Schaken op de Europese staalmarkt

Crisis op het staalschaakbord

Regelmatig verschijnen er in de financiële pers artikelen over de diepe crisis die heerst op de Europese staalmarkt. De belangrijkste oorzaak hiervan is het in Europa dumpen van productieoverschotten tegen afbraakprijzen door China, Rusland en andere landen. China schijnt een productieoverschot te hebben dat twee keer zo groot is als de Europese productie van staal. De Europese Unie zou het dumpen aan banden moeten leggen. In Engeland vindt men dat de Chinezen moeten stoppen met het dumpen van goedkoop staal en hun staalproductie drastisch moeten verlagen. Maandag begint in Groot-Brittannië het verkoopproces van de Tata Steel staalfabrieken.

Het herpositioneren van de top 3 , Arcelor Mittal, Tata Steel Europa en ThyssenKrupp , op het Europese staalschaakbord is in volle gang. Hieronder een van de varianten uit dit schaakspel.

Een van de varianten op het staalschaakbord

Op 1 april meldde de Indian Times het gerucht dat er fusiebesprekingen gaande zouden zijn tussen de staalfabrikanten Tata Steel Europa en het Duitse ThyssenKrupp.

Nee, het was geen 1 april grap want het bericht was gebaseerd op een artikel in het Duitse blad de Rheinische Post waarin journalisten het gerucht over een eventuele fusie hadden gemeld. Enkele dagen daarvoor had het Tata-hoofdkantoor in India een persbericht uitgegeven over de voorgenomen verkoop van alle Britse staalactiviteiten, die zeer noodlijdend blijken te zijn.

Een en een is twee zeggen analisten, door het afstoten van de Britse activiteiten wordt Tata Steel aantrekkelijker voor het mogelijk samengaan met ThyssenKrupp omdat een modern, goed geoutilleerd en winstgevend bedrijf uit IJmuiden door Tata Steel kan worden ingebracht. Na de Europese marktleider Arcelor Mittal met een jaarproductie van 45 miljoen ton staal gaat de nieuwe combinatie, na realisatie, de tweede plaats innemen met een jaarproductie van 22 miljoen ton staal.

De NRC opende op 4 april hierover een artikel met de kop : Tata lonkt naar ThyssenKrupp

En vervolgde met:

Amsterdam. Hoe moet het wereldberoemde schaaktoernooi in IJmuiden dan gaan heten? Het ThyssenKrupp-Tata Steel Chess Tournament? Het Tata-Thyssen-toernooi? Of sneuvelt het hele evenement als de twee staalfabrikanten samengaan en onvermijdelijk in de kosten zullen snijden?

De Indian Times meldde de schattingen van beleggingsanalisten van de Duitse Commerzbank dat de nieuwe combinatie jaarlijks 300 miljoen euro zou kunnen besparen en een sterkere positie op staalmarkt zou kunnen veroveren.

De NRC : De Europese staalmarkt lijkt zelf op een potje snelschaken, waarin in hoog tempo stukken van het bord worden geveegd. Welke stukken blijven staan?

In het schaken geldt dat als een stuk vrijwel geen ‘waarde’ meer heeft en er ook geen uitzicht op verbetering is je er goed aan doet om te proberen afscheid te nemen van het stuk en te kijken wat je er nog voor terug kunt krijgen, materieel of positioneel.

Dit past Tata Steel nu toe op de Britse activiteiten. In de afgelopen vijf jaar heeft Tata Steel al twee miljard euro moeten afschrijven en de verliezen bij de Britse staalbedrijven zijn dramatisch, een verlies van ruim 1 miljoen euro per dag. Maar helaas staan er wel 15.000 arbeidsplaatsen op de tocht in Engeland en met de arbeidsplaatsen bij toeleveranciers meegerekend een veelvoud hiervan.

Achteraf blijkt dus dat de Engelse opening van Tata geen gelukkige opening is geweest. In 2007 nam Tata staalfabrikant Corus over voor een bedrag van ca. 12 miljard dollar. Corus was ontstaan uit een fusie van Hoogovens en British Steel. De Hollandse verdediging heeft betere resultaten opgeleverd.

Vals spelen

Bij schaken wordt er soms vals gespeeld, maar dit moet natuurlijk wel eerst worden aangetoond.

Na de berichten over het mogelijk afstoten van Britse staalfabrieken kwam het Tata-hoofdkantoor in India met het bericht dat er een intern onderzoek loopt naar mogelijk vals spelen (fraude) met het certificeren van staal in Engelse staalfabrieken.

Volgens de media zouden daardoor 500 klanten benadeeld kunnen zijn, waaronder Rolls Royce en BAE.

Sterke positie IJmuiden

In alle berichten krijgt Tata Steel Nederland een uitermate positieve pers. Terwijl de Tata Steel Groep in het boekjaar 2014/2015 verlies leed behaalde de Nederlandse tak een positief resultaat van 350 miljoen euro. Tata meldde trots dat IJmuiden goed was voor recordproducties. Tata noemde IJmuiden zelfs als voorbeeld (benchmark) voor een duurzaam winstgevende staalproductie.

De staalfabriek in IJmuiden is modern en efficiënt . Men is ook uitermate inventief en innovatief dat onder meer ook blijkt uit het grote Solarproject dat van start gaat. Dit is het grootste project in zijn soort ter wereld. In 2016/2017 worden op de daken van de fabrieken (ca. 25 ha) 80.000 zonnepanelen gemonteerd die goed zijn voor een capaciteit van 22 miljoen kilowattuur. Dit zou 7000 huishoudens van energie kunnen voorzien. En zo lopen er nog meer innovaties op energiegebied. De energie wordt gebruikt voor de eigen productieprocessen, maar lang niet alle opgewekte energie zal hiervoor nodig zijn.

Een ander project is het onderzoek naar het toepassen van kunstmatige intelligentie bij de productie van staal, ook hier loopt men voorop. Op deze wijze hoopt men beter aan de eisen en wensen van de individuele klant te kunnen voldoen .

In welke mate IJmuiden geraakt zal worden door de eventuele verkoop van de Britse activiteiten (positief of negatief) moet nog blijken.

Het wereldberoemde schaaktoernooi in Wijk aan Zee

Mijn verwachting is dat door de sterke positie van IJmuiden en het feit dat het Nederlandse staalbedrijf Hoogovens/Corus/Tata bijna 80 jaar verbonden is aan een wereldvermaard schaaktoernooi een mogelijke fusie eerder een voordeel zal zijn voor de toekomst van het toernooi dan een nadeel. En waarschijnlijk zal dit in de andere varianten die nog op het staalschaakbord komen ook zo zijn.

Wordt vervolgd.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.