KNSB roept FIDE een halt toe

De wereldschaakbond FIDE probeert op allerlei manieren schakers geld uit de zak te kloppen. De kop boven dit artikel is iets te mooi, maar de KNSB heeft wel een hoofdrol gespeeld bij het intomen van dit graaigedrag. Met de rustige Herman Hamers, die nooit de publiciteit zoekt, als diplomaat achter de schermen.

Eerder besloot de FIDE al dat arbiters een licentie moesten hebben om toernooien te mogen leiden die meetellen voor de FIDE-rating. Voor die licentie moeten ze betalen. Heel vreemd, want als je Internationaal Arbiter bent, heb je al een bepaalde strenge eisen voldaan. Uit-de-zakklopperij lijkt het.

Iets heel anders is, dat wie een WK-toernooi of -match organiseert, daarvoor geld aan de FIDE moet afdragen. En dat bij de Olympiade en het Europees kampioenschap de FIDE voor de deelnemers dure hotels regelt, waarbij heel wat geld aan de FIDE-strijkstok blijft hangen.

Per 1 juli 2013 zou de FIDE-licentie voor spelers ingaan. Dat betekent dat iedere speler die meedoet aan een toernooi dat meetelt voor de FIDE-rating, een licentie moet hebben. Daaronder valt ook gewoon de KNSB-competitie! Of het geld van de spelers, van de bond of van de toernooiorganisaties zou moeten komen is me niet helemaal duidelijk, maar het zou in elk geval om volstrekt overbodige kosten gaan, die alleen bedoeld lijken om de FIDE-kas weer eens makkelijk te spekken. Het zou de bond en de toernooiorganisaties ook een heleboel rompslomp opleveren, zij zouden immers voortdurend moeten controleren of iedereen wel een licentie heeft. Het zou er ongetwijfeld toe leiden dat veel toernooien en competities dan maar niet meer zouden worden doorgegeven. Terwijl het ratingsysteem van de FIDE nou net lekker loopt, met maandelijks nieuwe lijsten en steeds meer spelers die een rating hebben.

Het KNSB-bestuur en bondsbureau zijn tegen het plan in opstand gekomen en Herman Hamers heeft het bij het FIDE-bestuur op de agenda gezet. De oud-voorzitter en erelid van de KNSB is zonepresident en gedelegeerde bij de FIDE en heeft er een goede naam. Maar liefst 24 van de belangrijkste schaaklanden, waaronder Rusland, schaarden zich achter het Nederlandse initiatief. Het plan is nu voorlopig van de baan, het FIDE-bestuur lijkt eindelijk in te zien dat het zich niet alles kan veroorloven.

Op de KNSB-site staat een mooi artikel over dit onderwerp, met een interview van Tom Bottema met Jeroen Bosch, ‘directeur sportief’ van de KNSB.

14 Reacties

 1. Avatar
  Wiebe Cnossen 15 februari 2013

  Het is makkelijk om moord en brand te schreeuwen bij alles waar geld voor wordt gevraagd, maar iedere zichzelf respecterende sport werkt toch met licenties? En ik kan me ook voorstellen dat dit een extra instrument kan zijn tegen bv bedriegers. De KNSB heeft het over administratieve rompslomp, maar de KNSB is totaal overbodig als partij tussen mij en de FIDE. Als ik me nou zelf online registreer bij de FIDE voorzie ik juist een enorme besparing bij de landelijke bonden.

 2. Avatar
  vansteenis 16 februari 2013

  Ik ben het met de KNSB eens dat al dit geregistreer niets bijdraagt aan het verheffen van de schaaksport en het plezier van het schaken. Ik begrijp echter niet waarom dezelfde KNSB hetzelfde doet door te eisen dat schakers die gewoon een potje willen schaken lid MOETEN zijn van de schaakbond (terwijl ze geen gebruik maken van die schaakbond maar gewoon op hun club tegen andere schakers willen schaken). Dubbele standaard zou ik zeggen. Zwarte leden bestaan niet er zijn alleen maar schakers en niet-schakers.

 3. Avatar
  Johan Hut 16 februari 2013

  Maar "hun club" heeft er wel baat bij dat er een bond is. Ze willen dus gewoon een potje schaken bij een club die lid van de bond wil zijn.

  Als de hele club geen lid van de bond wil zijn, dan is dat trouwens niet verplicht. Je kunt dan geen externe competitie spelen en niet gebruik maken van kadercursussen, maar dat zullen ze bij zo’n club dan niet erg vinden. Maar als je gewoon een potje wilt schaken bij een club die ook aan de externe competitie deelneemt en die jeugdleiders heeft die door de KNSB zijn opgeleid, dan zit dat inbegrepen bij je contributie.

 4. Avatar
  yme brantjes 16 februari 2013

  Ik zie bij bijna elk toernooi staan dat spelers die niet geregistreerd staan bij de KNSB een bepaald bedrag moeten betalen om mee te doen. Hoe is dat zo anders dan wat de FIDE nu wil?

 5. Avatar
  vansteenis 17 februari 2013

  John Hut, het gaat er om dat mensen schaken en niet of ze lid zijn van de KNSB. Het al vele jaren lang dalende aantal leden moet niet kunstmatig opgeschroefd worden door mensen verplicht lid te maken maar door een inspirerend beleid. De KNSB biedt wat aan en krijgt leden omdat dat aantrekkelijk is. Als het niet aantrekkelijk is worden mensen geen lid. Ik heb schaakles gegeven gegeven zonder diploma’s en dat zou dan ook niet mogen van de KNSB? Inderdaad Yme Brantjes, Als je mee wil doen met een bepaalde activitiet en geen lid bent dan betaal je daar gewoon voor, gebeurt ook in België en Frankrijk. Prima en geen politieacties om na te gaan of iemnand die op een club speelt lid is van de KNSB. Leden krijg je door wat aan te bieden en niet door verplichtingen te stellen zonder voldoende tegenprestatie zie bv het nietszeggende Schakend Nederland en de slechte KNSB site. In Frankrijk spelen dagelijks meer dan 1000 schakers op Europe-Echecs internet. Waarom kan dat in ons land niet?

 6. Avatar
  Johan Hut 17 februari 2013

  Er spelen hier twee verschillende dingen.

  Dat je lid moet zijn van de KNSB om aan een toernooi mee te doen, vind ik ook onzin. Het toernooi wordt immers niet georganiseerd onder auspiciën van de KNSB.

  Dat als je lid wordt van een club die bij de KNSB is aangesloten, je daarmee ook lid wordt van de KNSB, vind ik heel logisch. Clubbestuurders die het daarmee niet eens zijn, vergeten dat ze zich als club vrijwillig bij de KNSB hebben aangesloten.

 7. Avatar
  vansteenis 17 februari 2013

  Een deel van de schakers willen alleen op de club spelen, een ander deel gebruik maken van de faciliteiten van de KNSB. De laatsten moeten daar natuurlijk voor betalen ern de eersten kosten de KNSB niets. Ik begrijp niet wat de winst is als schakers gedwongen worden aan die landelijke organisatie te betalen. Daarmee jaag je mensen weg. Tenzij de KNSB natuurlijk wat te bieden heeft aan deze schakers, dan worden deze schakers vanzelf via de clubs lid van de KNSB. Maar daar schort het de laatste dertig, veertig jaar wel wat aan. De schuld ligt in de eerste plaats bij het KNSB-bestuur en niet bij mensen die graag zo nu en dan een potje willen schaken en de clubbesturen die dat mogel;ijk maken (hulde zou ik zeggen). Maar die krijgen nu de zwarte Piet toegespeeld.

 8. Avatar
  Wiebe Cnossen 18 februari 2013

  "Dat je lid moet zijn van de KNSB om aan een toernooi mee te doen, vind ik ook onzin."

  Dit gaat me toch wel erg ver. Tijdens het toernooi gebruik je immers allerlei dingen waar de KNSB rechtstreeks mee te maken heeft, zoals: opgeleide wedstrijdleiders, de ratinglijst, eventuele titels van de deelnemers en de (vertaling van de) regels van het schaakspel.

 9. Avatar
  Leo Kranenburg 18 februari 2013

  Wiebe, is dat niet precies waarvoor je inschrijfgeld voor een toernooi betaalt?

 10. Avatar
  Wiebe Cnossen 18 februari 2013

  Dat lijkt me niet, want een toernooiorganisatie draagt daarvan toch niks aan de KNSB af?

 11. Avatar
  Leo Kranenburg 19 februari 2013

  Misschien zou dat dan moeten veranderen, Wiebe. Als je zoals jij stelt, tijdens een toernooi gebruikmaakt van zus en van zo en van dit en van dat, allemaal van de KNSB, dan zou je misschien gewoon daar een tariefje voor moeten betalen en vervolgens is de kous af. Dat kun je dan via het inschrijfgeld van leden en niet leden van de bond terughalen.

  Die hele KNSB vind ik trouwens een enorm onding. Het tijdschrift lees ik niet en dat ze al mijn contributie in talentprogramma’s en dergelijke stoppen zint me niet.

 12. Avatar
  Wiebe Cnossen 19 februari 2013

  Tja, de KNSB is een moloch uit een wereld die in rap tempo aan het verdwijnen is. Het probleem voor de KNSB is dat ze dat nog niet echt door lijken te hebben. Het probleem voor jou en mij is dat de (veel informelere en flexibelere en dus ook goedkopere) organisatievormen die haar moeten gaan vervangen nog niet echt gematerialiseerd zijn.

 13. Avatar
  vansteenis 19 februari 2013

  Waarvoor heben we een KNSB nodig?

  Natuurlijk voor de landelijke competitie, de rating en de FIDE-rating (is dat eigenlijk wel zo nodig?) en organisaties op lokaler gebied voor plaatselijker competities. Opleidingen tot (jeugd)trainer en begeleider hoeven niet perse centraal geregeld te worden. Een schaaksite is wel nodig maar dat hoeft niet die van de KNSB te zijn (die is trouwens behoorlijk slecht). Toernooien worden nu al buiten de KNSB om georganiseerd. En geen Nederlands kamnpioenschap dan zijn we meteen van al dat gezeur van de laatste jaren daaromheen af. En die bondsraadvergaderingen die ik drie jaar heb bijgewond hebben ook niet veel opgeleverd – kunnen we in het elektronische tijdperk wel missen. Maar er moet wel een databank komen waarop schakers te vinden zijn zodat de toernooiorganisatoren schakers kunnen aanschrijven en waarop schakers kunnen vinden waar actief geschaakt wordt. Ik denk dat we van heel wat rompslomp af kunnen en een gestroomlijnder organisatie maken die dienend en niet zoals nu regelend is. Voor het Eygenbroodtoernooi dat ik bedacht heb en de Speyercup die ik nu aan het organiseren ben in het Amsterdamse schaakcafe Laurierboom heb ik geen KNSB nodig. En als er per ongeluk een telefoon afgaat dan krijgt niet iemand meteen een nul.

 14. Avatar
  duberry 20 februari 2013

  Lieve mensen,

  Een sport zonder bond is een schaakspel zonder bord.

  Als het zover zou komen wie neemt dan de schaaksport nog serieus?

  D’r moet toch altijd een aanspreekpunt zijn.

  De Olympische droom is dan uit.

  Dan wordt het: op de biblebonse schaakberg

  schaken ze met biblebonse regels

  onder een biblebons zwaard

  met…..

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.