Schaken op de Europese Staalmarkt (deel 20)

Er breken spannende weken aan. Deze week wordt bekend of de Engelse staalarbeiders akkoord gaan met de nieuwe pensioenvoorwaarden vanaf 1 april a.s. Daarna moet duidelijk worden welk bedrag Tata Steel wil/kan betalen om de tekorten in het Engelse staalpensioenfonds aan te zuiveren en de claim van het fonds op de activa van de Nederlandse staalbedrijven op te heffen. Eind maart loopt het gebroken boekjaar van Tata Steel af en moet er worden besloten welke bijzondere posten er in de jaarrekening verwerkt moeten worden. Ook moet duidelijk worden of Tata Steel de fusiebesprekingen met ThyssenKrupp wil voortzetten of niet. Deze week treedt de nieuwe topman van de Tata Groep aan. Hij is ook benoemd tot de nieuwe bestuursvoorzitter van Tata Steel. Gaat hij zijn stempel drukken op het schaakspel op de Europese staalmarkt? Komt er, na een jaar, eindelijk meer duidelijkheid voor de werknemers van Tata Steel Nederland of gaat het nog maanden duren?

Tata

Cyrus Mistry is onlangs ook ontslagen als bestuurder van de Tata Groep en hij vervult nu geen enkele bestuursfunctie meer bij de Tata divisies. Wat resteert zijn een aantal rechtszaken over en weer.

Het ijzersterke merk Tata viel uit de wereldwijde merkentop 100. Misschien dat dit iets te maken had met de machtsstrijd in Bombay House van de afgelopen maanden. Enige imagoschade was het resultaat. Maar dit kan snel worden hersteld. Tata zakte van plaats 82 naar plaats 103 en blijft hiermee het belangrijkste en meest waardevolle merk in India. Google verdrong  Apple van de eerste plaats.

Tata Steel

Hoe onafhankelijk is onafhankelijk?

Naast de vele rechtszaken die over en weer lopen viel een brief op van de ontslagen Nusli Wadia aan de Indiase beurswaakhond SEBI. Wadia was decennia lang onafhankelijk bestuurder bij de divisies Tata Chemicals, Tata Motors en Tata Steel.

In zijn brief richtte Wadia zijn pijlen op de Nederlander Jacques Schraven en de Engelsman Andrew Robb, beiden onafhankelijk bestuurder bij Tata Steel in India. Hij schreef dat Schraven en Robb ontslagen moeten worden bij Tata Steel omdat ze niet onafhankelijk zijn en hun remuneratie niet conform de wettelijke regels is en daarom voor een belangrijk deel zijn terug te vorderen. Hij meldde dat hij dit eerder in een persoonlijke brief aan beide heren heeft laten weten uit hoofde van zijn voormalige rol als lid van de remuneratiecommissie van de Board van Tata Steel.

Hij stelde dat Schraven als onafhankelijk bestuurder bij Tata Steel Europe jaarlijks ca. €115.000 krijgt en van Tata Steel Nederland jaarlijks ca. €50.000 als president-commissaris. Hier bovenop komt dan nog de jaarlijkse remuneratie als onafhankelijk bestuurder van de divisie Tata Steel. Hij vindt dat Schraven  door inkomsten van andere Tata Steel bedrijven geen onafhankelijke bestuurder kan zijn bij de divisie Tata Steel.

Ook over Andrew Robb (oud-directeur Corus) meldde hij diverse zaken.

Een pikant detail was dat zowel Schraven als Robb hadden ingestemd met een bijzondere aandeelhoudersvergadering om Mistry en Wadia te ontslaan als bestuurders bij Tata Steel. Eerder hadden zij zich onthouden van steun aan Mistry als bestuursvoorzitter van Tata Steel. Ongetwijfeld heeft dit kwaad bloed gezet want zowel Schraven als Robb zijn al jaren onafhankelijk bestuurder bij Tata Steel.

(Inmiddels is de heer Schraven teruggetreden uit het bestuur van Tata Steel i.v.m. het bereiken van de maximaal toegestane leeftijd. Per 7 februari is de Nederlander Dr. Peter Blauwhoff benoemd als onafhankelijk bestuurder van Tata Steel.)

Het benoemen en ontslaan van onafhankelijke bestuursleden bij internationale bedrijven in India reikt verder dan Tata. Het raakt de BV India en (beurs)specialisten verwachten dat men op termijn de regels zal aanscherpen.

Goede kwartaalcijfers Van Tata Steel

Recent meldde Tata Steel de kwartaalcijfers en deze konden na vijf kwartalen weer in zwart worden geschreven. Met name waren er sterke ontwikkelingen in India en Zuidoost Azië. Ook de brutoresultaten in Europa verbeterden. Er werd melding gemaakt dat men het Engelse pensioenprobleem de komende maanden definitief hoopt op te lossen. Het lopende laatste kwartaal wordt spannend omdat de kans groot is dat extra stortingen in het Engelse pensioenfonds noodzakelijk zullen zijn. Bij het kwartaalbericht werd geen melding gemaakt van de voortgang van de fusiegesprekken.

Tata Steel Europe

Een lastige Engelse pensioenklem

Stand van zaken

Er is een spannende periode aangebroken voor Tata Steel Europa en hiermee ook voor Tata Steel Nederland. De staalarbeiders in Engeland konden afgelopen weken stemmen over de nieuwe pensioenregeling en deze week wordt de uitslag van deze stemming bekend gemaakt. De vakbonden hadden het pensioenvoorstel met een positief advies aan hen voorgesteld. De pensioenvoorstellen regarderen alleen de toekomst en hiermee zijn de problemen in het pensioenfonds m.b.t. de financiering van de opgebouwde en uit te keren pensioenrechten nog niet opgelost.

De nieuwe pensioenregeling houdt in dat de werkgever 10 % en de werknemer 6% betaalt over het pensioengevend loon voor een nieuwe zgn. Beschikbare Premieregeling. Arbeiders ouder dan 50 kunnen opteren voor een extra pensioenstorting tot £10.000 bij vervroegd uittreden.

Een lastige Engelse pensioenklem

Als Tata Steel UK niet langer aan haar financiële verplichtingen jegens het staalpensioenfonds kan voldoen en Tata Steel Europe en Tata Steel ook geen extra gelden ter beschikking (willen) stellen dan kan het gevolg zijn dat de opgebouwde pensioenaanspraken van alle Engelse deelnemers in een noodfonds terechtkomen met als directe consequentie een korting van alle pensioenaanspraken met minstens 10%.

Het staalpensioenfonds heeft alle deelnemers een brief gestuurd waarin een van de zwartste scenario’s staat dat het tekort in het pensioenfonds, onder bepaalde aannames, kan oplopen tot £2 miljard en dat Tata Steel UK dan 15 jaar lang £200 miljoen per jaar zou moeten bijstorten. Tata Steel UK had al aangegeven dit niet te kunnen betalen.

In overleg met de autoriteiten en het bestuur van het pensioenfonds wordt koortsachtig gezocht naar een scenario dat de deelnemers uitzicht geeft op een beter pensioen dan in het geval van overgang naar het noodfonds en het Tata Steel UK minder zal kosten.

Door Tata Steel is een investering in de Engelse staalfabrieken van £1 miljard in de komende tien jaar voorgesteld onder de voorwaarde dat het pensioenprobleem volledig kan worden opgelost en het pensioenfonds volledig los komt te staan van Tata Steel Europe. De Engelse werkgelegenheid is de komende jaren dan min of meer verzekerd. Een probleem is nog dat het staalpensioenfonds een garantie heeft op de activa van de Nederlandse staalfabrieken en het fonds onder voorwaarden deze garantie kan uitoefenen. Welke consequenties dit heeft is nog niet duidelijk. Tata Steel wil deze garantie ‘afkopen’ om de handen volledig vrij te krijgen.

Tata Steel UK verkoopt Speciality Steels

Afgelopen week werd bekend dat Speciality Steels aan de Liberty House Group zal worden verkocht. Hiermee is een bedrag gemoeid van £100 mln. Bij Specialty Steels werken 1700 mensen die staal vervaardigen voor de vliegtuigindustrie, de auto-industrie en voor andere bedrijven.

Fusiegesprekken met ThyssenKrupp

De bestuursvoorzitter van ThyssenKrupp heeft bij de laatste aandeelhoudersvergadering nogmaals duidelijk gemaakt dat Tata Steel de pensioenproblemen in Engeland geheel moet oplossen voor dat er verder kan worden gepraat. Daarnaast heeft hij duidelijk gemaakt dat een eventuele fusie gebaseerd moet zijn op een strategisch plan waarin duidelijk moet uitkomen dat er synergetische voordelen (lees kostenbesparingen) zijn, anders heeft een fusie geen zin en doet men niet mee. Hij doelt hier op de baangaranties die mogelijk in Engeland gegeven zullen worden in ruil voor het oplossen van het pensioenprobleem.

De bestuursvoorzitter van ThyssenKrupp blijft de mening toegedaan dat er in Europa een consolidatie van de staalactiviteiten moet plaatsvinden omdat er teveel overcapaciteit is. Iedereen praat met iedereen, andere combinaties sluit hij niet uit. Maar alle ogen zijn de komende periode gericht op het oplossen van de pensioenproblemen bij Tata Steel UK. Of Tata Steel daarna nog partner wil zijn in het Europese consolidatieproces blijft de grote vraag. De (onbevestigde) berichten hierover spreken elkaar tegen. Afwachten wat de nieuwe bestuursvoorzitter van de Tata Groep en van Tata Steel gaat beslissen.

Afgelopen week kon ook ThyssenKrupp voor het afgelopen kwartaal weer een nettowinst melden. Bij dit kwartaalbericht werd niets vermeld over de voortgang van de fusiegesprekken.

Tata Communications

Een verrassende zet op het Nederlandse schaakbord

Tata Communications is een van de grootste telecombedrijven ter wereld. Zij hebben nu besloten een strategisch belang van 35% te nemen in het Nederlandse bedrijf Teleena dat zich richt op mobiele technologie in samenhang met IoT, Internet of Things. Het kapitaal gemoeid met dit 35% belang wordt geïnvesteerd in productontwikkeling en groei. Tata Communications krijgt een zetel in de raad van commissarissen van Teleena.

Tata Steel Nederland

Recycling schroot

Tata Steel gaat zijn transport van schroot over de weg verminderen door een overslaghaven in IJmuiden te bouwen. Nu varen de schippers naar Velserkom, van waaruit het schroot per vrachtwagens naar het fabrieksterrein wordt vervoerd. Begin 2018 kunnen de schepen rechtstreeks bij Tata Steel Nederland terecht. De staalhaven heeft een open verbinding met het Noordzeekanaal.

Volgens Tata Steel Nederland levert de nieuwe staalhaven winst op voor het milieu — minder uitstoot van vrachtwagens – en voor omwonenden, ‘aangezien er minder vaak geluid van schrootoverslag bij Velserkom te horen zal zijn’.

 

Emissiearme staalfabriek in de Rotterdamse haven?

Een meesterzet in voorbereiding?

Volgens nog onbevestigde berichten zouden er in de Rotterdamse haven vergevorderde plannen zijn voor de bouw van een hypermoderne staalfabriek. Bij de productie van staal in de nieuwe fabriek komt dan nauwelijks meer CO2 vrij. In diverse landen wordt er al onderzoek gedaan naar de productie van emissiearm staal. Ook in IJmuiden doet men onderzoek. Een bijzondere ontwikkeling temeer daar de Europese staalindustrie last heeft van importen van goedkoop staal uit China en Rusland. Nedstaal moest onlangs nog het loodje leggen.

Het wordt spannend omdat er volgens Haventopman Castelein concurrentie is van een andere vestigingsplaats. Het zou wel betekenen dat Tata Steel Nederland er een geduchte concurrent bij zou krijgen. Welke bedrijf het betreft is nog niet bekend gemaakt.

De nummer 1 van de wereld en ook de nummer 1 van Europa, Arcelor Mittal, denkt dat de Europese staalindustrie aan zijn eind is van zijn mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Een nul-emissiefabriek met gebruik van hernieuwbare energie wordt het antwoord in overeenstemming met het klimaatakkoord. In de tussentijd wordt er gewerkt aan andere samenwerkingsverbanden zoals het Steel2Chemicals project met Dow Benelux om de CO2 problematiek te lijf te gaan.

De staalreus veroorzaakte afgelopen week een juichstemming op de beurs omdat een mooi jaarresultaat gepubliceerd konden worden. Na de zes magere jaren kon nu een winst van €1,7 miljard worden gerapporteerd. En het goede nieuws was dat naar verwachting dit jaar de vraag naar staal blijft toenemen.

 

Tata Steel Chess Tournament

De 79ste editie zit er weer op. De jubileumcommissie kan aan de slag met de komende 80ste editie en tegelijkertijd is er het 100-jarig bestaan van het Hoogovenbedrijf, opgericht in 1918.

Tata Steel heeft voor schaken gekozen omdat schaken gericht is op strategisch denken en op het vinden van creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. Staal maken is een hightech proces met een cruciale rol voor innovatie. Tata Steel levert door innovaties een bijdrage aan het realiseren van een duurzame samenleving.

Een mooi jubileumthema voor de 80ste editie. De overeenkomsten tussen schaken en staal kunnen verder worden uitgediept en verbreed middels nevenactiviteiten en lezingen. In de Metropoolregio Amsterdam gebeurt veel en Tata Steel Nederland is hier onderdeel van. Hetzelfde geldt voor de ambitieuze plannen die recent zijn gepubliceerd in de Road Map Next Economy  voor de Metropoolregio Rotterdam / Den Haag. Een blik op de toekomst is erg belangrijk ook voor het schaken.

1 Reactie

  1. Avatar
    Koorevaar 15 februari 2017

    Bijna 10.000 staalarbeiders hebben de afgelopen weken gestemd voor of tegen de nieuwe , minder genereuze, pensioenregeling. Ruim 70% stemde voor de nieuwe voorstellen omdat er ook sprake is van baangaranties en een toezegging van investeringen in de staalfabrieken in de komende tien jaar van in totaal £1 miljard.
    Voor de toekomstige opbouw van de pensioenen in de nieuwe regeling loopt Tata Steel UK nu geen risico’s meer. De bijdragen van werkgever en werknemer in een beschikbare premieregeling liggen nu vast in een % van het pensioengevend loon. En that’s it.
    Alle ogen zijn nu gericht op Tata Steel want zij zijn aan zet om aan te geven hoe zij de grote financiële problemen in het bestaande pensioenfonds denken op te lossen.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.