Hoogeveen 2023 Ronde 6: Lodici komt langszij

Ritvik Krishnan heeft gezelschap gekregen aan kop van het klassement. Hij kwam zelf met de schrik vrij tegen Nico Zwirs, die zijn veelbelovende aanvalsstelling niet in winst omzette. Lorenzo Lodici wist zijn partij van Sipke Ernst te winnen en komt daarmee eveneens op 5 uit 6.

Zwirs – Krishnan ½-½

In een Open Tarrasch-variant van het Frans werd het centrum snel geopend. Zwart ging met 14…b5 in de fout, maar Zwirs weifelde in de afwerking en stelde zich tevreden met remise door zetherhaling.

Lodici – S.Ernst 1-0

In een Spaans ontstond een zeer origineel centrum dat veel weg had van Tetris. Om met de dreigingen cxd5 en Pxg5 om te gaan offerde Zwart op zet 25 de kwaliteit. Dit was een begrijpelijke, doch onjuiste keuze (hij had moeten inzetten op een zeer lastig te taxeren stukoffer). De ogenschijnlijke compensatie die dit opleverde in de vorm van een gedekte vrijpion op d4 was echter onvoldoende, wat onderstreept werd door het feit dat het in het vervolg van de partij niet lukte zijn stukken goed te coördineren.
Wits torens begonnen met het oprapen van de zwakke pionnen, de dames werden geruild, Zwarts andere troef (een vrije a-pion) werd gestopt, Wits koning kwam nergens in gevaar, en de hierboven genoemde zwarte vrijpion op d4 stond daar op zet 60 nog steeds (inmiddels geïsoleerd en ongevaarlijk geworden).

De Winter – Van Dael ½-½

Wit kwam iets beter uit een Najdorf met 6.h4. Zwart koos voor spel op de damevleugel en ruilde in een vroeg stadium al de dames, waarna Wits ruimtevoordeel in het centrum en op de koningsvleugel hem iets betere kansen verschafte. Zwart offerde een kwaliteit om Wits bedoelingen op de koningsvleugel een halt toe te roepen. Daarna opende Zwart het vuur op Wits centrum. Wit miste echter het moment om alsnog op de koningsvleugel door te breken, al lag ook deze variant allerminst voor de hand en werd deze mij eveneens ingefluisterd door mijn siliconen vriend Stockfish:

De Boer – Schoorl ½-½

Vanuit een d4-opening ontstond een Maroczy-Bind-stelling die ook op het bord kan komen in de Versnelde Draak. Het evenwicht werd tot in het eindspel niet noemenswaardig verbroken. Op zet 24 was een stelling met ongelijke lopers en een symmetrische pionstelling ontstaan. Zwart verkreeg enkele kansen op de koningsvleugel en kwam op den duur binnen over de c-lijn na een zeer sterk pionoffer. Zwart besloot zich met remise tevreden te stellen, hoewel er alle reden was om door te spelen.

M. van Foreest – O. Elgersma ½-½

Het was overduidelijk geen salonremise tussen de stads- en clubgenoten [kleine wijziging n.a.v. onderhavige reacties: de spelers zijn geen stadsgenoten. Met dank aan Koen L]. Wit kwam met voordeel uit de opening, maar beging met 20.Df5 een kleine onnauwkeurigheid. Dit stelde Zwart in staat om zich te hergroeperen. Wit won later weliswaar een pion, maar Zwart behield voldoende compensatie in het middenspel zonder lichte stukken. Stellingen met beiderzijds dame en twee torens zijn over het algemeen lastig te beoordelen. Een pionnetje meer of minder maakt nauwelijks iets uit: waar het om gaat, zijn activiteit, koningsveiligheid en de eventuele aanwezigheid van een of meerdere vrijpionnen. Toen de damevleugelpionnen eraf waren, ontstond een situatie waarin Wit drie pionnen op de koningsvleugel had en Zwart twee. Wit deed lang haar best om iets voor elkaar te krijgen, maar Zwarts verdediging was goed genoeg op orde. Na 66 zetten konden beide koningen in het midden.

Van Kooten – Mohanty Kiran 1-0

De partij was een zeer atypische Grünfeld-Indiër. Wit ging met 4.Pf3 en 5.Db3 de hoofdvarianten uit de weg. Zwart dirigeerde haar koningspaard naar de damevleugel; Wit rokeerde lang en liet verdubbeling van zijn pionnen op de f-lijn toe. In ruil voor Wits loperpaar en ruimtevoordeel had Zwart weten te bewerkstelligen dat het centrum een statisch karakter kreeg. Met 17…Df8? greep de Indische echter mis: Wit weigerde de dames te ruilen, en Zwart weigerde om haar fout op de volgende zet toe te geven. Wit had eerder kunnen profiteren met h3-h4, maar enkele zetten later kreeg hij hier alsnog de kans toe. Na enkele schermutselingen in het centrum brak Wit op de koningsvleugel door, waarna Zwart haar stelling niet meer bijeen wist te houden.

 

Ritvik Krishnan en Lorenzo Lodici worden op een half puntje gevolgd door Nico Zwirs, waarachter een groep van 7 spelers met 4 uit 6 volgt: Arthur de Winter, Machteld van Foreest, Eelke de Boer, Sipke Ernst, Siem van Dael, Rob Schoorl en Luuk van Kooten.
In ronde 7 treffen we hen alle tien aan op de hoogste vijf borden. Het beloven interessante clashes te worden:
Krishnan – Lodici
Ernst – Zwirs
Van Kooten – De Winter
Schoorl – Van Foreest
Van Dael – De Boer

~ Michaël van Liempt

21 Reacties

 1. Avatar
  Tony Werten 26 oktober 2023

  Mooi, die uitgebreide verslagen.

  Klein puntje:”mijn siliconen vriend Stockfish” Ik vermoed dat je het engelse “silicon” hier toch echt met silicium wil vertalen 🙂

 2. Avatar
  Henk Smout 26 oktober 2023

  “De partij was een zeer atypische Grünfeld”, het staat er echt!

 3. Avatar
  Koen L 26 oktober 2023

  Het was overduidelijk geen salonremise tussen de stads- en clubgenoten.

  Ik denk dat je Onno en Simon Elgersma verwart.

  Verder leuk dat er zoveel verslagen over Hoogeveen verschijnen.

     • Avatar
      Koen L 26 oktober 2023

      Ik wil het wel uitspellen hoor:
      Het is Machteld – Onno.

      Machteld woont in Groningen, Simon woont in Groningen, Onno niet.

     • Avatar
      Tony Werten 26 oktober 2023

      Zal ik het ook even uitspellen 🙂
      ” tussen de stads- en clubgenoten” .

      het zijn dus geen stadsgenoten …..

     • Avatar
      Koen L 26 oktober 2023

      Zeg Michael, waar komt je koppigheid om onzin te verkondigen vandaan? Onno komt niet uit Groningen.

    • Avatar
     Michaël van Liempt 26 oktober 2023

     Aanvankelijk dacht ik, mede doordat Onno’s broer Simon bij Groninger Combinatie speelt, dat Onno er ook zou spelen (dit heb ik bij het schrijven van dit stuk overigens specifiek uitgezocht, en ik stuitte daarbij dus op het feit dat ze allebei bij Kennemer Combinatie op de ledenlijst staan). Mijn aanname hierbij was dat de familie uit Groningen kwam, wat me een leuk detail leek om in het verslag op te nemen.
     Blijkbaar zat ik er wat deze aanname betreft gewoon helemaal naast, en hoewel je oordeel “koppigheid om onzin te verkondigen” anders doet vermoeden, ben ik de beroerdste niet om mijn ongelijk grif toe te geven. Je kent nu mijn gedachtegang, je weet ook dat het geen verwarring met Simon is, en met de informatie die ik nu heb zou ik deze vergissing in het vervolg niet meer maken – waarvoor mijn erkentelijkheid. Het is dan ook nergens voor nodig om over te gaan tot een persoonsgerichte aanval, en je had jezelf en mij een hoop onnodig verspilde energie kunnen besparen door in je eerste reactie aan te geven “Onno en Machteld zijn geen stadsgenoten”, eventueel met de juiste informatie erbij. Dan was ook meteen duidelijk dat je het over “stadsgenoten” had en niet over “clubgenoten”.

     • Avatar
      Koen L 26 oktober 2023

      Dank voor je tips.

 4. Avatar
  Tony Werten 26 oktober 2023

  Zucht, je kan ook helemaal niks meer aanpassen hier.

  Wat verwachten ze nou van mij, dat ik nadenk voor ik reageer ?

   

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.