023

   Het is WEL dezelfde situatie.

   Er wordt geld gegeven om daar te verblijven, zodat je niet hoeft te reizen. Overmacht situaties die vervolgens ontstaan omdat je er toch voor kiest te reizen, worden gewoon gezien als een gevolg van een eigen keus en dus een eigen probleem.

   Meestal gaat het goed, en ontvang je een verblijfsvergoeding die je niet hebt hoeven te gebruiken. En soms heb je pech.

   En ja, het zou fijn zijn als de organisatie dit soort foute gokken van een speler kan corrigeren. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij de speler. Er wordt hier nu gedaan alsof dat de taak is van de organisatie, en de speler hier slechts een slachtoffer zonder eigen inbreng is.

   • Avatar
    ayacucho 07 juli 2023

    Ik sluit mij aan bij Tony.

    Ik denk dat het zo is gegaan.

    In het ergste geval morgen twee partijen… schreef toernooidirecteur Jeroen Schuil 11:17 inderdaad.

    Op dat moment stond hij er nog zo in, heel welwillend om Arlette te helpen.

    Op dat moment!

    Hij had ook al de aanvangstijd verplaatst van 13 uur naar 15 uur.

    Echter later realiseerden Jeroen en arbiter Arno Eliëns zich dat de speelsters

    6 ronden x 100 euro vergoeding ontvangen hebben van de KNSB,

    en waren ze boos dat Arlette niet zelf een taxi wilde bekostigen om naar Utrecht te komen.

    Dat is volgens mij precies de reden dat Arno zo bot was tegen Arlette.

    De lokatie was stadion Galgenwaard,

    dus ik kan mij ook voorstellen dat ronde 5 verplaatsen naar donderdag 10 uur te veel gedoe opleverde

    (personeel dat opeens 10 uur aanwezig dient te zijn ipv 13 uur bijvoorbeeld).

    En dat in combinatie met het gegeven dat de andere speelsters al wel aanwezig waren of aanwezig konden zijn.

    Die moet je dan weer naar huis sturen of afbellen.

    De KNSB is heel coulant geweest door de speelsters een dagvergoeding van 100,= te geven

    zonder dat je bonnetjes hoeft in te leveren.

    In de vorige eeuw bij mijn eerste werkgever werden onze reiskosten gehalveerd toen de directeur er achter kwam

    dat ik en een collega samen in 1 auto naar het werk kwamen.

    Arlette, je huilt krododiltranen door je terug te trekken van het NK, of erger, zelfs te stoppen met topschaak.

    Ook als je ronde 5 en 6 gewonnen had was je geen kampioen geworden! Eline is geheel op eigen kracht kampioen geworden.

    Arlette, slaap er nog maar eens een nachtje over. Morgenochtend als je opstaat weet je dat het gepast was geweest zelf een taxi te bekostigen!

    Bedenk: het is allemaal de schuld van Poly. We zien je graag weer op het NK van volgend jaar.

    Dan wordt er ook weer een zomerstorm verwacht. Die gaat dan Ambi (van ambivalent) heten.

    • Avatar
     Bert Hollander 07 juli 2023

     Dat is nogal suggestief allemaal, maar dat mag. Zo denk ik dat vooral de suggestie “dan had je maar om 08:00 in de trein moeten zitten” terwijl je dan in the middle of nowhere (Uitgeest) gestrand was, ook in het verkeerde keelgat is geschoten. Want vergeet dat niet: naast dat alle grote stations vol stonden, waren er 62 treinen op kleinere stations in Noord-Holland gestrand. Om 12:30 werd code rood opgeheven en kon men weer gaan reizen. Met zoveel duizenden mensen die uren geen kant op konden, hoe realistisch denk je dan dat het is om even een taxi Alkmaar-Utrecht te regelen die daar vóór 15:00 is? Precies, dat denk ik ook. (Om nog even te verzwijgen dat die taxi zeker niet minder dan €100 gaat kosten.)

    • Avatar
     Peter Huisman 07 juli 2023

     Prachtig verhaal, maar waarschijnlijk is de stellingname “dan had je maar een taxi moeten nemen” ietsje te gemakkelijk. Op het moment dat code rood is afgegeven, met de uitdrukkelijke waarschuwing vooral niet de weg op te gaan, tenzij het écht noodzakelijk is, zal het ook niet meevallen om een taxi te regelen. Zoals het hele openbare vervoer al nagenoeg plat lag, zullen taxichauffeurs zich ook hebben beperkt tot de absoluut noodzakelijke ritten. En als Arlette van Weersel al een taxichauffeur zou hebben gevonden die vreselijke zin had om zijn auto door de storm van Alkmaar naar Utrecht te loodsen (en vermoedelijk weer terug), dan zou die uiteindelijk zijn gestrand op de A9, nog vóór Amstelveen. Het was voor van Weersel hoe dan ook nauwelijks mogelijk om uiterlijk 15:00 uur in de Galgenwaard te zijn.

    • Avatar
     Pipo Koeien 07 juli 2023

     Beetje dom (en nodeloos bot), Ayacucho. Zelfs als je een half suïcidale taxichauffeur had kunnen vinden, ga je met code rood de weg niet op. Niet dat het enig verschil had gemaakt: de wegen rondom Almaar waren afgesloten. Of de vergoeding een normale € 200, de karige € 100 of zelfs nul was geweest verandert daar niets aan.

     Nergens beweert Arlette dat Eline niet terecht kampioen is geworden, wel dat haar eigen toernooi door de starre opstelling van de arbiter verpest is. Ik kan me voorstellen dat je dan geen zin meer hebt in het spelen van de laatste ronde.

    • Avatar
     Dimitri Reinderman 07 juli 2023

     In mijn contract voor het NK staat “De prijzen zullen uitbetaald worden aan die deelnemers die alle ronden van hun evenement hebben gespeeld. Deelnemers die zich terugtrekken of niet voor een ronde komen opdagen komen niet in aanmerking voor een (volledige) geldprijs.” Als dat bij de vrrouwen ook zo is, heeft terugtrekkiing Arlette geld gekost. Dus de 100-150 euro voor een taxi (indien beschikbaar) zal niet het grootste probleem geweest zijn.

      

 8. Avatar
  fmrini 06 juli 2023

  Ten eerste noemt de organisatie het zelf reis-en verblijfkosten. Beetje vreemd als je dan niet mag reizen.

  Ten tweede stelt de commissie: De commissie had graag meer ruimte in het reglement gezien om tot een ander oordeel te komen, maar kan, met alle informatie die beschikbaar is, niet anders dan tot deze conclusie komen.”

  Aha dus eigenlijk vindt de commissie het vervelend om dit te besluiten, maar ja regels zijn regels.

  Waar is de commissie bang voor als ze besluiten om 2 partijen vandaag te spelen?

  Laten we de 2 opties op een rijtje zetten:

  optie 1

  – De organisatie neemt de beslissing om vandaag 2 partijen te spelen. Arlette blij, tegenstanders blij en ik schat in 95% van schakend Nederland die dit een prima oplossing vind

  optie 2

  – We verklaren de partij verloren omdat we nu eenmaal de regels moeten volgen. Wij zijn er als organisatie niet voor de spelers en publiek, maar ja we kunnen niet anders; regel-zijn-regels. max 5% vindt dit een goede optie waaronder Tony

   

  Dus, ja Tony ik wil je regeltechnisch samen met de organisatie gelijk geven en daarmee feliciteren dat jullie gelijk hebben. Alleen jammer dat je niets aan dit gelijk heb en er alleen maar onnodig dingen mee stuk maakt.

   • Avatar
    Michel Hoetmer 06 juli 2023

    Stel je hebt gelijk, in dat geval kun je je dus afvragen waarom men het aanvangstijdstip heeft verschoven. Als je er van uitgaat dat alle spelers in de buurt van de speelzaal verblijven/overnachten was dat dan toch totaal overbodig? Of zou het kunnen zijn omdat men toch veronderstelde dat de meeste spelers geen hotel hadden geboekt?

    • Avatar
     Tony Werten 06 juli 2023

     Ik ben niet op de hoogte en heb geen verklaring gezien maar mijn inschatting is dat niet iedereen die betrokken is bij de organisatie een verblijfsvergoeding krijgt.

     Toeschouwers en begeleiders zeker niet.

     • Avatar
      Tony Werten 06 juli 2023

      Robin komt uit een plaats boven Alkmaar en die was wel op tijd.

     • Avatar
      pduson 06 juli 2023

      Robin logeert een weekje in Utrecht maar had anders precies hetzelfde probleem gehad als Arlette en had dan ook niet in Utrecht kunnen komen.

 9. Avatar
  René Pijlman 06 juli 2023

  Ik voel met je mee. De weersomstandigheden en de situatie op het spoor en op de weg waren zeer uitzonderlijk. Als inwoner van Noord-Holland kreeg je iets na 9 uur zelfs het dringend advies van de overheid (NL-Alert) “blijf binnen”. Pas in de avond werd een deel van het treinverkeer weer opgestart.

  De organisatie had wel wat meer begrip mogen hebben voor spelers die de speelzaal niet op tijd konden bereiken. Zeker ook omdat er geen spelershotel bij de speellocatie beschikbaar was gesteld.

  Het lijkt mij dat de NK-organisatie kan worden verweten dat ze de ronde om 15 uur liet aanvangen, terwijl de toernooidirecteur wist dat een van de spelers door overmacht de speellocatie niet kon bereiken. Ik vind het ook niet netjes dat de toernooidirecteur niet meer reageerde en het aan de arbiter overliet om de botte bijl van het reglement te hanteren.

 10. Avatar
  Huub 06 juli 2023

  Een dameskampioenschap waarin vrijwel de gehele damestop ontbreekt en dan deze enorme blunder van de wedstrijdleiding om het geheel een nog fraaier aanzien te geven bij het 150 jarig bestaan van de schaakbond.

  Een wedstrijdreglement en contracten en andere vormen van vooraf gemaakte (schriftelijke) afspraken zijn er om duidelijkheid te scheppen voor alle betrokkenen. Maar soms worden betrokkenen geconfronteerd met een uitzonderlijke en/of extreme situatie of gebeurtenis waarin niet was voorzien.

  Gezien de verslaggeving over de storm van 5 juli is er denk ik geen twijfel mogelijk dat dit een uitzonderlijke en extreme situatie was die letterlijk door niemand (inclusief de weerdiensten) tijdig was te voorzien.

  Op momenten als deze blijkt de bekwaamheid van een wedstrijdleiding en toernooidirecteur. Als hetgeen te doen staat niet in het boekje of het reglement valt te lezen, maar je gezond verstand en inlevingsvermogen moet tonen. Waar het handelen volgens de letter van hetgeen te lezen valt in een reglement alleen maar de veilige keus is omdat men zich dan achter dit reglement kan verschuilen, maar waar ieder weldenkend mens aanvoelt dat deze situatie een handelen op basis van bekwaamheid van wedstrijdleiding en toernooidirecteur vroeg. Helaas moet ik (ervan uitgaande dat de feiten correct zijn weergegeven) constateren dat deze bekwaamheid bij dit toernooi ontbrak.

  Tegen Arlette wil ik zeggen ….

  Laat deze gebeurtenis niet je plezier in het schaken bederven. Schaken is groter dan dit toernooi, deze wedstrijdleiding, deze schaakbond en zelfs als de schaaksport. Schaken is bovenal het schaakspel en het plezier dat dat geeft, kan je door niemand worden afgenomen.

  • Avatar
   Michel Hoetmer 06 juli 2023

   Beste Huub, mooi gezegd. En inderdaad een prima oproep aan Arlette: laat je niet uit het veld slaan door deze onterechte beslissing en blijf lekker schaken en genieten van ons mooie spel!

 11. Avatar
  Pipo Koeien 06 juli 2023

  Blunder van de organisatie zorgt voor een smet op een toch al tamelijk gedevalueerd NK.

  Iemand enig idee waarom maar liefst de nummers 2 t/m 9 van de damesratinglijst dit jaar niet meespelen?

 12. Avatar
  Dimitri Reinderman 06 juli 2023

  Wat ook nog wel relevant is: het NK vrouwen is een amateurtoernooi (in tegenstelling tot het NK algemeen, dat een proftoernooi is). Het kostte best wat moeite om vier deelneemsters te krijgen. Vandaar dat er ook een concessie werd gedaan door het toernooi een dag in te korten (en maandag twee keer te spelen), anders hadden er nog minder vrouwen mee kunnen doen. Het is bij een amateurtoernooi ook logisch dat deelneemsters vanuit huis reizen. Dat wist en accepteerde de organisatie ongetwijfeld. Zover ik weet is ook niet duidelijk van tevoren gecommuniceerd dat dat ongewenst en op eigen risico is.

  Als bij het NK algemeen deze beslissing genomen was, dan had ik het begrepen. Maar hier was eerst de boodschap “We zijn blij dat je wil meedoen en daar willen we best wel concessies voor doen” en nu komt het meer over als “We doen geen concessies, eigen risico als je heen en weer reist en anders had je maar niet mee moeten doen”.

  Niet heel consequent dus. En wat is het gevolg: een verpest toernooi en nog minder dames die mee willen doen.

  • Avatar
   Tony Werten 06 juli 2023

   … Het is bij een amateurtoernooi ook logisch dat deelneemsters vanuit huis reizen …

   Volgens mij is dat het hele punt. Normaal zou ik het helemaal met je eens zijn, maar op het moment dat je 400 euro krijgt om in de regio te verblijven, gaat dat voor mijn gevoel niet meer op. (Dit bv in tegenstelling tot de zaterdag competitie, waar de overmacht regels wel gewoon gelden omdat er verwacht wordt dat iedereen reist)

   En dat het voor een amateur heel verleidelijk is om die 400 euro te pakken en toch op en neer te reizen snap ik ook ( Hoewel je je dan kunt afvragen of het nog wel echt een amateur toernooi is, maar dat is niet heel relevant)

   Mijn probleem is vooral dat als je die (begrijpelijke) keuze maakt, en die blijkt fout te lopen, dat je dan ook zegt: “Oeps, fout gegokt, helaas” Maar ook: “Vervelend voor mijn tegenstander die nu voor nop naar de speelzaal is gekomen, door mijn keus”. Want laten we dat ook even duidelijk houden: De andere 3 dames waren er wel gewoon.

   • Avatar
    bramreem 06 juli 2023

    Je hebt het over “400 euro pakken en toch op en neer reizen” en stelt het voor als een soort startgeld. Blijkbaar ga je ervan uit dat die euri niet geoormerkt waren. Waar maak je dat uit op? Afgaande op het artikel hierboven werden die juist alleen uitgekeerd als iemand daadwerkelijk verblijfkosten maakte. Dit is ook niet tegengesproken door de organisatie.

    • Avatar
     Dimitri Reinderman 06 juli 2023

     De letterlijke tekst in mijn contract was: “Voor verblijf en maaltijden ontvangt de deelnemer € 100 per speeldag.” Dat is ook als je thuis verblijft (reiskosten worden overigens niet genoemd).

 13. Avatar
  Koen L 06 juli 2023

  Vooropgesteld dat dit een enorm frustrerende situatie is, vind ik de neiging de verantwoordelijkheid en gevolgen extern te leggen wel erg storend.

  Je kunt Arlette tegemoetkomen, maar benadeelt daarmee direct Anna-Maja ten opzichte van de andere twee deelnemers.

  Dat Arlette deze storm niet zag aankomen toen ze besloot vanuit huis te reizen (in plaats van in Utrecht te verblijven) snap ik. Aan de andere kant weet je dat er altijd iets kan gebeuren als je niet op de speellocatie verblijft, en toch kies je ervoor dit (kleine) risico te nemen.
  Dat je voor 100 euro niet kunt overnachten is gewoon niet waar. Als je meer luxe wilt kun je daar zelf aan bijdragen.

  De keuze om op en neer te reizen van Arlette snap ik helemaal. Maar als er dan iets gebeurt kun je ook gewoon op de blaren zitten en niet klagen.

 14. Avatar
  HansJGdeLange 06 juli 2023

   

  Dieptriest. Samengevat. Een arbiter die op het ontbreken van regels in zo’n geval wijst en daarom zo’n verregaand besluit neemt. Een gerespecteerd schaakster die het niet is gegund om een menselijke, in de geest van het toernooi passende afwijking (’s avonds spelen?) van het schema mee te mogen maken.

  Het is triest dat een NK Dames met slechts één partij in die ronde rest. Zuinig moeten we zijn op de betrokken speelsters die ’t niet aan energie en inzet ontbreekt.

  Arlette van Weersel blijft een parel.

 15. Avatar
  PeterGelpke 06 juli 2023

  De mens en zijn regels, het verhoudt zich regelmatig moeizaam. Hoe lang zijn we al bezig met schaakreglementen, en hoe moeilijk is het om de clausules ‘overmacht’ en ‘in niet voorziene gevallen’ toe te voegen? Copy paste klaar. Dat biedt de bewegingsruimte om, in uitzonderlijke gevallen en met uiterste terughoudendheid, te voorkomen dat de regels in kromme uitkomsten resulteren. Persoonlijk zou ik in dit geval geen moeite met de belangenafweging hebben gehad: het spelen van de partij prevaleert boven de nadelen die de tegenstandster zou ondervinden.

  Wanneer die bewegingsruimte ontbreekt komt het erop aan dat de uitvoerders voldoende karakter hebben om hun hoofd in de wind te steken, en zich niet veilig achter de regels verschuilen, laat staan met een schoonveegonderbouwing in de trant van ‘niet ons probleem’.

  Euwe heeft in 1972 een duidelijk voorbeeld gesteld, door de start van de WK-match Fischer – Spassky met twee dagen uit te stellen, buiten de regels om. De laatste kans op het spelen van de match woog het zwaarste. Zoals bekend hebben de Sovjets hem dat niet in dank afgenomen, maar ik denk dat de geschiedenis Euwe gelijk heeft gegeven.

  • Avatar
   Peter Huisman 06 juli 2023

   En in 1981 deed Fridrik Olafsson precies hetzelfde: hij schoof met de aanvangsdatum van de WK-match om de Sovjets te bewegen de vrouw en zoon van Kortchnoi zouden toestaan uit te reizen. De Sovjets rekenden een jaar later met Olafsson af door bij de verkiezing van de Fide-voorzitter het hele Oostblok op Florencio Campomanes te laten stemmen.

  • Avatar
   Rick den Haag 06 juli 2023

   Helemaal eens. Ik mis de menselijke maat. Een toernooidirecteur (en niet de arbiter) zou ik in zulke uitzonderlijke gevallen knopen laten doorhakken. Jeroen leek zelf ook voorstander voor een andere oplossing. Daarnaast ook de beroepscommissie meer ruimte geven naast het huidige reglement zoals ze zelf ook aangeven.

 16. Avatar
  Paul-Peter Theulings 06 juli 2023

  Mijn motto is, wij zijn er niet om reglementen te kunnen dienen maar reglementen zijn er om ons te kunnen dienen. De motivatie van de organisatie was hier wel heel erg zoeken naar rechtvaardiging van de beslissing. “Ze had een dag van tevoren rekening moeten houden met…….”

   

   

 17. Avatar
  Charles Kuijpers 06 juli 2023

  Iedereen neemt het hier op voor Arlette, waarbij grievend bewoordingen richting Arno niet worden geschuwd. De emoties gaan veelal boven de rede. Vooropgesteld zij dat ik het voor Arlette betreur dat Poly voor haar deze gevolgen heeft gehad. En ik begrijp haar frustratie volledig.

  Maar de manier waarop Arno door menigeen wordt bejegend, vind ik ver beneden peil. Het reglement biedt geen ruimte. Artikel 9 geldt alleen bij ziekte van een speelster. Artikel 10 en met name 10.1 is glashelder. De arbiter kon niet anders beslissen, alle gedachten over ongeschreven regels inzake overmacht ten spijt.

  Ik vond dan ook dat een excuus aan Arno Eliens op zijn plaats is.

  • Avatar
   Caesar64 06 juli 2023

   Excuses aan dhr Eliens: is dat grappig bedoeld? Hij heeft als een echte ambtenaar zonder enige vorm van coulantie of medeleven blijkbaar de letter van de wet uitgevoerd en daarmee een kampioenschap om zeep geholpen. Overigens verbaast me dat niet zo: hij is best consequent.

  • Avatar
   Michel Hoetmer 06 juli 2023

   Excuses? Dat ben ik helemaal niet van plan. Er zijn regels en die moet je uiteraard handhaven. Maar er zijn situaties waarin de bestaande regels niet voorzien. Dit was zo’n geval. Om dan als een starre ambtenaar vast te houden aan een regel die daarvoor niet was bedoeld, is hoe zal ik dat netjes zeggen? Een beetje dom. De toernooidirecteur heeft de deur opengezet voor een oplossing. Maar is daar kennelijk op teruggekomen. Er is in het Nederlandse recht zoiets als “handelen naar redelijkheid en billijkheid”. Ook daarvan was hier geen sprake.

   in zekere zin is arbiter zijn bij zo’n NK een luizenbaantje. Er zijn vrijwel geen incidenten. Je moet alleen stevig zitvlees hebben. Als je dan bij de eerste de beste keer waarin er iets van je gezonde verstand wordt gevraagd, je zo opzichtig ambtelijk aan regeltjes blijft hangen, zit je op de verkeerde plek.

  • Avatar
   Jan Jaap Janse 07 juli 2023

   Eens met Charles over hoe Arno bejegend wordt. Kennelijk is het lastig om het hoofd koel te houden, maar ook dan is het niet nodig om personen aan te vallen, zeker niet als het hele verhaal nog onduidelijk is. Zullen we volksgerichten buiten deze site proberen te houden?

 18. Avatar
  Hugo 06 juli 2023

  Ik spreek de hoop uit, dat beslissingen over ingediende beroepen  (extern of waar dan ook) meer afgewogen zullen zijn, in plaats van dat er krampachtig geprobeerd wordt om het eigen ‘gelijk’ te halen.

  “Naar onze mening lag het op de weg van de speelster, gezien het feit dat al enige dagen in het nieuws was dat er mogelijk slecht weer zou zijn op deze dag, maatregelen te treffen om in de speelzaal aanwezig te kunnen zijn.”

  O ja?

 19. Avatar
  LDBoutens 06 juli 2023

  Charles Kuijpers heeft natuurlijk helemaal gelijk; er wordt door diverse lieden hier teveel op de man (-nen) gespeeld, terwijl ze m.i. het reglement hebben gevolgd. Over het ietwat ‘kille’ volgen van het reglement kan je dan inderdaad je vraagtekens plaatsen, maar formeel lijkt het allemaal te kloppen. Ik begrijp ook niet waarom een Michiel Hoetmer e.a. hier zo vreselijk tekeer gaat tegen met name Arno Eliens. Ik ken zowel Arno als ook Jeroen Schuil als buitengewoon competente heren die ook allebei prima benaderbaar zijn. Ik kan daarom niet anders concluderen dan dat ook hier de ‘onderbuik’ de boventoon begint te voeren. Jammer. Bepaald geen reclame voor ons edele spel.

   

  Moedig voorwaarts allen! Maar waarheen? Ik neem aan naar een volgend NK met wie weet nieuwe ‘incidenten’.

  • Avatar
   Michel Hoetmer 07 juli 2023

   Waarom ik ‘zo vreselijk tekeer ben gegaan’. Lees dan nog eens heel goed het hele verhaal van Arlette en hoe beide hoofdrolspelers, de arbiter en toernooidirecteur, zich hebben gedragen. De reactie van Arno was bijzonder bot en onredelijk. En de toernooidirecteur heeft de verwachting gewekt dat er iets te regelen viel en is dat spontaan vergeten. En stond het verplaatsen van het tijdstip van 13:00 naar 15:00 uur wel in het reglement?

   Wellicht reageer ik zo pittig omdat ik een ontzettende hekel heb aan mensen die zich op regeltjes beroepen terwijl klip en klaar is dat die regeltjes daarvoor niet bedoeld zijn.

 20. Avatar
  Rob Spaans 06 juli 2023

  Kennelijk had de arbiter overeenkomstig het reglement de bevoegdheid om de aanvang van partijen uit te stellen, maar was verder uitstel voor de betreffende partij van Van Weersel niet conform het reglement. Wat stond er dan precies in het reglement over de mogelijkheden van de arbiter om een of meerdere partijen uit te stellen?

 21. Avatar
  Titos 07 juli 2023

  Ik denk dat zelden zo overduidelijk overmacht is aangetoond. Arlette heeft groot gelijk, dit is een onrechtvaardig besluit dat door de beroepscommissie teruggedraaid had moeten worden.

 22. Avatar
  Erwin 07 juli 2023

  Wat mij betreft gaat het in dit geval niet zozeer om het standpunt van de arbiter, maar is de rol die de toernooidirecteur heeft gespeeld op z’n minst dubieus te noemen. Blijkbaar heeft deze verwachtingen gewekt “morgen 2 partijen” en heeft hij deze verwachtingen niet waar kunnen maken.

  Dat hij in eerste instantie spontaan probeert mee te denken en later wordt teruggefloten omdat e.e.a. qua reglementen niet kan zou ik me kunnen voorstellen, maar kom daar dan ook gewoon voor uit! Niet meer reageren en dan later een “zacht ei” statement van de KNSB eroverheen gooit alleen maar olie op het vuur. Daar zit de fout en het zou goed zijn als de KNSB en de toernooidirecteur dat gewoon erkennen.

  En voor degenen die vinden dat ze een taxi had kunnen nemen… Als de weg dicht is kan een taxi er ook niet rijden, tenzij je wellicht de Batmobiel of de auto van back to the future huurt!!

 23. Avatar
  Jan Winter 07 juli 2023

  Het is voor mij niet duidelijk waarom de beroepscommissie het contract tussen de KNSB en speelster meeneemt in het oordeel. In het reglement zijn geen verwijzingen naar het contract opgenomen. Is het gebruikelijk dat beroepscommissies toegang hebben tot contracten tussen organisatoren en spelers en deze meenemen bij de beoordeling van het beroep?

  ¨In punt 5 van het contract dat de KNSB met de speelster heeft gesloten is een vergoeding van 100 euro per dag opgenomen voor reis- en verblijfkosten¨

 24. Avatar
  Co Buysman 07 juli 2023

  Waar we het in de hele discussie niet over hebben gehad, is een beslissing die eind 2021 is genomen. Op 27 november 2021 stond de vierde ronde van de KNSB-competitie op het programma. Veel wedstrijden zijn gewoon gespeeld, maar diverse duels gingen niet door. De reden was het oplaaiende coronavirus, toen de schaakbond het aan de ploegen zelf overliet om op die bewuste zaterdag wel of niet te spelen. Zo ging Caïssa-Eenhoorn 2 – Fischer Z (Amsterdam) door, maar Caïssa-Eenhoorn – Zukertort Amstelveen niet. Waarom kan een ploeg uit Amsterdam-Centrum wel naar Hoorn komen en een ploeg dat een paar kilometer zuidelijker huist, niet? Met het reglement in de hand had je ook kunnen zeggen: ,,Zukertort Amstelveen is niet opgekomen, de uitslag wordt 10-0.” Gelukkig is dat niet gebeurd, maar toen werd wel soepel omgegaan met het reglement en werden de tien partijen maanden later gespeeld, in juni. Waarom had Arlette niet een dag later kunnen spelen? Dit lijkt toch wel erg veel op willekeur.

 25. Avatar
  De Toren 08 juli 2023

  Arlette van Weersel noemt de schaakbond amateuristisch. Ik ben het daar mee eens. Peter Visser

 26. Avatar
  Fred Avis 16 juli 2023

  Naar aanleiding van de commotie welke is ontstaan tijdens het NK Dames 2023 te Utrecht het volgende :

  Arlette is woonachtig in Alkmaar. Robin ihad, blijkens een bericht van haar vader, op schaaksite, een slaapplaats in Utrecht geregeld.

  Op het kampioenschap is van toepassing het Reglement voor de wedstrijd om het persoonlijk vrouwenkampioenschap van Nederland dat is gepubliceerd op : schaakbond.nl/wp-content/uploads/2023/06/Reglement-voor-de-wedstrijd-om-het-persoonlijk-vrouwenkampioenschap-van-Nederland.pdf

  Op woensdag 5 juli 2023 rondom 08.00 uur is code rood afgekondigd door het KNMI.

  Treinverkeer vanuit Noord-Holland was die dag onmogelijk.

  De regering heeft in de ochtend een alert alarm verzonden naar mobiele telefoons met het advies binnen te blijven vanwege zware windstoten.

  De A9 was afgesloten, zodat reizen per auto ook onmogelijk was.

  Er was voor de deelneemsters geen verplichting om in Utrecht te verblijven dus een ieder kon vanuit haar thuisadres naar het toernooi reizen. Gelet op de gezinssituatie van Arlette, zij is moeder van een jong kind, was dat overigens ook voor de hand liggend.

  Onder deze omstandigheden had deze ronde zelfs afgelast moeten worden. Indien dat besloten zou zijn had iedereen dat zonder twijfel begrepen. Andersom gevraagd : als dit al geen rechtvaardiging is wat moet er dan nog gebeuren om tot een afgelasting te komen ?

  En als de wedstrijdronde dan toch door ging  is het de vraag of bij niet verschijnen achter het bord de niet verschenen speelster een verwijt kan worden gemaakt. Het komt mij voor dat dit een typisch geval van overmacht is: een schoolvoorbeeld. Weliswaar niet in het toernooireglement expliciet genoemd maar de algemene regel van overmacht geldt zonder meer. Er is geen reden om aan te mogen nemen dat die regel niet geldt. Dat wordt ook niet met zoveel woorden genoemd : er wordt geen rekening mee gehouden.

  De omstandigheid, dat speelsters een vergoeding kregen van 100 euro per dag van de KNSB maakt dit niet anders. Bovendien is dat bedrag onvoldoende om een slaapplaats van te bekostigen.

  Blijkens het appverkeer zoals door Arlette is gepubliceerd op schaaksite heeft zij tijdig melding gedaan van verhindering vanwege de storm. Toernooidirecteur Jeroen Schuil bericht haar dat zij in het ergste geval de volgende dag twee partijen moest spelen.

  De wedstrijdleider heeft de partij tussen Arlette en Robin voor Arlette verloren verklaard, nu Arlette niet achter het bord was verschenen.

  In artikel 6 van genoemd reglement is bepaald :

  6.1. Tegen een beslissing van de wedstrijdleider kan een schriftelijk protest worden

  ingediend bij de toernooidirecteur. Dit dient binnen twee uur na het bekend

  maken van de beslissing te geschieden.

  6.2. Indien het protest betrekking heeft op een beslissing tijdens de zitting dan kan

  de speelster op dat moment mondeling protesteren. Zij dient het protest dan

  echter binnen twee uur na de zitting alsnog schriftelijk in te dienen.

  6.3. Het protest wordt behandeld door een scheidsgerecht, bestaande uit drie leden,

  te benoemen door het bestuur van de KNSB. De uitspraak van het

  scheidsgerecht is bindend.

  Arlette heeft protest aangetekend waarop een Commissie van Beroep negatief heeft beslist.

  Arlette heeft zich hierop teruggetrokken uit het toernooi.

  Niet duidelijk is voor de Commissie van Beroep is benoemd door het bestuur van de KNSB. Dit zal nader uitgezocht moeten worden door een besluit van het bestuur op te vragen. Indien dat besluit er niet is , is de Commissie van Beroep niet bevoegd om te beslissen op het protest. Dat zal dan alsnog behandeld moet worden. Vraag is dan wel welk gevolg daaraan verbonden moet worden. Vernietiging van de beslissing van de scheidsrechter, maar inmiddels is het toernooi afgelopen dus dat heeft mogelijk weinig zin. Je zou ook kunnen beslissen, als er nu alsnog ”  zou kunnen worden in het toernooi, dat de partij alsnog moet worden gespeeld. Vraag is ook of de speelsters daar nu zoveel zin in hebben. Bovendien achtte Arlette zich kennelijk niet meer in staat en/of was niet meer bereid om het toernooi te voltooien. Hoe het ook zij : zij heeft zich teruggetrokken. Dan heeft het alsnog spelen van een partij weinig nut.

  De overmacht- regeling genoemd in artikel 9 van het NK-reglement is niet uitputtend en kan het ook niet zijn.  Het is dan ook gelet op deze strafuitsluitingsgrond , een  beroep op overmacht, niet vol te houden om na een code- rood-afkondiging en de andere genoemde omstandigheden Arlette enig verwijt te maken van haar niet verschijnen en  haar partij voor haar verloren te verklaren.

  Ik begrijp dat de toernooidirecteur Jeroen Schuil een van de leden van de Commissie van Beroep was. Vanwege een mogelijke belangenverstrengeling had hij niet deel mogen nemen aan die commissie. Zijn lidmaatschap van die commissie is dus niet geldig. Dan resteren er nog maar twee leden en die kunnen niet met zijn tweeën beslissen.  Ook om die reden kan die beslissing niet in stand blijven.

  Indien die commissie door het bestuur van de KNSB was benoemd geldt het volgende :

  Nu er sprake was van appverkeer  met Arlette had hij zich van de beraadslaging over het protest dienen te onthouden en dus niet mee mogen beslissen. Indien hij wel had mogen beraadslagen en hij had mogen meebeslissen kon het protest gelet op de gewekte verwachting dat in het ergste geval de partij een dag verplaatst zou worden het protest niet afgewezen worden.

  Interessant is om een blik te werpen op het competitiereglement van de KNSB . Hoewel niet direct van toepassing zou deze analoog kunnen worden toegepast.

  De Richtlijn overmacht bij de KNSB – competitie is gepubliceerd op de site :

  schaakbond.nl/wp-content/uploads/2023/02/KNSB-Competitiereglement.pdf

   

  Kennelijk is er een mogelijkheid om bij weersomstandigheden of een met een coronagolf gelijke situatie een wedstrijd niet door te laten gaan en uit te stellen. Het is kennelijk geen gebruik om geen rekening te houden met weersomstandigheden.

   Een beroep op overmacht kan slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden worden gehonoreerd. Het beroep van Arlette op overmacht zou volgens die regeling zonder meer gehonoreerd zijn. Daar is geen twijfel over mogelijk.

  Om deze situaties te voorkomen is het raadzaam hierover na te denken en zo nodig maatregelen nemen.  Als de regels niet veranderd behoeven te worden en daar is best wel wat voor te zeggen, hoe leiden we de scheidsrechters en leden van een commissie van beroep dan zodanig op dat zij het niveau hebben om verstandig met dit soort situaties om te gaan ?

  Ook in het schaakspel zijn scheidsrechters en leden van een commissie van beroep kennelijk niet foutloos. Dat is duidelijk. Laten we ons ook dat eens realiseren : het zijn net mensen.  Maar betreurenswaardig is deze gang van zaken natuurlijk wel. Alleen al de commotie geeft dat aan. En dat is jammer en mag nooit meer vóórkomen. Maar ja dat weten wij schakers als geen ander… : we verliezen immers ook wel eens… door eigen fouten…..

  • Avatar
   Henk van Lingen 17 juli 2023

   Dat de hele ronde afgelast had moeten worden is onzin Fred, in de provincie Utrecht gold niet meer dan code geel. Neemt niet weg dat de behandeling van de casus Arlette inderdaad een aanfluiting was, en dat de rol van de KNSB (overleggen, afstemmen, bijsturen, etc. Is er iets van dat al gebeurd?)  daarin nog in nevelen gehuld is.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.