Schaken op de Europese Staalmarkt (deel 21)

Brief van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Tata Steel Nederland (TSN)

In een interne mededeling (van gisteren) aan alle werknemers sorteert de COR voor op komende ontwikkelingen. Zij signaleren een voortgaande teruggang van de staalactiviteiten in Engeland en stellen vast dat TSN nu het grootste staalbedrijf van Tata Steel Europe is, zowel financieel, operationeel als qua aantal medewerkers. Ze zijn trots dat TSN wel winst maakt en operationeel goed functioneert.

Zij hebben grote zorgen omtrent de toekomst van TSN op langere termijn, ondanks het investeringsprogramma en de vele nieuwe initiatieven die worden ontplooid.

Zij nemen fors stelling tegen een mogelijke fusie met ThyssenKrupp en sluiten hiermee de rijen met de Engelse collega’s.

Zij vinden dat een fusie niet het goede antwoord is op de problematiek van de overcapaciteit op de Europese staalmarkt. Daarnaast signaleren zij grote cultuurverschillen tussen de bedrijven. Zij melden dat ThyssenKrupp grote pensioenverplichtingen op haar balans heeft en ook grote schulden. Tata Steel Europe vinden zij ook overgefinancierd (als gevolg van de overname van Corus). Zij vrezen dat men deze problemen wil afwentelen op een nieuwe joint venture.

Omdat een fusie synergievoordelen moet opleveren vreest men ontslagen op grote schaal. Wat zijn al die baangaranties dan nog waard?

De COR daagt het management uit om op alle punten meer duidelijkheid te verschaffen en zij bereiden zich voor op een juridische strijd om een eventuele fusie te bestrijden omdat zij vinden dat de continuïteit van TSN op het spel staat.

Stilte voor de storm

Gisteren, 15 februari,  meldde De Telegraaf onder de kop Stilte voor de storm dat analisten ervan uitgaan dat er dit jaar een grote fusie komt in de Europese staalsector. Enkele citaten uit het stuk van Edwin van der Schoot:

De Indiër ‘Lakhsmi Mittal’, baas van Arcelor Mittal, is een briljant strateeg die nooit uitgeschaakt is. Dat hij een consolidatiewedstrijd voor zijn voordeur laat uitvechten, zonder zich ermee te willen bemoeien, is onwaarschijnlijk.

Eurocommissaris Kroes dwarsboomde destijds een fusie tussen Archelor en ThyssenKrupp. Neemt niet weg dat er nu ook in Brussel een protectionistische staalwind waait. En met Juncker- die zegt dat Luxemburgs staal door zijn aderen stroomt- inmiddels aan het hoofd van de Europese Commissie zou een fusie tussen ArcelorMittal en ThyssenKrupp nu wel eens in vruchtbare aarde kunnen vallen.

Hoogovens, en onze overheid, moeten opletten. Anders trekken onze 9000 staalarbeiders aan het kortste eind. Of als onderliggende partij in een fusie, of als muurbloempje dat alleen overblijft.

Engelse staalarbeiders stemmen in met een nieuwe pensioenregeling

De Engelse staalarbeiders stonden voor de moeilijke keuze of een soberder pensioenregeling met behoud van werkgelegenheid of een onzekere toekomst voor alle medewerkers van de Engelse staalfabrieken van Tata Steel. Ze kozen met ruim 70% voor een soberder pensioen met behoud van werkgelegenheid.

De arbeiders hebben nu getoond te willen leveren en nu is Tata Steel weer aan zet om te leveren door het oplossen van de problemen in het Engelse Staalpensioenfonds en te investeren in de staalfabrieken. Daarnaast wordt ook naar de Engelse regering gekeken of zij nu de Engelse staalindustrie gaat ondersteunen mede in het licht van de komende Brexit. Recent kwam er een APPG-rapport uit waarin nog eens een heldere analyse werd gemaakt en waarbij aangegeven werd dat steun van de Engelse regering nu onontbeerlijk is.

Staalconferentie Handelsblatt

Vandaag en morgen is er een Staalconferentie georganiseerd door het Duitse  Handelsblatt. Iedereen komt daar elkaar weer tegen. Hans Fischer, CEO van Tata Steel Europe, is een van de sprekers. Hij kreeg ook vragen over de voortgang van de fusiebesprekingen. Maar nieuws leverde dit niet op.

Robotisering

Gisteren lanceerde Tata Steel UK de grootste, snelste en efficiëntste hightech gerobotiseerde lasstraat in het Tata Automotive Service Centre in de West Midlands. Tata Steel UK speelt een belangrijke rol in de Engelse auto-industrie. Vorig jaar werden 1,7 miljoen auto’s gemaakt waarvan 80% bestemd voor de export. De nieuwe lasstraat is de laatste fase van een investering van 20 mln. in het Service Centre waar 450 mensen werken. Volgens Tata Steel UK heeft de nieuwe productielijn geen invloed op de werkgelegenheid. Maar de bonden blijven argwanend en op hun hoede.

APPG-Steel rapport

Vorige maand presenteerde de APPG (All Party Parliamentary Group for Steel) een rapport met de titel: Forging a Future for the British Steelindustry. In dit rapport een heldere analyse van de huidige situatie en de keuzes die gemaakt moeten worden. Voor de Engelse regering is ook een belangrijke rol weggelegd.

Tata Motors en Jaguar Land Rover

Vorig jaar meldde Tata Motors dat zij 10.000 extra arbeidsplaatsen wil gaan creëren in Engeland door de productie bij Jaguar Land Rover (JLR) in de loop naar 2020 te gaan verdubbelen. In 2020 zou men dan 1 miljoen auto’s kunnen maken waarvan een belangrijk deel elektrische auto’s. Dit was ook goed nieuws voor Tata Steel UK.

Jaguar Land Rover (JLR), zelfstandig onderdeel van Tata Motors, is een van de twee paradepaardjes van Tata. Samen met de succesvolle divisie TCS (communicatie, software, advies) verdienden zij het meeste geld. Een belangrijk deel van de winst kon als dividend worden uitgekeerd aan de Tata Trusts, die hiervan hun filantropische activiteiten in India konden betalen.

Deze week publiceerde Tata Motors de resultaten van het derde kwartaal. De nettowinst was 96% lager in dit kwartaal vooral door een sterke daling van de resultaten bij JLR en hogere verliezen bij de productie van auto’s in India. Analisten waren geschrokken en de aandeelhouders van Tata Motors leden in een paar dagen aanzienlijke (papieren)verliezen. De vraag is of de ontwikkeling in het derde kwartaal bij JLR een incident is of een meer structurelere trend. De ontwikkeling bij JLR kan op termijn grote invloed hebben op Tata Steel UK, zowel positief als negatief.

Vandaag werd de samenwerking met Microsoft India aangekondigd. Men wil van het autorijden nog meer een persoonlijke beleving maken door gebruik te maken van Internet of Things, Artificial Intelligence en Machine Learning technieken. Op de autoshow in Genève begin maart wordt meer onthuld.

Norway Chess

Het Tata Steel Chess Tournament heeft de reputatie jaarlijks een van de sterkste bezettingen te hebben met 14 (top)grootmeesters in een gesloten toernooi.

Aan het Norway Chess toernooi dat in juni zal worden gehouden doen alle spelers uit de toptien van de wereld mee. Dit is een unicum en qua gemiddelde rating een record voor gesloten toernooien met 10 of meer deelnemers!

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.