KNSB-voorzitter De Jong-Muhren beantwoordt vragen van schaaksiteredacteuren

In het artikel van afgelopen dinsdag kon u lezen hoe KNSB-voorzitter Bianca de Jong-Muhren een aantal vragen van Schaaksitelezers beantwoordde. Zij kreeg ook een aantal vragen van de schaaksiteredacteuren voorgelegd. Deze vragen en de antwoorden hierop kunt u in dit artikel lezen.

Herman Grooten, voormalig trainer van Bianca, stelde de volgende vraag: Ik zie bij verschillende jeugdafdelingen die ik ken dat er veel verloop onder trainers is door ordeproblemen. Waar mensen baat bij hebben is dat er iemand met een onderwijsachtergrond komt kijken bij een les om tips te geven. Is het mogelijk dat de bond hier meer aandacht aan gaat besteden?

Dank voor je vraag Herman en dit is zeker een terechte. Vorig jaar zijn we gestart met een trainersplatform, met o.a. een groepsapp, delen van best practices en webinars, geleid door Lise ten Holder van het bondsbureau. Lise heeft zelf jarenlange ervaring in het onderwijs en weet hierdoor toegevoegde waarde te leveren aan de trainers. Er zijn al een flink aantal trainers actief op dit platform, en de voordelen, onder andere van het kennisdelen tussen trainers, worden al zeker herkend. Dit is een mooie start die we in 2021 gaan continueren, en hopelijk gaat de groep zich uitbreiden waardoor de trainers verder van elkaar kunnen gaan leren!

Lennart Ootes wilde weten: Er zijn veel Nederlanders die dagelijks een paar potjes online spelen, maar nooit bij een schaakclub lid zullen worden. Wat kan de KNSB doen voor (of met) deze grote groep mensen?

Een terechte opmerking. Allereerst zijn er heel veel mensen die online zijn gaan schaken in Corona tijd (eerste golf) of in het najaar na de release van The Queen’s Gambit (tweede golf), waarvan het maar de vraag zal zijn welk gedeelte ook interesse heeft in fysiek schaken. Ten tweede is er een duidelijke trend die bij veel sporten waar te nemen is, dat mensen niet meer “vast” willen zitten aan één bepaalde clubavond of één bepaalde sport, maar op elk moment van de dag de sport willen kunnen uitoefenen waar ze op dat moment zin in hebben. Daar moet je als KNSB natuurlijk op inspelen. Dat doen we op een aantal manieren. Enerzijds zitten hier initiatieven bij in de 17 vernieuwingsplannen (zie vraag 7a), zoals een schaakapp die online verbindt om offline te kunnen samenkomen en het onder de loep nemen van onze lidmaatschapsstructuur; anderzijds kijken we daar met een lange termijn bril naar in ons Meerjaren Beleidsplan vanaf 2022 waarin nieuwe verdienmodellen die aansluiten op tendensen in deze (online) tijd een prominente plek hebben. En natuurlijk nodigen we clubs en regionale bonden van harte uit om mee te denken hoe we op een goede manier met deze ontwikkelingen om kunnen gaan, zodat de verenigingen onderling van elkaar kunnen leren met de KNSB als verbindingsplatform.

Vreemd genoeg stelde niemand vragen over het afschaffen van (de papieren versie van) Schaakmagazine, ondanks dat daar veel ophef over geweest was. Daarom deed ik het maar: Uit het verslag van de bondsraad haal ik dat de reden om te bezuinigen op Schaakmagazine is om geld vrij te maken voor vage plannen (“nog weinig uitgewerkt”) om extra stevig in te zetten op online communicatie. Is er inmiddels al meer over die plannen te vertellen?

Jazeker is daar meer over te vertellen! Direct na de Bondsraad zijn we aan de slag gegaan met de tot dan toe nog inderdaad “vage” vernieuwingsplannen. We hebben de plannen overigens bewust ‘vaag’ willen houden om ze met elkaar te kunnen ontwikkelen in plaats van ‘top-down’. Dit heeft in eerste instantie geleid tot tientallen concrete plannen die zowel vanuit de KNSB als vanuit de rest van de schaakwereld zijn gekomen. Eind januari hebben we dit teruggebracht tot een overzicht van 17 vernieuwingsplannen, die we hebben gepresenteerd aan een delegatie van de Bondsraad. Zij waren positief over de richting en de initiatieven en dus zijn we er mee aan de slag gegaan.

Bij de selectie hiervan hebben we gelet op het bijdragen aan de strategische doelstellingen van de KNSB (Verankeren, Verstevigen, Vernieuwen, Verbinden), dat er diverse initiatieven zijn op alle relevante doelgroepen die de KNSB kent en de kans van slagen, afgezet tegen de randvoorwaarden (zowel financieel als beschikbare mankracht). Daarbij hebben we extra aandacht besteed aan het ondersteunen van verenigingen en het ontwikkelen van online communicatie.

Ieder van jullie heeft, of zal op korte termijn de effecten gaan zien van een aantal van deze vernieuwingsplannen! Een mooi voorbeeld is “Twitch”, dit hebben we in 2020 reeds gestart en in 2021 verder uitgebouwd en is echt succesvol gebleken. Kijk bijvoorbeeld naar de dagelijkse journaals van Stefan Kuipers tijdens Tata, de uitzendingen met Anish en Jorden of de diverse boekpresentaties en recentelijk nog de uitzending over de online competitie. Die werden goed bekeken en daar hebben we veel positieve reacties op gekregen, en gaan we dus ook mee door.

Niet alle vernieuwingsplannen vinden op de voorgrond plaats. Zo heeft een bekende clubschaker met relevante kennis en ervaring aangeboden de KNSB te helpen om de interne data goed te ontsluiten en interne rapportages te upgraden. Zo hebben we als KNSB beter inzichtelijk wat de resultaten van onze initiatieven zijn en kunnen we er tijdig op bijsturen. Super mooi om te zien dat er zo velen zijn die de KNSB en het Nederlandse schaken een warm hart toedragen, en hun steentje bijdragen!

We hebben het voor onszelf ook uitdagend gemaakt: zo willen we een prachtig NK Studenten organiseren, maar hebben we onszelf verplicht daar een sponsor voor te vinden om het door te laten gaan. Met de gedachtegang: er móet een bedrijf te vinden zijn die past bij de KNSB en zich aan ons wil binden en zo de doelgroep van schakende studenten, die over niet al te lange tijd de arbeidsmarkt gaat betreden, te bereiken. En wij willen dolgraag het NK Studenten organiseren. Dus gaan we gewoon zorgen dat die sponsor er komt en dat het toernooi dus door kan gaan!

Schaakmagazine (de papieren versie) was een concreet iets dat KNSB-leden wel kregen, en niet-leden niet. Ben je niet bang dat nu (meer) leden zich gaan afvragen waarom ze nog (via hun club) geld betalen aan de bond? Wat wil je deze leden vertellen?

Ik begrijp heel goed dat dit soort vragen leven. Uiteraard denken we hierin mee, en zullen we zorgen dat KNSB leden waar voor hun lidmaatschap blijven krijgen. Vooralsnog is dit in ieder geval met één fysiek en een aantal digitale schaakmagazines in 2021, maar er zal nog veel meer volgen, zoals ook bij de andere vragen toegelicht. Wij gaan er van uit dat de leden én aanstaande leden dan goede redenen zullen ervaren om lid te blijven of (weer!) te worden.

Tot zover “Vraag het de voorzitter”! Zoals ze in het vorige artikel vertelde, staat ze open om dit over een aantal maanden te herhalen. In dat geval zal ik weer een oproep doen om vragen te stellen, maar u kunt eventueel ook in de tussentijd alvast een vraag (of meer) mailen naar redactieschaaksite@gmail.com.

12 Reacties

 1. Avatar
  Jasper Dekker 05 maart 2021

  Dag Bianca,

   

  Ik speelde al een tijd met het mogelijk organiseren van een studenten-schaaktoernooi. Ik had wel een specifiek format voor ogen (met teams). Misschien kunnen we eens contact hebben over de ideeën die ik al op papier had gezet. Wellicht kan ik iets voor jullie betekenen.

  Jasper Dekker

  U kunt mij bereiken op: Dekkerschaakles@gmail.com

 2. Avatar
  Pieter Priems 05 maart 2021

  Wat zal ik de stukjes van Paul van der Sterren missen! Ook in het laatste nummer is ie weer groots. Filosofisch over het verlies van het blad en bijna euforisch over het Nederlandse schaak. Paul bedankt voor al je stukjes.

 3. Avatar
  Eric César van 't Hof 05 maart 2021

  Ik sluit me aan bij het vorige bericht. Wat heerlijk om dat blad beet te pakken en even door te bladeren. Even kijken bij de problemen van Karel. Welke opening bespreekt Herman deze keer? Mooie portretten van grote schakers en schaaksters. Je kunt het lezen op de bank, in bed en in bad. Nog even die partijen van Tata Steel naspelen op je eigen bord. Je laat het liggen en kunt morgen gewoon weer verder met waar je was gebleven. Mijn zoon kan het pakken en zelf gaan lezen. Als ik het uit heb, gaat het in de kast bij de andere Schaakmagazines. Volgend jaar kan ik het nog weer eens pakken als ik toch Svesnikov ga spelen.

  Ook dank aan Minze bij de Weg, die vele jarenlang dit prachtige tijdschrift mogelijk heeft gemaakt. En ook nu weer afsluit met een prachtige reportage. Dank ook aan alle andere redacteuren. Zelfs de advertenties zal ik missen. Wat heeft de webwinkel in de aanbieding en wat zijn de laatste snufjes van Chessbase.

  Dank voor 128 jaar schaakhistorie. Succes met de online versie.

 4. Avatar
  ManvanStaal 06 maart 2021

  Het was nog niet benoemd, maar ik vind de vraag van Herman Grooten, en vooral het antwoord, wel wat bijzonder. De vraag is of mensen uit de onderwijswereld mee kunnen kijken bij schaaklessen, en of de bond daarbij kan helpen. Het antwoord gaat vooral over een platform waarin trainers ervaringen uitwisselen onderling.

  Dat is geen antwoord op de vraag en ik begrijp daaruit dat het echte antwoord “Nee” is. Dat vind ik jammer. Het zou toch mooi zijn als het antwoord zou zijn dat dit overlegd gaat worden binnen de bond of er mogelijkheden zijn om hier iets mee te doen.

  Misschien ziet ze ook echt geen mogelijkheden en ik begrijp dat een negatief antwoord lastig kan zijn. Er zijn mensen die gelijk gaan schoppen als er iets is dat gek klinkt. Maar het zou toch mooi zijn als het antwoord gericht is op mensen die wel constructief denken en dat er vertrouwen is dat schakers de ruis wel kunnen uitfilteren. Het is jammer dat het zo dichtgepleisterd wordt, ik denk dat het beter kan, iets met transparantie.

 5. Avatar
  Herman Grooten 06 maart 2021

  @ManvanStaal: ik denk eerlijk gezegd dat Bianca dat niet zo bedoeld heeft. En toevallig kreeg ik vandaag een telefoontje van iemand die Schaaksite goed volgt, via de Schaaksite-academie ook een cursus bij mij heeft gevolgd én mij laat weten dat hij zelf uit het onderwijs komt. Hij had de opmerking ook gezien en denkt dat hij vanuit zijn expertise lesgevers zou kunnen helpen met tips door trainingen te volgen in de praktijk. Hieruit blijkt dat we veel positieve mensen hebben in de schaakwereld die het beste met onze sport voorhebben. Ik ga ervoor zorgen dat er contacten gelegd kunnen worden met de verantwoordelijken op het bondsbureau. Laten we hopen dat er nog meer mensen opstaan die hier een rol in kunnen vervullen want dat is m.i. nodig om kinderen aan het schaken te krijgen, maar vooral aan het schaken te houden!

  • Avatar
   ManvanStaal 07 maart 2021

   Dank je voor de aanvulling en correctie.

   Zo zie je maar dat mensen die meer aan de rand staan al snel gaan invullen 🙂

 6. Avatar
  Eric César van 't Hof 07 maart 2021

  …anderzijds kijken we daar met een lange termijn bril naar in ons Meerjaren Beleidsplan vanaf 2022 waarin nieuwe verdienmodellen die aansluiten op tendensen in deze (online) tijd een prominente plek hebben.

  Deze opmerking van de voorzitter verbaast me wel een beetje. Wat is dan momenteel het verdienmodel? De KNSB is toch geen onderneming die omzet genereert en geld verdient?

  Onder het eerste artikel van deze serie stond ook een reactie die de suggestie wekte dat de KNSB een bedrijf zou zijn. Het was volkomen logisch, vond iemand, dat de KNSB voor €6.000 een sociale media strategie laat maken, want dat deden bedrijven nu eenmaal. Een andere respondent begon zelfs over unique selling points, alsof de KNSB daadwerkelijk een onderneming is die dingen verkoopt.

  Voor zover ik weet is de KNSB echter geen onderneming, maar een vereniging naar Nederlands recht. Een vereniging met bijna 20.000 leden volgens het bestuur. Een vereniging waarvan de doelen en middelen, zoals bij elke vereniging, statutair zijn vastgelegd.

  Het doel van de vereniging KNSB is het stimuleren, in stand houden en uitbreiden van de schaaksport. Bij een aantal van de nieuwe ontwikkelingen vraag ik me af of dit nog wel tot de schaaksport gerekend kan worden.

  • Avatar
   wjw 07 maart 2021

   Helemaal met je eens Eric en ik was degene die de uitdrukking unique selling points gebruikte. Ik bedoelde dat niet in de bedrijfsmatige betekenis van het woord en als het goed is heb je dat uit de rest van mijn bijdrage kunnen opmaken. Zo niet, dan ligt dat aan mij en heb ik dat bij deze hopelijk gecorrigeerd. Het maakt mij wel nog eens duidelijk dat je beter geen metaforen kunt gebruiken die geconnoteerd zijn aan het bedrijfsleven als je het over een institutie hebt. Het zet mensen maar op het verkeerde been..

  • Avatar
   Tony Werten 07 maart 2021

   Ik heb gezegd: “De meest bedrijven geven een veelvoud hier aan uit” dat is heel wat anders dan wat jij beweert, maar dat past blijkbaar niet zo goed in jouw nieuwe verontwaardiging: De KNSB is een bedrijf.

  • Avatar
   Eric César van 't Hof 07 maart 2021

   Ja, ik had natuurlijk wel kunnen weten dat je dat niet letterlijk bedoelde; het stond immers tussen aanhalingstekens. Verder ben ik het volledig eens met de strekking van je verhaal en ook met dat van Reitsma dat ervoor stond. De vereniging KNSB zou zich naar mijn idee bezig moeten houden met wat van belang is voor de leden van die vereniging.

   Het aantal leden van de vereniging KNSB loopt geleidelijk terug, als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen 40 à 50 jaar. Dit heeft te maken met de opkomst van televisie en later internet, met het verdwijnen van cafés en het verenigingsleven, en meer van dat soort zaken. Deze daling van het ledental heeft, kortom, niets te maken met het schaken zelf.

   De vraag is vervolgens hoe het bestuur van de vereniging hierop moet reageren. Ik zou zeggen: er zijn nog steeds ontzettend veel leden, namelijk zo’n 15.000 (de schoolleden buiten beschouwing gelaten). Die leden hebben nog steeds dezelfde belangen, die, laten we daar eerlijk over zijn, geconcentreerd zijn rond bordschaak. Deze leden willen spelen op een club, willen meedoen aan een competitie en toernooien, waarderen het rating-systeem dat daarvoor wordt bijgehouden, en stellen in meerderheid ook belang in het bondstijdschrift.

   Het klopt wel dat veel van de leden van de vereniging KNSB tegelijkertijd ook actief zijn met online schaak, maar dat is niet de reden dat ze lid geworden zijn van de vereniging KNSB. Om online te kunnen schaken op chess.com, lichess.org, playok.com, chessclub.com, playchess.com of een van de tientallen andere websites op internet hoef je immers geen lid van de vereniging KNSB te zijn.

   Hier valt voor de vereniging KNSB geen eer te behalen en hier ligt mijns inziens voor de vereniging KNSB ook geen taak. Het heeft geen enkel nut om te concurreren met de commerciële sites zoals chess.com, maar het is ook zinloos om te proberen om een verdienmodel te construeren rond online schaak, terwijl liefhebbers gewoon gratis kunnen schaken op lichess.org.

   Wat zou de vereniging KNSB dan wel moeten doen? Zich blijven richten op de kerntaken zoals duidelijk geformuleerd in de statuten van de vereniging, die pas vier jaar geleden nog zijn bijgewerkt en bekrachtigd. Als het ledental daalt, dan zullen helaas de inkomsten ook teruglopen en dan zal er dus bezuinigd moeten worden. De onderdelen in de begroting die niet behoren tot de kerntaken moeten dan misschien wel gewoon worden geschrapt. Het onderdeel Topschaak bijvoorbeeld, ik noemde dit al eerder, behoort niet tot de kerntaken van de vereniging KNSB. Voor de post Talentontwikkeling geldt hetzelfde. Deze zaken zijn misschien wel leuk en aardig voor een kleine groep van topschakers en talenten, maar zijn niet in het algemeen belang van de overgrote meerderheid van de leden van de vereniging KNSB die het bestuur krachtens de statuten behoort te behartigen.

   Vaak wordt naar voren gebracht dat Topschaak en Talentontwikkeling bijdragen aan de popularisering van de schaaksport en dientengevolge goed zijn voor ons allemaal. De feiten echter, de dalende aantallen leden, ondersteunen deze gedachte niet.

    

    

    

    

 7. Avatar
  wjw 07 maart 2021

  Dit is me te minimalistisch. Als je een maatschappelijke rol kunt spelen die erkend wordt door VWS NOC/NSF zoals talentontwikkeling en topschaak, dan moet je die handschoen zeker oppakken. Uiteraard (mede-)gefinancierd door genoemde partijen. Maar er moet een goede balans zijn tussen de kerntaken en wat je daarnaast nog doet.

 8. Avatar
  Tinus 12 maart 2021

  Bij alle opmerkingen “bottom up” moet dit me deze vraag van het hart: Hoe bevorderen we lokaal en regionaal de schaakcultuur? Wat is het extra, dat clubs/verenigingen/genootschappen te bieden hebben boven (of naast) het online-schaken? Minstens een werkende commissie ‘In-, op- en begeleiding’, vind ik. Regionaal eenzelfde soort stichting? Met alle ont-, ver- en afwikkeling van dien.

  Verkijken we on niet op het hoge gehalte aan show in films, ook niet in de beste schaakfilm, die ik nog niet gezien heb! Wat is het gehalte aan gewaarwording hierin? En gaat het werkelijk niet daarom in ons gedoe?

  Wie volgt Euwe en Bouwmeester op met een Algemene Inleiding, die meer uitdagend is dan afschrikkend?

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.