Nieuwe opzet kwalificaties NK Jeugd ABC in 2017-2018

Op 10 december jl. heeft de Bondsraad het voorstel voor de nieuwe opzet voor de kwalificaties voor het NJK AB + meisjes C met ingang van 2017-2018 in ruime meerderheid goedgekeurd.

Wat gaat er veranderen voor spelers, clubs en organisatoren van regionale PJK’s?

Nieuwe opzet

De aangenomen tekst uit het Bondsraad voorstel:

Nieuwe opzet kwalificaties met ingang van 2017-2018

De nieuwe opzet met ingang van het seizoen 2017-2018 voor de kwalificaties voor het NJK bestaat uit de volgende elementen:

 • Door middel van vier gelijkwaardige, goed bezette en leuke kwalificatietoernooien geografisch verspreid over Nederland is het streven weer meer deelnemers te trekken;
 • Een vast aantal spelers van 3 per kwalificatietoernooi plaatst zich voor het NJK voor de categorieën A jeugd en B jeugd;
 • Bij de nieuwe kwalificatietoernooien worden tevens de drie meisjes categorieën A, B en C meegenomen. Voor de A en B meisjes is nu nog een open inschrijving voor het NJK waarbij de top 8 op rating mag deelnemen. Dit wordt in de nieuwe opzet een open inschrijving voor de kwalificaties waarbij de kampioene per kwalificatietoernooi zich plaatst. Voor de C meisjes plaatst een vast aantal spelers van 3 zich per kwalificatietoernooi;
 • De nieuwe opzet geldt niet voor de C jeugd;
 • Er komt een open inschrijving bij de kwalificatietoernooien: alle jeugdspelers moeten aan elk kwalificatietoernooi mee kunnen doen;
 • De kwalificatietoernooien worden zoveel mogelijk op verschillende data georganiseerd in de periode september t/m maart, zodat spelers die op de ene datum ziek zijn op een andere datum zich toch nog kunnen kwalificeren. Samenvallen met de grote toernooien Hoogeveen, Groningen of Wijk aan Zee wordt hierbij vermeden;
 • Hooguit twee van de vier kwalificatietoernooien mogen op dezelfde data samenvallen;
 • Jeugdspelers mogen kiezen hoe vaak ze een poging wagen zich te kwalificeren;
 • Voor de kwalificatietoernooien is een vast format afgesproken waarbij de organisatie kan kiezen uit:
  • 3 ronden op een dag met 55 minuten +10 sec increment p.p.p.p. of – 2 ronden op een dag met 75 minuten + 10 sec increment p.p.p.p.
  • speelschema van: tot 23 dlnrs (7 ronden), 24-32 dlnrs (9 ronden), 33 dlnrs en hoger (11 ronden).

 Nieuwe opzet NJK met ingang van 2018

 • De huidige vrijplaatsenregeling op rating komt te vervallen. Alleen titelhouders en talentstatushouders behouden het recht op een vrijplaats voor het NJK;
 • Het NJK wordt met ingang van 2018 een 7-daags toernooi met 9 ronden per categorie met een speeltempo van 90 minuten met 30 seconden increment p.p.p.p.;
 • Aantal deelnemers 16 (A), 16 (B), 24 (C), 8 (Am), 8 (Bm), 16 (Cm), in totaal ca. 88 deelnemers. Het aantal per categorie is alleen afhankelijk van het aantal talentstatushouders dat dat jaar deelneemt;
 • De Technische Commissie krijgt de taak om in geval het aantal deelnemers in een bepaalde categorie oneven is, deze met een vrijplaats aan te vullen.

Spelers
Voor spelers betekent dit, dat als ze in 2018 aan het NK jeugd willen meedoen, ze drie tot vier kansen hebben om zich te kwalificeren. Deze kwalificatietoernooien zijn voor alle KNSB-jeugdleden toegankelijk, ongeacht in welke regionale bond ze wonen of lid van een club zijn.

Inschrijfprocedure toernooiorganisaties
We hopen in maart a.s. te kunnen melden op welke plaatsen en data deze vier kwalificaties gaan plaatsvinden. De inschrijfprocedure voor toernooiorganisaties is inmiddels geopend. Heeft uw vereniging, stichting, regionale bond of samenwerkingsverband ook belangstelling, stuur dan uiterlijk 1 maart 2017 uw aanvraag naar bondsbureau@schaakbond.nl o.v.v. Aanvraag kwalificatietoernooi NK Jeugd AB + meisjes ABC 2017-2018. Vermeld bij de aanvraag duidelijk namens welke organisatie u een aanvraag indient.

Beoordeling
Bij de beoordeling van de aanvragen zal rekening worden gehouden met:

 • de geografische locatie (probeer zo veel mogelijk rekening te houden met zowel het midden als een van de vier uithoeken van het land)
 • bereikbaarheid
 • spreiding over Nederland
 • geboden speelomstandigheden
 • beoogde data (in de periode september 2017 – maart 2018)
 • tijdschema
 • prijzen
 • hoogte inschrijfgeld
 • eventueel randprogramma / totaal pakket
 • aanbod aantal jaren (eenmalig of meerdere jaren)
 • de KNSB houdt zich het recht voor om maximaal voor 3 jaar de organisatie in een keer toe te kennen. Het is ook mogelijk een voorstel voor roulatie van de locaties / organisaties over meerdere jaren in te dienen.

Ondersteuning
De KNSB ondersteunt de organisaties met:

 • website (formulier) voor inschrijving van de deelnemers;
 • publicatie van de uitslagen op de gezamenlijke pagina voor alle kwalificaties;
 • aankondiging op de nieuwspagina en op de wedstrijdkalender;
 • ratingverwerking;
 • aantal kwalificatieplekken voor NJK ongeacht aantal deelnemers per kwalificatie:
  3x A jeugd, 3x B jeugd, 3x C meisjes, 1x A meisje, 1x B meisje;
 • er wordt geen financiële vergoeding beschikbaar gesteld. De organisatie kan wel zelf de hoogte van het inschrijfgeld bepalen.

11 Comments

 1. Avatar
  Paul-Peter Theulings januari 07, 2017

  Dit ziet er interessant uit. 4 kwalificatietoernooien zijn serieuzer dan de toch vaak matig bezette regionale kampioenschappen. Je kan overwegen om nog kwalificatieplekken te geven aan top 3 van ONJK en NKjeugd van een jaar eerder. Daar zitten vaak al talentstatushouders bij maar het kan soms ook een mooie beloning zijn voor een goed ONJK of NK.

   

   

 2. Avatar
  Pipo Koeien januari 11, 2017

  Het is waar dat de deelname aan de regionale kampioenschappen bij de meeste bonden tegenvalt, maar ik vrees dat de nieuwe opzet dit probleem alleen maar groter maakt.

  Het eerste en meest directe effect is in elk geval dat de regionale kampioenschappen nu vrijwel alle waarde verliezen, wat de deelnemersaantallen daar zeker niet ten goede zal komen.

  De KNSB hoopt dat de 4 nieuwe kwalificatietoernooien tezamen meer deelnemers zullen trekken dan de 13 regionale kampioenschappen de laatste jaren deden. Dit lijkt me weinig realistisch. Een flink aantal deelnemers aan de regionale toernooien speelt mee om puur sociale redenen: ze vinden het spelletje leuk, vrienden doen ook mee en het is lekker in de buurt. Meestal weten ze zelf vooraf ook wel dat hun kansen om kampioen te worden niet erg groot zijn. Zijn dit spelers die mee gaan doen aan een 3- of 4-daags toernooi dat gemiddeld veel verder van huis zal worden gehouden? Ook voor de sterkeren die in hun regio normaal gesproken wel om de titel meespelen zie ik weinig aantrekkelijks in de nieuwe opzet: zullen ze allemaal bereid zijn om verder van huis meerdaagse toernooien te spelen in de wetenschap dat de concurrentie nu niet alleen uit de buurt maar uit heel het land kan komen?

  Ik durf de voorspelling aan dat als deze 4 nieuwe toernooien “puur kwalificatietoernooien” worden, het totaal aantal deelnemers fors lager komt te liggen dan het totaal aantal deelnemers aan de regionale kampioenschappen in bijv. 2015 en 2016. De organisatoren zullen flink hun best moeten doen om van de toernooien echte schaakfestijnen te maken willen ze een kans maken om het aantal deelnemers op peil te houden of zelfs te doen toenemen.

  Het positieve van de nieuwe opzet is wel dat het gemiddeld niveau op de NK’s zal toenemen nu de kampioenen van “zwakke” regio’s zich niet meer automatisch plaatsen. Dit was volgens mij echter niet de doelstelling van de nieuwe opzet en kent bovendien naast een positief ook een negatief effect: jeugd uit een zwakkere regio krijgt zo minder de kans zich te meten met jeugd uit sterkere regio’s waardoor de kloof in speelsterkte alleen maar zal groeien.

  Prima dat de KNSB een poging doet om meer deelnemers te trekken en wie weet zie ik het te pessimistisch en wordt het een groot succes. Ik hoop echter wel dat ze de vinger aan de pols houden en de materie jaarlijks evalueren, bijsturen of corrigeren.

   

   

  • Avatar
   Jaap Amesz januari 12, 2017

   Je kunt het ook anders zien. Ik vind het juist een goed idee om de kloof tussen zwakke en sterke regio’s te vergroten. Ik vind dat de sterksten zich op een NK moeten kunnen meten en niet dat de sterksten elkaar eerst moeten uitdunnen zoals vroeger in  hun eigen regio en dat er dan zwakker broeders in een andere regio die plaatsen innemen.

    

   • Avatar
    Pipo Koeien januari 13, 2017

    Zoals ik al stelde zal in de nieuwe opzet het gemiddeld niveau op het NK toenemen. Als dat de (verborgen) doelstelling was, prima. In de aanloop naar de wijziging bracht de KNSB het echter als een plan om de deelname aan de NK-kwalificatietoernooien (tot nu toe de regionale kampioenschappen) te verbeteren. De vier nieuwe toernooien zullen in de verwachting van de bond meer deelnemers trekken dan de 13 regionale kampioenschappen tezamen. Ook al verwacht ik het tegenovergestelde, ik vind het prima dat de KNSB op zijn minst een poging doet om iets te veranderen aan de huidige opzet die inderdaad in veel regio’s weinig deelnemers trekt. Ik hoop alleen wel dat mocht blijken dat in de nieuwe opzet juist veel minder jeugdschakers meedoen, men niet te trots is om de zaak weer terug te draaien en te kijken of het mogelijk is om via de regionale bonden de deelname te stimuleren.

     

 3. Avatar
  Jaap Amesz januari 12, 2017

  Wat ik een grote verbetering vindt tov van het oude systeem is dat er nu een nieuw mooi principe is ontstaan:

  “De ijverige harde werker, kan zijn inzet beloont zien worden.”

  Je kunt nu wanneer je het schaken echt een prioriteit maakt in je leven dus aan meerdere kwalificatie toernooien meedoen en meerdere kansen genereren. Dit kan ook zenuwen wegnemen en de jeugd vrijer schaak laten spelen. Niet alles hangt dan af van dat ene potje.

 4. Avatar
  Dimitri Reinderman januari 12, 2017

  “Het eerste en meest directe effect is in elk geval dat de regionale kampioenschappen nu vrijwel alle waarde verliezen,”

  “Een flink aantal deelnemers aan de regionale toernooien speelt mee om puur sociale redenen:”

  Bedoel je bij de eerste zin “voor competitieve spelers”, Pipo? Want anders lijken de zinnen elkaar tegen te spreken.

  De regionale kampioenschappen zullen waarschijnlijk wel zwakker bezet worden, maar dat geeft weer anderen kansen om kampioen te worden 🙂

   

  • Avatar
   Pipo Koeien januari 13, 2017

   Ik bedoel inderdaad de waarde van het toernooi als kwalificatiemogelijkheid voor het NK. Ik koppel daar niet direct een lager aantal deelnemers aan, maar het is zeker niet uit te sluiten dat spelers die in hun regio met kop en schouders boven de rest uitsteken nu weinig zin meer zullen hebben om in het regionale kampioenschap mee te spelen.

 5. Avatar
  Avdg januari 13, 2017

  Wat ik heb begrepen zouden deze 4 kwalificatietoernooien de regionale kampioenschappen vervangen.

  Regionale bonden kunnen nog wel titels aan een toernooi koppelen voor de hoogst geklasseerde deelnemer uit hun bond. Maar voor de KNSB heeft dat verder geen effect op de kwalificatie voor het NK

  • Avatar
   Pipo Koeien januari 13, 2017

   Ik neem aan en ik hoop ook van harte dat het regionale bonden nog steeds vrij staat om hun eigen kampioenschappen te organiseren, ook al is er voor de winnaar alleen maar een beker of een boekenbon te winnen.

 6. Avatar
  Pipo Koeien juli 12, 2017

  Nou de KNSB heeft de data en speelplaatsen bekend gemaakt, maar of er goed over is nagedacht…? Spelers in het zuiden van het land hebben de keuze tussen een weekendtoernooi in Brabant van 16 tm 18 febr of een toernooi van 3 zaterdagen in de regio Rotterdam met 24 febr als eerste speeldag.

  De voorjaarsvakantie in Zuid-Nederland is van 17 tm 25 febr, vette pech dus voor de schakers die naar het buitenland op vakantie gaan.

 7. Avatar
  Jaap Amesz juli 14, 2017

  Ik vind wel dat de vrij plaatsen duur vergeven horen te worden. Dat je goed bent, wil nog niet zeggen dat jij je weet te plaatsen. Ben je redelijk goed dan moet je gewoon voorrondes spelen, om gelijke kansen te bieden voor alle jeugdspelers. Ben je echt heel goed dat algemeen geaccepteerd wordt dat het nogal wiedes is dat je geen voorrondes hoeft te spelen, dan is dat wat suf. Mijn voorstel zou zijn:

  A: minimaal 2400 voor een vrijplaats
  B: minimaal 2300 voor een vrijplaats
  C: minimaal 2200 voor een vrijplaats
  D: minimaal 2100 voor een vrijplaats
  E: minimaal 2000 voor een vrijplaats

  Dan blijven er inderdaad weinig echte toppers over. Een competitie hoort een min of meer gelijk speelveld te zijn. Een paar uitzonderingen, de rest gewoon zichzelf bewijzen in voorrondes.

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.