Schaken op de Europese Staalmarkt (deel 22)

Storm op komst of wederom storm in een glas water?

Het is alweer enkele maanden geleden dat ik publiceerde over de voortgang van een mogelijke fusie tussen Tata Steel Europe en de staaldivisie van het Duitse ThyssenKrupp. En het is ook ruim een jaar geleden dat ik deze serie begon niet vermoedende wat er allemaal kan gebeuren gedurende zo’n traject.

De afgelopen maanden werd er wel af en toe in de (internationale) pers gepubliceerd maar het was steeds herhaling van zetten en er bleek niets nieuws onder de zon. Nu komt er weer leven in de brouwerij en partijen sorteren weer voor op wat er mogelijk gaat komen.

Duitse vakbonden

De Duitse staalarbeiders gingen recent weer de straat op omdat er een forse reorganisatie aanstaande is bij de staaldivisie. De staalarbeiders vrezen een salami tactiek . Mocht de fusie met Tata Steel Europe doorgaan dan verwachten zij dat er nog meer saneringen zullen volgen. En de topman van ThyssenKrupp heeft dit min of meer bevestigd. Hij wil niet langer wachten op Tata Steel en gaat  nu met zijn plan B aan de slag, onafhankelijk of er wel of geen fusie komt met andere partijen. Economisch gezien is dit voor ThyssenKrupp hard nodig, de komende jaren moet er een bezuiniging worden gerealiseerd van € 300 – € 500 miljoen.

Tata Steel worstelt nog met een groot financieel probleem in het Engelse Staalpensioenfonds. ThyssenKrupp wil dat Tata Steel dit probleem, dat al meer dan een jaar loopt, eerst oplost. Langzaam aan lijkt het of ze geduld verliezen.

De strategie van ThyssenKrupp is dat zij op termijn de staalactiviteiten willen afstoten. In een eventuele joint venture willen zij bij aanvang voor 50% of minder deelnemen.

De topman van Thyssenkrupp heeft al verschillende malen laten merken dat iedereen met iedereen praat in het staalwereldje en dat er naast Tata Steel Europe nog andere partijen zijn waarmee wordt gesproken (o.m. Arcelor Mittal en Salzgitter).

Pensioenperikelen in Engeland

Zoals eerder vermeld is er een nieuwe (soberdere) pensioenregeling goedgekeurd ingaande 1 april 2017. Dit betreft alleen de toekomstige opbouw van pensioen. De grootste bottleneck is het  financiële probleem in het staalpensioenfonds v.w.b. de financiering van de reeds opgebouwde rechten van de 130.000 deelnemers in het fonds. Het fonds, met een geschatte omvang van £ 15 miljard, kampt met een groot tekort.

Deze week meldde Reuters, op basis van Indiase bronnen, dat Tata Steel dit probleem mogelijk finaal wil afkopen voor een bedrag van bijna 700 miljoen dollar. En daarmee zou ook een mogelijke claim van het pensioenfonds op de activa van de staalfabrieken in IJmuiden van de baan zijn.

In Engeland gaat men in juni opnieuw naar de stembus. Minister-president May wil de positie van haar partij verstevigen om zo beter te kunnen onderhandelen met de EU en de weerstand in het parlement te verminderen. Of dit nog invloed heeft op het pensioentraject van Tata Steel UK is niet duidelijk. Vakbonden verwachten dat het nog tot eind augustus kan duren eer er volledige duidelijkheid is van alle partijen.

Centrale Ondernemingsraad Nederland roert zich weer

Ook de centrale ondernemingsraad liet deze week middels een verklaring van zich horen. Dit was de tweede keer in korte tijd. Zij zullen zich met hand en tand verzetten tegen een fusie met ThyssenKrupp. De COR vreest verlies van werkgelegenheid en  een grote schuldenlast voor de nieuwe joint venture. Zij zien op tegen de cultuurverschillen en zij beoordelen  een fusie niet als oplossing voor de overcapaciteit op de Europese staalmarkt en het dumpen van Chinees staal . Eerder waren de onderhandelingen over een nieuwe cao al vastgelopen.

Nu blijft de hamvraag hoe we dit moeten duiden. Is het de voorbode van een komende aankondiging van een fusie of is het de voorbode van de mededeling dat Tata Steel afziet van verdere gesprekken over een eventuele fusie? Het kan nog beide kanten op.

Tata Steel

Gisteren kwam het bestuur van Tata Steel bijeen in Bombay House met een aantal nieuwe bestuursleden. Op de agenda stond formeel  het lenen van geld op de kapitaalmarkt.

In deze negen uur durende vergadering werd besloten dat Tata Steel ca. 1,4 miljard euro op de kapitaalmarkt mag lenen. Deze leningen zijn bedoeld voor:

  • Herfinanciering bestaande leningen
  • Investeringen en werkkapitaal
  • Algemene bedrijfsdoelen

Tata Steel wil bij de top 5 van de wereld behoren, zij hebben grote ambities in India en ook de Indiase regering wil dat de staalindustrie de komende jaren de productie gaat verdubbelen. Tata Steel ziet voldoende groeikansen in India en in (Z-O) Azië.

Tata Steel wil dat er meer vrouwen in dienst komen bij het staalbedrijf. De ambitie voor  2020 is dat  dan 20% van de medewerkers vrouw is.

Over de voortgang van de fusiegesprekken zijn geen mededelingen gedaan.

Tata Groep

De rust is weergekeerd in de bestuurskamer in Bombay House. Alle aandacht kan weer uitgaan naar de divisies en hun bedrijven.   De nieuwe topman, N. Chandrasekaran,  heeft uitgesproken dat Tata-bedrijven leidend moeten worden in hun tak van sport, dat ze meer aandeelhouderswaarde moeten creëren  en dat ze het ter beschikking gestelde kapitaal beter moeten toewijzen. De Tata-bedrijven moeten dichter bij elkaar worden gebracht om de collectieve kracht van Tata beter te kunnen benutten. Iedereen die betrokken is bij Tata moet weer trots worden op het  bedrijf. Tata moet weer pionieren en leiderschap tonen, dat zijn altijd sterke kanten geweest van het bedrijf.

Als oud-bestuursvoorzitter van Tata Consulting Services kondigde Chandrasekaran een samenwerking met Carnegie Mellon University aan.  In India wordt een research faciliteit opgezet  voor onderzoek naar de vierde industriële revolutie. Tata Consulting Services doneert hiervoor 35 miljoen dollar.

Daarnaast wil Chandrasekaran als oud-bestuursvoorzitter van Tata Consulting Services bevorderen dat wereldwijd miljoenen kinderen een carrière in de wetenschap  nastreven. In Amerika zijn de STEM-projecten bekend.  STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Dit wil hij ook in India en andere delen van de wereld.

Vervolgens pakt hij de geërfde probleemdossiers van zijn voorganger een voor een aan en werkt aan oplossingen. Een van die probleemdossiers die nu op tafel ligt is Tata Steel Europe. De hamvraag is of er een oplossing en geld is voor het pensioenprobleem in Engeland en of hij wil doorgaan met de fusie in Europa? Chandrasekaran is ook de nieuwe bestuursvoorzitter van Tata Steel.

Velen zijn van mening, w.o. Hans Fischer CEO van Tata Steel Europe, dat consolidatie in Europa een must is. Anders zullen er naar verwachting om de vier jaar reorganisaties nodig blijken. Maar wie er meedoen in de consolidatieslag blijft vooralsnog onduidelijk.

Tata Steel Nederland

Girls Day

Vorige week stond in het teken van meiden en techniek. Meiden uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit de regio waren te gast. Vrouwelijke managers en medewerkers lieten de meiden tijdens workshops in de praktijk ervaren hoe uitdagend en leuk het is om in de toekomst in de techniek te werken.

Tijdens de tweede Girls Day komt prinses Laurentien ook een kijkje nemen. Zij gaat dan ook in gesprek met de meiden over het onderwerp techniek.

(Als meiden meer interesse voor techniekkrijgen dan ligt hier ook een grote uitdaging voor de schaakbond.)

Afspraken met minister Kamp

Begin deze maand berichtte minister Kamp de Tweede Kamer dat hij verheugd was over het besparingsakkoord van de energie-intensieve industrie. Dit akkoord moet leiden tot extra energiebesparingen van 9 petajoule in 2020.

In het nieuwsbericht van de minister werd Tata Steel Nederland als voorbeeld aangehaald. Hij schreef het volgende:

‘Tata Steel streeft verbetering van energie-efficiëntie na in haar warmbandwalserij op haar vestiging in IJmuiden. De in de staalfabriek gegoten plakken worden naar de warmbandwalserij vervoerd. Daar worden zij verhit tot een temperatuur +- 1200 graden Celsius. Vervolgens worden de plakken in de walsstraat uitgewalst tot een dunne band (dikte 1,5 tot 25 mm) en opgerold. Voor het verwarmen van de plakken heeft Tata Steel vier ovens in gebruik: twee zogeheten doorschuifovens en twee wandelovens. Tata Steel zal de doorschuifovens vervangen door wandelovens waardoor het energieverbruik dat nodig is voor het verhitten van de plakken staal, sterk wordt gereduceerd. Dit is een investering voor de lange termijn, waarbij strategisch ingezet wordt op CO2- en energiebesparing en niet op korte termijn financieel rendement.’

Tata Steel Nederland is een voorbeeld van een Tata-bedrijf dat leidend en innoverend is in haar tak van sport.

Regionale krant Rondom Staal verdwijnt

‘Rondom Staal’ verdwijnt en men gaat over op digitale nieuwsbrieven. Schakers kennen Rondom Staal van de speciale uitgave rond het jaarlijkse Tata Steel Chess Tournament.

Chess tournament 2018

Evenals vorig jaar om deze tijd is de vraag weer relevant onder welke naam de 80ste editie van het fameuze schaaktoernooi zal worden gehouden.  Vorig jaar werd deze vraag voor het eerst gesteld in een publicatie van de NRC.

Het gaat weer beter met de staalbedrijven. Vandaag rapporteerde World Steel Association (WSA) dat de staalbranch een gestaag groeiende vraag tegemoet kan zien. Dat is  gunstig voor Tata Steel Nederland  en misschien ook voor de jubileumcommissie die de 80ste editie van het Tata Steel Chess Tournament voorbereidt. Een andere bijzondere mijlpaal in 2018 is het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Hoogovens.

Eigenlijk zou de ‘(schaak)gemeenschap’ eens moeten nadenken over een gepast cadeau voor de 80-jarige jubilaris. Mag best eens gebeuren na zo veel decennia schaakgenot! Schakers, journalisten, middenstanders, bezoekers kom in de hoeven en bedenk wat jullie zouden kunnen terugdoen.

Wie pakt de handschoen op?

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.