KNSB mailing Oekraïne

Internationaal

De KNSB veroordeelt de invasie van Oekraïne door Rusland en de steun hierbij door Belarus ten sterkste. We spreken onze steun uit voor de inwoners van Oekraïne.

Inmiddels hebben zowel de FIDE (wereldschaakbond) als de ECU (Europese schaakbond) maatregelen genomen.

De KNSB ondersteunt de beslissingen van de FIDE om:

 • Rusland de organisatie van de Olympiade 2022, de Olympiade 2022 voor gehandicapten en de Algemene Vergadering 2022 te ontnemen;
 • geen officiële FIDE-toernooien en competities in Rusland of Belarus te organiseren;
 • banden met Russische staatsbedrijven en Russische bedrijven die onder de sancties vallen te verbreken;
 • elke publieke ondersteuning door schakers voor de invasie te veroordelen.

De KNSB ondersteunt de beslissingen van de ECU om:

 • de schaakbonden van Rusland en Belarus te schorsen;
 • geen officiële ECU-toernooien, competities en andere evenementen in Rusland en Belarus te organiseren;
 • de nationale teams van Rusland en Belarus en schaakclubs uit die landen de deelname aan alle ECU-evenementen te ontzeggen;
 • trainers, arbiters en officials uit Rusland en Belarus een rol op ECU-evenementen te verbieden;
 • elke publieke ondersteuning door schakers voor de invasie te veroordelen.

Hoewel dit goede beslissingen zijn, gaan zij voor de KNSB nog niet ver genoeg. In lijn met oproepen van het IOC en NOC*NSF zal de KNSB bij de FIDE en de ECU aandringen op de volgende extra maatregelen:

 • Richting FIDE: nationale teams van Rusland en Belarus uit te sluiten van deelname aan FIDE-teamevenementen (zoals de Olympiade).
 • Richting FIDE en ECU: geen individuele spelers uit Rusland en Belarus toe te laten bij door hen georganiseerde evenementen. Beide bonden staan deelname door spelers uit deze landen op dit moment nog toe als ze onder FIDE-vlag (of namens een ander land) spelen, waarbij de ECU de speler om een expliciete beslissing vraagt om onder FIDE-vlag te spelen.

Nationaal

Het bestuur van de KNSB heeft zich in een extra vergadering ook gebogen over de vraag hoe om te gaan met spelers uit Rusland en Belarus in de nationale competitie en toernooien georganiseerd door de KNSB; dit onder andere met het oog op de volgende ronde van de KNSB-competitie op zaterdag 12 maart a.s. Dat was een zeer lastig vraagstuk, een afweging tussen aan de ene kant de onacceptabele invasie, en aan de andere kant waarden als respect, sportiviteit en inclusiviteit die we voor iedereen willen laten gelden. Dat geldt in de eerste plaats voor spelers uit Oekraïne of banden met Oekraïne, maar ook voor de spelers uit Rusland en Belarus die niets met deze invasie te maken hebben.

Uiteindelijk heeft het bestuur de volgende besluiten genomen:

 1. Spelers die bij de FIDE nu nog zijn geregistreerd met federatie Rusland of Belarus, kunnen alleen deelnemen aan de KNSB-competitie en andere KNSB-evenementen als zij zich actief laten registreren onder de FIDE-vlag. De FIDE heeft daarvoor een vereenvoudigde procedure, zie: fide.com/news/1618.
 2. Elke zichtbare steun voor de invasie wordt niet getolereerd. De betreffende speler zal dan worden voorgedragen voor disciplinaire maatregelen.

Het bestuur van de KNSB roept clubs en bonden op om dezelfde lijn te volgen.

32 Reacties

 1. Avatar
  LDBoutens 08 maart 2022

  Het standpunt van ik neem aan het knsb-bestuur is nogal kort door de bocht, en op tal van punten aanvechtbaar en voer voor discussie. Ik hoop vooral dat de Russische schaakgemeenschap door internationale acties niet al te zeer in een hoek worden gedreven en/of gezet. Deze maatregelen lijken namelijk niet van structurele ende blijvende aard en daarom schat ik toch wel in dat zodra P. bij zinnen is gekomen en gaat inbinden ook de opgelegde maatregelen ( ook sportbreed) toch wel weer aan erosie onderhevig zullen zijn.

  De historiografie leert ons dat er in elke kwestie nou eenmaal een voor- en tegenkamp zal zijn. Laten we daarom onze andere wang tonen en sporters uit Rusland de mogelijkheid bieden hier te lande hun sport te blijven uitoefenen. En voor extremiteiten zoals daar zijn een Karjakin bedenken we wel dan weer wat anders.

   

  Succes komende zaterdag! Of zoals ik als amechtig Reviaan mag zeggen,

   

  Moedig voorwaarts!

 2. Avatar
  Arno Eliens 08 maart 2022

  Ik vraag me af wie met “individuele spelers uit Rusland en Belarus” worden bedoeld. Hebben we het dan over woonplaats, nationaliteit of iets anders?

 3. Avatar
  Wim Weehuizen 08 maart 2022

  De KNSB zegt zelf dat het een zeer moeilijk vraagstuk is geweest wat betreft het meespelen van schakers uit Rusland en Belarus. Misschien is het wat minder kort door de bocht dan het lijkt. Het is een zoeken geweest naar een goed evenwicht, dat mogelijk toch veel schakers niet bevalt.

  En verder is die uitspraak van Reve als volgt geweest:  ‘Moedig voorwaarts’, zei Gerard Reve in 1998 in een toespraak, toen hij op zijn 75 e verjaardag bevorderd werd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. ‘Maar waarheen?’ voegde hij eraan toe. Een hoopvolle uitspraak, die door het aarzelende ‘maar waarheen?’ iets paradoxaals krijgt.

  • Avatar
   LDBoutens 09 maart 2022

   Goedemorgen Wim,

   Ik doelde uiteraard met mijn opmerking op punt 2, onder het kopje Nationaal. Hoe zie je dit soort in mijn ogen onuitvoerbare issues precies voor je. De eerste helft van de tekst is uiteraard duidelijk; kleine broer knsb schuilt achter de grote broer, weinig verrassends aan, maar niets mis mee. Juist zodra het bestuur zelf moet gaan nadenken over eigen beleid inzake competitiezaken krijg je dit soort warrige ‘oplossingen’.

   Volgens mij had het bestuur er veel verstandiger aan gedaan geen onderscheid te maken tussen afkomst land, en het aan de deelnemers aan de competitie kunnen overlaten. Je kan als individuele speler toch ook gewoon zeggen dat je juist wel tegen een speler van Russische afkomst wilt spelen, of juist niet omwege de toestand in de Oekraine.

    

   En wat betreft Reve; je hebt uiteraard gelijk, maar zonder dat ‘maar waarheen’ houden we de kwetsbare schapen in de (schaak-)schaapkudde wellicht net wat beter bij de kudde. Zo’n ‘maar waarheen’  geeft alleen maar meer onzekerheden.

   Derhalve, Moedig voorwaarts!

 4. Avatar
  Arno Eliens 08 maart 2022

  Ik begrijp de gedachte achter het statement volkomen. Ik vraag me enkel af wie het concreet zou moeten treffen.

  • Avatar
   Twaburov 09 maart 2022

   Gaat dit niet gewoon over FIDE-nationaliteit? Een Landa mag bijvoorbeeld niet meespelen zaterdag volgens deze regels.

 5. Avatar
  Arno Eliens 09 maart 2022

  Wat mij niet duidelijk is, is welke spelers – volgens het KNSB standpunt – FIDE / ECU zou moeten uitsluiten.

 6. Avatar
  Eric César van 't Hof 09 maart 2022

  Zullen er werkelijk verenigingen zijn die hun Russische en Belarussische leden weigeren toe te laten tot de clubavond, waartoe de KNSB oproept?

  • Avatar
   Eric César van 't Hof 09 maart 2022

   Het staat er niet letterlijk, maar ik leid dit af uit de laatste zin. De KNSB roept clubs op “dezelfde lijn te volgen”. Die lijn staat erboven. Alleen toelaten tot de competitie indien zij zich actief laten registreren onder de FIDE-vlag.

 7. Avatar
  F.Steggink 09 maart 2022

  “In lijn met oproepen van het IOC en NOC*NSF”

  Dus we hobbelen vrolijk achter NOC/NSF aan dat dan weer geen scrupules heeft om nadrukkelijk bij een sportevenement betrokken te zijn in een land dat genocide pleegt.

 8. Avatar
  LDBoutens 09 maart 2022

  Inderdaad ‘voer voor discussie’ dus, afgaande op de laatste 2 bijdragen. Spannende tijden. Tegen de tijd dat we er met elkaar uit zijn is P. en zijn kozakkenleger tot stilstand gebracht of alweer vertrokken en zullen de geopolitieke belangen en afspraken er ook weer anders uitzien. Met al die recessie vooruitzichten voor de little people zal de huidige situatie toch niet vol te houden zijn.

   

   

 9. Avatar
  Caesar64 09 maart 2022

  Ik lees ook af en toe dat een enkele Nederlander P zijn inval steunt: wordt die persoon dan ook de toegang ontzegd mocht dat een schaker zijn?

  • Avatar
   Eric César van 't Hof 09 maart 2022

   Volgens punt 2 alleen bij zichtbare steun, waaruit je zou kunnen concluderen dat verbale steun wel is toegestaan.

 10. Avatar
  Tony Werten 09 maart 2022

  Russische schakers moeten afstand nemen van Poetin…  ok.

  Maar hoe zit het dan met Nederlandse schakers die Poetin ondersteunen ?

 11. Avatar
  Caesar64 09 maart 2022

  Het wordt zo in ieder geval een memorabel KNSB-seizoen: eerst schakers zonder QR-code niet mee laten spelen, vervolgens de Russen: whose next?

  • Avatar
   Tony Werten 09 maart 2022

   Ik denk dat we die andersdenkenden nu lang genoeg geaccepteerd hebben met hun rare gewoontes. Er is maar 1 waarheid en dat is 1.e4

   Tijd om de afvalligen te gaan weigeren.

 12. Avatar
  Eric César van 't Hof 09 maart 2022

  Voor de duidelijkheid vermeld ik hier even dat ik het standpunt van de KNSB (uiteraard) steun. Probleem is dat het lastig is om dit in regeltjes vast te leggen. Misschien hadden ze dat beter achterwege kunnen laten.

  • Avatar
   Tony Werten 09 maart 2022

   Ik steun de KNSB in principe ook, ik heb alleen wat problemen met dat onder fide vlag spelen.

   Mijn (misschien kromme) gedachten:

   Degene die dat gaan doen zijn of tegenstander van Poetin, of stille voorstander maar opportunistisch genoeg om hun kans te nemen. Indien nodig zullen ze zeggen dat ze het deden om de tegenstanders van Het Russische Rijk te misleiden.

   Degene die niet hun vlag willen laten verwijderen zijn of voorstander van Poetin ( een kleine groep volgens mij), of stille tegenstanders die (te) veel hebben te verliezen.

   Wat is nu precies de toegevoegde waarde ? Je sluit een stel slechten uit ten koste van een stel goeden, om een stel goeden toe te laten, maar daarmee ook een stel slechten.

   Daar komt bij: Waarom moet een Rus die nooit positief is geweest over Poetin, afstand doen van zijn vlag, terwijl een Nederlander die positief is over Poetin, gewoon zijn vlag mag houden.

   Ik zie dan liever een boycot van alle Russen ( nee, het heeft niks met je gedrag te maken, maar met het land). Of een boycot van iedereen die de boel goed probeert te praten ( boeit niet waar je vandaan komt, je bent gewoon vies volk).

 13. Avatar
  LDBoutens 09 maart 2022

  De hooggeleerde jongens en meisjes van zoals daar bijvoorbeeld zijn een instituut Clingendael buitelen deze dagen in de diverse praatprogramma’s over elkaar heen om maar om het hardst te kunnen roepen dat de inval van P. een logisch eindstation van 20 jaar geopolitieke wensen is. Gelukkig blijkt een Maarten van Rossem het dan met zijn analyse van de erbarmelijke staat van het Russische leger het ook redelijk bij het juiste eind te hebben, anders was de ellende wellicht helemaal niet meer te overzien. Bevoorrading ( ik lees al verhalen over plunderingen) en moreel schijnt allemaal buitengewoon moeizaam te zijn, maar dit terzijde. Overigens was het 200 jaar geleden met de Kozakken hier te lande niet heel veel anders; het land werd leeg geplunderd en vrouwen, kinderen en schapen werden misbruikt.

  Met deze kennis van nu (achteraf is het altijd makkelijk praten) zou ik het niet meer dan logisch vinden dat over de afgelopen Poetin-periode (ruim 20 jaar), alle schaakverenigingen die in die periode gebruik hebben gemaakt van al dan niet betaalde diensten van wit-Russen en Russen, met terugwerkende kracht worden uitgeschreven uit het knsb bestand.

  En daarnaast lijkt het me dan ook meer dan wenselijk om nog even via genealogisch onderzoek uit te zoeken wie van die 17000 aangesloten leden enig Russisch dna blijkt te hebben. Dat zou nog wel eens tot schrikbarende cijfers kunnen leiden. Dan vrees ik dat we niet heel veel schaakspelend pluis-volk meer over houden hier te lande.

  Daarom, laat het the little people zelf uitmaken of men wel of niet tegen een Rus die wel of niet openlijk voorstander is van het gebeuren in Oekraine, wil schaken. Dit soort beleidsstukken en visiedocumenten van ons onvolprezen bestuur leidt alleen maar tot nog meer gehinnik aan de bar. Laat het bestuur de energie goed gebruiken en kijken naar een mogelijke contributieverlaging in tijden van economische rampspoed, want dat we op korte termijn in een meer dan akelige recessie gaan geraken staat ondertussen wel als een paal boven water.

   

  Moedig voorwaarts!

 14. Avatar
  Ben Hummel 10 maart 2022

  En iedere zwartspeler die in een KNSB-wedstrijd de Russische opening speelt, krijgt automatisch een 0.

  • Avatar
   Eric César van 't Hof 10 maart 2022

   En dan hebben we nog:

   • de Russische promotie: eerst een dame op het achtste veld zetten en pas daarna de pion van het zevende veld verwijderen. Volgens de FIDE reglementair nog steeds toegestaan.
   • het Russische kwaliteitsoffer: het uit positionele overwegingen met de toren slaan van een gedekt licht stuk in of nabij het centrum.
   • de Russische variant tegen de Grünfeld-verdediging met 4. Db3.
  • Avatar
   LDBoutens 10 maart 2022

   Goedemorgen Ben,

   Een meer dan terechte aanvulling wat mij betreft!

   Alle openingen en varianten en sub-varianten die door een Rus of wit-Rus zijn bedacht moeten volledig in de ban worden gedaan, evenals de spelers die deze openingen en varianten spelen!

   • Avatar
    LDBoutens 10 maart 2022

    Ha Richard,

    Terecht punt! Gaat er iemand hier een lijst bijhouden. Kan de lijst volgende week naar het knsb-bestuur! Ik denk dat we op deze manier nog ongeveer 15 knsb leden over gaan houden. Leuk!

  • Avatar
   Eric César van 't Hof 10 maart 2022

   Leningrader variant in het Hollands

   Leningrader variant in het Nimzo-Indisch

   Moskou-variant in het Sicilaans

   Wolga-gambiet

 15. Avatar
  Caesar64 10 maart 2022

  Ik dacht dat je dezer dagen meer met dammen bezig bent: hoe gaat de dambond hiermee om?

  • Avatar
   Eric César van 't Hof 12 maart 2022

   De dambond KNDB doet ongeveer hetzelfde als de KNSB, maar zonder de toevoeging die hierboven onder “Nationaal” is verwoord. De lijn van de werelddambond FMJD wordt dus gevolgd ten aanzien van officiële FMJD toernooien en wedstrijden.

   Echter, de nationale competitie van de KNDB wordt hier buiten gehouden. Expliciet is aangegeven dat spelers hieraan kunnen blijven meedoen ongeacht hun nationaliteit.

   Een bekende naam is die van Anatoli Gantvarg die al meer dan 55 jaar op wereldklasseniveau speelt. Meervoudig oud-wereldkampioen. Speelt al tientallen jaren mee in de Nederlandse competitie.

   Gantvarg heeft vorige week dus gewoon gespeeld in de hoogste klasse. Ik zou het wat vreemd hebben gevonden indien hij vooraf had moeten aangeven afstand te doen van het land waar hij 73 jaar geleden is geboren.

  • Avatar
   Eric César van 't Hof 14 maart 2022

   Ik zag zelfs een damesgrootmeester die staat geregistreerd onder de vlag van Oekraïne, geboren is in Donetsk, gestudeerd heeft in Kiev en in 2016 de Russische nationaliteit heeft aangenomen. Speelt gewoon mee in de nationale competitie, ook op 5 maart jongsleden.

   • Avatar
    Caesar64 14 maart 2022

    En een Oekraïense grootmeester kreeg afgelopen zaterdag het Russisch tegen…

 16. Avatar
  LDBoutens 10 maart 2022

  Omdat ik reeds lang gelee wegens een zwakke knie ben afgekeurd voor de actieve dienst, en mij als vrijwilliger derhalve aan melden voor een front naar keuze in Oekraine geen enkele zin heeft, moet ik het in deze nare toestand van een stil protest hebben;

  ik heb daarom zojuist de Russische GM luisterend naar het Lichess account Alexsur81 (2790) in een 3 minuten partijtje geberseked en vervolgens vernietigend verslagen. Ik hoop hiermee namens mijn westerse medemens een duidelijk signaal af te geven dat mocht P. door rijden naar onze oostgrens, wij ons hierdoor niet zullen laten afschrikken.

  En aldus gezegd hebbende ga ik eens kijken of er nog een GM van Russische makelijk door de gehaktmolen wil.

  Moedig voorwaarts!

 17. Avatar
  Jan Willem Duijzer 13 maart 2022

  Ik heb de indruk dat de KNSB in alle drukte en complexiteit het spoor bijster is geraakt. Een speler die met een team meespeelt doet dat onder de ‘vlag’ van dat team en vertegenwoordigt in geen enkel opzicht zijn land. De eis van registratie onder de FIDE vlag en/of het officieel afstand nemen van de dictator in je geboorteland lijkt mij bij het deelnemen aan je teamcompetitie of het meespelen in de interne competitie van je schaakclub een stap te ver.
  Dat clubgenoten en teams willen weten wat een teamlid zoal vindt van een dictator die ook hen potentieel bedreigt vind ik wel weer begrijpelijk. En dat een club daar conclusies aan verbindt ook.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.