“Brexit” door Theo Mooijman. Column van Schaakvereniging Promotie.

Spannende televisie vandaag. Schakelen tussen BBC 2 , BBC news, CNN en onze eigen zenders. Premier Theresa May presenteert het akkoord met de E.U. en iedereen valt over haar heen. Nou, ja niet iedereen, de chief-whip van de Conservatieve partij niet.

Niemand blijkt tevreden of doet alsof hij dat niet is. De oppositie is er op uit het kabinet te laten vallen, de tegenstanders in de eigen partij willen alleen de premier vervangen en verder aan de macht blijven. De Schotten vinden dat Noord Ierland in de voorstellen een betere positie krijgt dan zij. De Noord-Ierse unionisten zijn ook niet tevreden al begrijp ik niet precies waarom. De 49% stemmers voor in de E.E.G. blijven, zijn ook al niet verheugd. De voormalige U.K.I.P. leider was al helemaal niet blij. Opmerkelijk was dat hij heel soepeltjes toegaf het betreffende document niet gelezen te hebben. Dat laat ik aan mijn advocaten over zei hij er nog bij. Wat hebben advocaten daarmee te maken, vraag ik mij af. Opvallend is dat de Britten alleen van zich zelf uitgaan en zich niet schijnen te realiseren dat de andere partij in deze de eigen belangen moet verdedigen.

Een kapper in Barking (Oost London) werd geïnterviewd door de NOS en hij sloeg de spijker op zijn kop. “Het is een scheiding en dan moet men goed zorgen voor de kinderen. En wij de burgers zijn de kinderen”. De politieke elite van het land voett zijn eigen strijd om de macht, slechts in naam de burger dienend.

Vier keer per jaar steken wij de zee over om in ons geliefde Engeland te vertoeven. Tot voor kort werden alleen onze paspoorten gecontroleerd, maar sinds de Brexit is daar iets bijgekomen. Dit jaar werd ons telkens op vriendelijke doch nadrukkelijk toon gevraagd: “Waar gaat u naar toe en wat is het doel van uw bezoek?” Vrij verkeer van personen? Zeker, het is er nog. Het lijkt er echter wel op dat men alvast aan het oefenen is voor straks. “Enjoy your stay”, daarmede sloten de beambten de controle af. Ik ben benieuwd wat daarvoor in de plaats gaat komen.

Een zogeheten ‘harde’ brexit, geen overeenkomst en dus van de ene op de andere dag allemaal buitengrenzen rondom het koninkrijk, is voor Europeanen wonende in Engeland een nachtmerrie. Zij zullen een verblijfsvergunning moeten aanvragen of zo mogelijk het Britse staatsburgerschap. De ambtelijke machinerie heeft bedacht een document van 80 pagina’s te moeten produceren met 24 pagina’s toelichting. Een leges van 1200 pond dient betaald te worden en dan ben je er nog niet. Het gehele verblijf in Groot Brittannië moet jaar voor jaar toegelicht worden en bij voorkeur gedocumenteerd. Wij proeven hier de bureaucratische almacht van het apparaat, dat wij hier zo goed kennen van de dossiers over Schiphol, de aardbevingsschade in Groningen en de windmolens. Uiteindelijk wordt iedereen tureluurs en heeft het slechts gebracht wat de bureaucraten het liefst zien: werk voor de eigen stam. Het is al weer drie weken geleden dat een verslaggevers duo voor de Nederlandse televisie de stand van Brexit op locatie mochten uitleggen. Dat deden ze in Amsterdam, dat kon ik zien aan het tramtype dat langs kwam. In het park, het was een mooie dag, stond een schaakspel van het buiten model.

De uitleg begon: de witte koning (koningin kon natuurlijk niet, want die kan je niet schaak zetten) is Theresa May. En hier hebben wij haar tegenstanders. Het zwarte paard is Boris Johnson, ex-minister, haar zwaarste tegenstrever in de eigen partij, de zwarte loper is Jeremy Corbyn de leider van de Labour party, die zo graag verkiezingen wil en de zwarte toren is Arlene Foster, de leider van Democratic Unionist party, de partij die met 10 zetels de meerderheid van het kabinet in het Lagerhuis verzorgt. Jammer dat ze er niet opkwamen om Nicola Sturgeon, de premier van Schotland als zwarte dame op te voeren. Het verhaal kwam er op neer dat het paard en de loper trachtten de witte koning mat te zetten daarbij geholpen door de toren. Maar Theresa May stond nog niet mat, werd verteld. Ze kon nog een stapje schuin naar voren doen en zij voerden Ke1-d2 uit. Vandaag heeft Theresa May het stapje schuin naar voren gemaakt, maar of zij het mat kan ontlopen? Hoe zeer ik vandaag haar vechtlust en vastberadenheid heb bewonderd, ik ben er niet gerust op.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.